افق روشن
www.ofros.com

درود بر کارگران بنادر سوئد


محمود صالحی                                                                                                 دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٩

اتحادیه کارکنان بندرگاه های سوئد( (Svenska Hamnarbetarförbundet) اعلام کرده است که در اعتراض به حمله نیروهای اسرائیل به کاروان امدادرسانی به نوار غزه و کشته شدن چند نفر از امدادگران، حرکت کشتی ها و عبور کالا از سوئد به اسرائیل و از اسرائیل به سوئد را بلوکه خواهد کرد.
شرط تعیین شده برای عدم انجام این اقدام، بررسی حادثه، مجازات عاملان و مسببین این حادثه و لغو محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل عنوان شده است.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (آی تی یو سی) نیز کشتار ١٩ امدادگر و زخمی شدن تعداد بیشتری از آنها توسط دولت اسرائیل را محکوم کرد. این کنفدراسیون خواستِ رفع محاصره از بندر غزه را تکرار کرد، حمله نظامیان به غیر نظامیان را غیر قابل قبول خواند و خواهان تحقیق علنی، مستقل و مبسوط در مورد حادثه شد.
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ضمن تایید اطلاعیه‌ی آی تی یو سی تاکید کرد که مقامات اسرائیلی را مسئول حمله به کشتیهای امداد و کشتار امدادگران میشناسد.
کنگره‌ی اتحادیه‌های بریتانیا (تی تو سی) ضمن اشاره به وقوع حادثه‌ در آبهای بین المللی اقدام اسرائیل را محکوم و با تمام خانواده‌های غزادار ابراز همدردی کرد. این کنگره مطالبه‌ی خود برای برداشتن محاصره‌ی غزه توسط اسرائیل را تکرار و بر تحقیق مستقل و علنی حادثه‌ پای فشرد.
تشکلهای کارگری در سراسر جهان این اقدام جنایتکارانه‌ی ارتش اسرائیل به کشتیهای حمل مواد غذایی و امدادگران به غزه را از طریق صدور اطلاعیه‌های مشابه محکوم کردند. در این شکی نیست که این اقدامات مفید و مثبت میباشد، اما اکسیون ستایش انگیز کارگران بنادر سوئد یک اقدام عملی موثر میباشد که سرشتی انتراناسیونالیستی دارد و لازم است در همه جا سرمشق قرار گیرد.
من به گرمی دست این همطبقه‌ایهای مبارز را می فشارم. انتظار میرود که تشکلهای کارگری، با اتکای به نیروی توده‌ای اعضایشان، به راههای عملی و موثر برای به زانو در آوردن مقامات دولت و ارتش اسرائیل، به عنوان آمران حمله به کشتیها و مسدود کننده‌ی مرزهای غزه، را پیدا کنند. دولتهای سرمایه‌داری در همه‌ی کشورها زیر فشار افکار عمومی به شکلی از اشکال ، عمل جنایتکارانه‌ی اسرائیل را محکوم کرده‌اند. لازم است تشکلهای کارگری آنها را وادارند در عمل فشار بر دولت اسرائیل را تا آن هنگام ادامه دهند که این دولت از محاصره‌ی غزه دست بردارد. در میان تشکلهای کارگری دنیا کارگران متشکل اسرائیل وظیفه‌ دارند تا به عنوان گروهانی از ارتش عظیم و جهانی پرولتاریا در این مورد نقش خود را ایفا کنند.
ما جمعی از کارگران سقز همصدا با کارگران و تشکلهای آنها در دنیا ضمن محکوم کردن این حمله وحشیانه نیروهای ارتش اسرائیل خواهان رفع فوری محاصره‌ی غزه هستیم. ما همچنان از تمام انسانهای آزاده میخواهیم تا در کنار تشکلهای کارگری برای یافتن راههای موثر، نظیر اکسیون کارگران بنادر سوئد تلاش کنند و در عمل آنها را یاری نمایند.

محمود صالحی - ساعت ٦ صبح روز شنبه

١۵/٣/١٣٨٩