افق روشن
www.ofros.com

اعلام حمایت برای تعیین حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای سال ۹۳


علی نجاتی                                                                                                          یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹٢

کارگران، فعالین کارگری و تشکل های کارگری مستقل!
همانطور که میدانید در شرایط اقتصادی موجود، ما کارگران دستمزدهایی میگیریم که شرایط بسیار دشوار زیر خط فقر را به ما تحمیل میکند.
به باور من حداقل دستمزدی که آنهم تازه ما را در حد خط فقر نگه میدارد باید بالاتر از ٢.۵ میلیون تومان در ماه باشد. اما با توجه به فراخوان کارگران ماهشهر، و با توجه به اعلام دو کارگر زندانی شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده و نیز بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٣ به میزان ٢ میلیون تومان در ماه، اینجانب نیز از این فراخوان ها اعلام حمایت میکنم.
امیدوارم کارگران در جاهای مختلف، همچنین فعالین کارگری و تشکل های مستقل جنبش کارگری تلاشی متحدانه برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣ به مبلغ ماهیانه ٢ میلیون تومان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

علی نجاتی- کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

٩٢/١٢/٣