افق روشن
www.ofros.com

کارگران بازداشتی معدن مس خاتون آباد آزاد شدند

برای آزادی کارگران بازداشتی مس خاتون آباد متحدانه اقدام فوری بعمل آوریم

فراخوان و مجموعۀ از اطلاعیه های آزادی                                                                سه شنبه ۲٧ بهمن ۱۳۹۴ - ۱٦ فوریه ۲۰۱٦

کارگران بازداشتی معدن مس خاتون آباد آزاد شدند.

سرانجام بعد از ۱۸ روز پیگیری خانواده ها، همکاران کارگران دربند و پشتیبانی بین المللی تشکل های کارگری و مدافعان حقوق کارگران، تمامی ۲۸ کارگر باز داشتی معادن مس خاتون آباد آزاد شدند. در واقع رژیم کارگر ستیز سرمایه داری غارتگر حاکم بر ایران زیر این فشارها مجبور شد که کارگران بازداشتی را آزاد کند. با این حال رژیم با گرفتن تعهد و وثیقه های سنگین ۵۰ میلیون تومانی از کارگران بازداشتی، در تلاش است که به کارگران هشدار دهد که اگر بار دیگر صدایشان بلند شود مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و به زندان محکوم خواهند شد. اما همانگونه که اتحاد کارگران و اعتراض و راهپیمایی های آنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود نشان داد، کارگران، دیگر کارد به استخوانشان رسیده و سرکوب گری های رژیم و شاخ و شانه کشیدنش نمی تواند صدایشان را خاموش کند. به همین گونه و بی تردید همبستگی کارگران و مبارزه مشترک آنان و حمایت همه جانبه از کارگران بازداشتی می تواند نقشه رژیم برای محاکمه کارگران باز داشتی و از این طریق زهر چشم گرفتن از دیگر کارگران معترض را بر هم زند.
ما این موفقیت را به طبقه کارگر ایران، به ویژه به کارگران مس خاتون آباد تبریک می گوییم، و وظیفه خود می دانیم که سپاس گزاری کنیم از همه دوستان و رفقا، شخصیت های سیاسی واجتماعی، احزاب، سازمانها و نهاد های مدافع کارگران که در پشتیبانی از کارگران خاتون اباد در کنار ما و یا بطور مستقل از راه های مختلف از امضای طومار گرفته تا رسانه ای کردن خبر باز داشت کارگران در سایت ها و رادیو و تلویزیون ها وترجمه مطالب به زبانهای مختلف، تلاش نمودند. به ویژه لازم می دانیم مراتب قدر دارنی خود را از "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" و مسئول سایت "گزارشگران" که با تمام توان در این کمپین شرکت داشتنند، اعلام داریم.
کارزار برای آزادی کارگران بازداشتی و پشتیبانی از خواست کارگران مس خاتون آباد تا همین مرحله بسیار موفق بوده است. اما این را نباید پایان کار شمرد. ١٧٠ کارگر اخراجی بی هیچ در آمدی همچنان باید نیازهای خود و خانوادشان را تامین کنند، انهم در زمانی که کارگران شاغل نیز کمرشان زیر بار هزینه سنگین زندگی خم شده است. افزون بر این، کارگران معدن بافق در نوبت محاکمه هستند، کارگران معادن ذغال سنگ راور دراعتصاب بسر می برند،کارگران نی بر نیشکر هفت تپه اعتصاب کرده اند و کارگران چوب و کاغذ سازی اسالم و کارگران بیکار شده شرکت حفاری سپنتا بدنبال حقوق عفب افتاده هستند.... و همه این ها، تنها چند نمونه از ابعاد پای مال شدن حقوق کارگران در نظام غارت گر سرمایه دارای تحت حاکمیت رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی و گوشه ای از مبارزه بسیار گسترده کارگران برای دست یابی به خواست های خود است. بنا براین ضروری است که با درس گیری از تجربه موفق کارزار حمایت از کارگران خاتون اباد، این کارزار و بطور کلی کارزارهای پشتیبانی از مبارزات کارگران در ایران را در سطح بین المللی و بطور پیگیر ادامه داد.

