افق روشن
www.ofros.com

"ملاقات با سازمان جهانی کار"

گزارش به کارگران، زحمتکشان، دانشجویان ایران

علی مبارکی                                                                                                          شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

روز پنجشنبه (دوم اسفند نودوهفت) ۰۲-۲۱- ۲۰۱۹ به اتفاق چندتن از دوستان طبق قرار قبلی با مسئول امور سندیکایی سازمان جهانی کار خانم کورتیس ملاقاتی انجام شد.این ملاقات که موضوع آن آخرین وضعیت جنبش کارگری ایران ونقش سازمان جهانی کار بر اجرای مقاله نامه ها ومصوبات و اطلاع از آخرین اقدامات انجام شده توسط این سازمان بود در فضایی بسیار صمیمانه انجام شد .
در ابتدا ابرازتشکر بخاطر پذریرش ما و بحث وگفتگوهای صمیمانه طی این ۱۵ سال اخیر !
گفتگوی ما طبق نوشته ای که از قبل آماده نموده بودیم آغاز شد ،بعد از شنیدن مطالب توسط مسئول امور سندیکایی آی آل آو خانم کورتیس توضیحاتی ارائه شد و ایشان معتقد بودند که کارهای زیادی در تقابل با نقض قوانین توسط رژیم ایران انجام شده وطی این سالها دستاورهایی نیز داشته که از نظر ایشان بسیار مثبت بود،همچنین ایشان توضیح دادند که ما میدانیم رژیم ایران قوانین سازمان مارا بشدت زیر پا میگذارد واز طریق اتحادیه های کارگری بین المللی ما در جریان امور هستیم.
ما به ایشان گفتیم :میدانیم که شما چه اقداماتی انجام داده اید اما چرا رفتار وکردار این رژیم در مقابل کارگران ،معلمان ،پرستاران وکودکان کار روز بروز بدتر میشود؟ از ایشان پرسیدیم در رابطه با دستگیری های اخیر چه اقداماتی انجام داده اید ؟(البته توضیحات کافی از سیاست های سرکوبگرانه ونوع برخورد با نمایندگان وفعالین کاری به ایشان ارائه شد)!ایشان در پاسخ گفتند که ما اقداماتی در رابطه با کارگران ومعلمان زندانی یا زیر حکم انجام داده ایم !
ما به ایشان توضیح دادیم ضمن اینکه پیگیری های شما قابل سپاسگزاری است اما کافی نیست ما پیشنهاد دادیم شما جهت رسیدن به حقیقت یک هیئت به ایران بفرستید تا با کارگران ومعلمان زندانی مصاحبه نموده ودر محیط کار با نمایندگان واقعی کارگران ملاقات نموده و این سفر حتما قبل از یکصد وهشتمین جلسه سالانه انجام شود که دست رژیم را برای ادعاهای واهی و فریبکاری های جدید در این اجلاس از قبل رو نماید.این پیشنهاد با واکنش مثبت از طرف ایشان مواجع شد وایشان قول پیگیری دادند.
در این جلسه مسائل مختلفی مورد بحث وتبادل نظر مطرح شد که لازم میدانیم در این موارد صبر کنیم وآینده را ببینیم.
در پایان توضیح را لازم میدانیم که ما حدود 15سال است در نبود نمایندگان واقعی تشکلات کارگری ایران این رابطه را با سازمان جهانی کارداریم اما این به معنی تائید آی ال آو نیست !فقط از این سازمان بعنوان یک نهاد سه جانبه گرا انتظار افشای سیاست های ضد کارگری رژیم اسلامی ایران و پیگیری اجرای قوانین مصوب در آن سازمان توسط رژیم ایران را داریم. از شما درخواست میکنیم به متن اصلی واولیه که در این ملاقات به بحث گذاشته شد توجه نمایید.

علی مبارکی - سوییس

۲۲-۰۲-۲۰۱٩

سلام و تشکر از اینکه سالهاست ما را پذیرا هستید.


۱- سرکوب ،زندانی ،شکنجه ،قتل - نمایندگان شجاع کارگری با شور وهیجان در محیط کار دستگیر و بدلیل شکنجه های وحشیانه جسمی وروحی کاملا پژمرده و افسرده خارج میشونداکثرا با تهدید به سکوت واداشته میشوند.کارگرانی که بجز حق خواهی در مقابل رژیمی دزد ،غارتگر وجنایتکار ایستاده اند(نمونه اخیرکارگران هفت تپه شوش و صنایع ملی فولاد اهواز ).چرا شما به عنوان نهادی که یکی از وظایف تان اجرا و نظارت بر اجرای درست مقاونه نامه ها و مصوبات روابط دولت ها و کارگران است یک هئیت به ایران نمی فرستید تا در زندان ها ومحیط کار با نمایندگان کارگران ومعلمان ملاقات کرده و در اجلاس پیش رومجبور به باور حرف های بی اساس هئیت مزدور ایرانی نشوید.

