افق روشن
www.ofros.com

به: دبیر کل آی تی یو سی - در رابطه با دستگیری فعالین کارگری در ایران


محمود صالحی                                                                                           پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٠

خانم شارن بارو محترم، دبیر کل آی تی یو سی
با درودهای گرم
موضوع: در رابطه با دستگیری فعالین کارگری در ایران

در آستانه اول ماه مه و پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، چند تن از فعالین کارگری در شهرهای سنندج و سقز توسط نیروهای امنیتی و انتظامی احضار و بازداشت شدند.
در شهر سقز آقایان علی حسینی، حسین مرادی و اینجانب، محمود صالحی، بازداشت شدند. این در حالی بود که من بیمار بودم و چند روز قبل از بازداشت، از ناحیه دست چپ توسط دکتر منصور علیزاده، جهت دیالیز عمل جراحی شده بودم و ٣۵ سانت رگ مصنوعی برایم پیوند زده بودند. در چنین شرایطی و در بستر بیماری در تاریخ ١١/٢/٩٠ ساعت یک و نیم بعد از ظهر مرا بازداشت و مدت ٨ ساعت بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی در یک اطاق سرد محبوس بودم، طوری که بر اثر سرمای شدید، دستم دچار مشکل شده است.
در شهر سنندج نیز نیروهای امنیتی و انتظامی در روز ١٠/٢/٩٠، چند تن از فعالین کارگری را احضار و بازداشت کرده‌اند و هم اکنون آقایان وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در زندان به سر می‌برند.
این کارگران و فعالین کارگری در حال حاضر تحت فشار بوده و از آنها خواسته شده که عضویت خود را در کمیته هماهنگی که یک نهاد علنی مرکب از فعالین کارگری است، استعفا داده و عضویت خود را ملغی کنند. هم‌چنین برای آزادی آنها قرار وثیقه‌های سنگینی صادر کرده‌اند که خانواده این کارگران توان تهیه آن را ندارند.
دولت ایران علی‌رغم عضویت در سازمان جهانی کار و پایبندی به مقاوله نامه‌های ٨٧ و ٩٨، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از طرف کارگران را ممنوع اعلام کرده و کارگران و فعالین کارگری را به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه بازداشت و زندانی می‌کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، یک تشکل مستقل کارگری است و امسال نیز مانند هر سال همراه با دیگر تشکل‌ها و نهادهای کارگری سعی در برگزاری اول ماه مه داشت که با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و آنها با تهدید و احضار فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی سعی کردند مانع از برگزاری مراسم اول مه شوند.
اینجانب محمود صالحی کارگر بازنشسته و یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، از شما تقاضا می‌کنم که ضمن اعتراض به این موضوع ناعادلانه، خواستار آزادی بی قید و شرط همه‌ی فعالین کارگری دربند و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری شوید و خواستار رسیدگی به شکایت این کمیته هستیم که در سال ١٣٨٩ رسماً از دولت ایران برای نقض حق تشکل های کارگری در سازمان بین المللی کار مطرح و هنوز پیگیری نشده است.

با تشکر
محمود صالحی
چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ١٣٩٠