کارگران، همکاران، معلمان، پرستاران، فرزندان عزیز ما دانشجویان و روشنفکران

اشتباهات ما کارگران در جریان انقلاب ۱۳۵٧ - که ما با اعتصاب های عمومی و مبارزات سراسری، نقش بزرگی در آن داشتیم- و سسپس سرکوب جنبش ما به دست رژیم ضد انقلابی جمهموری اسلامی، باعث شد که بی حقوقی مطلق توام با استثمار شدید و فقر و سیه روزی بر طبقه کارگر تحمیل شود. ما همچنان فرودست ترین انسان های جامعه ای هستیم که ثروت اش اساسا حاصل کار و رنج ماست. تجربه ان شکست باید چراغ راهنمای ما باشد:
نگذاریم که سرمایه داران و انواع و اقسام جناح های سیاسی آنان با وعده و وعیدهای پوچ وبی اساس از ما همچون لشگر بی جیره و مواجب برای اهداف خود استفاده کنند. نگذاریم که پراکندگی ما باعث شود که استثمارکنندگان و غارتگران و جنایت کاران همچنان در قدرت بمانند و بر ما حکومت کنند. نگذاریم که این سرنوشت شوم استثمار، بی حقوقی، فقر و بیکاری برای ما عادی شود. اجازه ندهیم که سرکوب گران، هارتر و گستاخ تر شوند. ما میتوانیم با اتحاد خود، با ایجاد تشکلات مستقل خود و با اعتراضات، اعتصابات و مبارزات خود، سرمایه داران وحکومت جنایت کار آنان را به عقب برانیم و شکست شان دهیم . ما بسیاریم و قدرت ما نیز بسیار است. باید به قدرت خود باور داشته باشیم و همین خود لرزه بر اندام دشنمان ما خواهد افکند. ما میتوانیم -همانگونه که سال ۱۳۵٧ توانستیم- قدرت سیاسی را به زانو در آوردیم. اما ما آن زمان در این خیال خام بودیم که اگر دیگران هم قدرت سیاسی را به دست بگیرند ممکن است از حقوق ما حمایت کنند. فکر می کردیم بدون ایجاد تشکلات مستقل و سراسری کارگری، بدون خیز برای تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می توانیم به خواسته های خود برسیم. ما اشتباه کردیم. این بار اما نباید اشتباه کنیم. این بار با تجربه ای که حاصل صد سال مبارزه طبقه کارگر ایران است، ما می توانیم با ایجاد تشکلات طبقاتی خود، بر سرنوشت خویش حاکم شویم. ما بسیاریم و قدرت ما بسیار است. متشکل شویم تا هم خود قدرت خویش را در یابیم و هم دشمنان و استثمارگران، قدرت ما را ببیند و بر خود بلرزند؛ ببینند که که فرو دستان بر خاسته اند تا بساط غارت وسرکوبگری، بیعدالتی ، فقر وفلاکت در یکی از ثروتمندترین وغنی ترین گشورهای جهان را برچینیم. متشکل شویم تا بدست خود سرنوشت خود را رقم بزنیم. آری ما میتوانیم!

به امید آن روز.