۲- یکصد وهشتمین اجلاس سالانه آی ال آو نزدیک است. جمهوری اسلامی بطور وحشتناکی تمامی مقاوله نامه و مصوبات سازمان جهانی کار ، سازمان ملل ، شورای امنیت ، محیط زیست و حقوق بشر را زیر پا میگذارد .شما بعنوان یک نهاد سه جانبه گرا هستید(لطفا بما بگویید که این رژیم کدامیک از مقاوله نامه های یازمان جهانی کار را رعایت میکنند؟ ) .لطفا وظیفه خود را انجام دهید ،چهل سال است که دارید با این رژیم ممشات میکنید ،هر دفعه بین بازی های سیاسی رژیم دنبال یک جناح هستید در صورتیکه به تجربه متوجه شدید که همه این ها توهم است و برخورد رژیم روز بروز بدتر شده است. بیایید رژیم را از سازمان جهانی کاراخراج کنید.

٣- در شطرنج سیاسی منطقه همه دارند فریب بلوف های سیاسی امریکا را میخورند درحالیکه رژیم جمهوری اسلامی بهترین گزینه سیاسی برای امریکا در منطقه است (مانند طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوریه و لیبی )!زیرا با این لولویی که از رژیم ساخته به تمام منطقه خاورمیانه کاملا مسلط شده !شما ببینید چگونه اسراییل وعربستان با قلدری کامل اهداف جمهوری اسلامی حمله میکنند و هزاران نیروی تحت امر رژیم را به هلاکت میرسانند در حالیکه رژیم کمترین قدرت پاسخگویی را ندارد ! موشک های رژیم تحت کنترل کامل روسیه است وبدون اجازه روسیه عمل نمیکنند ، چگونه این رژیم برای منطقه ودنیا خطرناک است؟ این رژیم فقط وفقط بزرکترین دشمن مردم وکارگران وزحمتکشان ایران است .امریکا و دنیای سرمایه داری با این سیاست ها این رژیم را رام شده میخواهند .آنها خواهان یک حکومت برابری طلب و آزادیخواه در ایران نیستد.

۴- کارگران وزحمتکشان ایران بدنبال هیچ قدرت خارجی برای برکناری رژیم اسلامی ایران نیستند بلکه آنها با اتکا به نیروی خود این کار را انجام میدهند !ما نه یک رژیم سلطنتی میخواهیم و نه یک رژیم اسلامی دیگر! ما خواهان برقرای عدالت ،دمکراسی و صلح در ایران هستیم ،در نتیجه تمامی اتهامات واهی رژیم علیه کارگران وزحمتکشان را بی اساس میدانیم .این رژیم دروغکو و جنایتکار است که نشر اکاذیب میکند وامنیت جامعه را بخطر انداخته .دزدی و اختلاس میکند نابرابری مطلق را به جامعه تحمیل کرده ،باعث تعطیلی ٧۵%صنایع شده، محیط زیست در ایران نابود شده ،٧۵%مردم زیر خط فقر زندگی میکنند،۵۰ % مردم در فقر مطلق زندگی میکنند .حقوق کارگران ،معلمان ،پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه بشدت زیر خط فقر است ، بیکاری حدود ٣۰% است ، حدود نه میلیون کودک بجای تحصیل و آموزش و شادی در بدترین شرایط مورد سوء استفاده جسمی وجنسی قرار میگیرند بزرگترین نهادهای حکومتی در این سوء استفاده دست دارند و این در حالیست که هیچ نهاد بین المللی کمترین اعتراضی به آن نمیکند!

۵- خانم زهرا نوید پور بدنبال کار به نماینده مجلس سلمان خدادای پناه میبرد ،توسط او مورد تجاوز های مکرر قرار گرفته و کشته میشود! اگر شما یک جمال قاشق چی در جهان دیدید ما روزانه یکی مانند او در ایران از دست میدهیم.فعالان محیط زیست در زندان حلق آویز میشوند ، فعالین کارگری (اسماعیل بخشی، علی نجاتی ،سپیده قلیلن و...زیر شکنجه برای اعتراف علیه خود و رد شکنجه هستند ، فعالین کارگری ومعلمان در زندان هستند یا با احکام زندان وتبعید در تهدید دائم زندگی میکنند.

٦- ما وظایف و اختیارات همچنین توان (نقاط ضعف وقدرت )شما را میشناسیم به همین دلیل از شما در خواست داریم که رژیم ایران را از سازمان جهانی کار اخراج یا او را وادار به اجرای مصوبات ومقاوله نامه های نمایید.

٧- درخواست داریم یک کرسی نظارتی برای از فعالین کارگری خارج از حکومت ایران که در سازمان جهانی کار بتواند فعالانه یاوه گویی وفریبکاری رژیم را خنثی کند.در سازمان جهانی کار اختصاص داده شود.

برای دریافت آخرین گزارش سازمان جهانی کار به لینک زیر مراجعه نمایید.
از دوستان عزیزی که تمایل به ترجمه متن به فارسی را دارند خواهشمندیم این متن را ترجمه و برای اطلاع عموم انتشار دهند.اگر جهت جلوگیری از دوباره کاری بما اطلاع دهید سپاسگزار میشویم.

علی مبارکی


http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3964292