افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در هلند

فراخوان همه نیروهای چپ و کمونیست هلند

مشترک                                                                                                               دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹


گزارشی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در هلند

در حمایت از اعتراضات توده‌های فرودست و آزادیخواه علیه رژیم جنایتکار ایران

پیرو فراخوان احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست و فعالین سوسیالیست و آزادیخواه، روز شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ تظاهرات اعتراضیِ باشکوهی در شهر لاهه (دنهاخ) با حضور پرشماری از انسان‌ای انقلابی و آزادیخواه بر پا گردید. شرکت‌کنندگان ساعت ۲ بعدازظهر در میدان Koekamp دور هم گِرد آمدند و با سردادن شعار و سخنرانی به زبان هلندی اعتراض خود را علیه سرکوب‌گری‌های رژیم مستبد جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
به دنبال، تظاهرکنندگان خیابان‌های شهر لاهه را به میدان حمایت پُر شور و حرارت از اعتراضات گسترده‌ی خیابانی در ایران تبدیل کردند و صدای حق‌طلبانه و رهایی‌بخش آنان را به گوش جهانیان رساندند. شرکت‌کنندگان با حمل تصاویر جانباختگان اعتراضات اخیر، زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و دانشجویی دربند، و نیز حمل پلاکارد و پرچم‌ و با سردادن شعارهایی به زبان هلندی، انگلیسی و فارسی ( «جمهوری اسلامی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد»؛ «نه شاه می‌‌خوایم نه مُلا قدرت به دست شورا»؛ «نان، کار، آزادی، اداره‌ی شورایی»؛ «از هفت‌تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان»؛ «فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم»؛ «کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد؛ «مبارزه‌ی آنها، مبارزه‌ی ما، زنده‌ باد همبستگی جهانی؛ «حکومت ضد‌زن نمی‌خوایم») به افشاگری علیه جنایت‌های رژیم فاشیستی حاکم بر ایران پرداختند و حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات اعتراضی و آزادی‌بخش اعلام نمودند.
در این میان، اطلاعیه مشترک احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست «در پشتیانی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین» به زبان هلندی، و نیز متنی انگلیسی حاویِ وضعیت فعلی اعتراضات در ایران در میان عابران شهر لاهه پخش گردید. در پایان، اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست از سوی رفیق سعید قرائت گردید که در آن احزاب چپ و کمونیست با پرداختن به پیش‌زمینه‌ها وشرایط فعلی این اعتراضات، تعرض افسار گسیخته رژیم فاسد جمهوری اسلامی به سطح زندگی و معیشت مردم را محکوم و از اعتراضات و مبارزات برحق توده های مردم که در واقع تعرض متقابل آنها به این تصمیم وقیحانه سران رژیم است پشتیانی کرده‌اند. همچنین در اطلاعیه آمده است که «انعکاس پژواک این صداهای حق‌طلبانه، هزینه این نوع تعرضات وقیحانه به نان و سفره مردم را برای رژیم بالاتر می برد و دستیابی به زندگی ای بهتر را برای مردم محروم ممکن و مقدور می سازد.»
همچنین از سوی رفیق حامد سعیدی در پیامی کوتاه به زبان کُردی، بر ضرورت اتحاد و همبستگی جنبش انقلابی کردستان و جنبش سراسری کارگران و تهی‌دستان در ایران تاکید نمود. نیز، بیان کردند که در شرایطی که جوانان کردستان از سوی رژیم جنایت‌کار اسلامی ایران در خون می‌غلتند، احزاب بورژوا ـ ناسیونالیست در کردستان (مجتمع در مرکز همکاری) با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران وارد بند و بست بر سر سهم‌بری از قدرت شده‌‌اند. این نیز بیانگر این حقیقت است که این احزاب برای سهیم‌شدن در قدرت سیاسی با این رژیم، چوب حراج به خون جوانان جانباخته‌ در اعتراضات اخیر می‌زنند بلکه خودشان به نان و نوایی برسند. سیاست‌های سازش‌کارانه‌ی این احزاب دال بر این حقیقت است که این جریانات نه تنها نمی‌توانند در راستای پیشروی جنبش انقلابی در کردستان گامی بردارند، بلکه از هیچ تلاشی برای به بیراهه‌بردن این جنبش و وارد شدن به قدرت با این رژیم جنایت‌پیشه کوتاهی نخواهند کرد. بنابراین، جنبش انقلابی در کردستان تنها از مسیر اتکا به نیروی کارگران و زحمتکشان در همبستگی با جنبش سراسری کارگران، فرودستان، زنان و جوانان به فرجام رهایی و پیروزی خواهد رسید.

تصاویر بیشتر: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011038121727

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران - هلند

۲۳ نوامبر ۲۰۱۹

   

**********

فراخوان همه نیروهای چپ و کمونیست هلند

احزاب- سازمانها و گروه ها و نهادها از جمله سازمان زنان هشت مارس و همه منفردین چپ و کمونیست
راهپیمایی در همبستگی با مبارزات مردم در ایران
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی از همان ابتدا، حاکمیتاش را با سرکوب کارگران و زحمتکشان و بخصوص زنان و مخالفین خود آغاز کرد و بیش از چهل سال است که ادامه دارد.
مردم با عزم و ارادهشان در مبارزات خود و بویژه مبارزات اخیر نشان دادند که در مقابل نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، نه تنها درمانده و مرعوب نشده، بلکه با خشم، نفرت و با ارادهای راسختر به مبارزات خود ادامه دادند.
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین، مردم جان به لب رسیده، در شهرهای مختلف ایران به خیابانها آمدند. مردم با سردادن شعارهایی از جمله: "بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده"،"مرگ بر دیکتاتور"، "جمهوری اسالمی نابود باید گردد"، "اسلام ورشکسته روی کول ما نشسته" و... خشم و انزجار خود را نه فقط نسبت به گرانی قیمت بنزین، بلکه نسبت به کل رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند.
به این تظاهرات بپیوندید و نگذارید آلترناتیو سازان رفرمیست و اصلاح طلب از این جنبش مردمی سوء استفاده کنند.

زمان: شنبه 23 نوامبر 2019

ساعت 14:00 تا 16:00

مکان: Het koekamp (لاهه) Den Haag

جنب ایستگاه مرکزی قطار دنهاگ (لاهه)

سرنگون باد حکومت جمهوری سرمایه داری اسلامی با تمام دار و دسته اش

بر قرار باد حکومت سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگران و زحمتکشان ایران