افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه درباره پخش اخبار نادرست از وضعیت کارگران هفت تپه


رضا رخشان                                                                                                         جمعه ٢٨ آبان ١٣٨٩

به دنبال پخش اخباری مبنی بر تأئید حکم زندان سه تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نامهای بهروز نیکوفرد، علیرضاسعیدی و بهروز ملازاده، خبرهای نادرستی نیز در برخی از سایتها و رسانه ها منتشر گردیده است که به این وسیله تکذیب می شود.
سایتهای رادیو فردا و راه سبز اخباری را منتشر کرده اند که بر اساس آن اینجانب پس از انتشار مقاله به مناسبت دومین سالگرد تشکیل سندیکا تحت فشارهای امنیتی و قضائی قرار گرفته ام. این خبر از اساس نادرست است و در رابطه با انتشارمقاله فوق الذکر تاکنون هیچ فشاری به اینجانب وارد نشده است. روال رسیدگی به اتهامات وارده به اینجانب تاکنون ربطی به انتشار مقاله نامبرده نداشته است.
همچنین این خبرنیزنادرست می باشدکه دادگاه تجدیدنظرمرابه دوسال زندان تهدیدکرده است. در رابطه با کارگران دستگیر شده نیز اعلام گردیده است که این کارگران از اعضای سندیکا بوده اند. در این رابطه لازم میدانیم اعلام کنیم که اتهامات وارده بر این همکاران ما هیچ گونه ربطی به فعالیت سندیکائی نداشته است. حکم زندان برای این دوستان عزیز در رابطه با اتهام توهین به رهبری صادر گردیده است.
ما به این وسیله از همه رسانه ها می خواهیم که در انعکاس اخبار مربوط به ما نهایت امانت را رعایت کنند و با پخش اخبار کذب و شایعات موجبات دشواری های بیشتر را برای ما فراهم نکنند. لازم است که مسئولین رسانه ها به این نیز فکر کنند که ما باید پاسخگوی این اخبار باشیم و نه آنها.

رضا رخشان - ٢٧/ آبان/١٣٨٩

رئیس هیأت مدیره سندیکای هفت تپه