افق روشن
www.ofros.com

پیام تسلیت به خانوادۀ کارگرانی که در حین کار

در معدن زغال سنگ طبس جان خود را از دست دادند


محمود صالحی                                                                                                           جمعه ١ دی ١٣٩١

بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی منتقل شد.

بار دیگر محیط ناامن کار از ما کارگران قربانی گرفت. روزی نیست که حوادث محیط کار جان تعدادی از ما کارگران را نگیرد، شماری را لت و پار نکند و چند نفر را به دلیل جراحات شدید روانه بیمارستان ننماید و خانواده­ی این کارگران را در سوگ از دست دادن عزیزانشان ننشاند. اینبار در اثر سانحه­ای مرگبار، در معدن زغال سنگ طبس و در اثر انفجار و ریزش این معدن ٨ تن از هم طبقه­ای های ما، ٨ تن از این انسان­های شریف که در اعماق زمین و بدون برخورداری از شرایط و ملزومات ایمنی کار، کار می کردند، جان خود را از دست دادند.
بدون شک خبر جانگداز مرگ ٨ تن از کارگران معدن زغال سنگ طبس، "رمضان رضوانی"، "اسماعیل رحیمیان"، "ابوالفضل خوری"، "رسول غلامی"، " اسماعیل عابد"، "علی مهدی‌زاده"، "محمود عابد" و "جواد باقرزاده"، برای جنبش کارگری ایران تکان­دهنده است.
من مرگ این عزیزان را به اعضای خانواده و بستگان آنان و همه کارگران ایران تسلیت می گویم و خودم را در غم و اندوه از دست دادن این انسان­های شریف شریک می دانم.
این ٨ تن از کارگران معدنچی از قربانیان جنگی اعلام نشده اما واقعی به گستردگی عرصه های مختلف تولید سرمایه داری هستند. در این جنگ نابرابر، تلفات یک طرفه است و فقط کارگران هستند که روزانه قربانی می دهند، چه بسا در بسیاری مواقع قربانیان خود متهم به قتل می شوند. اما در عالم واقع سرمایه داران و صاحبان صنایع که حاضر نیستند هیچ بخشی از سود سرمایه هایشان را صرف تأمین امنیت محیط کار کنند عاملین اصلی این فجایع هولناک هستند.
این دنیای وارونه را باید تغییر داد. اما تا زمانی که این جهان بر محور مالکیت خصوصی و استثمار طبقه کارگر و تولید سود برای سرمایه داران می چرخد، باید با نیروی اتحاد و مبارزه خودمان هزینه تأمین ایمنی محیط کار، و بیمه کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار را به کارفرمایان و صاحبان کار تحمیل کرد.

یادشان گرامی باد
ضمنا" از کلیه خانواده کارگران جانباخته درخواست داریم به هر مشکلی که در رابطه با پرونده این عزیزان برخورد کردند، می توانند با این شماره تلفن ٠٨٧۴٣٢٣٠٩٧۵ تماس بگیرند و ما در حد توان می توانیم آنان را رهنمایی کنیم.

محمود صالحی - ٣٠ آذر ١٣٩١