افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی کارگران علیه تصویب دستمزد

ناعادلانه سال ۱۳۹۳ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


مشترک                                                                                                       پنجشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹۳

حق کارگران را پایمال نکنید!
درحالیکه تورم کمر شکن دست پخت مسئولان نالایق بنابر آمارهای حکومتی بیش از ٧٠ درصد از قدرت خرید کارگران و زحمت کشان و دیگر مردم ستم­ دیده ایران را طی دو سال گذشته همچون سال­های پیش از آن برباد داده، شورای عالی کار به فرماندهی وزیر و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران با بی­عدالتی و اجحاف حداقل دستمزد امسال را نسبت به سال گذشته فقط بیست و پنج درصد و در سایر سطوح دستمزد زیر بیست درصد اصلاح که در واقعیت به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران نه تنها افزایش دستمزدی صورت نگرفت بلکه برخلاف نص صریح قانون معیشت خانوار چهار نفره کارگری طبق روال سالیان گذشته تامین نشده و باز هم بر فقر و فلاکت افزوده می­شود. و این دقیقا تکرار بی­عدالتی و اجحاف دولت قبلی است که شخص رئیس جمهور در آغاز کارش آنرا چندبار نکوهش کرده بود. همه بیدادگری­ها در حالی است که طی دو سال گذشته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به همراه دیگر کارگران ایران از طریق اعتراضات، مراجعات و تجمع در مراکز حکومتی خواهان افزایش حداقل دستمزد براساس یک زندگی شایسته و انسانی شده­اند لذا با توجه به نادیده گرفتن خواست­های بحق کارگران در دو سال گذشته و با توجه به رشد طوفانی و لجام گسیخته قیمت­های دولتی و غیردولتی از آغاز امسال کارگران و بازنشستگان کارگری و دیگر دستمزد بگیران حق خود می­دانند چنانچه نسبت به اصلاح دستمزد سال ١٣٩٣ برپایه تامین یک زندگی شایسته انسانی اقدامی نشود همچون مردم دیگر کشورها که مرتبا اخبار آن در رسانه­های دولتی پخش می­شود با مراجعه گروهی، راه­پیمایی و دیگر روش­های اعتراضی دادخواهی و از حقوق خود دفاع می­کنیم.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

اتحادیه نیروی کار پروژه­ای

رونوشت:
سازمان جهانی کار
نهاد ریاست جمهوری
دفتر کمیسیون اصل نود مجلس
دفتر کمیسیون اجتماعی مجلس
و ثبت شده در وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی به شماره ١٧۵۴٠ به تاریخ ١٣٩٣/٢/٨