افق روشن
www.ofros.com

دربارۀ پایان اعتصاب غذا و مرخصی محمود بهشتی از زندان


مجموعه                                                                                                          پنجشنبه ۲٦ آذر ۱۳۹۴ - ۱٧ دسامبر ۲۰۱۵

«پیام تشکر محمود بهشتی لنگرودی بعد از آزادی»

محمود بهشتی لنگرودی ساعاتی پس از آزادی، پیامی صوتی به شرح زیر، خطاب به یاران و همه کسانی که به نحوی از او حمایت کرده اند ارسال نموده است:
"یاران درود
بهشتی هستم. نمیدونم چه جوری باید ازتون تشکرکنم . تصمیمی رو حدود بیست روز پیش گرفتم که می دونستم اگه با شما مشورت بکنم از روی دلسوزی هم که شده مخالفت می کردید.این تصمیم نه برای حل مشکل خودم بوده که می دونید برای حل مشکل شخصی، راههای بسیار کم هزینه تر و راحت تری هم وجود داشت. من خواسته ای را مطرح کردم که انشاءالله اگر محقّق بشه مشکلات بسیاری از کسانی را که دربند هستند و یا بعداً ممکنه با همین شرایط مورد ظلم قرار بگیرند حل می کنه. امروزهم کاملاً بر تحقّق این خواسته مصرّم. حمایت های شما از من و خانواده ام و در کل حمایت از این حق خواهی باعث می شد هرلحظه قوّت قلب بگیرم و با توان بیشتری این خواسته را دنبال بکنم. ازهمه ی شما سپاسگزارم. دوستدارهمه تون هستم. برای همه آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم این تلاش هایی که مشترکاً انجام دادیم باعث بشه بقیه یاران دربندمون هم با رایزنی ها، گفتگو ها و پی گیریهای قانونی ،انشا الله به زودی آزاد بشند و فضای خوبی برای ادامه فعالیت های قانونمند فراهم بشه. به همه تون درود می فرستم."

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۴ آذر ۹۴

*************

آزادی مشروط محمود بهشتی لنگرودی بدنبال اعتصاب غذا و اعتراضات داخلی و بین المللی

محمود بهشتی لنگرودی، از فعالین و اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از تاریخ ۵ آذر در اعتصاب غذا بود و دیروز ۲۴ آذر بدنبال پذیرفته شدن رسیدگی به خواسته هایش از سوی مقامات قضایی زندان اوین به اعتصاب غذای خود خاتمه داد و از زندان مرخص شد. بهشتی لنگرودی خواهان توقف اجرای حکم ظالمانه نه سال زندان در دادگاه چند دقیقه ای تا زمان اعاده دادرسی در دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه بود. اینکه مقامات جمهوری اسلامی تا چه حد به این خواسته ها تن بدهند و یا بر عکس با دسیسه ای جدید بار دیگر او را محبوس کنند بستگی به عوامل متعددی از جمله تداوم مقاومت و مبارزه بهشتی و همکارانش و نیز کلیه تشکلات معلمان و کارگران ایران و مدافعین آنها در سطح بین المللی دارد که بتوانند این مطالبات را به حکومت سرمایه داری اسلامی ایران تحمیل کنند. مسلم است که مبارزه و کارزارهای معلمین و کارگران در ایران و حمایتهای بین المللی برای آزادی کلیه کارگران و معلمین در بند ادامه خواهد داشت.
ما آزادی موقت آقای بهشتی لنگرودی را به ایشان و خانواده محترم، کانون صنفی معلمان و کلیه معلمین و کارگران ایران تبریک می گوییم. ما همچنین به سهم خود از کلیه تشکلات کارگری و معلمان در سطح جهان از جمله آموزش بین الملل که کارزاری گسترده برای آزادی معلمین در بند و در ارتباط با اعتصاب غذای بهشتی لنگروی سازمان داده بودند تشکر می کنیم و خواهان تداوم و گسترش کارزارهای بین المللی برای آزادی کلیه معلمین و کارگران زندانی در ایران هستیم. ما خواهان لغو کلیه اتهامات علیه بهشتی لنگرودی و آزادی بدون قید و شرط او می باشیم. همچنین کلیه معلمین در بند از جمله رسول بداقی، اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، علی اکبر باغانی و عبدالرضا قنبری باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۶ دسامبر ۲۰۱۵

info@workers-iran.org / www.workers-iran.org/ www.etehadbinalmelali

*************

سندیکای کارگران شرکت واحد آزادی آموزگار دربند را شاد باش میگوید

معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی با پایداری خود و حمایت های سراسری معلمان، کارگران، فعالان مدنی و تشکل های کارگری بین المللی پس از بیست روز اعتصاب غذا آزاد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آزادی و پیروزی ایشان را به معلمان، کارگران و عموم مردم آزادیخواه شادباش می گوید و خواستار آزادی بی قید و شرط این معلم زحمتکش و سایر معلمان و کارگران زندانی می باشد.

۹۴/۹/۲۴

*************

آزادی محمود بهشتی لنگرودی معلم زندانی

بر طبق گزارشات تایید شده مجمود بهشتی لنگروردی ساعاتی پیش از زندان ازاد شد . محمود بهشتی كه از اعضا.قدیمی كانون صنفی معلمان و عضو نمایندگان این كانون بوده ساعاتی پیش از زندان اوین ازاد شد . بهشتی از بیست روز پیش در اعتصاب غذا بود . او به رای ناعادلانه دادگاه انقلاب اعتراض داشت . در این دادگاه او به زندان طو لانی مدت محكوم شده بود . اعتراش او به حكم دادگاه به این دلیل بود كه این دادگاه ها كه به نام دادگاه های انقلاب نامیده میشوند ، در حالی كه به متهمان غارت اموال عمومی فرصت كافی برای دفاع از خود میدهند و با انها بر خوردی مهربانانه دارند اما با مدافعان حقو ق كارگران و زحمتكشان و معلمان و حقوق بگیران بر خوردی خصمانه دارند . گرو ه های زیادی از جمله تشكل های كارگران و معلمان از خواسته های بهشتی و اعتصاب غذای او حمایت كردند . او به احكام صادره از این داد گاه ها علیه فعالان اجتماعی اعتراض داشت . ازادی اقای بهشتی در پی این اعتراضات نشان میدهد كه همبستگی فعالان كارگری و اجتماعی میتواند تا ثیرات مثبتی در و ضعیت زندانیان سیاسی داشته با شد .

کانون مدافعان حقوق کارگر - ۲۴ آذر ٩۴

*************

محمود بهشتی ساعاتی پیش از زندان آزاد شد

کارگران و مردم آزادیخواه!
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران درچارچوب سیاست سرکوب جنبش های اعتراضی وحق طلبانه کارگران ومعلمان در ۱۵ شهریورماه ۹۴ در منزل خودبازداشت و دردادگاهی بدون رعایت حداقل ضوابط پذیرفته شده درجوامع امروزی- دردادگاه های امنیتی ، بدون وکیل و هیئت منصفه وعدم فرصت کافی برای دفاع ازخودو ارائه لایحه دفاعی، به ریاست قاضی صلواتی به ۹ سال حبس محکوم شد.
ایشان در اعتراض به این حکم ظالمانه از پنجم آذرماه جاری با خواست توقف اجرای حکم ، دست به اعتصاب غذا زده بود
بازتاب اعتصاب این چهره فعال صنفی با گذشت حدود ۲۰ روز از این مقاومت ودر حالیکه سلامت جسمی اش بطورجدی به مخاطره افتاده بود، با واکنش گسترده سایرمعلمان وکارگران ، محافل صنفی سیاسی واجتماعی و مردم آزادیخواه درطی اینمدت ، " اراده ای " که این مبارز صنفی معلمین را به بند کشیده بود را وادار به عقب نشینی کرد وساعاتی پیش ایشان را بعنوان مرخصی از زندان آزاد وبه خانه فرستاد.
اتحادیه آزادکارگران ایران با ابراز خشنودی بسیاراز نتیجه حاصل شده ازمقاومت این چهره فعال و حمایت گسترده متعاقب آن ، ضمن تبریک به ایشان، خانواده اش وجنبش حق طلبانه معلمان،کارگران وسایرآزادیخواهان جنبش های اجتماعی آنرا یک پیروزی برای جنبش های اعتراضی و رهبران و فعالین دربند آنها میداند.
همچنین به صراحت اعلام میکنیم که آزادی ایشان را نه بعنوان مرخصی بلکه با لغو حکم صادره وآزادی بی قیدوشرط خواستاریم.
اتحادیه آزادکارگران ایران با محکوم کردن سرکوب های طرح ریزی شده علیه کارگران ومعلمان وسایر جنبش های حق طلبانه اجتماعی ، خواستار آزادی بی قید وشرط همه فعالین زندانی شده وتوقف سیاست احضاروتهدید وسرکوب و بگیر وببند هستند.
اکثریت مردم جان به لب رسیده جامعه، زیرفشارهای کمرشکن فقر و تبعیض، تحمل ادامه سرکوب را نخواهند داشت واز رهبران و فعالین خود در مقابل سیاست سرکوب، حمایت وجانبداری خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۴ آذر ٩۴

*************

نگرانی سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت جسمانی معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی

سالهاست که آموزگاران همانند دیگر کارگران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای رسیدن به خواسته های حداقلی خود به زندان می روند و آزار و اذیت می شوند و با توجه به بی عدالتی در حق مزد بگیران و زحمت کشان جامعه دامنه اعتراضات آنها بیشتر شده و متاسفانه با خواسته های بحق آنها برخورد پلیسی امنیتی قضایی می شود.
فعالان صنفی معلمان رسول بداقی و عبدالرضا قنبری سال ها در زندان بسر می برند و در ماه های گذشته اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی و محممود بهشتی لنگرودی به دلیل دفاع از حقوق معلمان دستگیر و زندانی شده اند. در حالیکه رسیدگی پرونده متهم به دزدی و اختلاس از سازمان تامین اجتماعی بیش از یکسال است به هیچ نتیجه ای نرسیده است کارگران و معلمان در دادگاه های چند دقیقه ای محکوم به زندان های طولانی می شوند و شاهد آن بوده ایم که محمود بهشتی لنگرودی به همین ترتیب به نه سال زندان محکوم شد شده است و در اعتراض به این حکم هجده روز است در اعتصاب غذا بسر می برد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواهان حفظ سلامتی محمود بهشتی لنگرودی است و با یاد آوری اینکه حفظ جان زندانی با مسئولان قضایی می باشد ضمن حمایت از مطالبات بحق ایشان، خواهان آزادی بی قید و شرط او و دیگر معلمان و کارگران دربند می باشد.

۹۴/۹/۲۳

*************

جان محمود بهشتی در خطر است!

کارگران! مردم آزادی خواه و عدالت طلب ایران و جهان!
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران که به جرم دفاع از حقوق مسلم خود و همکارانش در تاریخ پانزده شهریور در منزل خود بازداشت و سرانجام با حکم شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی، به ۹ سال زندان محکوم شده است در اعتراض به این حکم ناعادلانه و این ظلم آشکار از تاریخ پنجشنبه ۵ آذر دست به اعتصاب غذا زده و اعلام نموده است که:

