افق روشن
www.ofros.com

استعفا از عضویت در هیئت اجرائی کمیته هماهنگی


محمود صالحی                                                                                            یکشنبه ٦ شهریور ماه ١٣٩٠

استعفانامه

تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده و در حال حاضر نیز این مبارزه بین کارگران از یک سو و سرمایه‌داران از سوی دیگر در جریان است. اما کارگران باید توجه داشته باشند که این مبارزه طبقاتی و شرایطی که با آن روبرو هستند، انتخاب خود آنها نبوده و نیز تنها حاصل عصری که در آن زندگی می کنند، نیست. این شرایط از گذشته به طبقه‌ی کارگر رسیده و اکنون با آن در کشاکش به سر می‌برند و خود آنان نیز خالقان تاریخ بعدی هستند. از همین رو کارگران در مبارزه برای رهایی از ستم طبقاتی و ساختن تاریخ پیشا‌روی خود، همواره باید نسبت به خطوط اصلی مبارزات طبقاتی گذشته، آگاهی کامل داشته و از آن در مسیر مبارزه‌‌شان هم چون مشعلی فروزان استفاده کنند.
در شرایطی که نظام سرمایه‌داری، برای دستیابی به سود بیشتر، مصائب بیشماری را به جامعه تحمیل کرده است، کارگران و پیشروان جنبش کارگری ایران نیز هر روزه برای احقاق حق خود و محرومان جامعه مبارزه کرده و می کنند. اگر چه طبقه کارگر در راه رهایی از این مناسبات نابرابر، افراد زیادی از فعالان و رهبران خود را از دست داده، اما یک لحظه هم برای رسیدن به اهداف خود، سستی و یا تزلزل از خود نشان نداده و به شکل‌های مختلف، به مبارزه ادامه داده است.

کارگران و فعالین جنبش کارگری!
من هم به عنوان یک کارگر و یک انسان مسئول نسبت به شرایط موجود جامعه، سال‌های متوالی در صفوف جنبش کارگری مبارزه کرده و در این راه، در حد توان خودم تلاش کرده‌ام که از انجام وظایف و کارهای محوله قصور نکنم. هم‌چنین در راستای تقویت این جنبش و با توجه به باور و اعتقاداتی که به رهایی طبقه‌ی کارگر داشته و دارم، در سال‌های اخیر افتخار آن را داشتم که همراه با جمعی از فعالان کارگری ایران کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری را با حدود ۴ هزار امضاء تشکیل دهیم، این کمیته در محدوده ایران فعالیت خود را شروع و هم اکنون در حال فعالیت می باشد. از نظر من تشکیل این کمیته و فعالیت اعضای آن تا این تاریخ مثبت و قابل ملاحظه است که جا دارد از کلیه کسانیکه تنها یک ساعت در صفوف این کمیته فعالیت کردند تشکر و قداردانی کنیم.در طول این مدت اعضای کمیته مدام زیر شدیدترین ضربات نیروهای امنیتی بودند و همین امروز تعداد زیادی از اعضای کمیته به دلیل پیگردهای قضایی کشور را ترک و اجبارا" در خارج از کشور زندگی می کنند و یا برای آنان پرونده سازی شده وحال در زندان بسر می برند . من هم با کمال افتخار توانستم در این مدت مسئولیت های محوله را به سر انجام برسانم و همین است که اعضای محترم در مجمع عمومی مورخ ۵/١/٩٠ با اطمینان کامل به من رای اعتماد دادند و از من خواستند تا در فاصله دو مجمع در خدمت آنان باشم.
اما باید به عرض برسانم که بیماری و دردهای متعدد ناشی از آن، مشکلات جسمی زیادی را برایم بوجود آورده و همیشه گریبان مرا می‌گیرد. اگر چه بیشتر شما دوستان و فعالین جنبش کارگری از بیماری‌ام آگاه هستید و دردهای مختلف، دیگر توانم را گرفته و به من امان نمی‌دهد و به یک مهمان ناخوانده تبدیل شده و هر چقدر تلاش می‌کنم که آن را به دغدغه روزمره خود تبدیل نکنم، اما بیهوده است.

اعضا و هیئت اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری!
من خوشحالم که شما در آخرین مجمع عمومی کمیته هماهنگی که در تاریخ ۵/١/٩٠ برگزار شد، جمعی از اعضا، از جمله مرا با بالاترین رای انتخاب نمودید تا به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی در فاصله دو مجمع، وظایف و مسئولیت‌های خود را به آنجام برسانند.
اما با توجه به بیماری و مشکلات شخصی ناشی از آن، که ادامه‌کاری مرا مختل می‌کند، از این تاریخ ٢٨/۵/١٣٩٠ رسما" استعفای خودم را از عضویت در هیئت اجرایی به اطلاع شما می‌رسانم. امیدوارم که با جایگزینی یکی از اعضای عل‌البدل، کمیته هماهنگی دچار کم‌کاری و مشکل نشود و جنبش کارگری از این بابت آسیبی نبیند.

دوستان عزیز!
نکته دیگری که باید به عرض شما اعضای محترم کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و فعالان جنبش کارگری برسانم این است که استعفای من از هیئت اجرایی، تنها در مورد مسئولیت‌هاست و به معنای آن نیست که خانه‌نشین می‌شوم و در راستای به پیش بردن جنبش کارگری و دست‌یابی طبقه کارگر به اهداف و آرمان رهایی بشریت، فعالیتی انجام نمی‌دهم. مبارزه با مصائب و بی‌عدالتی نظام نابرابر سرمایه‌داری تا رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی، جزء جدایی‌ناپذیر زندگی من است. برای همه‌ی شما آرزوی موفقیت و سربلندی هر چه بیشتر دارم.

با تشکر محمود صالحی - ٢٨/۵/١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری