افق روشن
www.ofros.com

پیام تشكر و همبستگی


علی نجاتی                                                                                                چهارشنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩٠

با درود و احترام خدمت تمامی كارگران زحمت كش و انسان های آزاده؛
امروز در حالی این پیام و شرح حال را می نویسم كه بعد از ٢۵ سال كار و تلاش،بیش از دو سال است كه به دلیل دفاع از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگر هم طبقه ای هایم از كار اخراج شده ام اما در مقابل سرمایه داری و نابرابری مقاومت كرده و تن به ذلت نداده و با عزمی راسخ و اعتقادی استوار در پیشبرد اهداف طبقاتی خود ثابت قدم ایستاده ام؛این در حالی است كه خود و خانواده ام نزدیك به سی ماه است كه از حداقل حقوق انسانی و معیشتی به عنوان یك شهروند ایرانی محروم هستیم وتنها گناه من این است كه به عنوان نماینده ی كارگران از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگران دفاع كرده ام.
همانطور كه میدانید این همه مشكلات و فشارهای طاقت فرسا تا كنون نتوانسته كوچك ترین مقدار از بی حوصلگی و یاس و نا امیدی وخللی در روحیه ی این رفیق شما كارگران وارد كند و این مصمم بودن برای پیشبرد هدف طبقاتی خود را مدیون بزرگی شما عزیزان زحمتكش میدانم و لاغیر.
در مدتی كه در زندان بوده ام و نیز در ایام پس از آزادیم، شما عزیزان همیشه به این رفیق كارگرتان و خانواده ام لطف و محبت های خود را ابراز داشته اید؛در این مدت هیچ گاه احساس تنهایی نكرده ام.علیرغم اینكه از ناراحتی قلبی رنج میبرم اما عشق به شما هم طبقه ای های زحمتكش نه تنها ناراحتی جسمی مرا التیام می بخشد بلكه روح مرا تازه كرده و پرورش داده و من از همیشه قبراق تر می شوم.
این روحیه سرشار از امید را فقط و فقط از صداقت و رفاقت شما عزیزان كارگر و زحمتكش میدانم.
امید این را دارم كه هر چه رو به جلو پیش میرویم این همبستگی طبقاتی روز به روز بیشتر و مستحكم تر از گذشته باشد،زیرا تنها همبستگی و اتحاد و در كنار هم بودن می تواند راه گشای موفقیت و سربلندی ما كارگران باشد.علیرغم تمامی مشكلات موجود و اختلاف نظرها میتوان با گفتگو و نقد و ارتباطات دوستانه همه ی این مشكلات را پشت سر گذاشته و به هدف نهایی خود، یعنی رسیدن كارگران و زحمتكشان به حقوق و مطالبات و خواسته ها و اهداف اساسی ِخود دست یافت.
در خاتمه می خواهم از تمامی دوستانی كه طی این مدت كه در بیمارستان بستری بودم و یا بعد از ترخیص از بیمارستان اینجانب را مورد لطف خود قرار داده اند بی نهایت ممنون و سپاسگزار باشم.
امیدوارم كه زنده باشم تا از شرمندگی شما رفقا درآیم و در بتوانم در شادمانی هایتان جبران نمایم.

به امید آزادی تمامی زندانیان به وی‍ژه كارگران زندانی

با آرزوی پیروزی و سربلندی برای تمامی كارگران

علی نجاتی

كارگر اخراجی و عضو هیات مدیره ی سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه

سوم مرداد ماه ١٣٩٠

خوزستان - شوش

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری