افق روشن
www.ofros.com

پیام به کارگران پیشرو و شجاع مجتمع نیشکر هفت‌تپه


نشر کارگری ما                                                                                                 چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱٨

پیام نشر کارگری ما به کارگران پیشرو و شجاع مجتمع نیشکر هفت‌تپه

خواهران و برادران، کارگران پیشرو و شجاع مجتمع نیشکر هفت‌تپه
درود بر شما و عزم راسخ‌تان، دست یکایک شما را به گرمی می‌فشاریم.

شما در پایان ۲٨ روز اعتصاب و تجمع اعتراضی پیروز این میدان هستید؛ شما از حقوق و مزد عقب‌افتاده‌ی خود، از اشتغال و اعتبار و حیثیت کارگری و طبقاتی‌تان و به همین اندازه مهم از غارت و چپاول مجتمع نیشکری دفاع کردید که در واقع حاصل دسترنج و نیروی کار چند نسل از کارگران هفت‌تپه است. شما، به رغم همه‌ی کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها، اتهام‌زنی‌های مکارانه، تهدیدها و اعمال محدودیت‌ها، ضرب و شتم و بازداشت‌ها و خلاصه تمامی تلاش‌ها به‌منظور ایجاد تفرقه در صفوف کارگران، ۲٨ روز ایستادید و یک‌صدا و متحدانه مطالبات‌تان را فریاد زدید؛ هیچ نیرو و عاملی تاکنون نتوانسته اینچنین تشت رسوایی خصوصی‌سازی اموال عمومی را از بام فرو اندازد.
واقعیت این است که عامل اصلی فلاکت، سقوط، رکود اقتصادی و بحران عمیق اجتماعی که دچار آن هستیم، اجرای سه دهه سیاست‌ها و راهبردهای نئولیبرالیستی و در پی آن واگذاری اموال عمومی و وظایف ویژه‌ی دولت به سرمایه‌داران است که به‌اصطلاح آن را بخش خصوصی می‌نامند. مردم ایران، در این مدت و در راستای خصوصی‌سازی، واگذاری و غارت بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را شاهد بوده اند که تعطیلی و انحلال آن‌ها و متعاقباً بیکاری انبوه کارگران را در پی داشته است. هم‌قطاران، بزرگ‌ترین دست‌آورد کارزار ۲٨ روزه‌ی شما افشای تمام‌قد این روش ضدکارگری و این خیانت بزرگ به معیشت و حاصل سال‌ها کار و تلاش طبقه‌ی کارگر است. کارزار شما سبب شد تمامی رسانه‌ها و بلندگوهای داخلی و خارجی مجبور شوند به این امر مهم پرداخته و آن را واگویه کنند و باشد که امروز دیگر طبقه‌ی کارگر و تمام مردم این سرزمین به خوبی پیامدهای خیانت‌بار و خانه‌خراب‌کن این سیاست سرمایه‌دارانه را درک کنند. با مشاهده‌ی مبارزه‌ی متحدانه و پیگیر شما و با درک پیام طبقاتی نهفته در آن، حال دیگر همگان باید به خوبی درک کرده باشند که راهکار جایگزین مدیریت همیشه ناکارآمد دولتی، نه واگذاری و فروش سرمایه‌های عمومی و ثروت‌های جامعه به بخش خصوصی و سرمایه‌داران، که اصلاح ساختار مدیریت بر مبنای مشارکت مستقیم، فعال و موثر کارگران محیط‌های کاری و ایجاد نظام دمکراتیک نظارت بر آنها است؛ و شما به خوبی در آموختن این درس پیروز شدید.
خواهران و برادران شما به‌طور حتم و به خوبی می دانید که امر اعتصاب، زمان و شرایط شروع آن، ادامه و زمان و شرایط پایان آن امری است که به تدبیر و دوراندیشی بسیار و مشارکت بیشترین تعداد کارگران نیاز دارد و این را نیز آموختید. باز، هم شما و هم همه‌ی ما کارگران، بخوبی می‌دانیم که در شرایطی به‌شدت نابرابر و ناعادلانه در مقابل صفوف متحد کارفرمایان و تمامی عوامل حامی آنان و سیستم یک‌پارچه‌ی سرمایه‌داری قرار داریم؛ این سیستم متحد که متشکل از سرمایه‌داران و دولت حافظ منافع‌شان است، در مقابل تلاش‌های ما در راستای دستیابی به حقوق‌مان، همواره به انواع روش‌های تخریبی و بازدارنده متوسل می‌شود و تلاش می‌کند، علاوه بر ارعاب، در میان ما تفرقه و انشقاق ایجاد کند. همچنین اغلب طولانی شدن ناگزیر اعتصاب، خود سبب بروز برخی تردیدها و اختلاف‌نظرات میان کارگران در می‌شود. اقدام ناگوار و شاید ناگزیر برخی هم‌قطاران در بازگشت ناهماهنگ و زودتر از دیگران به کار و پایان دادن به اعتصاب (که خود ناشی از عوامل فوق‌الذکر است)، ضمن لزوم درس‌آموزی از آن، نباید سبب پیدایش اختلاف و چند‌پارگی شود. بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی، سلیقه‌ای، عقیدتی، رنگ و مذهب و نژاد و ملیت، تمامی کارگران یک سرنوشت دارند و باید یک مسیر را بپیمایند. در حال حاضر استمرار حرکت‌ شجاعانه‌تان همانا دفاع پیگیرانه و متحدانه از مطالباتی است که برای آن دست به اعتصاب زدید و همچنین پافشاری بر خواست آزادی فوری تمام نمایندگان کارگری‌تان است. اعتصاب و تجمع اعتراضی متحدانه‌ی کارگران هفت‌تپه خود باعث همبستگی بیشتر صفوف جنبش کارگری شد چرا که در این میان شاهد حمایت‌های مختلف تشکل‌های کارگری و فعالان جنبش‌های کارگری و اجتماعی از این حرکت مهم بودیم که در نوع خود کم‌نظیر بود.
«ما» ضمن حمایت از تمامی خواست‌های شما، برخورد امنیتی و پلیسی با این مسأله و زدن برچسب و اتهام مجرمانه به این حرکت دفاع جمعی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران و بازداشت‌شدگان هفت‌تپه هستیم.

نشر کارگری «ما»

آذرماه ١٣٩٧

nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com