افق روشن
www.ofros.com

!بازداشت و زندانی نمودن کارگران محکوم است


علی نجاتی                                                                                              پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۹٢

با درود به همه کارگران وفعالین و پیشروان کارگری،
در حالیکه کارگران و زحمتکشان جهان ١١ اردیبهشت ماه مصادف با اول ماه مه روز جهانی کارگر را در اکثر کشورها جشن می‎گیرند، حضور کارگران وفعالین کارگری در ایران در این مراسم جرم محسوب می‏شود و از برگزاری این روز ممانعت به عمل می ‏آید.
برگزاری این روز نمایش قدرت کارگران و پیروزی نسبی آنها بر دنیای نابرابر سرمایه‏داریست؛ که کارگران توانسته‏اند آن را بر سرمایه‏داران تحمیل نمایند. در اکثر کشورها این روز را گرامی می‏دارند. در ایران علی رغم اینکه روز جهانی کارگر در قانون کار به ظاهر به رسمیت شناخته شده است، اما کارگران و فعالین کارگری که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت می‏کنند، دستگیر وزندانی می‏شوند. این بازداشت و زندانی شدن‏ها برای خانواده‏ها هم مشکلات زیادی را موجب می‏شود. باید به این دستگیریها خاتمه داده شود.پس به عنوان یک کارگر وظیفه خود می‏دانم ارعاب و دستگیری و زندان کردن کارگران و فعالین کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید وشرط همه زندانیان از جمله کارگران زندانی همچون رضا شهابی، جلیل محمدی، حامد محمودی نژاد، محمد جراحی، رسول بوداغی، پدرام نصرالهی، شاهرخ زمانی و زندانیان سیاسی هستم.

به امید پیروزی تمامی کارگران علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه ۲۵/۲/۱۳۹۲

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری