افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه رادیو دمکراسی شورایی


رادیو دموکراسی شورایی                                                                                    چهارشنبه ٢١ تیر ١٣٩١

کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی!
شش سال پیش در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۵ رادیو دمکراسی شورایی، به عنوان فریاد رسای تمام انسان‌های زحمتکش کار خود را آغاز کرد.
در آن تاریخ، رادیو دموکراسی با پیام زیراعلام موجودیت و آغاز به کار کرد: "رادیوی دمکراسی شورائی که اکنون صدای آن را می‌شنوید، صدائی متمایز از تمام صداهائی‌ست، که تا کنون شنیده‌اید. ما می‌خواهیم بلند گوی دفاع از اهداف و آرمان‌های انسانی کارگران باشیم. ما می‌خواهیم مدافع پرشور خواست برابری طلبانه زنان باشیم. ما می‌خواهیم منعکس کننده خواست‌های برحق و انسانی تمام زحمتکشان شهر و روستا باشیم. ما می‌خواهیم مبارزه شما زنان و مردان ستم‌دیده را در هر کارخانه و کارگاه، در هر مدرسه و دانشگاه، در هر شهر و روستا، به گوش همگان در سراسر ایران برسانیم. ما می‌خواهیم هر صدا و اعتراضی را که علیه ظلم و بیدادگری، اختناق، استبداد، بی‌حقوقی، ستم و استثمار بلند می‌شود، تقویت کنیم. ما می‌خواهیم مروج اندیشه‌های انسان‌دوستانه سوسیالیسم باشیم".
در این شش سال، به رغم همه تنگناها، محدویت ها و مشکلاتی که بر سر راهمان بود، تمام کوشش و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران رادیو بر آن بود تا نسبت به عهد خود با شما کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی وفادار باشیم. امید همه کوشندگان و دست اندرکاران رادیو بر این است که رادیو دمکراسی شورایی به وظایف خود عمل کرده باشد.
پس از شش سال تلاش مستمر، این رادیو از اول اگوست ٢٠١٢ مطابق با ۱۱ مرداد ١٣٩١ به کار خود پایان می دهد. اما، پایان کار رادیو هرگز به معنای پایان عهدی که شش سال پیش با شما یاران و عزیزان شنونده بستیم، نیست و نخواهد بود. در پایان شش سال تلاش بی وقفه برای رساندن صدای دمکراسی به گوش تان، اینک بر آنیم تا با یاری شما عزیزان، تلویزیون دمکراسی شورایی را جایگزین آن سازیم. بر این امید هستیم آنگونه که در این شش سال، یار، همراه و مشوق ما بوده اید، پس از این نیز تنهایمان نگذارید.
تاریخ شروع، ساعات و کانال برنامه‌های تلویزیونی و دیگر اطلاعات مربوطه، متعاقبا از طریق سایت و نشریه به اطلاع شما کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی خواهد رسید.

رادیو دموکراسی شورایی - ٢٠ تیر ١٣٩۱