"تا وقتی که مسوولان و به ویژه مسوولان قضایی، با شنیدن فریاد تظلم خواهی اینجانب، نسبت به توقف اجرای حکم، تا زمان اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه، اقدام ننمایند"، دست از اعتصاب غذا برنداشته و به این کار ادامه خواهد داد.
بهشتی همچنین اعلام کرده است که : "مسوولیت هر اتفاق ناخوشایندی که طی دوران اعتصاب غذا متوجه اینجانب شود، به عهده کسانی خواهد بود که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر این دادخواهی سکوت و بی تفاوتی اختیار می کنند."
وی می گوید که : "۲۵ سال از عمر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده است که بیش از ۱۵ سال آن را در قالب فعالیت های صنفی معلمان، در خدمت فرهنگیان بوده" و خواست ها ومطالباتی چون تغییر در نظام آموزشی، جهت رفع تبعیض در مدارس و مناطق محروم کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان را دنبال و پیگیری نموده است.
اماعوامل سرمایه او را ــ همچون تعداد دیگری از همکاران و فعالان این تشکل ( کانون صنفی معلمان ایران ) با اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" و "اجتماع به قصد تبانی" بازداشت نموده و طی محاکمه ای "چند دقیقه ای"، بدون وکیل و بدون این که حتی فرصت دفاع از خود و ارائه لایحه ای دفاعی را به او بدهند - به ٩ سال زندان محکوم می کنند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان، در همین رابطه طی اطلاعیه ای می گوید: ". . . نتیجه حق خواهی های معلمان و بیان دلسوزانه دردهای آنان این شده است که امروز عزیزانی چون:بداقی, باغانی ,عبدی, هاشمی و محمود بهشتی لنگرودی، بدون برخورداری از حداقل حقوق انسانی و شهروندی مصرّح درقانون اساسی و بدون حضور در دادگاه های عمومی و داشتن وکیل و هیات منصفه به زندان بیافتند. و این در حالیست که به متخلفان میلیاردی بیت المال مردم فرصت داده می شود تا از مشاوره وکلای سطح بالا بر خوردار شوند و جلسات محاکمه انها به چندین جلسه می رسد".

***

این قبیل اعمال و رفتارها البته تازگی ندارند. کارگران آگاه و وجدان های بیدارجامعه خود به دفعات شاهد بوده اند که سرمایه داران و عوامل آنان در ارگان ها و نهادهای مختلف، چگونه در طی این سال ها، با تشدید فشار و سرکوب و برگزاری دادگاه های فرمایشی، و از این طریق ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، در صدد برآمده اند تا طبقه کارگر و مردم محروم و فرودست جامعه را از پیگیری خواست ها و مطالبات شان در عرصه های مختلف باز داشته و در مقابل اعتراضات به حق آنان علیه سرمایه و تهاجم روز افزون آن، سد و مانع ایجاد کنند. مردم کارگر و فعالان عرصه های اجتماعی همچنین شاهد بوده اند که سرمایه و حامیانش از چه راه ها و با چه بهانه هایی این فعالان را به این قبیل محاکم و دادگاه ها کشانده و طی محاکمه هایی به راستی چند دقیقه ای، به تبعید، شلاق، زندان و حبس های سنگین و طولانی محکوم کرده اند.
تجدید محاکمه رسول بداغی، یکی دیگر از این معلمان آگاه و دلسوز ــ که حتی بدون یک روز مرخصی، در حال به پایان رساندن دوران شش ساله محکومیت خود در زندان بود و بهنام ابراهیم زاده، از فعالان لغو کار کودک و جنبش کارگری، که او نیز ماه های پایانی محکومیت پنج ساله خود را سپری می نمود و محکومیت مجدد آن ها به ترتیب به سه و بیش از هفت سال زندان، و احکام سنگین محمود صالحی و جعفر عظیم زاده و بسیاری دیگر از کارگران آگاه و فعالان کارگری و اجتماعی عیناً با اتهاماتی از این دست و در دادگاه هایی با این ماهیت و از این قماش، صورت گرفته است. عوامل سرمایه در حقیقت با این قبیل محاکمات و محکوم کردن کارگران آگاه و فعالان دلسوز جنبش های کارگری و اجتماعی، به زندان های طویل المدت، ضمن ادای دین و خدمت به صاحبان سرمایه، در واقع عمق ِ کینه و نفرت خود را نسبت به طبقه کارگر و مردم به جان آمده نشان می دهند. محمود بهشتی لنگرودی و معلمان و فعالانی چون او نیزدر واقع جزئی از طبقه کارگرند که دارند تاوان دفاع و حمایتشان را از این طبقه و خواست و مطالبات برحق و انسانی آنان پس می دهند.

***

محمود بهشتی صراحتاً اعلام کرده است که : اگر جرمی مرتکب شده، حاضر است تاوان آن را بپردازد. مشروط بر این که اعاده دادرسی در دادگاهی صالحه و علنی برگزار شود و به موارد اتهامی او ( اگر موارد اتهامی وجود داشته باشد ) یک به یک رسیدگی گردد. او به حق، خود را مجرم نمی داند و برای اثبات این ادعا و حقانیت راه خویش، دادگاهی صالح و علنی، با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه را خواستار شده است تا قضاوت مردم و شهادت آن ها را به محک بگیرد و معیار صحت و سقم فعالیت های خویش قرار دهد. بهشتی تا توقف اجرای حکم و تشکل دادگاهی صالح و علنی، دست به اعتصاب غذا زده و در واقع جان و زندگیش را بابت آن به گرو گذاشته است. "تا سیه روی شود، هر که در او غش باشد".

***

کارگران! مردم آزاده و بیدار ایران و جهان!
اعتصاب غذای این معلم شجاع و مخلص امروز وارد نوزدهمین روز خود شده است. وضعیت جسمی وی رو به وخامت گذاشته و زندگی او به دلیل افت فشار و ضعف شدید جسمانی با خطر جدی مواجه شده است. او را به بهداری زندان منتقل کرده اند و چند بار نیز به ایشان سرم وصل شده است. همان گونه که خود وی نیز در نوشته کوتاهش تأکید کرده است، مسئولیت هرگونه پیامد احتمالی بر عهده مسئولین دولتی، قضایی و امنیتی است. بهشتی خطایی مرتکب نشده است که سزاوار این همه مصیبت و بلا باشد. او ــ همان طور که گفته ایم ــ همچون بسیاری دیگر از کارگران و فعالان کارگری، تنها از منفعت طبقاتی خود و هم طبقه ای های معلم و کارگرش دفاع کرده است. بهشتی برای بهبود زندگی و معیشت فرهنگیان و از میان برداشتن معضلات و نابسامانی های مبتلابه نظام سرمایه داری همچون فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، گرانی، بی خانمانی، گرسنگی و مصائبی از این دست تلاش و فعالیت کرده است. جای بهشتی و کارگران و معلمان دلسوز و شریفی چون او در زندان نیست. او باید هرچه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی از زندان آزاد شود. بهشتی اگر خواستار توقف اجرای حکم و اعاده دادرسی در داگاهی صالحه و علنی شده است، قطعاً برای این است که برای یکبار هم که شده، بی گناهی خود و همه ی فعالینی را که به خاطر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه تلاش و مبارزه می کنند و در این گونه محاکم و این قبیل دادگاه ها محاکمه و محکوم می شوند به اثبات برساند. خواست بهشتی و کارگران و فعالانی چون او کاملاً برحق و انسانی است و معلمان سراسر کشور و مردم آزادیخواه و عدالت طلب جامعه از خواست و مطالبه برحق او حمایت و پشتیبانی می کنند و در صورت هر گونه پیشامد ناگواری نیز عواقب آن را مسقیماً متوجه مسئولین ذیربط و به ویژه مقامات و مسئولین قضایی و امنیتی می دانند. خود معلمان نیز در اطلاعیه هایی که به همین منظور انتشار داده اند از خواست و مطالبه به حق این معلم آگاه و جسور پشتیبانی کرده اند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اعلام حمایت از محمود بهشتی لنگرودی و محکوم نمودن حکم ناعادلانه ٩ سال زندان برای این معلم دلسوز و شریف، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این عزیز و تمامی کارگران و فعالان کارگری و اجتماعی و زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند بوده و و به سهم خود از همه ی کارگران، تشکل های کارگری و مردم آزادی خواه و عدالت طلب ایران و جهان می خواهد که به هر شکل ممکن از این معلم آگاه و شریف که روزها و لحظات سخت و حساسی را سپری می کند حمایت نمایند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩۴/٩/٢٣