افق روشن
www.ofros.com

،سرمایه داران روز به روز گستاخ تر میشوند

جان کارگران را می گیرند تا جان سرمایه اشان در امان باشد


حسن محمدی                                                                                                  جمعه ٣٠ خرداد ۱۳۹۳

کارگران را بیکار می کنند و به خیابانها می ریزند و آنهم در زمانی که مردم از گرسنگی و بیکاری و بی مسکنی بی حقوقی و نبود امنیت محیط کار در رنجند. هر روز کارگران را بدلیل اعتراض به معیشت و زندگیشان سرکوب. زندان و بازداشت و اخراج می کنند. هر روز هزاران کودک را بر اثر کارهای شاق وبیکاری والدینشان که منجر به فقر و فلاکت کشانده شده اند از تحصیل و بازی و زندگی کودکانه محروم می کنند. در این دنیای نکبت بار علیرغم توسعه تکنولوژی و پیشرفت صنایع و اقیانوسی از ثروت همچنان سرمایه داران کارگران را به فقر و فلاکت می کشانند. با وجود این که دنیا دستخوش تحولاتی شده، سرمایه داران ماهیتشان تغییر نکرده و همچنان به استثمار و سرکوب و بی حقوقی ادامه میدهند. اقلیتی مفتخور، میلیاردر شده اند و اکثریت کارگر و زحمتکش، سفره هاشان خالی گردیده است.
تا سرمایه داری است سهم ما از زندگی، گرسنگی و بی حقوقی و زندان و شکنجه خواهد بود. هر روز در معادن جان کارگران را می گیرند و در مقابل اعتراض ما به این جنایات با بی شرمی میگویند کار در معادن مشکلات خودش را دارد. کارگران معدن بافق مدتی است فریاد میزنند و خواهان افزایش دستمزد و امنیت محیط کار و قردادهای موقت وبهبود شرایط کار و یک زندگی که بتوانند مثل یک انسان زندگی کنند. اما جوابی نمی شنوند. هر روز کارگران ساختمانی از دار بستها می افتند و جانشان را از دست میدهند و هیچ گونه امنیتی برایشان نیست و هیچ مسئولی پاسخگوی این کارگران جان باخته نیستند. هر روز کالاها واجناس گران وگرانتر میشوند و میلیاردها کارگر و زحمتکش گرسنه وگرسنه تر میشوند و هر روز دستمزد کارگران مساوی مرگ تدریجی است .اما سرمایه داران بدانند کارگران هزاران بار به این زندگی لعنت می فرستند و با مشتانی گره کرده در صف اعتراض قرار میگیرند. اگر کارگران خودشان را در مقابل سرمایه داران قرار ندهند چیزی جز فقر و بی حقوقی و زندان و دستگیری در انتظارشان نیست و سرمایه داران تمامی بحران خودشان را بر سرمان خراب می کنند و هر روز فقیر وفقیرتر می شویم. اما کارگران سالهاست با این وضعیت مقابله می کنند. کارگران نشان داده اند که میتوانند با اعتراض و اتحاد و همدلی بر سرمایه داران پیروز شوند. کارگران نشان داده اند که چه قدرت عظیمی در یکپارچگی و اتحادشان نهفته است و کارگران مطمئن شده اند که دیگر صدایشان را نمی شود خفه کرد. کارگران دریافته اند که در این جهان امروز میشود غذا، پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب، بهداشت، آموزش و پرورش را در حد وفور در اختیار مردم قرار داد. اعتراضات و مطالبات جاری کارگران تعطیل بر دار نیست. در حال حاضر تمامی کارگران در گیر این اعتراضات و مطالبات در هر شهرو کارخانه ای هستند .دیگر دستگیری و زندانی کردن کارگران اثری در جلوگیری از اعتراضات نمی تواند داشته باشد چون تمامی کارگران در صف اعتراضات و مطالبات وخواسته های خود همچنان ایستاده اند امروزه کارگران تماما با مجمع عمومی خود در صف اعتراضات هستند نگاهی به اعتراضات جاری میتوان به این نتیجه رسید و هر روز فریادشان بیشتروبیشتر می شود. کارگران با تشکل های مستقل خودشان که حاصل روند اعتراضاتشان در رابطه با مطالباتشان است به مقابله با این وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی میروند و هرگز تا بدست آوردن خواسته هایشان از اعترض دست بر نخواهند داشت. ما ضمن حمایت از اعتراضات گسترده کارگران در قبال تعرض سرمایه داران به سطح معیشت و زندگیشان خواهان رفع فوری فشار و آزادی همه کارگران زندانی هستیم. ما امضاء کنندگان طومار اعتراضی به دستمزد همانند دفعات قبل خواهان افزایش دستمزد با تورم موجود و اجرای ماده ۴١ قانون کار هستیم و تا بدست آوردن مطالباتمان دست از اعتراض برنخواهیم داشت. ما همواره خلاصی از سختی معیشت و تلاش برای زندگی آبرومندانه راهنمای عمل ما خواهد بود. تامین معیشت و منزلت تعطیل بردار نیست .

حسن محمدی

اتحادیه آزاد کارگران ایران