افق روشن
www.ofros.com

پیام تسلیت به علی نجاتی


مجموعه                                                                                                      سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵ مارس ۲۰۱٦

پیام علی نجانی

دوستان عزیز.
موج ابراز محبت و همدردیهای گسترده شما عزیزان٬ بار سنگین غم از دست دادن مادرم را برایم قابل تحمل و راحت تر کرد.
بدون شک پدرو مادران طبقه ما گرچه سالها تحت حاکمیت و ستم سرمایه داری عمر خودرا بر متن شرایطی لز فقر و فلاکت و درد ورنجهای بسیار گذراندند٬ اما میلیونها فرزند متحد و همبسته دارند که در فقدانشان یادشان را گرامی داشته و برای پایان دادن به رنج و مشقات آنها وهمه انسانها باتمام سختیها تلاش میکنند.
بدینوسیله از تمامی محافل٬ سازمانها و تشکلهای جامعه کارگری داخل و خارج، دوستان و همکاران و عزیزان دور و نزدیک که به هر وسیله ای پیام همدردی خودرا بمناسبت درگذشت مادرم ابراز داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و شادی و سلامتی همه را در دنیایی عاری از ظلم و ستم آرزومندم.
پیشاپیش آغاز سال نو را به همه کارگران و زحمتکشان و عموم مردم تبریک گفته وعلیرغم پشت سرگذاشتن سالی تلخ توأم بافشارهاوتنگناهای شدید زندگی٬ دنیایی بهتر را برای همه آرزو میکنم.

۲۵ اسفند ۹۴

************

پیام تسلیت به علی نجاتی

با اندوه بسیار مطلع شدیم که علی نجاتی فعال مبارز و سرشناس جنبش کارگری ایران و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در سوگ از دست دادن مادر عزیز و گرامی شان نشسته است. ما این واقعه ناگوار را به علی نجاتی تسلیت می گوییم و خود را در اندوه ایشان شریک می دانیم.
می دانیم که این مادر عزیز در همان حال که به داشتن فرزندی چون علی نجاتی، که برای احقاق حقوق کارگران و رهایی آنان از شرایط غیر انسانی مبارزه کرده است، افتخار می کرد، اما از اذیت و آزارشدن مداوم فرزندش، از کار بر کنار شدن و زندانی شدن اش به دست نیروهای سرکوبگر، رنج ها کشید.
علی عزیز، رنج های تو و رنج های مادر گرامی ات رنج های ماست، رنج های طبقه کارگر است که دنیای پلشت و نکبت بار سرمایه را بر نمی تاپد و دنیای دیگر و بهتری را می طلبد، و از پرداخت هزینه در این راه نیز نمی هراسد، همچنان که تو نه هراسیده ای. ما را در این ایام سخت در کنار خود بدان.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ مارس ۲۰۱۶

************

پیام تسلیت به علی نجاتی

باکمال تاسف مطلع شدیم که کارگر مبارز علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشستند.
علی نجاتی درسالهای اخیر بخاطر پافشاری بر منافع کارگران ٬ فشارها و مشقات زیادی را تحمل کرد، نه تنها خود بلکه خانواده و بستگانش نیز تحت تاثیر این محدودیت ها و مشقات قرار گرفتند.
بی تردید مادر گرامیشان مانند اکثریت عظیم پدرو مادران نسل پیشین٬ چندین دهه زیر محرومیتهای خردکننده ناشی از فقرو فلاکت و رنج و زحمت ستم سرمایه داری قرار داشتند و عمرشان زیرفشارهای مستمر زندگی ،کوتاهتر شده است.
اتحادیه آزادکارگران ایران درگذشت این مادر زحمتکش را به دوست و هم طبقه ای وفادار خود صمیمانه تسلیت میگویدوخودرا در غم واندوه ایشان شریک میداند.

یادش گرامی.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

١٩ اسفند ٩۴

************

پیام تسلیت به علی نجاتی

هنوز لالایی خواندن تورا به یاد دارم،
مادرم
و دستان گرم و نوازشگرت ازخاطرم نمی رود.
هنوز چهره آرام تو در خیالم نقش بسته
و هرگز از خاطرم نخواهد رفت.

با خبر شدیم که مادر گرامی آقای علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به علت بیماری در گذشته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بدین وسیله درگذشت این مادر عزیز را به علی نجاتی و سایر اعضای خانواده و دوستان ایشان تسلیت گفته و خود را در غم آنان شریک می داند.

یادش گرامی.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٠ اسفند ١٣٩۴