افق روشن
www.ofros.com

در سوگ روزبه رستگار

فامیل و دوستان                                                                                                    شنبه ٢٢ اسفند ۱٣٨٨

در سوگ روزبه

روزبه رستگار، در بحبوحه جوانی، در مشغولیت تحصیلات عالی هنری، در روند مبارزه برای آزادی و آزاد زیستن، در ٢٣ سالگی با زندگی وداع کرد. روزبه، جوان مهربانی که فعالیت‏های هنریش را در خدمت مردم و در سمت آزادی و بهزیستی آنان به پیش میبرد، سری پرشور در دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه ما داشت. او جوانی معترض به بیعدالتی بود که هنر خویش را برای بیان اعتراض به کار می گرفت. چه در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار در ژنو و چه در شرکت پر شورش در اعتراض به نشست سران کشورهای صنعتی جی ٨ در آلمان. پویندگان رهائی و عدالت اجتماعی، یکی از همرهان صدیق و دوست‌داشتنی شان را از دست دادند.


مراسم تدفین:

گورستان Ohlsdorf، کاپله ١٣ روز سه شنبه ١٦/٠٣/٢٠١٠ ساعت ١٢

برگزاری جلسه یادبود در شورای هماهنگی، همان روز، ساعت ١۵

آدرس شورای هماهنگی:

Dillstr. 19 / 20146 Hamburg/Bus 5 & 4 Grindelhof Tel.: 49292245

نبودش ما را در غمی جانکاه نشانده است.
فوزیه عسکری پور (مادر) - مجید رستگار (پدر) - فواد رستگار (برادر) - حمید، سعید و مسعود رستگار (عموها) - خانواده‏های عسکری پور و رستگار.

رفقا و دوستان روزبه:
فخوری - سنجابی - حسن ابراهیمی - محمد سید احمدی - جهانگیر شکیبا - مرتضی یکتاپور - زمان مسعودی - نصرت تیمورزاده - غلامرضا پرتوی - سوسن یوسفی - محمد سلطانی - فیروز - آرام فتاحی - کیا - فریدون گیلانی - احمد فخری - رحیم بهرامسری ـ مینا زرین ـ وحید صمدی ـ محسن خوشبین ـ بهمن شفیق ـ پویان فردـ عباس فردـ علی مبارکی ـ روزبه مبارکی ـ حسین منصوری ـ علی طبیبی