علی پیچگاه، نماینده سابق شورای پالایشگاه نفت تهران

مرتضی افشاری نماینده سابق کارگران چاپخانه های تهران وحومه

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای وفصلی آبادان وحومه

*************

کلیه کارگران بازداشت شده معدن مس خاتون آباد با قرار وثیقه آزاد شدند

کارزار برای آزادی بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهامات علیه کارگران خاتون آباد و بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی ادامه خواهد داشت!
در روزهای گذشته به ترتیب ابتدا پنج نفر از کارگران بازداشت شده خاتون آباد، سپس ۲۳ نفر دیگر از ‌آنها و روز گذشته آخرین ۵ کارگر باز داشتی در زندان شهر بابک با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
همان گونه که قبلا در گزارش ها آمده بود، بازداشت کارگران معدن مس خاتون آباد، هم درایران و هم در سطح بین المللی توسط نهاد ها و تشکل های کارگری به شدت محکوم شد و مورد اعتراض قرار گرفت. در همین رابطه اتحاد بین المللی و فعالین آن، از جمله جمعی از فعالین قدیمی جنبش کارگری ایران شامل علی پیچگاه، مرتضی افشاری و علی مبارکی، نیز کارزارهایی را در حمایت از کارگران بازداشتی سازمان دادند. این کارزار ها و از آن جمله واکنش اتحادیه جهانی کارگران صنایع (اینداستریال) که ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران خاتون آباد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی شد، به سهم خود موجب افزایش فشار بر مقامات جمهوری اسلامی جهت آزاد کردن کارگران بازداشتی گردید.
مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در مواجهه با مبارزه پیگیر و پافشاری کارگران مس خاتون آباد برای احقاق حقوق اولیه خود ، یک بار دیگر به خشونت و سرکوب متوسل شدند و با بازداشت ۲۸ نفر از کارگران کوشش کردند و می کنند که صدای اعتراض کارگران را خاموش نمایند. اما در مقابل، برای کارگران خاتون آباد و بطور کلی کارگران ایران، از خاتون آباد و بافق گرفته تا خوزستان و مازندران و کردستان، از "مرکز" گرفته تا "پیرامون"، جز مبارزه متحد جهت دست یابی به مطالبات خود از جمله حق اشتغال، امنیت شغلی و تامین یک زندگی شایسته برای خود و خانواده هایشان، راه و گزینه دیگری وجود ندارد. به بیان دیگر، برای کارگران مبارزه و اعتراض یک گزینه در کنار دهها گزینه دیگر نیست، بلکه تنها گزینه است.
رژیم سرمایه داری و ضدکارگر جمهوری اسلامی، شامل دولت نولیبرالش تحت رهبری روحانی، زیر فشارهای داخلی و بین المللی مجبور گردید که به آزادی مشروط و با قرار وثیقه کارگران بازداشتی تن در دهد؛ و این یک پیروزی نسبی برای کارگران است. اما تجربه نشان داده است این رژیم اگر شرایط را فراهم ببیند در اولین فرصت کوشش خواهد کرد که با دادگاهی و محکوم کردن کارگران آزاد شده، از آنان انتقام بگیرد تا این "درس عبرتی" باشد برای همه کارگرانی که دست به مبارزه می زنند. تلاش برای دادگاهی کردن کارگران اعتصابی معادن بافق، مدت ها بعد از پایان اعتصاب، نمونه ای است از این شیوه حیله گرانه رژیم.
بنابراین ضروری است که در ارتباط با کارگران خاتون آباد، کارزار برای آزادی کامل و بدون قید و شرط ۲۸ کارگری که با وثیقه آزاد شده اند، همراه با خواست بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی تداوم یابد. نباید به جمهوری اسلامی اجازه داد که با یک عقب نشینی تاکتیکی در فرصتی مناسب تر از این کارگران انتقام گیری کند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۵ فوریه ۲۰۱۶

*************

تمامی ۲۸ کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند

بر طبق خبر دریافتی و بدنبال تائید آن از داخل کشور تمامی ۲۸ کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند. دستگیری این کارگران موجی از اعتراض را در سطح بین المللی برانگیخت و فراخوانی نیز از سوی فعالین کارگری سابق و شناخته شده کشورمان (علی پیچگاه, علی مبارکی و مرتضی افشاری) انجام و به زبانهای فرانسه و انگلیسی ترجمه و به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری بین المللی ارسال شد که نهادهای سندیکائی و متشکل متعددی پشتیبانی خود را اعلام نمودند. سایت گزارشگران آزادی کارگران بازداشت شده را به تمامی کارگران ایران و بویژه فعالین کارگری و حامیان پیگیر کارگران کشورمان شادباش میگوید.

مسئول سایت گزارشگران

*************

فراخوان:

برای آزادی کارگران بازداشتی مس خاتون آباد متحدانه اقدام فوری بعمل آوریم

به کلیه انسانهای شریف و برابری طلب و آزادی خواه

به کلیه اعضاء و نمایندگان اتحادیه های کارگری در سراسر جهان

به کلیه احزاب وسازمانهای برابری طلب ، ترقیخواه و مدافع حقوق کارگران

ما جمعی از نمایندگان سابق تشکلات کارگری در ایران و فعالین فعلی کارگری در خارج از کشور که هدفمان دفاع از جنبش کارگری ایران و حمایت ازکارگران در ایران است از همه شما عزیزان دعوت میکنیم با امضاء این طومار همبستگی خود را با کارگران زندانی اعلام نمایید.

متن طومار:

کارگران بازداشتی شرکت های مس خاتون آباد شهربابک وفعالین کارگی زندانی سریعأ آزاد باید گردند.

از روز سه شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶تاکنون۲۸ کارگر معترض مس خاتون آباد در بازداشت به سر می برند. طبق گزارشات موجود و اظهارات وکیل برخی از کارگران بازداشتی، تا کنون در موردآزادی این کارگران از جانب مقامات حکومتی اقدامی صورت نگرفته و آنان کماکان در باز داشت بسر میبرند.
کارگران شرکتهای اقماری مس خاتون شهر بابک حدود ۴ سال با حقوق بسیار پایین به امید جذب در پروژه پالایشگاه کار کرده اند. سعد محمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه، قول جذب تمام این کارگران را به هنگام راه اندازی شرکت داده بود، اما سال گذشته مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت، برگزاری آزمون را در دستور کار قرارداد. کارگران با آگاهی از این که برگزاری آزمون استخدامی می تواند امنیت شغلیشان را با تهدید جدی مواجه کند، طی یکسال گذشته همراه با خانوادهایشان در اعتراض به بلاتکلیفی و تضمین امنیت شغلی بارها دست به تجمع زدند.
۱۷۰کارگر شرکت های اقماری مس خاتون آباد شهربابک پس از آزمون استخدامی، به رغم وعدهٔ اولیه مسئولین مبنی بر تضمین امنیت شغلیشان، از کار شدند . بدنبال این فریبکاری کارفرمای دولتی، کارگران همراه با خانوده خود دست به اعتراض گسترده زده که مامورین سرکوبگر یکان های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روزسه شنبه ۶بهمن ماه به جان کارگران معترض افتادند و ضمن ضرب وشتم آنان تعداد ۲۸ نفر از معترضین را بازداشت کردند که همچنان در باز داشت بسر می برند.
سرکوب و محرومیت کارگران در این منطقه صنعتی سابقه طولانی دارد:
کارگران مجتمع مس خاتون آباد از سالهای پیش با معضل بنیادی کار بسیار سخت و عدم امنیت شغلی مواجه بوده اند و مطالبات آنها یا با سرکوب های شدید و خونین روبرو شده است و یا در سالهای اخیر با وعده و وعیدهای مختلفی از جانب مدیریت مجتمع و نیز مسئولین حکومتی بی پاسخ مانده است. کارگران ایران و جهان به یاد دارند که در پی اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال ۱۳۸۲ (ژانویه ۲۰۰۴) کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. کارگران بعد از این حرکت اعتراضی، از آنجا که به خواست خود نرسیده بودند، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند. در این هنگام نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی از جمله با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل رساندند، به کارگران هجوم بردند و با ضرب وشتم آنان را پراکنده کردند. کارگران سپس در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. نیروی های سرکوب رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از کارگران و یک کودک را کشتند. خبر کشتار کارگران خاتون آباد توسط رژیم اسلامی سرمایه بلافاصله در سطح بین المللی منتشر شد و کارزاری جهانی علیه این جنایت رژیم به راه افتاد.
ما اخراج ۱۷۰ کارگر شرکت مس خاتون آباد، سرکوب کارگران معترض، و بازداشت ۲۸ کارگر این شرکت را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنان و همه فعالین کارگری زندانی هستیم.
اگر شما نیز مایل هستید که اسم تان در پایین متن فوق آورده شود لطفا تا پایان روز یکشنبه ۷ فوریه از طریق ایمیل های زیر با ما تماس بگیرد.

علی پیچگاه نماینده سابق شورای پالایشگاه نفت تهران

مرتضی افشاری نماینده سابق کارگران چاپخانه تهران

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان

آدرس ایمیلی: alipichgah@hotmail.com
morteza17@hotmail.com
kargar_1357@hotmail.com

متن ترجمه نهائی انگلیسی در نسخه وورد را اینجا کلیک کنید.

ترجمه انگلیسی متن فراخوان در نسخه پ د اف را اینجا کلیک کنید.

اسامی :

اکبر دیلمی - کارگر کارخانه ایوب رحمانی - فعال کارگری آمادور نویدی - فعال سیاسی و وبلاگنویس احسان ثابت - فعال سیاسی السا فنی - فعال جقوق بشر احمد بخردطبع - فعال کارگری اکبر کریمیان - فعال حقوق بشر احمدرضا موید محسنی - هنرمند و فعال سیاسی آرش کمانگر - فعال سیاسی و رسانه ای آیدین فنی - فعال حقوق بشر امیر جواهری لنگرودی - فعال کارگری اسماعیل مولودی - فعال سیاسی و وبلاگنویس اکبر سیف - فعال سیاسی پاریس آراز فنی - فعال حقوق بشر امین بیات - فعال سیاسی احمد مزارعی - مترجم و فعال سیاسی المیرا فنی - فعال حقوق بشر اسماعیل فتاحی - فعال کارگری آذر آذری - فعال کارگری امیر پیام - فعال کارگری اسکندر لطفی - فعال سیاسی بهنام چنگائی - فعال سیاسی بهمن امینی - فعال سیاسی بینا داراب زند - فعال سیاسی بهرام رحمانی - تحلیل گر سیاسی بیژن رستگار - فعال سیاسی بهروز سورن - فعال سیاسی و رسانه ای پیروز زورچنگ - فعال سیاسی پوران انصاری - فعال سیاسی پرویز قلیچ خانی - فعال رسانه ای پروین ریاحی - فعال سیاسی پرویز داورپناه - فعال سیاسی و رسانه ای پوران اسدی - فعال کارگری پرویز میرمکری - شاعر جمشید جمشیدی - فعال کارگری جمشید مهر - فعال سیاسی جمشید صفاپور - فعال کارگری حسین نقی پور - فعال سیاسی و رسانه ای حمیلا نیسگیلی - فعال جنبش زنان و فعال سیاسی حبیب - فعال رسانه ای و حقوق بشر حمید ریاحی - فعال سیاسی خسرو آهنگر- فعال کارگری خسرو شهریاری - نویسنده و کارگردان تاتر داریوش مجلسی - فعال سیاسی داریوش ارجمند - فعال سیاسی رضا بی شتاب - شاعر رضا کعبی - فعال کارگری رئوف کعبی - فعال کارگری رحیم اسخری - فعال سیاسی روژا روشن - فعال سیاسی زهره حبیب محمدی - فعال سیاسی ژاله سهند - فعال سیاسی سحر دیناروند - فعال حقوق زنان ستار رحمانی - فعال کارگری و رسانه ای سیامک مویدزاده - فعال کارگری سیامک جهانبخش - فعال سیاسی ساسان دانش - فعال سیاسی سعید تقوی - مسئول پروژه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد - ایران سحر محمدی - فعال سیاسی صدیق جهانی - فعال کارگری و رسانه ای صدیق اسماعیلی - فعال کارگری علی پیچگاه - نماینده سابق شورای پالایشگاه نفت تهران علی مبارکی - نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان علیرضا نوائی - فعال کارگری عزیز ماملی - فعال کارگری علی اشرافی - فعال کارگری علی یوسفی - فعال سیاسی عزت ملکی - فعال کارگری کارگر سابق گروه صنعتی بهشر و لقمان دارو علی کریم زاده - فعال سیاسی عسگر شیرین بلاغی - فعال سیاسی عاطفه اقبال - فعال سیاسی غلام عسگری - فعال کارگری فرهنگ قاسمی - فعال سیاسی و رسانه ای فروزان عاملی - فعال حقوق بشر فرشید یاسایی - فعال سیاسی فرخ قهرمانی - فعال سیاسی فرح نوتاش - فعال سیاسی - قدرت زنان فرامرز دادور - فعال سیاسی فرید پرتوی - فعال سیاسی گیسو شاکری - هنرمند در تبعید مرتضی افشاری - نماینده سابق کارگران چاپی تهران محمد اشرفی - فعال کارگری مظفر فلاحی - فعال کارگری منیژه صادقی - فعال کارگری مریم اشرافی -فعال کارگری محمود قزوینی - فعال سیاسی مریم ضیاء - فعال اجتماعی و حقوق کودکان منصور تیفوری - نویسنده و مترجم مجید تمجیدی - فعال سیاسی محسن خوشبین - فعال سیاسی محسن رضوانی - فعال سیاسی مینا زرین - فعال سیاسی و جنبش زنان مسعود فروزش راد - فعال سیاسی محمد تقی سیداحمدی - فعال سیاسی مینو همیلی - فعال سیاسی محمود خادمی - فعال سیاسی نادر ثانی - فعال سیاسی نسرین احمدی – فعال سیاسی ناصر پرنیان - فعال سیاسی نسان انصاری - فعال کارگری نصرت تیمورزاده - فعال کارگری ندا نوآور - فعال حقوق بشر همایون مهمنش - فعال سیاسی هایده قهرمانی - فعال حقوق بشر هدایت غلامی - فعال سیاسی یوسف اردلان - فعال سیاسی

نهادها:

شورای همبستگی با جنبش کارگری - پاریس - اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران - تدارک حزب انقلابی - قدم اول - کمیته موقت برای اتحاد نیروهای چپ و کمونیست در هلند - کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - مرکز فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ - اینفو ایران - وین - کارگران آنارشیست ایران -

رسانه ها:

سایت اتحاد کارگری - سایت لجور - سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران - رادیو پیام کانادا - سایت رنگین کمان - احترام آزادی - اطلاعات نت - سایت ایران تریبون - اشتراک ووردپرس - سایت ملیون ایران - وبلاگ اخگر - وبلاگ اسماعیل مولودی - وبلاگ رضا بی شتاب - وبلاگ مینا زرین - سایت محمود خادمی - وبلاگ معلم اعتصابی - سایت گزارشگران -

۰۹.۰۲.۲۰۱٦