افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات و آکسیون برای آزادی کارگران زندانی در لندن، استکهلم و هلند


مجموعه                                                                                                    چهارشنبه ١١ آبان ماه ١٣٩٠

آکسیون اعتراضی

- در دفاع ازجنبش کارگری
- در دفاع از کارگران زندانی
- در افشائ جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
- در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران
- در همراهی با کارزار سراسری حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران
- هم صدا با هم و در کنار نودو نه درصدی ها (۹۹%) خواهیم بود.(اشغال مونترال )

زمان : یکشنبه ۶ نوامبر ساعت ۶-۳ بعدازظهر

مکان : میدان خلق مونترال *

* نام میدان ویکتوریا بنا به تصمیم ۹۹ % به میدان خلق تغییر یافته است.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران - مونترال

اتحاد چپ ایران در خارج از کشور

***************

تظاهرات

در همبستگی با فعالین کارگری زندانی در ایران

در حمایت از مطالبات کارگران در ایران

تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران

زمان: شنبه ۵ نوامبر ساعت ١۴.٠٠ تا ١٦.٠٠ بعد از ظهر

تجمع: میدان ترافالگار مقابل نشنال گالری

نزدیکترین ایستگاه قطار زیر زمینی: Charring Cross و از ساعت

١٧.٠٠ تا ١٨.٠٠ در برابر تلوزیون فارسی بی بی سی

آدرس: بی بی سی تلوزیون فارسی Broadcasting House, ٢-٢٢ Portland Place,

London W1A 1AA نزدیکترین ایستگاه قطار Oxford Circus

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - لندن

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران - لندن

***************

در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى

جمهورى اسلامى مرتبا فعالين کارگرى را تحت پيگرد٬ پرونده سازى٬ اخراج و زندان قرار ميدهد. تعدادى از فعالين کارگرى در زندان اند و تعداد بيشترى تحت فشار مستمر قرار دارند. دستمزدهاى ناچيز کارگران پرداخت نميشود٬ پايه اى ترين حقوق کارگرى وحشيانه سرکوب ميشود٬ و اعتراض به اين وضعيت با سرکوب و زندان مواجه ميشود.
شورا در ادامه تلاشهايش در دفاع از جنبش کارگرى در ايران روز شنبه ۵ نوامبر٬ تظاهراتى در ميدان مرکزى شهر استکهلم برگزار ميکند. شورا از احزاب سياسى٬ سوسياليستها و آزاديخواهان دعوت ميکند در اين اجتماع فعالانه شرکت کنند.

زمان: شنبه ۵ نوامبر٬ ساعت ٣ بعدازظهر

مکان: ميدان سرگل - استکهلم

کارگر زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

مرگ بر جمهورى اسلامى

زنده باد سوسياليسم

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم

٢۵ اکتبر ٢٠١١

***************

فراخوان برای برگزاری آکسیون دفاع از

فعالین کارگری و آزادی زندانیان سیاسی در کشور هلند

روز شنبه ٥ نوامبر کمپین و کارزار سراسری برای آزادی فعالین کارگری و آزادی زندانیان سیاسی تعیین شده است. و به همین مناسبت در اکثر کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و امریکا اکسیونهای و تجمعهایی برگزار خواهد گردید در کشور هلند نیز کمیته هلند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران به همراه احزاب چپ و کمونیست و آزادیخواهان اکسیونی را در شهر آمستردام برگزار میکند.
ما از تمامی انسانهای ازادیخواه و چپ و کمونیست و مدافعین طبقه کارگر و تمامی مخالفین کلیت رژیم جمهوری اسلامی خواستاریم که فعالانه در این اکسیون شرکت نمایند و با شرکت خود جمهوری اسلامی را رسوا نموده و خواهان آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شوند و مخالفت خود را علیه حکومت اعدام و سنگسار اعلام نمایند!

زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری،

کارگر زندانی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر جمهوری اسلامی

مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد

زمان : شنبه ۵ نوامبر ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر

مکان : آمستردام beursplein

کمیته هلند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران