افق روشن
www.ofros.com

حمله به نشست و بازداشت فعالین کارگری محکوم است


مجموعه                                                                                                        چهارشنبه ۴ مرداد ١٣٩١

کمیته هماهنگی برای کمک:
لطفا پتیشن زیر را در حمایت از کارگران زندانی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشكل های کارگری، امضا نمایید. پتیشن را کلیک کنید.

*******************

در محکومیت بازداشت فعالین کارگری

کارگران و هم سرنوشتان
همان گونه که همه ما می دانیم نظام سرمایه داری در سطح جهان با یک بحران عظیم اقتصادی روبرو شده است و این بحران چیزی تازه برای سرمایه داری و دول حامیش نیست و طی صد سال اخیر چند بار در دهه های ٣٠ و ٧٠و٩٠ میلادی شاهد این بحران ها بوده ایم و از سال ٢٠٠٨ میلادی نیز نظام سرمایه داری با یک بحران عظیم اقتصادی روبرو شده است که امروز نیز دارد فاز دوم این بحران را پشت سر می گذارد .آنچه برای همه ما آشناست و به خوبی آن را با گوشت و استخوان خود لمس کرده ایم داغی است که نظام سرمایه داری به عنوان طبقه حاکم هر روز بر پیشانی ما کارگران و تمامی هم طبقه ای هایمان در سراسر دنیا می گذارد در آمریکا و اروپا و کشور های حوضه یورو با نام ریاضت اقتصادی و در ایران با نام هدفمند کردن یارانه ها و حذف سوبسید ها از زندگی مردم اما آنچه وجه مشترک همه آنهاست این است در هر زماان و هر مکان که نظام سرمایه داری منفعت خود را در خطر ببیند اولین چیزی که به آن دست می زند تعرض به حقوق اولیه و حداقلی طبقه کارگر است که این طبقه طی سالیان سال مبارزه بدست آورده است از جمله کاهش میزان دستمزدها و افزایش ساعات کار .دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی .ممانعت از ایجاد تشکل های مستقل و خود ساخته و جلوگیری از اعتصاب و .....
اگر ما این بحران عظیم اقتصادی را که سرمایه داری در سطح جهان با آن در گیر است آلزایمر بنامیم نظام سرمایه داری ایران جدا از این درد مشترک که درد تمامی نظام سرمایه داری در سطح جهان است به یک طاعون نیز با نام تحریم های اقتصادی از سوی سایر کشورهای سرمایه داری گرفتار شده است که آن را در یک وضعیت نا متلاطم و ناهموار اقتصادی قرار داده است . بطوریکه ما هر روزه شاهد لجام گسیختگی هر چه بیشتر نرخ تورم و رشد سرسام اور آن هستیم که ار تباط مستقیم با معیشت کارگران دارد و هر روزه شاهد اخراج صدها کارگر و تعطیلی دهها مرکز تولید و خدماتی در سطح کشور هستیم که اینها و صد ها درد و مشقت دیگر به طور مستمر دارد روزانه بر زندگی کارگران و خانواده هایشان تاثیرات جبران ناپذیری می گذارد.
و نظام سرمایه داری ایران نیز با توجه به بحران های جهانی از یک سو و تحریم های اقتصادی از سوی سایر کشور های سرمایه داری که نتیجه رقابت های اقتصادی و تسلیحاتی میان حاکمان این کشور ها بر سر تقسیم قدرت است و کارگران و زحمت کشان جامعه در این جنگ و کشتار ها جز بد بختیو فلاکت چیز عایدشان نمی شود . وتغییر و وتحولاتی که طی دو سال اخیر در حوضه خلیج فارس و شمال آفریقااتفاق افتاد و این که جامعه ایران آبستن یک تغییر و تحول اساسی است ترس سرمایه داری ایران را دو چندان کرده است به طوری که به کوچکترین تجمع و اعتصابات کارگران یورش نظامی برده و آن را با شکلی سبوعانه سرکوب کرده و اقدام به دستگیری وسرکوب آنها می کند .
به طوری که در تازه ترین این سرکوب و دستگیریها نیرو های امنیتی و نظامی در روز ٢٦ خرداد ماه در مهر شهر کرج به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری یورش برده و ۵٧ نفر از اعضای این این تشکل را به شیوه ای غیر انسانی دستگیر و به زندان رجایی شهر برای بازجویی و تحقیقات و شناسایی هر چه بیشتر انتقال دادند. و بعد از انجام چند مرحله بازجویی توام با ضرب و شتم وبی حرمتی آنها را به صورت گروههای چندین نفری آزاد کردند بجز ٩ و نفر که بعد از حدودا ١٢ روز اقدام به آزادی ٧ نفر دیگر از این فعالین کارگری کردند واما امروز با گذشت بیش از یک ماه از این دستگیری هنوز دو نفر از اعضای این کمیته با نام های علیرضا عسگری وجلیل محمدی بی هیج بهانه ای در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند ما جمعی از کار گران و فعالین سیاسی و اجتماعی شهرستان کامیاران ضمن محکوم کردن یورش به مجمع عمومی کمیته هماهنگی و دستگیریاعضای آن خواهان آزادی بدون قید وشرط علیرضا عسگری و جلیل محمدی رضا شهابی بهنام ابراهیم زاده . علی نجاتی وسایر فعالین کارگری و اجتماعی هستیم.

جمعی از کارگران وفعالین سیاسی و اجتماعی شهرستان کامیاران

*******************

کارزار سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری ادامه دارد!

بدنبال حمله وحشیانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" و دستگیری شرکت کنندگان در این مجمع، کارزاری سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری فراخوانده شد. این فراخوان مورد استقبال صمیمانه و فعال بسیاری از فعالین و نهادهای کارگری و همچنین احزاب و سازمانهای چپ و مترقی قرار گرفت.
در شهرها و کشورهای مختلف فعالیت های متنوعی به منظور آگاهی افکار عمومی، به ویژه آگاه سازی نهاد ها و تشکل های کارگری از این رویداد انجام گرفت. تعداد قابل توجه ای از تشکلات و فعالین کارگری نسبت به سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری توسط حکومت جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند، آن را شدیدا محکوم کردند و آزادی همه دستگیر شدگان را خواستار شدند . همچنین در کشورهای مختلف تظاهرات و آکسیونهای اعتراضی متعددی در محکومیت این اقدام رژیم و با خواست آزادی بدون قید وشرط همه فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی و در دفاع از آزادی بیان و تشکل بر گزار شد.
گسترش این اعتراضات در داخل و خارج از کشور، که رسانه ها، شخصیت ها، نهادها و احزاب و سازمانهای متعدد و تشکلهای مستقل کارگری در سطح ایران و بین المللی در آن سهیم بودند، جمهوری اسلامی را واداشت که اکثر دستگیرشدگان را اگر چه با سپردن وثیقه های سنگین آزاد کند.
اتحاد بین المللی ضمن ابراز خوشنودی از آزادی اکثر دستگیرشدگان کرج و سپاس و قدردانی از همه افراد و سازمانهایی که در این اعتراض، صاحب خانه و سهیم بوده اند تاکید می کند که کارزار برای لغو وثیقه های سنگین و کلیه شروطی که برای آزادشدگان گذاشته شده است و تا آزادی بدون قید و شرط جلیل محمدی و علیرضا عسگری که هنوز در زندان بسر می برند، و با هدف و خواست َآزادی بی قید و شرط همه فعالین کارگری زندانی، کلیه زندانیان سیاسی و آزادی بدون قید و شرط بیان و تشکل ادامه خواهد یافت.

کلیه فعالین کارگری زندانی، فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

آزادی بدون قید و شرط بیان و تشکل حق مسلم ما است!

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۹ تیر ۱۳۹۱، برابر با ۹ ژوئیه ۲۰۱۲

*******************

آکسیون اعتراضی علیه دستگیری فعالین کارگری!

اعتراص به سیاست های راسیستی و مهاجر ستیزی

اراذل و اوباش جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران علیه کارگران و مهاجران افغانستان! اینجا کلیک کنید.
کمیته فعالین سوسیالیستی فرانکفورت

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران / ماینز و فرانکفورت

*******************

همگام با کمپین آزادی فعالین جنبش کارگری و در اعتراض به سرکوب

مهاجرین و پناهندگان افغانی در ایران روز شنبه ٧ جولای در میدان دام شهر آمستردام گردهم می‌آئیم

روز جمعه بیست و ششم خردادماه، ماموران سرکوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با یورش به جلسه مجمع عمومی “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری”، حدود ۶٠ نفر از کارگران و فعالین جنبش کارگری را دستگیر کردند که با گذشت ١٩ روز هنوز علیرضا عسگری و جلیل محمدی در بازداشت بسر می‌برند و ٧ نفر دیگر اعضای دستگیر شده کمیته هماهنگی با قرار کفالت آزاد شده اند. ادامه فراخوان هلند... اینجا کلیک کنید.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) - هلند

حزب کمونیست ایران (هلند)

حزب کمونیست کارگری ایران (هلند)

*******************

تقدیم به فعالان کارگری دستگیرشده روز جمعه ٢٦/٣/٩١ در کرج

نان و آب:
چه گرم است
و طوفانی
دستهایتان
رفقای پنجره دوستی
چشیدیم با هم
آخرین سیبهای ترش را
خواندیم با هم
سرود رعنا را
آخرین پیاله هایمان
از شراب و دوستی
روی میز ست هنوز
چه سکر آور ست
نان رفقا
و آب این پیاله
چه زهر آگین است و
وهم انگیز
کلام سرمایه
ما شاهد
رقص دشنه ی
دلشدگان اکسیر فریب
و کرنش
سیه روی ولنگاران
بازارمکاره ی
سرمایه ایم هنوز
تسخیر ناپذیر است
این سرزمین
اقلیم سبز جنگلش
دلتای شالی زار
بی کران آبی خزرش
کوهستانهای
سر به فلک کشیده اش
خروش سپیدرود
همیشه جاری اش
و غرش گیل مردان دلیرش

منوچهر ـ خرداد نودو یک

*******************

حمایت آلکس گوردون" از کارگران زندانی در ایران

آلکس گوردون" دبیر اتحادیه راه آهن ، کشتی رانی و ترانسپورت انگلیس در اجلاس سالانه این اتحادیه از دستگیر شدگان مجمع عمومی کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و دیگر کارگران زندانی حمایت کرده و از اجلاس درخواست کرد تا برای آزادی این عزیزان دستگیر شده تلاش کنند.همچنین اتحادیه "آّر‌ام تی" اعلام کرد که برای آزادی تمامی‌ فعالین کارگری دستگیر شده تلاش خواهد کرد.
موضع گیری این تشکل‌ها در نتیجه زحمات رفقای عضو اتحاد بین‌المللی در لندن صورت گرفته است ترجمه آن نیز توسط اتحاد بین‌المللی صورت گرفته که از برنامه تجارب کارگری در کارگر تیوی پخش شده است. لطفاً اینجا کلیک کنید.

*******************

کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد شوند!

کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!
مردم شریف و آزادی خواه!

بیش از دو هفته از تهاجم گسترده و سازمان یافته ده ها مامور امنیتی و انتظامی به مجمع عمومی ششم کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می گذرد. تهاجمی که بر اثر آن، حاضرین در این نشست کارگری، به شدیدترین شکل ممکن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به زندان کرج انتقال داده شدند. اگر چه بسیاری از بارداشت شده گان آزاد شده اند، اما هنوز تعدادی از دوستان ما در زندان شهرهای کرج و رشت، محبوس هستند.
در سال های اخیر سرکوب کارگران و رهبران کارگری در ایران به امری مرسوم از سوی مقام های امنیتی و قضایی تبدیل شده و تعداد زیادی از فعالین کارگری به اتهام های واهی امنیتی، زندانی شده اند. کشتار کارگران خاتون آباد کرمان در سال ٨٢، حمله به مراسم اول ماه مه سقز در سال ٨٣، هجوم گسترده به اعضای سندیکای واحد تهران در سال ٨۴، بازداشت بیش از صد نفر در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران در سال ٨٨ و محکومیت اعضای تشکل های کارگری در شهرهایی مانند تهران، تبریز، هفت تپه و سنندج، از نمونه های بارز این تهاجم گسترده در ده سال گذشته بوده است. بدون شک یورش به مجمع عمومی ششم کمیته هماهنگی در روز جمعه ٢٦ خرداد سال جاری، بخشی از تعرض همه جانبه حاکمیت سرمایه داری ایران به جنبش کارگری است. حاکمیتی که پاسخی جز سرکوب در برابر اعتراض های کارگری برای دستیابی به خواسته ها و مطالبات شان ندارد.
کمیته هماهنگی بیش ار هفت سال پیش و در شرایطی که تشکل های مستقل و خود ساخته کارگران، اجازه فعالیت نداشت؛ در آستانه اول ماه مه ١٣٨۴، با فراخوان هیئت موسس و با امضای حدود شش هزار نفر کارگر، اعلام موجودیت کرد. ما بر اساس وظایفی که در اساس نامه کمیته هماهنگی آمده، حق طبیعی و مسلم خود می دانیم که از حقوق و مطالبات خود و آحاد طبقه کارگر حمایت و پشتیبانی کرده و آنها را تشویق به ایجاد تشکل های مستقل کارگری نماییم. علاوه بر این، وجود مقاوله های ٨٩ و٩٨ بین المللی کار در زمینه تشکل های کارگری و اصول ١٣١، ١٢٦ و ١٢٧ قانون اساسی ایران، حقانیت ما را برای ادامه فعالیت در راستای آگاه گری کارگران، به اثبات می رساند. هم چنین ما در سال ١٣٨٨ و بر اساس رای مجمع عمومی پنجم کمیته هماهنگی، تقاضای ثبت این تشکل را از اداره کار نموده ایم.
اکنون باید از مقام های مسئول پرسید که با توجه به اینکه دولت ایران مقاوله های بین المللی کار را امضا نموده، چرا به آن پایبند نیست؟ چرا دولتی که همواره مدعی دفاع از حقوق محرومان از شاخ افریقا گرفته تا آمریکای لاتین بوده، جوابگوی دستمزد زیر خط فقر و اخراج سازی و ده ها مصیبت دیگر کارگران کشور خود نیست؟ آیا پاسخ تقاضای اعضای کمیته هماهنگی از اداره کار برای در اختیار گذاشتن سالن برگزاری مجمع عمومی، ضرب و شتم سبعانه و بازداشت است؟ چرا در حالی که دولت ایران همیشه در حال گفتگو با بسیاری از دولت ها بر سر مناقشات مختلف است، تحمل شنیدن صحبت های جمعی از فعالین کارگری و نماینده گان کارگران را ندارد؟
بنابراین ما اعضای کمیته هماهنگی اعلام می کنیم که اگر دفاع از حقوق های معوقه و دستمزدهای ناعادلانه و ناچیز کارگران، افشای سیاست های ضد کارگری سرمایه داران و حمایت از تشکل یابی کارگران، جرم است، پس همه ی ما مجرمیم! اگر دفاع از کرامت انسانی و حرمت و شخصیت اجتماعی کارگران، جرم است، چرا آن را به صراحت اعلام نمی کنند!؟ اگر کمیته هماهنگی به اعتقاد مقام های امنیتی، غیر قانونی است، چرا تاکنون هیچ نهاد قضایی و دادگاه صالحه ای، این تشکل را غیر قانونی اعلام نکرده است؟
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بار دیگر تهاجم به مجمع عمومی ششم خود را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط اعضای کمیته هماهنگی و دیگر کارگران زندانی هستیم. هم چنین ما خود را محق می دانیم که از هر طریق ممکن برای آزادی دوستان خود و همه ی کارگران زندانی، تلاش کنیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٢ تیر ۱۳۹۱

*******************

پیرامون بیانیه مشترک در اعلام همبستگی با کارزار بین المللی برای آزادی کارگران زندانی

اخیرا اطلاعیه مشترکی در حمایت از کارزار بین المللی برای آزادی کارگران و فعالین کارگری زندانی از سوی کمیته هماهنگی، جمعی از کارگران خباز سنندج و حومه، جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب ، انجمن صنفی و.... در برخی سایتها منتشر شده است که در این لیست نام اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه قید شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد هیچ نقشی در تنظیم این بیانیه نداشته است. تنظیم کنندگان این بیاینه علیرغم خواست اتحادیه از طریق مجاری رسمی اش مبنی بر عدم تمایل اتحادیه به قید نامش در پای بیانیه، باز هم اقدام به انتشار نام ما در پای بیانیه کرده اند. ما اطلاعی از قصد و نیت این دوستان در توسل به چنین شیوه هایی در کارهای مشترک نداریم. لذا با تقبیح این حرکت از سوی تنظیم کنندگان بیاینه، بر دقت بیشتر از سوی نهادهای مرتبط با جنبش کارگری در هماهنگی های لازم از طریق مراجع رسمی و منتخب تشکلها برای کارهای مشترک تاکید میکنیم.
ما همانگونه که در بیانیه خود پس از دستگیری اعضا کمیته هماهنگی اعلام کردیم برگزاری نشست و مجمع عمومی از سوی کارگران و فعالین کارگری را حق مسلم آنان میدانیم و بار دیگر با محکوم کردن دستگیری اعضا این کمیته، همبستگی خود را با کارزار بین المللی برای آزادی کارگران زندانی اعلام میداریم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران و عموم انسانهای شریف و آزادیخواهی هستیم که در زندانهای سراسر کشور به بند کشیده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱

*******************

اعلام حمایت از کارزار سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری در ایران

کارگران و فعالین کارگری در ایران در ماه­های اخیراماج هجوم وسیع و همه جانبه­ی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفتند که طی سال­های گذشته بی­ سابقه بوده است. از تعرض به کارگران و فعالین این جنبش به دلیل تشکل­خواهی و دفاع از حقوق انسانی کارگران گرفته تا بازداشت و دستگیری انها و حتی نظامی کردن شهرها برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از جمله در سنندج و اقدام اخیر حاکمیت در حمله به مجمع عمومی کارگران عضو کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری نهایت برخورد غیر انسانی سرمایه­داری در ایران نسبت به حق­خواهی کارگران را نشان داد.
این برخورد ضد انسانی سرمایه­داری در مقابله با جنبش­های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما کارگران و فعالین جنبش کارگری هرگز به این سرکوب­ها تمکین نکرده و همواره بر حقوق حقه­ی خود پای فشاری کرده­اند و اتفاقا هر بار محکم­تر و با توان بیشتری نسبت به گذشته برای به دست اوردن خواست و مطالبات خود گام برداشته­اند.
در این میان کارگران و فعالین کارگری سایر کشورها همواره در کنار کارگران ایران بوده­اند و با اعلام همبستگی از مبارزات ما کارگران در ایران جلوه­ای از همبستگی طبقاتی جهانی را به نمایش گذاشته­اند که این همبستگی یکبار دیگر بعد از هجوم روز ۲۶ خرداد به مجمع عمومی کمیته­ی هماهنگی در کرج و دستگیری تمامی کارگران شرکت کننده در ان، خود را به منصه­ی ظهور گذاشت. البته ناگفه نماند که کارگران در مراکز مختلف کارگری و فعالین تشکل­های کارگری در ایران نیز در سطح وسیعی وظیفه­ی طبقاتی خویش را به نمایش گذاشتند و ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه­ی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با اعلام انزجار از تداوم بازداشت ۹ نفر از اعضای کمیته­ی هماهنگی خواستار ازادی فوری و بدون قید و شرط این کارگران شدند.
در همین راستا تشکل­ها، نهادها و سازمان­های کارگری بین­المللی با اعلام فراخوانی خواستار برگزاری کارزاری سراسری در روز شنبه ۳۰ جون مصادف با ۱۰ تیردر اعتراض به تداوم بازداشت این کارگران و حمایت از جنبش کارگری ایران، در سطح جهان شده­اند. ما کارگران ایران ضمن قدردانی، حمایت خود را از این کارزار جهانی علیه سرکوب فعالین کارگری در ایران اعلام و می­داریم و خود را در کنار این کارزار می­بینیم و دست تمامی کارگران شرکت کننده در این اکسیون را به گرمی می­فشاریم. ما کارگران و فعالین کارگری امضا کننده­ی این بیانیه خود را بخشی از جنبش جهانی طبقه­ی کارگر می­دانیم و کارگران در هر جای جهان فرخوان می­دهیم تا نسبت به تداوم بازداشت فعالین کارگری به هر شکل ممکن اعتراض خود را اعلام دارند.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

جمعی از کارگران خباز سنندج و حومه

جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج

جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب

انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۱

*******************

در حمایت از اعضای کمیته­ی هماهنگی

مطلع شدیم در روز جمعه ۲۶/۳/۹۱ در شهر کرج ودر روز برگزاری ششمین مجمع عمومی سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری مامورین انتظامی به محل برگزاری مجمع یورش برده وتمامی اعضای کمیته هماهنگی حاضر در جلسه را دستگیر ومورد ضرب وشتم قرار میدهند که متاسفانه هنوز تعداد ۹ نفر از آنان در بازداشت به سر میبرند .
سوال اینجاست با وجود اینکه این کمیته چند سالی است فعالیت خود را به طور رسمی برای متحد کردن کارگران ایران وآگاه ساختن کارگران از وضعیت حقوقی ومعیشتی خود آغاز کرده است . وچندین بارهم درخواست مجوز برای فعالیت خود نموده است هر چند موفق به دریافت مجوز نگردیده اما هیچگاه از سوی مقامات قضایی فعالیتش غیر قانونی اعلام نشده است.
ما کارگران ایران بر این باوریم وجود چنین نهادی برای اتحاد وانسجام جامعه کارگری ایران برای پر انگیزه کردن کارگران لازم وضروری است
زیرا با آگاه شدن کارگران از کم وکاستی های مواد قانون کار خود کارگران در سدد جایگزین نمودن قوانینیی بر خواهند آمد که با حمایت بیشتر از کارگران آنان را به سوی تولید بیشتر سوق میدهد در ایرانی که از پتانسیل های فراوانی هم برای اشتغال زایی بهره مند است میتوان از یک جامعه مصرف کننده کنونی به یک جامعه تولید گر وصادرکننده تبدیل شد.
آیا به گفته خود مسئولینی که تمام هم وغم شان اشتغال وتولید بیشتر است با این اقدامهای ضد کارگری حسن نیت شان زیر سوال نخواهد رفت .
ما میخواهیم بدانیم آیا دفاع کردن از یک طبقه که تمامی مایحتاج جامعه از جمله خوراک. پوشاک.مسکن و...با دستان پرتوان آنان تولید میشود جرم است یا حمله وسرکوب آنان؟.
لذا ماکارگران خباز شهرستانهای مریوان وسروآباد وجمعی ازکارگران خباز سنندج خواستار آزادی هرچه سریعتر اعضای کمیته هماهنگی ودیگر کارگران دربند هستیم واز مسئولین قضایی وامنیتی هم درخواست میشود با به رسمیت شناختن فعالیت این کمیته راه را برای اتحاد وهمبستگی کارگران ایران فراهم کنند.

کارگران خباز شهرستانهای مریوان و سروآباد وجمعی ازکارگران خباز سنندج

يكشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۱

*******************

بازداشت اعضای کمیته هماهنگی را محکوم می‌کنیم

ما جمعی ازکارگران منطقه ژاورود ضمن محکوم کردن بازداشت شدگان اعضای کمیته هماهنگی در کرج، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان هستیم.و این عمل ضد کارگری و ادامه بازداشت این کارگران را به هر بهانه ای محکوم و برعلیه انسانیت می دانیم . اعضای کمیته جز دفاع از حق و حقوق کارگران هیچ کار غیر قانونی انجام نداده و تهمت هایی وارده به ایشان را جز بهانه های واهی برای نگه داشتن آنان در زندان نمی بینیم.کارگران حق دارند که تشکل های مستقل خود را داشته باشند و هرنوع حمله و بی حرمتی را محکوم می نماییم.
در پایان از تمام کسانی که برای آزادی۹ نفر باقیمانده در زندان کرج تلاش نموده اند سپاس و قدردانی نموده و امیدواریم تا آزادی این اعضا از تلاشهای شبانه روزی خود دست برندارند.

جمعی از کارگران روستای آویهنگ منطقه ژاورود

*******************

بیانیه : "خواهان آزادی بی قید و شرط علیرضا عسگری و دیگر کارگران دستگیرشده هستیم"

در شرایطی که مسایل معیشتی، اجتماعی و اقتصادی روز به روز رو به وخامت می روند برخورد نیروهای امنیتی با فعالانِ عرصه های مختلف عمل اجتماعی اعم از فعالان حقوق کارگران، زنان، کودکان، دانشجویان و اقلیت ها خصمانه تر شده است. این در حالی است که به گواه هر ناظر بی طرف فعالان اجتماعی همه ی توان خود را در جهت بهبود شرایط جامعه صرف می کنند.
علیرضا عسگری، فعال کارگری، فعال حقوق کودک و هم چنین از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، روز جمعه مورخ ۲۶ خرداد ٩١ به هنگام شرکت در مجمع عمومی سالیانه ی یک نهاد مدافع کارگران بوسیله ی نیروهای امنیتی دستگیر شده است و هم اکنون نیز در کرج زندانی است.
ما به عنوان جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ضمن دفاع از حقِ برگزاری آزادانه ی مجمع و نشست برای هر نهادِ مردمی دستگیری دوست و همکارمان علیرضا عسگری را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط وی و دیگر کارگران دستگیر شده در واقعه ی مذکور هستیم.

جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
شایان اصانلو، نفیسه اعتضادی، مریم امیرآبادی، مهدی آمیزش، بشیر احسانی، علی بنی هاشمی، مریم بهرامی، مهیا بهرامی، یاشار پورخامنه، جیران پیله وری، فرهاد تهرانی، آرش زمانی فراهانی، یاسمن سرهنگی، انسیه سلمانی،پاشا شاکر، محسن شرقی، سعید شیرزاد، نادر طالبی، شیدا عسگری، حکیمه غربانی، محمد غزنویان، طاهره فاضلی، نسیم فروردین، بابک قائم، نغمه قانونی، مهرگان قدوسی، محمد مفید، معصومه هاشمی

*******************

کارگران زندانی و همه زندانیاسی سیاسی آزاد باید گردند

زندان و شکنجه های جسمی و روحی فعالین کارگری توسط دستاربندان حاکم نشان از ضعف و ترس و درماندگی رژیمی است که توان پاسخ به ابتدائی ترین مطالبات کارگران این آفرینندگان ثروت جامعه را ندارد و در نتیجه برای حفظ نظام پوشالی سرمایه داری خویش بیشرمانه به قهر وترورمتوسل میشود.
سرکوب وحشیانه کارگران، کارگرانی که بدنبال تحقق اضافه دستمزد وتلاش جهت تاسیس اتحادیه های صنفی مستقل و یا دریافت حقوق معوقه خود هستند نفرت انگیز، ضد بشری و عملا بنفع امپریالیستها و صهیونیستها این جنگ افروزان بین المللی است.
خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی خواست همه مردم ایران و همه آزادیخوهان و نیروهای ترقی خواه جهان است. به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم وازهیچ کوششی دریغ نورزیم.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست کارگران و زحمتکشان ایران! زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)
br>جمعه ۲٩ ژوئن ۲٠١۲ - ٠٩ تیر ١٣٩١

*******************

بیانیه شماره ۴٨

از تظاهرات اعتراضی در دفاع از کارگران زندانی حمایت میکنیم

ظرفیت اعمال مشترک ما باز هم می تواند بیشتر شود

ضمن حمایت از فراخوان تظاهرات اعتراضی در روز ٣٠ ژوئن و روز های دیگر، نبست به محکومیت سرکوب کارگران و بخصوص دستگیری اخیر در شهر کرج ، از تمامی رفقا ، نیرو های انقلابی و آزادی خواه می خواهیم در هر شهری که زندگی می کنند به نزدیکترین تظاهرات پیوسته و در دفاع از مبارزات روز افزون کارگران و فعالین کارگری وظایف خود را به انجام رسانند.
در حالی که جمهوری اسلامی تلاش می کند با سرکوبهای شدید و روز افزون خود از رشد و گسترش جنبش کارگری جلو گیری کند و در حالی که نیرو های پیشرو بدون ترس از عواقب فعالیت و خواست مطالبات خود هم چنان می رزمند ، وظیفه هر کدام از ما در مقطع کنونی تاریخ مبارزات طبقه کارگر صد چندان شده است . امروز باید فعالیت و تلاش خود را در قالب برنامه های دقیق و هرچه متحدانه تر در نقاط مشترک بیشتر و بیشتر کنیم . و از روابط خارجی خود در این جهت هر چه بیشتر استفاده نماییم تا بتوانیم با صرف کمترین انرژی و هزینه، بیشترین دست آورد را داشته باشیم .
از تمامی رفقای فعال و انقلابی می خواهیم هرچه بیشتر بطور مشخص و ملموس برنامه ریزی های مشترک، در نقاط مشترک داشته باشند . البته با دیدن و خواندن فراخوانهای مشترک و شنیدن فعالیت های مشترک که هم اکنون در جریان هستند بسیار شاد و مسرور می شویم . حرکت های اخیر عملا" نشان می دهند که نیروها و تشکیلات های فعال ظرفیت فعالیت های مشترک بیشتری را در خود دارند . ضمن ابراز شادی و تشکر از این نزدیک شدنها، اعلام می داریم : رفقا هنوز هم امکانات بسیار زیادی داریم که می توانیم هر چه بیشتر در کنار هم برنامه ها و اعمال مشترک و متحدانه ای داشته باشیم.
به یاد داشته باشیم که با هر بهانه کوچک و بزرگ به عنوان اصول یا غیر، می توان از عملکرد مشترک در نقاط مشترک شانه خالی کرد که نه تنها هیچ هنری نیست بلکه هر انسان ضعیف و پاسیوی می تواند چنین کند، همچنین به یاد داشته باشیم ، که پیدا کردن نقاط مشترک ، بر نامه ریزی و سازماندهی اعمال مشترک ، گام بر داشتن در جهت همبستگی طبقاتی است که وظیفه هر فرد یا تشکیلات مدعی و انقلابی است . و باز به یاد داشته باشیم که مبارزات امروزی طبقه کارگر از ما می خواهد با شناخت نقاط اختلاف و اشتراک میان خودمان،و به رسمیت شناختن اختلافات آگاهانه در جهت هموار کردن عرصه و مسیر همبستگی طبقاتی گام بر داشته، موانع را از سر راه سراسری شدن مبارزات جنبش کارگری بر داریم . که البته برخی از اعمال خورده کاری و انفرادی ما جزء موانع است.

زنده باد اتحاد       زنده باد عمل مشترک

زنده باد همبستگی طبقاتی

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی - ٩/۴/١٣٩١

*******************

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

جمهوری اسلامی با حمله به مجمع عمومی کارگران درکرج عمق ماهیت ضدکارگری اش را یکبار دیگر نشان داد .بیش از سی سال حمله به جنبش کارگری وآزادیخواهی درایران نتوانسته است این جنبش را از تکاپو بازدارد واینجا وآنجا سربر میکند. اعدام ها وکشتار کارگران با همه ابعاد وحشیانه اش نتوانسته است خاموشی را بر این دریای خروشان تثبیت کند. مقابله علیه کارگران وتشکل های مستقل کارگری ودستگیری وزندانی کردن کارگرانی که زیر فشار بحرانها وهزینه های کمرشکن زندگی قرار دارند بیش از هرچیز ماهیت ضد انسانی وضدکارگری حکومت سرمایه داری ـ مذهبی ایران را به نمایش میگذارد ، که دردرگاه سرمایه وسود ، کارگران را قربانی میکند. رفتار وحشیانه با کارگرانی که درمجمع عمومی برای سامان دادن زندگی کارگری ومبارزه علیه عاملین فقر ومحرومیت خود وکودکانشان گرد آمده اند هیچ منطقی جز ترس از عروج این جنبش ندارد. مدتهاست که جنبش کارگری بعنوان یک قدرت واقعی رژیم را به هراس انداخته است. اهمیت این جنبش چنان است که حتی سبز ها واصلاح طلبان و شاهزاده هم برای به زیر کشیدن رقیب ، دندان طمع به سوی این جنبش تیز میکنند . اما شواهد نشان میدهند که این جنبش نه تنها به زیر مهمیز جمهوری اسلامی با همه ترفند هایش نرفت بلکه جز به نیروی خویش متکی نیست. برای هرگونه دفاع از جنبش کارگری باید به خواسته های سیاسی واقتصادی آن برای نان وآزادی گردن نهاد . کشاندن این جنبش به زیر پرچم سبز یا عکس شاهزاده یا هر پرچم سرمایه دارانه ای به مسلخ بردن این جنبش است.
شورا این هجوم وحشیانه را محکوم و خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان وکارگران زندانی است. به این منظور از همه سازمانها واحزاب وافراد آزادیخواه انتظار میرود به هر طریق ممکن دردفاع از کارگران زندانی وتشکل های مستقل کارگری تلاش کنند . ما درسازماندهی وحمایت از این فعالیتها در تظاهرات ٣٠ ژوئن ساعت ١٢ ظهر درمیدان سرگل شرکت می کنیم. علاوه براین تا اطلاع ثانوی برای آزادی فعالین دستگیرشده دراین هجوم هرشنبه همین ساعت وهمین محل پیکت اعتراضی برگزار خواهیم کرد.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se    shoraye1@gmail.com    Mobil: 0701502011

*******************

تظاهرات در کپنهاک بر علیه دستگیری فعالین کارگر

در روز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۱ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" که در شهر کرج برگزار گردیده بود وحشیانه یورش بردند و بعد از ضرب و شتم شدید و بی رحمانه تعداد زیادی از فعالین کارگری، همگی شرکت کنندگان در مجمع عمومی را که بیش از ۶۰ نفر بودند دستگیر و به زندان رجایی شهر کرج انتقال نمودند. اکثر فعالین کارگری دستگیرشده روز شنبه ۲۷ خرداد آزاد شدند، اما ۹ نفر از آنها به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور همچنان در باز داشت ادره اطلاعات شهر کرج بسر می برند.
رژیم جمهوری اسلامی در طول ٣٠ سال هرگونه تلاش کارگران برای دستیابی به تشکل صنفی را بی رحمانه سرکوب کرده است. شوراها و سندیکاهایی که زمان انقلاب تشکیل شده بودند در سال ٦٠ منحل و سرکوب شدند وفعالین کارگری زیادی زندانی و اعدام شده اند. از آن زمان تاکنون این روند ادامه دارد.
در طول سالهای اخیر که دامنه تشکلیابی کارگران افزایش یافته است باز هم دهها رهبر و فعال کارگری دستگیر و به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند. هم اکنون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاداه، محمد جراحی و......با محکومیتهایی از ۵ تا ١١ سال در زندان به سر میبرند.
برای آزادی فوری دستگیرشدگان اخیر و همه فعالین کارگری و دیگر زندانیان سیاسی باید به هر شکل ممکن اعتراض کرد.
به همین منظوراز هفته های گذشته تظاهرات اعتراضی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و در دانمارک نیز روز شنبه ٣٠ یونی اکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم اسلامی بر گزار میشود.

مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ

زمان : شنبه ٣٠ یونی ساعت١۴ تا ١۵

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک

فراخوان تظاهرات به زبان دانمارکی اینجا کلیک کنید.

*******************

فراخوان علی پیچگاه برای شرکت در تظاهرات اعتراضی ٣٠ ژوئن در شهر استکهلم

مردم آزادیخواه و حق طلب!
روز ١۵ ژوئن ماموران رژیم اسلامی بطور وحشیانه ای به مجمع عمومی "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری" یورش برده و آنها را مورد شتم و ضرب قرار داده و تعداد زیادی را زحمی کردند. بر اثر ضربه مامورین کمر محمود صالحی از فعالین پیگیر و فداکار کارگری شکسته است. رژیم همه شرکت کنندگان در مجمع عمومی را دستگیر کرد و هنوز تعداد ٩ نفر آنان در زندان اند.
واقعا جرم این کارگران آگاه و فداکار چیست؟ جز تجمع برای تبادل نظر و چاره اندیشی برای بهبود زندگی خود و همکارانشان؟ در مملکتی که مجرمین واقعی نه تنها راست راست می گردند بلکه بر مسند قدرت می نشینند به چه حقی کارگر آگاه و مبارز را روانه زندان می کنند؟ این بی عدالتی محض و توهین به انسانها تا کی؟
در دفاع از حقوق انسانی و در دفاع از حق آزادی بیان و تشکل و با خواست آزادی همه زندانیان سیاسی تقاضای من از همه شما این است که در تظاهرات اعتراضی که در ٣٠ ژوئن برگزار می شود شرکت کنید! اجازه ندهیم جمهوری اسلامی هر بلایی که خواست بر سر انسانهای معترض و مبارز بیاورد!

مکان : میدان سرگل استکهلم

زمان : ٣٠ ژوئن، ساعت ١٢

علی پیچگاه - ۲٧ ژوئن

عضو سابق شورای مرکزی کارکنان نفت ایران

*******************

در تظاهرات اعتراضی روز ٣٠ ژوئن شهر استکهلم فعالانه شرکت می کنیم!

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۱ بطور وحشیانه ای به مجمع عمومی سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در شهر کرج حمله کرده و پس ازتوهین و ضرب و شتم و زخمی کردن تعداد زیادی از فعالین کارگری، شرکت کنندگان در این مجمع عمومی را که ۵٧ نفر بودند دستگیر و زندانی کردند. تاکنون ۹ نفر از دستگیرشدگان به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور همچنان در زندان بسر می برند.
در حالی که گرانی در ایران بیداد میکند، کارگران دسته دسته اخراج می شوند و دستمزدهای ناچیز کفاف تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را نمی دهد، در حالی که فساد و رشوه و اختلاس جزئی لاینفک از نظام جمهوری اسلامی شده است، رژیم اسلامی دست سرمایه داران را در حمله هر چه بیشتر به سطح معیشت کارگران بازتر گذاشته و همزمان کارگران آگاه و معترض را زندانی میکند. به این یورش غیر انسانی و وحشیانه باید اعتراض کرد. نباید اجازه داد سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی به امری عادی در جامعه ایران تبدیل شود.
در روزهای اخیر کارزاری بین المللی در داخل و خارج از ایران برای آزادی بی قید و شرط و فوری کلیه دستگیر شدگان در جریان است. در شهر استکهلم نیز روز شنبه ٣٠ ژوئن تظاهراتی اعتراضی از طرف " کمیتۀ برگزاری تظاهرات ٣٠ ژوئن- استکهلم" برگزار می شود. ما همه شما را به شرکت در این تظاهرات فرا می خوانیم.

مکان: استکهلم، میدان سِرگِل

زمان: روز شنبه ٣٠ ژوئن ساعت١٢

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوئد

٢٧ ژوئن ٢٠١٢

*******************

مردم آزادیخواه و مبارز! در تظاهرات اعتراضی ٣٠ ژوئن استکهلم شرکت کنید!

روز جمعه ١۵ ژوئن نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران با حمله به مجمع عمومی سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" پس از کتک زدن و زخمی کردن تعدادی زیادی از شرکت کنندگان در این مجمع ۵٧ نفر از آنان را دستگیر کردند. تاکنون ٩ نفراز دستگیرشدگان به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان مقدم، مسعود سلیم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور همچنان در زندان بسر می برند.
دراعتراض به سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی و برای آزادی دستگیر شدگان ١۵ ژوئن و همه زندانیان سیاسی و در دفاع از حق آزادی بیان، تجمع و تشکل شما را فرا می خوانیم در در تظاهرات اعتراضی که در شهر استکهلم برگزار می شود شرکت نمایید.

مکان: میدان سرگل استکهلم

زمان : شنبه ٣٠ ژوئن، ساعت ١٢

کمیتۀ برگزاری تظاهرات ٣٠ ژوئن- استکهلم

٢٠١٢/٦/٢٦

*******************

فراخوان

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بار دیگر وحشیانه به فعالین کارگری هجوم آورد و در روز جمعه ٢٦ خرداد، حدود ٦٠ نفر را با ضرب و شتم و اهانت دستگیر کرد. در نتیجۀ مقاومت کارگران، ۵٠ نفر از آنان بعد از ٣٣ ساعت آزاد شدند، ولی هنوز ٩ نفر دیگر در اسارت هستند که ٦ نفر از ایشان را به اطلاعات رشت تحویل داده اند ولی از سرنوشت ٣ نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
آزادی تجمع و تشکل، حق مسلم هر کارگر است، "کمیتۀ همآهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" به استناد این حق حتّا به وزارت کار برای در اختیار گذاشتن سالنی، درخواست کتبی می دهد، اما به آنها چنین امکانی نمی دهند. در قبالِ پامال کردن چنین حقی، کمیتۀ همآهنگی ناگزیر به برگزاری نشست سالانۀ خود در محیطی کوچک اما علنی می شود که با هجوم وحشیانۀ مزدوران جمهوری اسلامی، با اهانت، ضرب و شتم و دستگیری و زندان مواجه می شوند.
ما ضمن محکوم کردن این تهاجمات و تجاوزات به حقوق مسلم کارگران و برای آزادی فوری کارگرانی که هنوز در زندان هستند، همگان را به یک تظاهرات اعتراضی فرامی خوانیم تا با حرکتی گسترده و متحدانه، پاسخ درخوری به این وحشیگری های جمهوری اسلامی بدهیم.

تاریخ: شنبه ٣٠ یونی ٢٠١٢، از ساعت ١٨ الی ٢٠

محل: کلن، Domplatte

- حزب کمونیست ایران (تشکیلات کلن)
- حزب اتحاد کمونیست کارگری (واحد آلمان)
- جمعی از چپ های کلن
- کمیتۀ همبستگی با جنبش کارگری ایران - غرب آلمان
- کمیتۀ همبستگی با کارگران در ایران - ایالت نورد راین وستفالن

*******************

پیام همبستگی: نشست مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

درمحکومیت هجوم نیروهای سرکوبگر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به نشست فعالین کارگری در کرج

اخیرا هجوم سرکوبگران جمهوری اسلامی به نشست سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" در شهر کرج منجر به سرکوب، ضرب و شتم و دستگیری حدود ٦٠ نفر از فعالین کارگری شرکت کننده در این اجلاس سالیانه شده است. گرچه نزدیک به ۵٠ نفر از کارگران دستگیر شده، پس از ۴٨ ساعت آزاد شدند، اما حدود ده تن از آنان همچنان در زندان به سر می برند. این در حالی است که پیش از آن، کارگرانی همچون: رضا شهابی، علی نجاتی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، رسول بداقی و ... و نیز فریبرز رئیس دانا عضو "کانون مدافعان حقوق کارگر" از مدت ها پیش زندانی شده اند.
بی تردید این تعرض سرکوبگرانه به فعالین کارگری نشانه وحشت رژیم جمهوری اسلامی از رشد نارضایتی و اعتراضات عمومی مردم، به ویژه طبقه کارگر در برابر وخامت وضعیت معیشتی و محرومیت همه جانبه ای است که زندگی همگانی را با دشواری های فراوان روبرو کرده است.
اعتراض خانواده های دستگیر شدگان و اعتراضات عمومی در سطح جامعه و اعتراض اتحادیه ها و تشکل های کارگری و نهادهای مبارزاتی در سطح جهان پاسخی است که در مقابل این حمله به عمل آمده است.
ما حاضرین در نشست تدارکاتی احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیر شدگان نشست کرج و تمامی فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.
ما پشتیبانی همه جانبه خود را از مبارزات و خواست های برحق طبقه کارگر در ایران اعلام و همچنین از تحرکات فعالین "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران"، "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری - خارج از کشور" و ... حمایت همه جانبه خود را اعلام می داریم.

اسامی شرکت کنندگان در نشست به ترتیب حروف الفبا:
١. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (ناظر) ٢. اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور ٣. اتحاد فدائیان کمونیست ۴. پیوند در خدمت کمونیست های ایران ۵. جمعی از چپ های کلن - آلمان ٦. حزب اتحاد کمونیسم کارگری ٧. حزب رنجبران ایران ٨. حزب کمونیست ایران ٩. حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ١٠. سازمان آزادی زن ١١. سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی ١٢. شبکه زنان (ناظر) ١٣. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر) ١۴. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم ١۵. شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٦. کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ ١٧. کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- کانادا (ناظر) ١٨. کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ١٩. کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه ٦٠ در ایران - مونترال ٢٠. نشست زنان چپ و کمونیست ٢١. نهاد همبستگی کارگری نورد راین وستفالن، آلمان (ناظر) ٢٢. نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان ٢٣. هسته اقلیت ٢۴. همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس ٢۵. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

٢٧ ژوئن ٢٠١٢ - ٧ تیر ١٣٩١

*******************

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

روز ٢٦ خرداد (١٦ ژوئن) جمهوری اسلامی بیش از ٦٠ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را دستگیر کرد که هنوز ٩ نفر از آنها، ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور در زندان بسر میبرند. رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بوداغی، محمد باقری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و تعداد دیگری از فعالین کارگری و معلمان فعال نیز مدتهای طولانی است در سیاهچال های جمهوری اسلامی هستند و برای تعدادی از آنها احکام زندان سنگینی صادر شده است. روزی نیست فعالین کارگری مورد تهدید و احضار قرار نگیرند. چماق احکام کهنه نیز بر سر بسیاری از فعالین کارگری سنگینی میکند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران، همه مردم آزادیخواه و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق کارگر را به تلاش هرچه بیشتر در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران فرامیخواند.
روز شنبه ٣٠ ژوئن آکسیون هائی در دفاع از کارگرانی که در روز ٢٦ خرداد دستگیر شدند و در دفاع از کلیه کارگران زندانی فراخوان داده شده است. تلاش کنیم در تعداد هرچه بیشتری از شهرها و کشورها، آکسیون های هرچه باشکوه تری برگزار شود.
کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. دستگیری و اذیت و آزار فعالین کارگری باید پایان داده شود و کلیه پرونده هائی که علیه فعالین کارگری و فعالین سیاسی ساخته شده باید فورا باطل شود.
سران رژیم اسلامی باید به جرم تحمیل فقر و محرومیت و بیحقوقی به مردم، به جرم اذیت و آزار و دستگیری فعالین کارگری و به جرم بیش از سه دهه جنایت سیستماتیک علیه مردم دستگیر و محاکمه شوند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٢٥ ژوئن ٢٠١٢، ٥ خرداد ١٣٩١

*******************

اعتراضیه

دوستان کارگرمان را آزاد کنید

٨ نفر از کارگران دستگیرشده درتاریخ جمعه ٢٦/٣/٩١ درکرج، همچنان درزندان و بازداشت بسر می برند. چرا ؟ به چه اتهامی؟
این دوستان کارگر فعال درچارچوب مقاوله نامه های شماره ٨٧ و ٩٨ (ILO) "سازمان جهانی کار" فعالیت می کنند و به دنبال حل مشکلات رفاهی- معیشتی هم طبقه ای های کارگرمان می باشند. چرا باید دستگیر شوند؟ جالب است که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین کارفرما درایران پای این مقاوله نامه ها را امضا کرده است و طبق ماده (١۴) و (١۵) مقاوله نامه ٨٧ مسئول لازم الاجرایی مفاد آن می باشد.
و طبق مواد (١) و (٢) و(٣) و(۴) و(۵) و(٦) و(٧) و(٨) قسمت اول مربوط به آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل در مقاوله نامه (٨٧) حتی کوچکترین تعرضی به این فعالان کارگری را ندارد! و یا مستند به ماده (١) و (٢) مقاوله نامه شماره (٩٨) تشکل فعالان کارگری دارای مصونیت در مقابل هرگونه اقدام و فعالیت کارفرمایان علیه شان می باشند.
اما، قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران چه می گوید؟
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون می باشد. طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی شما نمی توانید از ایجاد تشکل کارگری و ... جلوگیری کنید.
مگرخواسته های رفاهی معیشتی مورد نظر این فعالان کارگری چیست؟
جز دستمزد، قرارداد موقت داشتن، نان، مسکن، بازنشستگی، جلوگیری از بیکاری، گرانی و تورم و مشکلات عمومی کارگران، نهایتاً این فعالان طبق اصل هشتم قانون اساسی، تخلف دولت را نسبت به اصول ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ۴٣ تذکر بدهند.
اما دستگیری دوستان کارگرمان تخلف آشکار دولت جمهوری اسلامی ایران از اصول ٢٧ ، ٢۵ ، ٣۵ ، ٣٧ و ٣٩ قانون اساسی می باشد.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اصل ٣٢ ، ٢٢ نسبت به دستگیرشدگان نیز تخلف کرده و می بایست پاسخگو باشد.
ما به عنوان "فعالان کارگری ضد سرمایه داری" خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری دوستان فعال کارگری مان هستیم و در ضمن بدینوسیله از کلیه وکلای حقوق کارگری و وکلای حقیقت طلب کانون وکلا می خواهیم نسبت به رفع و فک بازداشت و اتهام ... از دوستان فعال کارگریمان اقدام نمایند.
با تشکر قبلی از این حقوقدانان طرفدار حقوق کارگر و بشردوست و از کلیه فعالان کارگری جنبش کارگری می خواهیم مراتب اعتراض خود را همچنان نسبت به بازداشت دوستان فعال کارگرییمان ادامه دهند.

- با تشکر و قدردانی

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان -

*******************

فراخوان به کمپین برای آزادی فعالین کارگری زندانی:

جای کارگران و فعالان کارگری در زندان نیست

کارگران ایران در شرایط دشواری به سر می‌برند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سرنوشتی بس سیاه را برای آنان رقم زده است. بر اثر بحران اقتصادی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به ویژه سیاست آزادسازی قیمت‌ها، کارگران به چنان فقر و محرومیتی دچارند که حتا در تأمین نان شب خود و خانواده‌شان درمانده‌اند، این تازه به شرطی است که همان حقوق ناچیز را دریافت کنند؛ رواج قراردادهای سفیدامضا و موقت، عدم امنیت شغلی و هراس از بیکاری را به سایه‌ی همزادشان تبدیل کرده است؛ حق و امکان اعتراض و دفاع از حقوق خود را هم ندارند، زیرا که اجازه ندارند تشکل‌های مستقل کارگری را ایجاد کنند؛ اگر هم بر موانع متعدد غلبه کرده و تشکل‌های خود را به وجود آورند، تا کمی از بار استثمار کمرشکن نظم سرمایه‌داری بکاهند، خطر اخراج، دستگیری و زندان در کمین‌شان نشسته است. در راستای همین سیاست‌های کارگرستیزانه، جمعه ۲۶ خرداد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم با یورش به خانه‌ای در کرج، حدود ۶۰ تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را با ضرب و شتم دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کردند؛ آن هم به جرم تلاش برای برگزاری مجمع عمومی خود. طبق اخبار تاکنونی، تعدادی از این فعالین آزاد شده‌اند؛ اما علیرضا عسگری، سیروس فتحی، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت‌نژاد و میترا همایونی، هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند. شجاعت این کارگران ستودنی‌ست؛ کارگرانی که با وجود مصایب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به رغم ارعاب و سرکوب، در برابر این رژیم ارتجاعی مدافع سرمایه و سرمایه‌دار ایستاده و با ایجاد تشکل مستقل خود، می‌کوشند از حقوق‌شان دفاع می‌کنند. کارگران پیشروی ایران خطر زندان، شکنجه و اخراج را به جان می‌خرند، اما تسلیم نمی‌شوند؛ ما نیز به دفاع از حقوق آنان برخیزیم. ایرانیان مبارز، نیروهای انقلابی، فعالین و هواداران سازمان! به کمپین روز شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، بپیوندیم و هم‌‌صدا و متحد، فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم و خواهان آزادی آنان و تمام فعالین کارگری زندانی شویم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی - زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۵ ژوئن ۲۰۱۲

*******************

دستگیری و ضرب و شتم فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی را محکوم می‌کنیم

بر اساس گزارش منتشره در سایت کمیته هماهنگی، نیروهای محافظ سرمایه‌داران به مجمع عمومی کمیته هماهنگی حمله کرده و حدود ٦٠ نفر از آنها را ضمن ضرب و شتم وحشیانه، دستگیر و بازداشت کرده که هنوز ٩ نفر از آنها در زندان به سر می‌برند.
سیستم سرمایه‌داری دچار بحران اقتصادی عمیقی شده است و تلاش می‌کند تا هزینه بار سنگین این بحران را از جیب خالی طبقه کارگر و اقشار ستمدیده جامعه پرداخت کند. بحران اقتصادی موجود هیچ راه حل سرمایه‌دارانه‌ایی ندارد. جدال بین دو طبقه کارگر و سرمایه‌دار، افق‌های تازه‌ایی را در مقابل طبقه کارگر گشوده است و این واقعیت سرمایه‌داران و محافظانشان را به وحشت انداخته است.
حمله به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و ضرب و شتم و دستگیری فعالین کارگری عضو این کمیته از آنجا سرچشمه می‌گیرد که طبقه سرمایه‌دار از حل بحران اقتصادی‌اش ناکام و لاجرم هیچ گونه تجمع و اعتراضی را بر نمی‌تابد.
ما جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه ضمن محکوم کردن این حرکت ضد کارگری، خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان مجمع عمومی کمیته هماهنگی و کلیه کارگران دربند هستیم.

جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه

۵ تیر ١٣٩١

*******************

کارگران دربند را آزاد کنید

بنا به خبر های منتشره روز جمعه ۲۶ خرداد ماه درادامه موج به راه افتاده سرکوب وبازداشت فعالین کارگری نیروهای امنیتی وانتظامی در شهر کرج با حمله به محل برگزاری مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اقدام به ضرب وشتم فحاشی وهتک حرمت وبازداشت بیش از۶۰ تن ازفعالین کارگری حاضر درمجمع نموده اند.
انجام این عمل خود بخوبی بیانگرعمق بحران درنظام سرمایه داری ومیزان ترس صاحبان زور وسرمایه ازهرحرکتی درجهت تشکل یابی کارگران می باشد.
فعالین کارگری شورایی سنندج ضمن محکوم نمودن این عمل غیر انسانی برحق مسلم کارگران برای برپائی مجامع عمومی وشوراهای مستقل خود پای فشرده وخواهان آزادی سریع وبی قید شرط افرادی که هنوز در بازداشت بسر میبرند بنامهای:ریحانه انصاری- مسعود سلیم پور- علیرضا عسکری- سیروس فتحی- فرامرز فطرت نژاد- جلیل محمدی- سعید مرزبان- مازیار مهرپورومیترا همایونی می باشد.
وازتمامی انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب تشکلها وفعالین کارگری داخل وخارج کشور میخواهد تا ازتمامی توان وامکانات برای آزادی این عزیزان ومقابله با تعرضات سرمایه دارن به فعالین کارگری استفاده نمایند.

جمعی ازفعالین کارگری شورایی سنندج

۵/٤/١٣٩١

*******************

در محکومیت بازداشت اعضای کمیته هماهنگی

در این حمله که با تیر اندازی و ضرب و شتم اعضای کمیته هماهنگی حاضر در جلسه همراه بود ۶۰ نفر از اعضا ی کمیته هماهنگی بازداشت که تعدادی از آنها آزاد شدند اما هنوز ۹ نفر به اسامی ، میترا همایونی ، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد، سعید مرزبان، مازیار مهرپور، سیروس فتحی، مسعود سلیم پور، علیرضا عسگری و جلیل محمدی در زندان هستند.
ما ضمن محکوم کردن این یورش و دستگیری اعضای کمیته هماهنگی ،خواهان آزادی فوری و بی قید و شراط فعالین کارگری بوده و هر گونه تهدید و فشار برای اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالین کارگری را محکوم می کنیم.

اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در مولانا آباد

۶ تیر ۱۳۹۱

*******************

فراخوان به گردهم آیی اعتراضی درپاریس

- برای اعتراض به هجوم وحشیانه جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی درکرج وبازداشت،آزار وشکنجه فعالین کارگری
- برای اعتراض به اعدام
- برای اعتراض به تحت فشارقراردادن فعالین کارگری،دانشجویی واجتماعی
- برای آزادی بی قید وشرط کلیه بازداشت شدگان کرج
- برای آزادی تمامی فعالین کارگری،دانشجویی واجتماعی زندانی
- برای آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی
ما تمامی نهادهای مدافع آزادی وحقوق انسانی وتمامی انسان های متعهد وآزاده را به یک گردهم آیی اعتراضی درپاریس فرا می خوانیم.

زمان گردهم آیی:سه شنبه ٢٦ ژوئن ازساعت ١٩ تا ٢١

مکان گردهم آیی:میدان تروکادرو(متروتروکادرو)

٢٣ ژوئن ٢٠١٢

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران-پاریس

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

اتحادبین المللی درحمایت ازکارگران درایران - پاریس

*******************

بیانیه جمعی‌ از کارگران فصلی و صنعتی دماوند در

محکومیت سرکوب و بازداشت اعضای کمیته هماهنگی‌ در کرج

روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در شهر کرج مشغول برگزاری مجمع عمومی سالیانه خود بودند با یورش شدید نیرو‌های امنیتی و وزارت اطلاعات روبرو شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در این یورش حدود ٦٠ نفر بازداشت شدند که روز بعد عده‌‌ای آزاد شدند. تعداد ۹ نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت آن‌ها در دسترس نیست.
دستگیری و احکام سنگین برای فعالین کارگری و کارگران پیشرو در چند سال اخیر رشد چشم گیری داشته که آخرین نمونه آن بازداشت و آزار و اذیت اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به تشکل‌های کارگری در شهر کرج می‌باشد، ما ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت اعضای کمیته هماهنگی‌ در کرج و همچنین دیگر فعالین کارگری و کارگران زندانی خواهان آزادی بدون قید و شرط این عزیزان و دیگر فعالین و کارگران زندانی هستیم.

کارگران زندانی و فعالین کارگری آزاد باید گردند

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

جمعی‌ از کارگران فصلی و صنعتی دماوند

*******************

بیانیه­ی جمعی از خیاطان، کابینت­سازان و آرایشگران شهر سنندج

پیرامون دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و

اعضای کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری در شهر کرج

از آنجا که سیستم سرمایه­داری در بحران­های اقتصادی دست و پا می­زند، این بحران­ها می­رود تا پایه­ی این نظام ظالمانه را به لرزه در آورد؛ نظام سرمایه­داری اسلامی ایران هم از این بحران­ها مستثنا نیست و برای بیرون کشیدن خود از این شرایط حاضر به هر گونه سرکوب علیه مبارزات طبقاتی و تشکلات کارگری و فعالین طبقه­ی کارگر می­گردد.
روز ٢٦ خرداد، نیروهای پلیس به نشست مجمع عمومی کمیته­ی هماهنگی حمله، و به شیوه­ی وحشیانه­ای ٦٠ نفر از فعالین کارگری و اعضای کمیته را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ما این عمل غیرانسانی را شدیدا محکوم می­کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این بازداشت شدگان: ریحانه انصاری، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، مازیار مهرپور، سیروس فتحی، میترا همایونی، فرامرز فطرت­نژاد، مسعود سلیم­پور و سعید مرزبان هستیم.

جمعی از خیاطان، کابینت­سازان و آرایشگران شهر سنندج ۳/۴/۹۱

*******************

کارگران ایران خودرو یورش نیروهای امنیتی

به جمع فعالان کارگری و دستگیری آنان رامحکوم می کنند

٢۴ ژوئن ٢٠١٢
دوستان وهمکاران گرامی
آزادی اجتماعات وایجاد تشکل ها حق مسلم هر انسان است
کارگران زندانی فورآ باید آزادشوند

بنا بر خبررسیده روز جمعه ٢٦ خردادماه ١٣٩١ نیروهای امنیتی مسلح به جمع حدود ٦٠ نفره از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، فعالان کارگری و میهمانانی که در منزلی در کرج گرد هم آمده بودند یورش بردند و تمامی افراد حاضر در منزل را بازداشت کرده و با خود بردند. برخورد نیروهای امنیتی به گونه ای بوده است که انگار عده ای سارق مسلح و جانی را دستگیر می کنند و این رفتار به همراه ضرب و شتم شدید و بی حرمتی های فراوان بوده است به نحوی که چند تن در هنگام دستگیری مجروح می شوند و تقریباً تمامی افراد مورد ضرب و شتم و بی حرمتی قرار می گیرند. در ادامه و پس از ١ شبانه روز بازجویی در زندان رجایی شهر کرج، بیشتر افراد بازداشت شده آزاد شدند اما همچنان چند تن از آنان در بند نیروهای امنیتی به سر می برند.
حمله ، دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران ، فعالین کارگری و باز داشت انها ولو به مدت زمان بسیار کوتاه ، مصداق صد در صد سلب آزادی است کارگران ایران خودرو .حمله وبازداشت کارگران رامحکوم وخواهان آزادی بدون قید وشرط بازداشت شدگان می باشند

جمعی از کارگران ایران خودرو

٢٧خرداد ٩١

*******************

مبارزه طبقاتی در نظام سرمایه داری امری واقعیست

از همان لحظات اولیه اطلاع یافتیم که دوستان وهم طبقه ای هایمان از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز جمعه ٢٦/٣/١٣٩١ در حین بر گزاری مجمع عمومی سالیانه توسط نیروهای مدافع سرمایه داری ایران مورد شدیدترین آسیب و آزار قرار گرفته و با وجود همه آن آسیب و تهدید و ارعاب ها وایجاد جوی بسیار ناگوار، نتوانسته در عزم و اراده پولادین آنها در دفاع از حقوق قانونی و انسانیشان ذره ای بکاهد. با تمام توان از مجمع عمومی و خواسته های بر حق طبقاتی دفاع وپای فشرده اند. و بر عزم راسخ خویش و دیگران صد چندان افزوده اند. ما نیز به مانند عضوی از این مجمع به هم طبقه ای هایمان افتخار کرده و درود می فرستیم.
و خوب میدانیم مثل هزاران باردیگردر گذشته، این بار نیز طبقه کارگر مورد خشم و کینه سرمایه داران قرار گرفته و شدید ترین بر خورد به آن ها اعمال شده است.قطعا تا نظام سرمایه داری ستمگر باقی بماند این تضاد ومبارزه با شدت ادامه دارد.
فریاد واعتراض اعضای کمیته هماهنگی، اعتراض وفریاد میلیون ها کارگر و زحمت کش وتحت ستم ایران و جهان است.که نمی خواهند با ذلت وخواری، حقانیت وخواسته های قانونی و انسانی شان در گلو خفه شود.این صدای یک قرن سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام،کارگران است. اکنون رژه رفتن و شاخ و شمشیر کشیدن، خواباندن آنها بر روی زمین و با پوتین های سرکوب رد شدن از روی استخوان های خسته آنها،شکستن شاخ و برگ گل هایی است که به راستی تیغ های آنها در سرتاسر جهان بربدنه سرمایه داری عقب مانده فروخواهد آمد.بگذار مام رحمان پیر و ایستاده فرامرز سپید موی در خون خویش بغلتند.پای محمود صالحی کبود شود و کلیه هایش از بیرون نیز مورد حمله واقع شوند. محمد عبدی پور و هر کدام از دوستان دیگر به شیوه های مختلف مورد آزار جسمی و روحی قرار گیرند. این ریشه گل هایی هستند که در سرتاسر ایران در سر زمین نفت و گاز روئیده اند و چه خوب هم روئیده اند.و بسیار عالی شد که همه کارگران ومردم تحت ستم در سرتاسر جهان فهمیدند که در اینجا در این سر زمین آفتاب وزیبایی،چگونه میلیون ها نفر بیکار ودر رنج وعذاب زندگی میکنند.
آیا با شکستن و پاره کردن دست وصورت و توهین های آزار دهنده به فعالین کارگری،مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بحران سرمایه داری ایران حل خواهد شد؟ آیا یک قرن سرکوب و در اغوا نگه داشتن کارگران،سکوت وذلت را برای این طبقه ایجاد کرده است؟فکر می کنم سرمایه داری نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان،دیگر به آسانی قادر به سرکوب جنبش کارگری نخواهندشد. زیرا ضرورت و نیاز مبرم طبقه کارگر به زندگی است که وی را وادار می کند، برای رسیدن به زندگی انسانی و واقعی خود و همه انسان ها در تلاش پیگیر باشند. آگاهی از زندگی انسانی، و بهره مند شدن از نیروی کار خود، همه جهان را در نوردیده است. برای همین است که اعضای کمیته هماهنگی از یک طایفه یا قبیله یا یک نژاد و زبان وغیره نیست. بلکه زیباترین سروده های شمال ، فریاد کوهستان های کردستان،ضرب آهنگ های کارگران گرسنه جنوب،نغمه در گلو خفه شده کارگران تهران وغیره هستند.که به این آسانی دست از آرمان های امروز و فردای شان بر نمی دارند.جدا کردن ریحانه از تنها دخترش،سعید و میترا از فرزندان شان، قدغه کردن مسعود از نسیم کوهستان ها، آزار جلیل محمدی و سیروس فتحی و مازیار و علیرضا عسکری و در زندان نگه داشتن شان، نمی تواند اراده طبقاتی را تضعیف کند. ایجاد تشکل های کارگری آزاد و مستقل و واقعی به مانند هوا برای نفس کشیدن مان ضرورتی انکار نا پذیر است. واین کوچک ترین خواسته ما کارگران در این قرن است. آزار واذیت و شکنجه و تهدید و توهین و زندانی کردن همه کارگران و فعالین کارگری را به شدت محکوم می کنیم و خواستار آزادی همه آنها هستیم.

جهانگیر محمود ویسی

عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۴/۴/١٣٩١

*******************

اعتراض اتحادیه کارگران مواد غذایی،

کشاورزی و هتل در سراسر جهان به دستگیری فعالین کارگری در کرج

روز جمعه ١۵ ژوئن ٢٠١٢ حدود ٦٠ نفر از فعالین کارگری توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس مسلحانه به فعالین کارگری را که در یک جلسه سالانه کمیته هماهنگی درشهرکرج شرکت کرده بودند، حمله و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد.
اکثر دستگیر شدگان ظرف ٢۴ ساعت آزاد شدند، اما ٩ نفر از آنها هنوز در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می‌برند.
محمود صالحی، یکی از بنیانگذاران سندیکای خبازان شهر سقز در میان دستگیر شدگان بود که بارها در طول فعالیتش دستگیر و زندان شده است.
فعالین کارگری بازداشت شده از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیستند. این دستگیری‌ها در صورتی روی می‌دهد که رضا شهابی از فعالین کارگری و عضو سندیکای اتوبوس رانی تهران حکم شش سال زندان را سپری می‌کند و رسول بداقی عضو انجمن معلمان همچنان در زندان است.
این فعالین به همبستگی و حمایت نیاز دارند. برای حمایت از دستگیر شدگان و فرستادن نامه‌های اعتراضی به دولت ایران، اینجا را امضا کنید و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شوید.

رون اوسوالد
دبیر کل اتحادیه کارگران مواد غذایی، کشاورزی و هتل در سراسر جهان

IUF
Uniting food, farm and hotel workers world-wide
On June 15 60 trade union and worker rights activists were arrested by heavily armed police at a peaceful meeting of the Coordinating Committee to Help Form Workers' Organizations in the city of Karaj. Most were released within 24 hours, but nine remain in the custody of the intelligence services. Among those arrested and later released were Mahmoud Salehi, founder of an independent bakers union in Iran's Kurdistan province who has served several prison terms.
There is good reason to fear for the physical and psychological integrity of those still in detention.
These new arrests follow the recent sentencing to 6 years imprisonment of Tehran transport workers' union activist Reza Shahabi and Teachers' Association activist Rasoul Bodaghi.
These rights defenders need international solidarity and support. Click here to send a message to the Iranian authorities through our sister website Justice for Iranian Workers calling for their immediate and unconditional release.

Ron Oswald
General Secretary, IUF
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF)
8, rampe du Pont-Rouge
1213 Petit Lancy, Switzerland
Tel: +41 22 793 22 33
Fax: +41 22 793 22 38
web-site: www.iuf.org

*******************

اعتراضیه

ما جان برکفیم   تا به آخر ایستاده ایم

روز جمعه ۲۶/٣/١٣٩١ تعدادی از دوستان کارگرمان در کرج دستگیر شده و همچنان در زندان و گوهر دشت در بازداشت بسر می برند. لازم به ذکر است هنگام دستگیری با باطوم و قنداق تفنگ و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. چرا؟
پلیس سرکوبگر اسلامی در ایران دست کمی از پلیس امریکایی، اسرائیلی و روسی و .. نه تنها ندارد بلکه وحشیانه تر هم برخورد می کند. نظام سیاسی حاکمیت سرمایه داری اسلامی در ایران از ابتدای، حضور خود با توسل به شکنجه و سرکوب اعدام حتی اعدام های دسته جمعی به حیات نکبت بار و جنایتکارانه خود ادامه داده است.
این منطق حاکمیت سرمایه داری در سراسر جهان است. گرچه بارها ارکان قدرت نظام سیاسی سرمایه داری اسلامی ایران با هجوم کارگران و سایر مزد بگیران به لرزه افتاد اما با حمایت های سرمایه داری جهانی همچنان به حیات خون بار و جنایت کارانه خود ادامه می دهد. حاصل شکنجه و سرکوب و اعدام دهها هزار کارگر در ایران انباشت میلیاردها دلار در حساب های حاکمان دولت سرمایه داری اسلامی در بانک های خارج بوده است.
اما اینک جنبش ضد سرمایه داری کارگران ایران به جنبش ضد سرمایه داری جهانی پیوند خورده می رود تا سرنوشت تاریخی خود را رقم بزند و ما از هم اکنون شاهد سیر نزولی منجر به سقوط حاکمان نظام سرمایه داری در ایران و جهان هستیم.
ما کارگران با تمام قوا و توان در این نبرد حضور خواهیم داشت زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم.
بدینوسیله ما فعالان کارگری ضد سرمایه داری خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی دوستان کارگر دستگیر شده در کرج و سایر فعالان کارگری و سیاسی زندانی در زندان های حکومت سرمایه اسلامی در ایران هستیم.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

کارگران خدمات شهری شهرداریهای نواحی مختلف رشت و کارخانجات قفلیران، پارس خزر ، پارس شهاب، بهوزان، فومن شیمی، فولاد امیرکبیر، فولاد گیلان، ایران برک، پینک، کاشی خزر، کارگران اخراجی لوکاس تندر، دخانیات احمد گوراب، پوشش، فومنات، نساجی پارس ایران، کارگران اخراجی ایران کنف و فرش گیلان، ایران پوپلین، کارگران صافکاری و نقاشی اتومبیل، نقاش ساختمان، کارگران ساختمانی، آلومینیوم سازی، آهنگران درب و پنجره ساز، آهنگران اسکلت کار، کارگران لوله سازی لوشان، نیروگاه لوشان کنف کار- سوئیدان، کارگران فرآورده های بتنی شعاع شرق، کارگران پروژه ای چولاب آبرود شمال، ژیان، خلخال دشت، فراشن ، سیمان خزر، فراگستر و جمعی از کارگران شهرک صنعتی (انزلی - حسن رود)، آب و فاضلاب رشت ، انزلی، صومعه سرا، جمعی از کارگران شهرک صنعتی ماسوله، جمعی از کارگران شهرک صنعتی سیاهکل، کارگران صنایع چوب و کاغذ چوکا، کارگران صنایع چوب اسالم، جمعی از کارگران اداره ی آب و برق رشت، جمعی از فارغ التحصیلان بیکار، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پایه، فنی مهندسی کشاورزی گیلان (رشت)، کارگران خدماتی پرستاران، بهیاران بیمارستان های پورسینا آریا، گیل و حشمت و توتونکاران، جمعی از دانشجویان پیام نور رشت، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت، لاهیجان، انزلی، جمعی از دانشجویان جامع علمی کاربردی رشت و انزلی، کارگران گیلانی مقیم تهران و کرج، رشت، انزلی، لاهیجان، لنگرود، صومعه سرا، جمعی از رانندگان خط کناره، انزلی، فومن، آستارا، رانندگان تاکسی و شرکت واحد رشت .

*******************

بیانیه ی جمعی از کارگران شهر سنندج در محکومیت

برخورد غیر انسانی و بازداشت فعالین کارگری و اعضای کمیته ی هماهنگی

در مورخه ٢٦/٣/٩١ شصت تن از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر کرج مورد هجوم وحشیانه ی نیروهای سرکوب گر قرار گرفته و تعداد زیادی از این فعالین را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن ها را زخمی و بازداشت می کنند، و هنوز ٩ نفر از فعالین کارگری در زندان رجایی شهر کرج در بازداشت به سر می برند.
چرا باید کارگر به خاطر دفاع از حقوق انسانی خود دستگیر و زندانی شود. محکوم کردن فعالین کارگری، حمله به حقوق انسانی طبقه ی کارگر، ستمدیدگان و محرومین جامعه است.
ما کارگران، این حرکت غیرانسانی علیه فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و تمامی کارگران زندانی هستیم؛ و از تمام تشکل های مستقل کارگری در همه ی کشورها می خواهیم خواستار آزادی فوری فعالین کارگری در ایران باشند.

زنده باد جنبش کارگری

جمعی از کارگران شهر سنندج - ٣١/٣/٩١
*******************

محکومیت بازداشت فعالین کارگری

فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که روز جمعه ٢٦ خرداد برای برگزاری مجمع سالانه خود در کرج جمع شده بودند تا درباره معضلات و مشکلات پیشروی هم طبقه ای های خود به بحث و گفتگو بنشینند مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتند و انان را با تندترین شیوه مورد اهانت و ضرب و شتم قرار دادند و سپس انها را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند.
ما جمعی از کارگران خباز در سنندج بازداشت واهانت به این فعالین کارگری را محکوم می کنیم و خواستار ازادی بدون قید وشرط بقیه ی دستگیر شدگان می باشیم. و معتقدیم که ایجاد تشکلهای مستقل کارگری نه تنها جرم نیست بلکه یک حق طبیعی کارگران می باشد.

جمعی از کارگران خباز ٣٠ خرداد ١٣٩١

*******************

بیانیه ی شورای کارگران بیکار سنندج در محکومیت بازداشت فعالین کارگری در شهر کرج

در شرایطی که مردم زحمتکش و کارگر ایران در اوج بیکاری، اخراج سازی و فقر و فلاکت و بی حقوقیِ مطلق اجتماعی به سر می برند و نابرابری ها و فاصله ی طبقاتی در ایران به حد اعلای خود رسیده و ما کارگران با معضلات و ناهنجاری های جامعه ی سرمایه داری دست به گریبان هستیم، تنها راه چاره برای بیان مصائب و مشکلات خود و پیگیری حقوق و مطالباتمان را در تشکل های خودساخته و طبقاتی مان یافته ایم و در تلاش برای ایجاد آن می باشیم.
سیستم سرمایه داری در راستای مقابله با آن در روز جمعه ٢٦/٣/۹۱ فعالین و کارگران متشکل در کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به شیوه ی بی رحمانه دستگیر و مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دهند و آنان را بازداشت نموده و سعی در جلوگیری از تلاششان برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می کنند و بعد از ٣٢ ساعت اکثر آنان را آزاد و ۹ نفر از این کارگران و فعالین هنوز در بازداشت به سر می برند و این بازداشت ها و ضرب و شتم ها در راستای جلوگیری از کار تشکل یابی و دفاع از مطالبات کارگران صورت می گیرد.
ما شورای کارگران بیکار، ضمن محکوم کردن حمله ی وحشیانه و غیر انسانی نیروی پلیس به فعالین کارگری و کارگران متشکل در کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خواهان آزادی بی قید و شرط باقیمانده اعضای در بازداشت این کمیته هستیم.

شورای کارگران بیکار سنندج - ٣٠/٣/۹۱

*******************

فراخوان به کارزار سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری در ایران:

صدای اعتراض کارگران ایران باشیم!

در روز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۱ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" که در شهر کرج برگزار گردیده بود وحشیانه یورش بردند و بعد از ضرب و شتم شدید و بی رحمانه تعداد زیادی از فعالین کارگری، همگی شرکت کنندگان در مجمع عمومی را که بیش از ۶۰ نفر بودند دستگیر و به زندان رجایی شهر کرج انتقال نمودند. اکثر فعالین کارگری دستگیرشده روز شنبه ۲۷ خرداد آزاد شدند، اما ۹ نفر از آنها به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور همچنان در باز داشت ادره اطلاعات شهر کرج بسر می برند.
هجوم به مجمع عمومی کمیته هماهنگی اگر چه در ادامه تشدید و گسترش حملات و سرکوب فعالین کارگری توسط رژیم اسلامی به ویژه در چند ماه گذشته است، اما این یورش برنامه ریزی شده حاکی از آن است که حاکمیت به خیال خود قصد دارد نهال های تشکل کارگری را از پا در آورد. رژیم سرمایه داری اسلامی هر گونه تشکل مستقل کارگری و تلاش کارگران برای تشکل یابی را برای بقای خود خطرناک می داند. این احساس خطر از سوی رژیم، در این شرایط فروپاشی اقتصادی و موج اعتراض های کارگران علیه اخراج سازی ها و تعطیلی واحد های تولیدی، دستمزد های پرداخت نشده، عدم امنیت شغلی و افزایش سرسام آور قیمت ها و گسترش فقر و فلاکت، بیش از هر زمان دیگر است. حمله نیروهای سرکوب گر رژیم اسلامی به نشست فعالین کارگری در کرج نشانه وحشت حاکمیت و حاکی از تصمیم آن به سرکوب تمام عیار تشکل های مستقل کارگری است.
یورش بی شرمانه ی این رژیم سرکوب گر و کارگر ستیز را نباید بی پاسخ گذاشت. یک بار دیگر باید نشان داد که کارگران ایران هرگز تنها نبوده و نخواهند بود. به همین منظور اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، به همه نهادهای کارگرٍی، تشکلهای دموکراتیک و آزادی خواه، سازمانها و احزاب چپ و مترقی و نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور و در سطح بین المللی پیشنهاد می کند که با اعلام فوری کارزارهای سراسری، در حمایت از فعالین کارگری به ویژه جهت آزادی کارگران زندانی در ایران اقدام کنند . این کارزار را می توان بلافاصله در کشورهای مختلف به یاری یکدیگر به پیش برد. نیروهای شرکت کننده در این کارزار سراسری می توانند هر کدام به ابتکار خود و در هماهنگی با دیگران، اقدامات معینی در دستور کار قرار دهند و عملی کنند. انعکاس بین المللی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ایران، جلب همبستگی نهاد های بین المللی کارگری و احزاب و سازمان های مترقی و مدافع حقوق بشر از فعالین کارگری در ایران و تظاهرات های مشترک و هماهنگ در کشورهای مختلف در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری می تواند بخشی از این کمپین باشد. واحدهای اتحاد بین المللی در کشور های مختلف آماده همکاری با دیگر نیروهای کارگری و مترقی در تمام این عرصه ها هستند.

کلیه فعالین کارگری زندانی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند!

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۳۰ خرداد ۱۳۹۱، برابر با ۱۹ جون ۲۰۱۲

*******************

این وظیفه ای عاجل و غیر قابل اهمال بردوش همه ماست!

از خبر حمله وحشیانه نیروهای امنیتی حکومت استبدادی طبقه سرمایه دار به جلسه مجمع عمومی سالیانه « کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری » مطلع هستیم. همه می دانند و خود جمهوری اسلامی نیز می داند که این کمیته مثل دیگر تشکلات مستقل کارگری، اجتماعی از کارگران و بردگان مزدی در ایران است که تلاش دارند با همکاری و خرد جمعی خود زندگی طبقه کارگر گرفتار در این شرایط فقر و فلاکت و بی حقوقی مطلق و ناامنی و بی حرمتی موجود را بهبود بخشند.
جرم آنان در چشم آدمکشان جمهوری اسلامی، این حکومت طبقه سرمایه دار ایران، چیزی جز اقدام به همین تلاش برحق و شرافتمندانه و انسانی و عزیز و والا نیست. شصت نفر اعضای حاضر در مجمع عمومی « کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری » تنها به این دلیل مورد هجوم افسارگسیخته و تاخت و تاز ماموران حکومت ضد کارگری قرار گرفتند، و ۹ تن از آنان هم اکنون تنها به دلیل تحت شکنجه هستند که جمع شدند تا برای مزد و شرایط کار بهتر و امن تر، و برای انسانی شدن زندگی کارگران چاره بیندیشند.
سرکوب مجمع عمومی این تشکل مستقل کارگری، سرکوب بخشی از جنبش کارگری، و نیز سرکوب جنبش کارگری بطور کلی است. اگر سرکوب کارگران سقز در اول ماه مه ٨٣، سرکوب خونین کارگران خاتون آباد و سپس کارگران اعتصابی شرکت واحد تهران و نبرد های کارگران نیشکر هفت تپه و لاستیک البرز و ....... با اعتراضات فوری و گسترده مدافعان جنبش مستقل کارگری پاسخ گرفت و به گسترش همبستگی کارگری و رشد اعتماد بنفس و روحیه اعتراضی در جنبش کارگری منجر شد، در مورد سرکوب کمیته هماهنگی در مقطع کنونی نیز باید چنین شود.
اکنون پنج روز از یورش رژیم به مجمع عمومی این کمیته، و پنج روز از اعمال شکنجه بی وقفه به ۹ تن از فعالین دربند آن می گذرد اما برنامه های اعتراضی زیادی اعلام نشده است. قطعا فعالین و مدافعان جنبش کارگری در تدارک این اعتراضات هستند ولی زمان نیز مهم است و باید بسیار بیش از این سرعت عمل بخرج داد. رژیم اسلامی مثل همیشه باید ببیند که هر تعرض آن به طبقه کارگر و هر ضربه آن به فعالین مستقل این طبقه با تعرض متقابل و حمله بی امان مدافعان جنبش کارگری در خارج مواجه می شود. رژیم آدم کش اسلامی سرمایه داری ایران باید مثل همیشه اینبار نیز ببیند که به اسارت گرفتن و زیر شکنجه قرار دادن سیروس فتحی و علیرضا عسگری و جلیل محمدی و سعید مرزبان و مسعود سلیم‌پور و مازیار مهرپور و ریحانه انصاری و فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی بدون هزینه نیست.
توجه به این مهم است که مقاله نوشتن ها و اطلاعیه دادنها و مصاحبه کردنهای ما در این مورد و در خارج اگر چه خوب و ضروری اند، اما اعتراض نیستند و فشار عملی و واقعی به رژیم وارد نمی سازند. این کارزار نیازمند اعتراض، نیازمند تظاهراتهای خیابانی، و نیازمند فریاد کشیدن علیه رژیم و در حمایت از جنبش مستقل کارگری و فعالین اسیر و دربند آنست. این کارزار نیازمند تظاهراتهای گسترده در مقابل سفارتهای جمهوری اسلامی در پایتخت های جهان است. باید پلاکادرها را برافراشت و بلندگوها را بدست گرفت و خشم و انزجار خود از این رژیم ضدکارگری و انسان ستیز را در برابر سفارت هایش به نمایش گذاشت.
درنگ جایز نیست. این تظاهراتها را باید بسرعت سازمان داد و معطل جلسات کشدار و مکرر نشد. می توان تظاهراتها را شروع کرد و در عمل هماهنگی را بهبود بخشید. در شهرهایی که سفارت های رژیم در دسترس اند و لازم نیست برای تظاهرات در مقابل آن سفر طولانی داشت و یک روز کامل را به آن اختصاص داد، می توان تظاهراتهای پی در پی هر چند روز یکبار داشت.
فعالین کارگری و چپ و مدافعان جنبش کارگری در خارج و در سه دهه گذشته با تلاش های بی وقفه خود علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از جنبش کارگری نشان داده اند که فعالیت هایشان در خارج یک فاکت غیرقابل چشم پوشی مبارزه طبقاتی در داخل است. بنابراین اکنون نیز وظیفه مهمی را بر دوش داریم. حمایت گسترده و قدرتمند از همه فعالین کارگری که در چنگال خونین رژیم اسلامی اسیرند وظیفه ای عاجل و غیرقابل اهمال در مقابل همه ماست.

امیر پیام

٣٠ خرداد ٩١ - ١٩ ژوئن ۲۰۱۲

*******************

فراخوان به تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا

روز جمعه ۱۵ جون ۲۰۱۲ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بە مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که در شهر کرج برگزار گردیده بود یورش وحشیانه ای بردند و پس از ضرب و شتم شدید حاضرین ۶۰ نفر از فعالین کارگری را بازداشت کردند. اگر چه حدود ۵۰ نفر از بازداشت شدگان روز بعد آزاد شدند اما همچنان ۹ نفر در زندان هستند و از وضعیت آنها تا کنون اطلاع دقیقی در دسترس نیست. جرم این کارگران فقط دفاع از حقوق ابتدایی طبقه کارگر ایران بوده است که چنین بی رحمانه با آنها برخورد شده است.
ما در اعتراض به جمهوری اسلامی و برای آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه دستگیرشدگان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع خواهیم. از همه تشکلات کارگری و سازمانها، احزاب، نهادها و انسانهای آزادیخواه دعوت میکنیم به این اعتراض بپیوندند.

زمان: جمعه ۲۲ جون ۲۰۱۲، از ساعت ۱۲ تا ٣ بعد از ظهر

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا

245 Metecalfe Ottawa, ON K2P 2K2

ساعت حرکت از تورنتو ۶ صبح جمعه در پارکینگ پمپ بنزین شپرد و دان میلز (ضلع شمال غربی)

برای اطلاعات بیشتر با تلفنهای زیر تماس بگیرید

4163331726 / 4164077922

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران(تورنتو- کانادا)

۱٨ جون ۲۰۱۲

*******************

به ضرب وشتم و دستگیری فعالین کارگری اعتراض کنید.

بدنبال یورش وحشیانه پاسداران رژیم جنایتکار اسلامی به مجمع عمومی "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری " درروز جمعه ٢٦ خرداد ٦٠ نفر از اعضا و فعالین این کمیته دستگیروروانه زندان شدند. بنا به اطلاعیه این کمیته روز بعد، شنبه 27 خرداد بسیاری از آنان آزاد گشتند. ولی 9 نفر به اسامی:
سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی، هنوز در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرج قرار دارند. برای یکی از دستگیرشدگان بنام ریحانه انصاری قرار ٢٠ روز بازداشت و ١٠٠ میلیون تومان وثیقه صادر شده است. .
جمهوری اسلامی سیاست ضرب و شتم و دستگیری فعالین کارگری را همواره به موازات سیاستهای ضد کارگری اش و مقابله با هر گونه تلاشی در جهت متشکل شدن طبقه کارگر به پیش برده است. رژیم اسلامی بخوبی میداند که توده های تحت ستم در کنار طبقه کارگر هرگز به تحمیل روز افزون گرانی مایحتاج روزانه و دستمزدهای پایین و بیکاری گسترده تن نداده و تلاش برای متشکل شدن و مبارزه کردن را بدیهی ترین حقوق ابتدایی خود میدانند. رژیم ناتوان از پاسخ به مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی راهی جز سرکوب بیشتر و حشونت عریان نسبت به کارگران و فعالین جنبش کارگری نمی بیند.
ما این سرکوب وحشیانه رژیم سرمایه داری اسلامی را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه دستگیر شدگان و دیگر زندانیان سیاسی و فعالین کارگری هستیم. و از کلیه مدافعین طبقه کارگر و فعالین مبارز میخواهیم به این هجوم بی شرمانه رژیم اعتراض کرده و مردم آزادیخواه را فرا میخوانیم که به تجمع اعتراضی خانواده های این زندانیان جلوی دادسرای کرج بپیوندند و خواهان آزادی بلادرنگ و بی قید و شرط دستگیر شدگان گردند.

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

٢٧ خرداد ماه ١٣٩١

*******************

بیانیه­ی جمعیت زنان آزادی­خواه و برابری طلب، در

محکومیت بازداشت فعالین کارگری و اعضای کمیته­ی هماهنگی در شهر کرج

در شرایطی به سر می­بریم که سیستم سرمایه­داری دچار بحران­های فراگیری در تمام کشورهای جهان شده است، و برای برون رفت از این شرایط می­خواهد هزینه­های آن را به دوش تمامی اقشار ستمدیده و زحمتکشان طبقه­ی کارگر تحمیل نماید. هر لحظه کشمکش طبقاتی می­رود که افق­های جدیدی را تجربه کند و روزنه­های امید را برای ستمدیدگان کل جامعه باز کند. در این شرایط است که طبقه­ی کارگر ایران نیز می­رود تا سطح جدیدی از مبارزه را تجربه و در نتیجه مطالبات خود را مطرح نماید.
در این راه نقش فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبش­های اجتماعی (زنان، دانشجویان و ...) که خود نیز در این بسترها رشد کرده­اند، حائز اهمیت می­باشد. سیستم سرمایه­داری ایران با آگاهی به این­که فعالین می­توانند در سازماندهی طبقه­ی کارگر و دیگر جنبش­های اجتماعی نقش ایفا کنند، تا کنون تحت هر شرایطی سعی و اقدام به بازداشت و سرکوب آنان نموده است. اما نه طبقه­ی کارگر و نه فعالین این طبقه، مرعوب و تسلیم نشده و برای تحقق آرمان­های انسانی، آزادی خواهانه و برابری طلبانه­ی خود به مبارزه و فعالیت ادامه داده و می­دهند.
ما ضمن محکوم کردن برخورد غیر انسانی و بازداشت و دستگیری فعالین کارگری و اعضای کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و تمامی فعالین دیگر جنبش­های اجتماعی هستیم.

جمعیت زنان آزادی خواه و برابری طلب - ۳۰/۳/۹۱

*******************

بیانیه­ی جمعی از جوشکاران شهر سنندج در محکومیت بازداشت فعالین کارگری در شهر کرج

فعالین کارگری و اعضای کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری در شرایطی در کنار هم جمع شده­اند که امروزه فقر، اعتیاد، و فساد و بی عدالتی و مصائب دیگر، دنیای سرمایه­داری را فرا گرفته و بار این مشقات و نابرابری­ها بر شانه طبقه­ی کارگر سنگینی کرده است و فعالین کارگری برای التیام این درد و رنج­ها، اقدام به چاره اندیشی کرده­اند.
در چند سال اخیر فعالین کارگری و تعداد زیادی از اعضای کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری بیشترین فشار و سرکوب پلیسی را متحمل شده­اند. آن­ها بازداشت، زندانی و به طور دائم احضار و از فعالیت کارگری منع شده­اند و به جای این­که جا و مکان و شرایط لازم برای آنها مهیا شود، اینگونه مورد ضرب و شتم و هجوم نیروهای امنیتی و دولتی قرار می­گیرند.
ما جمعی از جوشکاران شهر سنندج، بازداشت فعالین کارگری و اعضای کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری را به شدت محکوم می­نماییم و از همه­ی دوستان کارگر می­خواهیم در هر جا که هستند، علیه این هجوم وحشیانه و بازداشت فعالین کارگری اعتراض و برای آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری و بازداشت شدگان در شهر کرج تلاش کنند.

جمعی از جوشکاران شهر سنندج - ٢۹/۳/۹۱

*******************

دستگیری کارگران با هر بهانه، خدمت به سرمایه داری است!!!

طبق اخبار، در تاریخ ٢٦/٣/١٣٩١ روز جمعه شصت نفر از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهرستان کرج توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند . تعدادی از این کارگران آزاد شدند ولی ٩ نفر از این عزیزان هنوز در بند مانده اند.
باز هم عوامل سرمایه داری برای ترساندن و ضرب شست نشان دادن به کارگران تعدادی از آنها را به بهانه های واهی و کذب از آزادی محروم کرده و در حال پرونده سازی دروغین علیه آنها است.
طبق عرف سی و چند ساله حافظان و نگهدارندگان نظام سرمایه داری، در هر زمانی به بهانه ای وظیفه خدمت گذاری به سرمایه داری را انجام داده و می دهند. فعالین و کارگرانی را که در جهت کسب حقوق خود و دیگر کارگران تلاش می کنند را دائماً مورد ضرب و شتم قرار می دهند ، دستگیر کرده وبر علیه آنها مدام پرونده سازی می کنند. پلیس ایران با دستگیر کردن، پرونده سازی، محاکمه و زندانی کردن فعالین و کارگران آگاه تلاش می کند از متشکل و متحد شدن کارگران در جهت کسب مطالبات و مخالفت با سرمایه داری جلو گیری کند.
ضمن اینکه داشتن هرگونه آزادی و فعالیت آزاد در جهت کسب مطالبات را حق مسلم تمامی کارگران، فعالین کارگری و تمامی جنبش های اجتماعی می دانم، درهمین حال دستگیری، اذیت و آزار و پرونده سازی علیه کارگران را به شدت محکوم می کنم.
باید هر چه زودتر و بدون قید و شرط اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالین کارگری آزاد شوند. همچنین از تمامی کارگران، تشکل های کارگری ، فعالین کارگری و سیاسی می خواهم، بدون فوت وقت، متحدانه و با تمام توان وبا استفاده از روابط خود برای آزادی این عزیزان تلاش کنند، قبل از اینکه عوامل سرمایه داری بتوانند با خیال راحت بر عیله آنها پرونده سازی کنند اقدامات لازم و عملی خود را برنامه ریزی کنند، تا خدمت گذاران سرمایه داری نتوانند تعداد زندانیان را افزایش بدهند تا در آینده شاهد کارگران زندانی بیمار مانند دوستانم رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، علی نجاتی و... یا زندانی تبعیدی از زندانی به زندان دیگر هم چون من نباشیم. دوستان کارگر، کارگران آگاه:
این دستگیری ها و اعمال ضد انسانی ماموران در زندانها به عنوان حافظان سرمایه داری نشان دهنده ترس و وحشتی است که سرمایه داری از پیروزی آتی کارگران دارد. بدون شک کارگران پیروز خواهند شد، اما نباید فراموش کنیم که پیروزی بدون فعالیت دقیق و با برنامه هرگز بدست نمی آید و اگر پیروزی اندکی هم بدست آید، ماندگار نخواهد بود.

کارگران و همکاران:
امروز فعالیت برای آزادی بازداشت شدگان اخیر وکارگران زندانی و زندانیان سیاسی یکی از موارد مهم در امر متشکل شدن کارگران در مبارزه با سرمایه داری و عوامل آن است.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

شاهرخ زمانی - زندان مرکزی یزد

٢٨/٣/١٣٩١

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی - ٣٠ خرداد

*******************

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ به سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ:

موضوع: بازداشت فعالان کارگری در ایران
به سفیر جمهوری اسلامی ایران، آمباسادور سید حسین، اسلو.
اسلو: ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲
ما مطلع شده ایم که:

روز جمعه، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲، در ساعت ۱۲ ظهر، حدود ۶۰ فعال کارگری، از جمله بسیاری از اعضای کمیته هماهنگی، توسط ماموران وزارت اطلاعات بدنبال یورش به خانه ای در شهر کرج که نشست کمیته هماهنگی در آن برگزار بود، دستگیر شده اند. بازداشت شدگان توسط مامورین امنیتی ضرب و شتم شدند و سپس به زندان رجایی شهر در کرج انتقال داده شدند. طبق خبری که کمیته هماهنگی در بعدازظهر ۱۶ ژوئن صادر کرده است، اکثر بازداشت شدگان به استثنای فعالین کارگری زیر آزاد شده اند: میترا همایونی، ریحانه انصاری، علیرضا عسگری، سعید مرزبان، سیروس فتحی، مسعود سلیم پور، مازیار مهرپور، جلیل محمدی، و فرامرز فطرت نژاد.
بر طبق اطلاعات رسیده از کمیته هماهنگی، فعالین کارگری که دستگیر شده بودند از جمله افراد زیر را شامل می شدند: محمود صالحی، میترا همایونی، وفا قادری، ریحانه انصاری، خالد حسینی، سعید مرزبان، سیروس فتحی، غالب حسینی، محمد عبدی‌پور، جلال حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم‌پور، عباس اندریانی، صدیق امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار مهرپور، محمد مولانایی، واحد سیده، جلیل شریفیان، صدیق خسروی، یوسف آب‌خراباد، افشین ندیمی و فرامرز فطرت‌نژاد.
ما کماکان شاهد هستیم که بسیاری از فعالین کارگری بطور ظالمانه ای در ایران زندانی هستند، از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان و بهنام ابراهیم زاده. با این وجود، این یورش به مجمع کارگران کاملا غیرعادلانه و غیرقابل توجیه است؛ این نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق کارگران است که توسط مقاوله نامه های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
ما به شدت حمله اخیر و دستگیری بیش از ۶۰ کارگر در شهر کرج را محکوم می کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری در ایران هستیم.

راجر هنسن
پرزیدنت، اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ

برای مشاهده، مطالعه، کپی برداری، پیاده کردن و استفاده از اصل نامه اینجا کلیک کنید.

ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*******************

محدودیت برای فعاتین کارگری به نفع چه کسانی است؟

فشار به سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به جهت برگزاری جلسات هیات مدیره ودرپی آن دستگیری اعضای کمیته هماهنگی که برای مجمع عمومی خود گرد هم آمده بودند، نه تنهانقض حقوق انسانی ومنشورجهانی سندیکاها ومقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، امضا شده توسط دولت مردان قبلی وفعلی است، بلکه زیرپاگذاشتن اصول ٢٦ و٩ قانون اساسی نیزمی باشد. تدوین کنندگان اصل ٢٦ قانون اساسی به خوبی دریافته بودند که دیکتاتوری شاه نباید دوباره تکرارشود و عضویت دریک نهاد حقی است انسانی به همین خاطر تاکیدکردند که«هیچکس را نمی توان ازشرکت درآنهامنع ویابه شرکت دریکی ازآنهامجبورساخت» و دراصل٩ نیزمتذکرشده اندکه «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند» پس از٣٠ سال ازتدوین این قوانین امروزشاهد برخوردهایی غیرانسانی وزیر پا گذاشتن فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) هستیم. چه کسانی خواهان اجرایی نشدن فصل سوم قانون اساسی هستند؟ و به نفع چه کسانی است که کارگران خواهان حقوق اجتماعی وصنفی خود،دربند باشند؟ وسندیکاها و تشکلهای کارگری در محدودیت؟ سندیکاها منافع چه کسانی را تهدید می کنند؟ ما کارگران فلزکارمکانیک تاسف و نگرانی خود را از این روند اعلام کرده وبازهم اعلام می کنیم که این گونه برخوردها بافعالین کارگری مورد اعتراض کلیه سندیکالیست ها ی ایران است. ماخواستار آزادی فوری کلیه زندانیان کارگری دربند هستیم.

کارگران فلزکار مکانیک ٣٠/٣/١٣٩١

*******************

اعتراض به دور جدید بازداشت فعالان کارگری، دانشجویی و اجتماعی

احضار، تعقیب، بازجویی و بازداشت فعالان دانشجویی در تبریز و اصفهان ، ضرب و شتم دانشجویان دانشکده نفت اهواز، حمله به نشست "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در کرج و بازداشت تعداد زیادی از اعضای آن و احضار فعالان کارگری زیر حکم، حاکی از موج جدید فشارها بر فعالان کارگری، دانشجویی و اجتماعی است.
در ماه های اخیر، تعدادی از فعالان کارگری، دانشجویی و اجتماعی نیز، برای اجرای حکم حبس طولانی مدت، احضار و زندانی شده اند و تعدادی دیگر، همچنان زیر حکم های سنگین قرار دارند. این احکام، همانند گذشته، به دور از موازین حقوقی داخلی و بین المللی و اغلب، در دادگاه های دربسته، بدون حضور هیات منصفه، با استناد به بازجویی های تحت فشار و شرایط غیر عادی و یا با اعمال نفوذ نیروهای امنیتی صادر شده اند. کسانی را محکوم و زندانی کرده اند که تنها جرمشان، دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان، بیان مشکلات اجتماعی و خواست آزادی بیان بوده است.
به نظر می رسد افزایش این فشارها، با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه،بی ارتباط نباشد. این مشکلات جامعه، ناشی از بحران مناسبات سرمایه داری حاکم برایران و جهان است و با اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی و رهاسازی قیمت ها (که هدفمند سازی یارانه ها نامیده شده است)، افزایش تحریم ها و فساد گسترده مسئولان، تشدید می شود. مقامات امنیتی، فشار را بر فعالان اجتماعی بیشتر کرده اند و شاید گمان می کنند با افزایش این فشارها، می توانند مشکلات جامعه را حل کنند و یا صدای حق خواهی کارگران و زحمتکشان و دانشجویان را بِبُرند.
کانون مدافعان حقوق کارگر، اعمال فشار و سرکوب نیروهای اجتماعی را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری، دانشجویی و اجتماعی بازداشت شده و زندانی است. زيرا آنان هستند كه با احساس مسووليت انساني، در پي چاره جويي اساسي براي مشكلات اجتماعي اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ٣۰ خرداد ١٣٩١

*******************
سندیکاهای فرانسوی موج سرکوب علیه فعالین کارگری در ایران را محکوم میکنند

سندیکاهای کارگری فرانسه ث.اف.د.ت، ث.ژ.ت ، اف.اس.یو، سولیدر (همبستگی) و اونسا حمله به نشست سالانه «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های,کارگری» را شدیدا محکوم می‌کنند.
درتاریخ ۱۵ ژوئن ٢٠١٢ ( ۲٦ خرداد ) بیش از شصت فعال کارگری از جمله تعداد زیادی از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» توسط مامورین امنیتی شهر کرج مورد حمله واقع شده ، دستگیر ، مضروب وشکنجه شدند. هنگام این عملیات نیروهای سرکوبگر برای ترساندن مردم تیر هوایی شلیک کردند. در حال حاضر، ده تن از فعالین کارگری هنوز در زندان هستند و برای تعدادی وثیقه هایی سنگین در خواست شده است. ریحانه انصاری به 20 روز زندان همراه با وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی محکوم شده است.
ما شدیدا نگران سرنوشت آنان بویژه وضیعت محمود صالحی که به دعوت ما در سمیناری که در ماه مارس در پاریس برگزار شد شرکت داشت واز وضع سلامتی مساعدی برخوردار نیست، هستیم.
ما خواهان آزادی بی قیدوشرط تمام کارگران و هم چنین آزادی دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی مانند رضا شهابی که از دو سال پیش در زندان بسر می برد و به شش سال زندان محکوم شده است، می باشیم.
سازمانهای اتحادیه ای فرانسوی از خواست کارگران ایران برای برپائی تشکلات مستقل خود حمایت کرده ، به شهامت آنان درود می فرستند و از مقامات ایرانی می خواهند که به حقوق کارگران احترام بگذارند.
ما یکبار دیگر به کارگران ایرانی درگیر درنبرد اطمینان می دهیم که بخش سازمانیافته کارگران فرانسه، از جمله سندیکاهای امضاکننده این اعلامیه ، با آنان همبستگی دارند.

2012-06- 18
CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 6 51 28 73 01
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 84 23 25 68
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65

Les syndicats français condamnent la vague de
répression à l’encontre de militants ouvriers en Iran
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA condamnent avec force la répression à l’occasion de l’assemblée annuelle du "Comité de coordination pour la création d'organisations ouvrières".

Le 15 juin 2012, plus d’une soixantaine de militants parmi lesquels de nombreux membres du Comité ont été attaqués, arrêtés puis torturés par les forces de sécurité de la ville de Karaj. Pendant l’opération, les forces répressives tiraient des coups de feu en l’air pour terroriser la population. A l’heure actuelle, une dizaine d’entre eux sont toujours emprisonnés, et pour certains, de lourdes cautions leur sont réclamées.
Nous nous préoccupons vivement de leur sort, notamment celui de Mahmoud Salehi, invité à notre séminaire qui s'est tenu au mois de mai à Paris et dont la santé est fragile.
Nous réclamons la libération sans condition de tous les travailleurs ainsi que des autres militants des mouvements sociaux emprisonnés comme Reza Shahabi qui est détenu depuis deux ans et condamné à six ans de réclusion pour ses activités syndicales.
Les organisations syndicales françaises soutiennent les revendications des travailleurs iraniens pour la création de syndicats indépendants. Elles saluent leur courage et appellent les autorités iraniennes à respecter les droits des travailleurs.
Nous assurons encore une fois les travailleurs iraniens en lutte de la solidarité du monde du travail organisé en France et notamment des organisations syndicales signataires du présent appel.

18 Juin 2012
Contacts des membres du collectif syndical
CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 6 51 28 73 01
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 84 23 25 68
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترجمه وتوزیع:

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران- پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

*******************

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون بازداشتهای فعالین کارگری در شهر کرج

برگزاری نشست، تجمع و اعتراض برای برخورداری از یک زندگی انسانی حق مسلم کارگران است

بنا بر خبرهای منتشره و آخرین اخباری که در روز ۲٨ خرداد ماه از سوی کمیته دفاع از رضا شهابی انتشار یافته است، روز جمعه ۲٦ خرداد، مامورین امنیتی در شهر کرج ٦٠ نفر از اعضا کمیته هماهنگی و شرکت کنندگان در نشست این کمیته را بازداشت کردند. بنا بر این خبر روز بعد اکثریت بازداشت شدگان به استثنای چند تن از جمله ریحانه انصاری از قید بازداشت آزاد شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تعرض به نشست اعضا کمیته هماهنگی و دیگر شرکت کنندگان در این نشست، بر آزادی فوری و بی قید و شرط ریحانه انصاری و سایر دستگیر شدگانی که هنوز در بازداشت بسر میبرند مصرانه پای می فشارد واعلام میدارد در شرایطی که هر روزه زندگی و معیشت ما کارگران ایران بیش از پیش در معرض یورش و رانده شدن به جهنمی از مصائب قرار دارد این حق خدشه ناپذیر عموم کارگران است تا نه تنها دور هم جمع شوند بلکه این حق آنان است تا با اتکا به قدرت سراسری خود دست به اعتراضات تعیین کننده تری نیز بزنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲٨ خرداد ماه ١٣٩١

*******************

دستگیری و ضرب و شتم فعالان کارگری را قاطعانه محکوم نماییم

روز جمعه بیست و ششم خرداد ماه ١٣٩١، حدود ٦٠ نفر از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و برخی از دیگر فعالان کارگری، به منظور برگزاری مجمع عمومی سالانه در شهر کرج جلسه داشتند که با یورش مسلحانه نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل می شوند. این تهاجم، اوج وحشی گری عناصر امنیتی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد و فقط همایش و گفتمان کارگری در قالب مجمع عمومی، پیرامون بررسی مشکلات طبقاتی آن را زیر یک سقف تحمل نمی نماید. در شرایطی این اتفاق می افتد که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی فشار روزافزون اقتصادی را به طبقه کارگر افزایش می دهد و گرانی را با توجیه تورم، سبب ساز می گردد و حتا "نان" را که مصرف روزمره و اساسی هر جامعه ای است، افزایش قیمت و کارگران و زحمتکشان را در رنج و فقر بیشتری قرار می دهد. متأسفانه باید تأکید نمود و شفاف گفت که سازمان جهانی کار به نام کارگر، مدافع سرمایه داران به شمار می رود، در برابر این همه تجاوز و ظلم مستمر، نه تنها سکوت اختیار می نماید، بلکه برعکس با تمام اعتراض هایی که در اجلاس سالانه ی ژنو در تاریخ ٦ ژوئن ٢٠١٢، انجام شد، به نمایندگان نظام اسلامی سرمایه بهای بیشتری می دهد و این امر ثابت می کند که گفتمان فعالان کارگری همراه با پنج سندیکای فرانسوی با نماینده ی خاورمیانه ی سازمان جهانی کار فقط روی کاغذ باقی مانده است.
اینگونه است که وزارت اطلاعات نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی با آسوده گی خاطر، فعالان کارگری را که نه تنها انسان های شریف اجتماعی اند بلکه تولید کنندگان ثروت کشور نیز هستند، آنچنان مورد ضرب و شتم قرار می دهد که به گفته ی دستگیر شدگان "که انگار عده ای سارق مسلح و جانی را دستگیر می کنند". در عصر شنبه ٢٧ خرداد، بیشتر دستگیرشدگان آزاد شدند. ولی هنوز، ریحانه انصاری، مسعود سلیم پور، علیرضا عسگری، سیروس فتحی، فرامرز فطرت نژاد، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مازیار مهرپور و میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر می برند.
در چنین شرایطی وظیفه ی همه ی فعالان کارگری در داخل و خارج از کشور است که در برابر یورش و تهاجم علیه نیروهای کارگری به هر شیوه ای که ضرورت ایجاب می کند، اعتراض نمایند و ما نیز از معترضان علیه نظام یورش و تجاوز آشکار نظام اسلامی سرمایه به حقوق مسلم کارگری هستیم و با دفاع قاطعانه از "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، آزادی بدون قید و شرط ٩ نفر از فعالان کارگری زندانی را خواستاریم.

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

۲٨ خرداد ١٣٩١ ـ ١٧ ژوئن ٢٠١٢

*******************

بازداشت اعضاء كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری را محكوم می كنیم

طبق خبرها، روز جمعه ٢٦ خرداد ٩١ دهها نفر از اعضاء كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری كه در یك گلگشت دوستانه در شمال حضور داشته اند، مورد یورش وحشیانه قرار گرفته و بازداشت شده اند. بازداشت وسیع روز گذشته و بازداشتها و اذیت و آزارهای كارگران معترض و فعالین در چند ماه اخیر، نمودی از یك تلاش وسیع برای ممانعت از شكل گیری اعتراضات گسترده از جانب میلیونها كارگر به خط مرگ سوق یافته است كه این شرایط مهلك زمینه هایش را فراهم كرده است. گرانی افسار گسیخته در جامعه میلیونها انسان را به ورطه نابودی كشانده و در مقابل، این دامنه اعتراضات و مبارزات علیه بی حقوقی، بیكاری و فقر است كه هر روز وسیعتر می شود.
ما اعلام می كنیم كه بازداشتهای وسیعتر از این هم، مردم و طبقه كارگر را منكوب و تسلیم نخواهد كرد. طبقه كارگر مجبور و مصمم است برای دفاع از زندگی خود مبارزه كند، همچنانكه تا به امروز كرده است.
ما خود را در كنار خانواده های بازداشت شده می دانیم و برای آزادی آنها همراه و همدوش خانواده ها خواهیم بود.

انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه

جمعهائی از فعالین كارگری سنندج و كامیاران

۲٧/٣/١٣٩١

*******************

اطلاعیه شماره ٣١

یورش نیروهای امنیتی به جمع فعالان کارگری و دستگیری آنان محکوم است!

بنا بر خبر منتشره در سایت "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" روز جمعه ٢٦ خردادماه ١٣٩١ نیروهای امنیتی مسلح به جمع حدود ٦٠ نفره از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، فعالان کارگری و میهمانانی که در منزلی در کرج گرد هم آمده بودند یورش بردند و تمامی افراد حاضر در منزل را بازداشت کرده و با خود بردند. برخورد نیروهای امنیتی به گونه ای بوده است که انگار عده ای سارق مسلح و جانی را دستگیر می کنند و این رفتار به همراه ضرب و شتم شدید و بی حرمتی های فراوان بوده است به نحوی که چند تن در هنگام دستگیری مجروح می شوند و تقریباً تمامی افراد مورد ضرب و شتم و بی حرمتی قرار می گیرند. در ادامه و پس از ١ شبانه روز بازجویی در زندان رجایی شهر کرج، بیشتر افراد بازداشت شده آزاد شدند اما همچنان چند تن از آنان در بند نیروهای امنیتی به سر می برند و برای یکی از دستگیرشدگان به نام ریحانه انصاری ١٠٠ میلیون تومان وثیقه و قرار ٢٠ روز بازداشت صادر کرده اند. لازم به ذکر است بسیاری از افراد بازداشت شده عضو کمیته دفاع از رضا شهابی نیز می باشند و در میان آنان نام محمود صالحی سخنگوی این کمیته نیز به چشم می خورد که البته ایشان عصر روز شنبه ٢٧ خردادماه به همراه اکثر افراد بازداشت شده آزاد شدند.
اما سوال این جا است که آیا دور هم جمع شدن تعدادی فعال کارگری و سخن گفتن از رنج و آلام طبقه کارگر جرم است که با چنین برخوردهای خشنی روبرو می شود؟ برخوردی که حتا با جانیان نیز نمی شود! آیا کارگران و فعالان کارگری حق ندارند که در مکانی دور هم جمع شوند و برای رها شدن از ستم هایی که بر آنان وارد می شود صحبت کنند و چاره ای بیاندیشند!؟
کمیته دفاع از رضا شهابی به شدت این اقدام نیروهای امنیتی را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط باقی افراد بازداشت شده و همچنین پوزش رسمی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از این انسان های شریف و مدافعان حقوق کارگران و ستمدیده گان جامعه است.

کمیته دفاع از رضا شهابی - ٢٨ خردادماه ١٣٩١

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: 09357353412

لیست اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی :
رحمان ابراهیم زاده - یوسف آب خرابات - بهنام ابراهیم زاده - لقمان ابراهیم زاده - سعید ابراهیمی - فرهاد ابراهیمی- هه ساره ابراهیمی- شجاع ابراهیمی - جلال احمدی - جمیل احمدی - فرزاد احمدی - لطف اله احمدی - علی آزادی - ولی آزادی - علی آذریان - یوسف آذریان - ربابه آذریان - حسن آذریان- حبیب آذریان - معصومه آذریان - لیلا آذریان - توفیق اسدی - طیب اسدی- محمد اسدی - بهروز اسماعیلی - سنا اسماعیلی - امیر اسلامی- سیما احسان خواه - یداله احمد پناه - علیرضا اكبری - توفیق امین پناه - مهرداد امین وزیری - جلال امینی - عباس اندریانی - ریحانه انصاری - صدیق امجدی -رقیه اصولی- اسماعیل بازافکن - حسین باقری -امیر باقری-امین باقری- فرهاد برنا- فرزاد برنا- سینا برنا- تورج برنا- مریم بختیاری - کوروش بخشنده -هوشیار بهمنی - شادی بهرامی - گلباغ بهمنی - سمیه بهشتی زاد - كیانوش بهشتی - كیومرث بهشتی زاده - عبداله بلواسی- ناصر پركالیان - یاشار پورخامنه - زانیارپورعباد - برهان پیر خضرانی - جلال پیروتی - حسین پیروتی - رحمان تنها - وحید تیطاخی - یوسف جاهدی - قنبر جبارپور- سونیاجبار پور-سحر جبار پور-شبنم جبار پور- محمد چرتاب - سعدی چمنی-فرهاد حاتمی -شوان حبیبی - ایوب حسن زاده -مجید حسن زاده-حسین حسن آبادی - محمد حسین - مجید حمیدی - سرکو حسینی - دیمن حسینی - نیشتمان حسینی - همدم حسینی- ئاکو حسینی - شیرکو حسینی - علی حسینی - شاهو حسین پناهی- صباح حیدری - غالب حسینی - عبداله حسینی - سعید حسینی - خالد حسینی - محسن حسینی تبار - دلیر حشمتی - حسن حقیقی- ابوالفضل حكمتی- غلامعلی حكمتی- علیرضا خباز - علی خدارحمی - صدیق خسروی - گلریز خلیلی - چگوارا خورشیدی- خلیل خورشیدی - محمد علی خلیلی - سامره داشاد - شهلا دل بینا - سوسن رازانی - منیره رحینی - غلام رزمی- افروز رزمی-احمد رزمی-بهمن رزمی -فاطمه رزمی -علیرضا رزمی- فاطمه رفیعی - ربابه رضایی - فریبا رضایی -نوراله رضایی - شهناز رضا قلی - دیلان رضاقلی - برهان رضوی - فریبرز رئیس‌دانا - بیژن رستمی - محی الدین رجبی - سید داوود رضوی - حمید رضایی -ظهیر رضوی - حشمت الله رضایی - هاشم رستمی - آرزو روحی - فواد رنجبری -حسن رنجبری - زاهد رضوی - فراز روشن - سارا زارع - اكبر زاهدی - بیژن زاهدی - ناصر زرافشان - بهزاد زمانی - لیلا زمانی - فواد زندی - بهمن زندی - شریف ساعد پناه - سوما ساعد پناه - کیوان ساعد پناه - یعقوب سبك‌خیز- صدیق سبحانی - شیوا سبحانی - عباس سپهری - احمد سجادی - حسن سعیدی -هوشیار سعیدی - هاجر سعیدی - دلیر سفیدی -علی سهرابی - نیما سهرابی- طلیعه سلامی - مسعود سلیم پور - خالد ساعدی - فتاح سلیمانی - مسعود سبحانی - رحمان سلیمانی - ادیب سوره بومه - واحد سیده - دلیر سفیدی -حبیب اله سلیمانی - ژوبین شادی - پاشا شاکر - نسترن شامعلی - كیوان شریفی- شهرام شمشیری- زاهد شریعتی - علی شهابی زکریا - بهنام شهابی زکریا -حسن شهابی زکریا - پژمان شهابی زکریا - شیرین شهابی‌ زكریا- محمد امین شهابی زكریا - زهرا شهابی زكریا - بهمن شهابی زكریا - مهدی شهابی زكریا -عسگر شهابی زكریا - قاسم شهابی زكریا - لیلا شهابی - سارا شهابی- بهرام شهابی- شهرام شهابی-مسعود شهابی-محمودشهابی- آریاشهابی- آریناشهابی - آنیتا شهابی - محمد شهابی - سیفعلی شهابی - فرامرز شریعتی - عمر شعبانی - جلیل شریفیان - سعید شوقی-علی شوقی- عباس شوقی - میناشوقی- سمیه شوقی شندی- بهاره صابری - نظام صادقی - منیژه صادقی - مریم صادقی - نجیبه صالحزاده -محمود صالحی - علی صالحی - مظفر صالح نیا - عبداله صمدی - مهرداد صبوری -یدالله صمدی - مادر صمدی زکریا - بختیار صمدی - حاتم صمدی- رسول صمدی -مهران صمدی - مهرداد صمدی - منوچهر صمدی - مهدی صمدی - مریم صمدی - جعفر صمدی - حمید صمدی-علی صمدی - شاهو صفیاری- فریدون ضیائی - ناهید ضیائی - سالار ضیائی - شایان ضیائی- رها ضیائی - محمد عبدی پور - مرضیه عبدی - سیوان عبدی - فرزام عبدی- ریبوار عبدالهی - فواد عبدالهی - محمد عزیزی - علیرضا عسگری - سروش علیپور - آرام فاتحی - طاهره فاضلی - بیان فتاحی - سیروس فتحی - کوروش فتحی - رابعه فروردین - ابوبکر فطنی - چینی فیضی- حبیب فتحنائی -کیوان فروتن - شورش فروتن - بهزاد فرج الهی - کاظم فرج الهی - کژال فتاحی - مریم قاسملو - پژمان قادری - وفا قادری - زینب قباد پور- یداله قطبی - محمود قلی زاده - صالح قهرمانی- عبداله کاظمی - فهیمه کاملی - سورام كریمی - سیف اله کمانگر - عطیه کمانگر - ناصر كمانگر - مرتصی کمساری - شاهرخ کریمی - رحمان كریمیان - چیمن کیخسروی -علی کریمی - شهناز گلزاری - شعله گودرزی - محمد گویلیان - اقبال لطیفی -شهناز لرکی - بردیا مارابی - افسانه ملا زینل - فرید مجیدی - مینا موحد -جلیل محمدی - علی محمدی- عباس محمودی- مجید محمودی - فیروز محمدزاده- شمس الدین مرادی - زاهد مرادیان - غریب مرادیان - آزاد مرادی نیا - پروین مرادی نیا - اسعد مریوانی - مسعود مریوانی - صباح ملکی - کمال ملکی -مجید ملکی -نادر ملكی- ستار ملایی - سیروان مجیدی - ایوب مجیدی - احد محمودی -جهانگیر محمود ویسی - حامد محمودی نژاد - لاله محمدی - وحید مختارپور - محمد مولانایی - فردین میرکی - محمد امین میرکی - شریفه محمدی- منیره محمدی- نوشین محمدی - هدی محمدی - مریم میرکی - بهمن محمدی - سعید مقدم - منصور محمد - کوکب محمدی - فردین مهدی - عمر مینایی -كیوان مرادی - فرزاد مرادی نیا - خبات مرادی - مازیار مهرپور - دیاکو مردوخی - نسرین محمدی -علیرضا موثقی- منیره موحد- سیاوش موحد- نادر نادری- شاپور نادری - جهانگیر نادری - جهانپور نادری - جهانسوز نادری - فایق نامداری - کوروش نامداری - پروین نامداری - نقشین ناصری - فردین نگهدار -هوشیار نجاری - نامق نیکدل- پدرام نصرالهی - گوهر ناصری - افشین ندیمی‌پور - علی اکبر نظری - صدیقه نظری - سید رضا نعمتی پور- آرمان نوری زاد -لیلانیكو خصال- محمدعلی نیكوخصال- حسین نظیف كردار- آزاد ورمزیار - احسن وزیری - آزاد وكیلی - اشكان وكیلی -جهانبخش وكیلی - میلاد وكیلی - طه ولیزاده - عباس هاشمپور - میترا همایونی - آمانج یوسفی - قانع یوسفی - پروین یوسفی نژاد

*******************

آیا برای کارگران دفاع از زندگی و زنده ماندن جرم است؟

روز جمعه ٢٦/٣/١٣٩١ تعداد ٦٠ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و دیگر فعالین کارگری در شهر کرج دستگیر شدند . هرچند بیشتر این کارگران آزاد شدند اما هنوز ٩ نفر از انها با نام های سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی در بازداشت بسر می برند.
هنوز بسیاری از کارگران بی گناهی که تنها "جرم شان" پی گیری حق تشکل ، دریافت حقوق معوقه ، جلو گیری از اخراج سازی ها، افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی ، لغو قرارداد های موقت ، بر قراری استخدام رسمی و...است ، که در واقع مقابله با افزایش شدت استثمار سرمایه داری می باشد ، در زندان به سر می برند.از جمله کارگران زندانی شاهرخ زمانی ،علی نجاتی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا شهابی ، محمد جراحی ، علی اخوان ، رسول بداغی و دها نفر دیگر را می توان نام برد.
حمله ، دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران ، فعالین کارگری و باز داشت انها ولو به مدت زمان بسیار کوتاه ، مصداق صد در صد سلب آزادی است. در ایران انسانهای بی گناه بخصوص کارگران و فعالین کارگری را همیشه بدون دلیل و مدرک ، بلکه برای دفاع و خدمت گذاری به سرمایه داری از حقوق طبقاتی و انسانی محروم می کنند. اکنون ماموران در شهر کرج در یک یورش جانبدارانه از سرمایه داری ٦٠ نفر از کارگران و فعالین کارگری را دستگیر کردند ، برای به حق نشان دادن عمل ضد کارگری خود تعدادی را آزاد کردند و برخی را در بازداشت نگه داشتند . تا به این صورت وانمود کنند گناه کار را از بی گناه تفکیک کردند ، که به عمل ضد کارگری و ضد آزادی خود مشروعیت قانونی و اجتماعی بدهند. ما می پرسیم:
این ٩ نفری که هنوز در بازداشت به سر می برند جزء دفاع از کسب حقوق کارگری چه گناهی مرتکب شده اند؟
آیا خواست مقابله با گران شدن نیاز های اولیه زندگی انسان ها مانند نان ، آب و برق ، گاز ، گوشت و حبوبات ، کرایه خانه ، کرایه ماشین و... که غارت کارگران به سود سرمایه داران است جرم محسوب می شود؟
آیا مقابله با سرازیر شدن سود های هنگفتی که بر اثر گرانی سوخت و ارزاق و تمامی اجناس و از عدم افزایش دستمزدهای متناسب با گرانی و تورم از جیب کارگران دزدیده شده به جیب سرمایه داران واریز می شود و خانواده کارگران را به فلاکت می کشد، جرم است؟
آیا خواست ایجاد تشکل ، افزایش دستمزد ، آزادی زندانیان کارگری ، استخدام رسمی ، جلو گیری از اخراج سازی ها، فعالیت علیه کار کودک ، دفاع از کودکان کارو خیابان، خواست رایگان شدن آموزش و بهداشت ، برابری حقوق زن و مرد، جلو گیری از گرانی و تورم و... جرم است؟
سرکوب وزندانی کردن کارگران به خاطر داشتن چنین مطالباتی، اگر حمایت از سرمایه داری نیست ، پس چه نام دارد؟ در کجای دنیا کارگران را به دلیل چنین مطالباتی دستگیر و زندانی می کنند؟
آیا برای کارگران دفاع از زندگی و زنده ماندن جرم است؟
طی ٣٣ سال گذشته تمامی مسیر های کسب مطالبات کارگری محدود تر و محدود تر شده است و در مقابل هر روز دست سرمایه داران برای حمله به حقوق و سفره خالی کارگران بازتر و بازتر شده است . و همه امکانات از جمله حمایت های قانونی و غیر قانونی و عملی برای حمله به حقوق کارگران توسط دولت در اختیار سرمایه داران گذاشته شده است و به دنبال آن تمامی نهاد ها و دستگاه های دولتی مانند انواع پلیس، قوه قضائیه ، سازمان زندانها ، تمامی دستگاه های تبلیغاتی ، وزارت کار، قوه مقننه ، بازو های اجرایی، به عوامل اجرایی حملات سرمایه داران علیه کارگران تبدیل شده اند از جمله همین حملات اخیر به کارگران و فعالین کارگری دلایل غیر قابل انکار هستند.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن کارگران ، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی ، بخصوص ٩ نفر بازداشت شده در روز جمعه هستیم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٢٨/٣/١٣٩١

*******************

بازداشت ٦٠ فعال کارگری در کرج را محکوم کنیم.

روز جمعه ٢٦ خرداد ماه ساعت ١٢ ظهر جمعی از فعالین کارگری در کرج و نزدیک ٦٠ نفر از فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری توسط اداره اطلاعات کرج دستگیر و به اداره اطلاعات کرج مستقر در زندان رجایی شهر منتقل شده اند.
بر اساس اخبار و گزارشاتی که در سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری منتشر شده است نیروهای امنیتی، مسلحانه به خانه ای در کرج هجوم آورده و حاضران در خانه را دستگیر کردند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفته است به طوری که تمام خانه را محاصره کرده بودند. مامورین وزارت اطلاعات رژیم پس از ضرب و شتم فعالین کارگری، بدون ارائه حکم رسمی اقدام به بازداشت افراد حاضر در منزل کردند و انان را روانه سیاه چالهای مخوف زندان رجایی شهر نمودند.
از سوی دیگر با وجود پیگیری خانواده های بازداشت شدگان، تا کنون هیچ نهاد قانونی پاسخگو نبوده و از محل بازداشت فعالین کارگری خبری در دست نیست.
با توجه به نحوه بازداشت این افراد توسط ماموران وزارت اطلاعات رژیم، نسبت به وضعیت فعالین کارگری و شیوه نگهداری آنها نگرانی وجود دارد.
بر اساس خبر تکمیلی از وضعیت این فعالین در سایت کمیته هماهنگی که منتشر شده سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و بقیه بازداشت شدگان آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، قرار ٢٠ روز بازداشت و همچنین ١٠٠ میلیون تومان وثیقه را برای ریحانه انصاری تعیین کرده‌اند. اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که تا کنون قطعی شده عبارت است از:
میترا همایونی، وفا قادری، ریحانه انصاری، خالد حسینی، محمود صالحی، سعید مقدم، سیروس فتحی، غالب حسینی، محمد عبدی‌پور، جلال حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم‌پور، عباس اندریانی، صدیق امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار مهرپور، محمد مولانایی، واحد سیده، جلیل شریفیان، صدیق خسروی، یوسف آب‌خراباد، فرامرز فطرت‌نژاد، جلیل محمدی، نظام صادقی، افشین ندیمی، حسین پیلوتی، رحمان ابراهیم‌زاده، عباس هاشم‌پور ، فردین میرکی، سعید مرزبان، شیرکو حسینی، جواد معصومی، جمیل راست‌خدیو، ریبوار عبداللهی، ابراهیم مصطفایی، علی آزادی و فرامرز احمدی..
رژیم جمهوری اسلامی تشخیص داده است که در متن بحران سیاسی و اقتصادی و حکومتی موجود که در ان غرق شده است، چه خطری و از جانب کدام بخش از جامعه، طبقه سرمایه دار را تهدید می کند. رژیم جمهوری اسلامی بنا به غریزه طبقاتی دریافته است که باید در مقابل هر تلاشی که از سوی کارگران صورت می گیرد، مقاومت کند و اعتراضات کارگری را سرکوب و رهبران کارگری را به زندان افکند.
فشار بر فعالین کارگری در کردستان و دیگر مناطق ایران افزایش یافته است. کارگران پیشرو مدافع حقوق توده کارگران پی در پی به مراکز امنیتی رژیم احضار می شوند و از آنجا یکسر روانه زندان می گردند. پرونده حبس های تعلیقی و تعزیری که در گذشته به آنها تحمیل شده است بار دیگر رو می آیند و به بهانه ای برای بازداشت فعالین کارگری تبدیل می شوند. فشار در زندانها بر کارگرانی که به اتهامات واهی دستگیر شده اند افزایش یافته است. بمنظور قراردادن آنها در شرایط دشوار آنان را در بند محکومین عادی قرار می دهند. نمونه روز جمعه از جمله مواردی هستند که در روزهای اخیر اتفاق افتاده اند و نشان از سازماندهی یک فشار برنامه ریزی شده معینی دارند.
طبقات استثمارگر جامعه در صددند تا با تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان و اقداماتی از این دست به کارگران و مردم به جان آمده تفهیم کنند که: بر سر جای خویش بنشینند و به تضییع حقوق خویش رضایت دهند؛ تمامی بی حرمتی ها و فشارها را به جان بخرند؛ در قبال تعرض، حتی به سفره خالی خویش دم برنیاورند؛ به حداقل دستمزد ها رضایت دهند؛ کار کنند و برای ماهها مزد دریافت نکنند؛ به قرار دادهای اسارت آور کار تمکین کنند، تا سود سرشار و نجومی جماعتی به نام سرمایه دار دچار وقفه و اخلال نگردد ... سرمایه دارن و حامیان این طبقه می توانند هر طور که می خواهند رفتار نمایند. اما تا آنجا که به این طبقه و فعالان صدیق و مخلص آن برمی گردد این مبارزات و فعالیت ها علیرغم تمامی این بگیر و ببند ها و تهدید ها و علیرغم همه این فشارها و تضییقات بی وقفه ادامه خواهد یافت. کارگران و فعالان کارگری با این قبیل اعمال ایذایی و ضدانسانی حتی گامی به پس نخواهند گذاشت.
دستگاه سرکوبگر اسلامی و جنایتکاران اطلاعات و سپاه پاسداران این رژیم که در طول حاکمیت سیاه و ننگین خود از برخورد و مبارزات توده های مردم هراسان و خشمگین بوده اند و از کینه ای که از فعالین کارگری و فعالین چپ و سوسیالیست در هراس بوده اند میخواهند با اتخاذ چنین تاکتیک کهنه ای که در طول سابقه حاکمیت این رژیم هار و درنده چیز تازه ای نبوده و نیست استفاده کنند تا بلکه بتوانند از این طریق جلوی اعتراضات رادیکال و کارگری این فعالین را بگیرند، پاسداران رژیم اسلامی با چنین کارهایی و صدور حکم های این چنینی میخواهند ضعف و ناتوانی خود را در برابر شور و شوق مبارزاتی کارگران و اتحاد و همبستگی طبقاتی شان جبران کنند ،آنها میخواهند با صدور حکم زندان برای این فعالین، کارگران سوسیالیست کارخانه های ایران و فعالین چپ و سوسیالیست را از مبارزات رادیکال و بر حق خود دور نگه داشته و آنها را با همچنین حکم هایی ترسانده و زهره چشم از آنها بگیرند که شاید اهرمی باشد برای عقب نگه داشتن مبارزات کارگران ایران و تصور می کنند با همچنین تاکتیک هایی قادر به تغییر فضای موجود به نفع خود و حاکم کردن فضای ترس و وحشت در سطح جنبش های اجتماعی خواهند بود، اما علیرغم میل آنها نه زندان نه شلاق و نه اعدام و نه هیچ دستگاه و ماشین سرکوبی دیگر نمیتواند کارگران آگاه را از مبارزه برای برقراری جامعه ای آزاد و برابر دور نگه دارد طبقه کارگر ایران از آن چیزی که رژیم فکر میکند آگاه تر و رادیکال تر است که با چنین حکم هایی از مبارزه بر حق خود عقب بکشند و دست از مبارزات کارگری خود بر علیه نظم سرمایه بر دارند.
ما ضمن محکوم کردن بازداشت ٦٠ تن از فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و فعالین کارگری در کرج از سوی وزارت اطلاعات رژیم ،خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالین هستیم.این فعالین کارگری هیچ جرمی مرتکب نشده اند که به طور وحشیانه و غافلگیرانه به انها حمله ور شده اند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و روانه زندان کرده اند.
رژیم اسلامی و حامیان سرمایه باید به خوبی بدانند که این نوع سیاست ها خیلی وقت پیش به شکست کشانده شده و زندانی کردن فعالین کارگری در کردستا ن و ایران مبارزات بر حق کارگران را مرعوب نخواهد کرد.

سیروان پرتونوری

*******************

یورش وحشیانه به گرد‏همائی و

بازداشت فعالان کارگری را شدیداً محکوم می کنیم

برطبق خبری که امروز از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری انتشاریافت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ، ظهر روز جمعه بیست و ششم خرداد با یورش به خانه ای درکرج که فعالان کارگری درآن جا گرد هم آمده بودند، بیش از ۶٠ نفر ازحاضران دراین خانه را دستگیرنمودند. نیروهای سرکوب رژیم درحالی که مسلح بودند با هجوم وحشیانه به محل گرد هم آئی فعالان کارگری و ایجاد رعب و وحشت درمیان همسایگان اقدام به بازداشت ده ها تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ودیگر فعالان کارگری نمودند وآن هارا به محل نامعلومی منتقل کردند.
برطبق آخرین خبر انتشاریافته میترا همایونی، وفا قادری، ریحانه انصاری، خالد حسینی، محمود صالحی، سعید مقدم، سیروس فتحی، غالب حسینی، محمد عبدی‌پور، جلال حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم‌پور، عباس اندریانی، صدیق امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار مهرپور، محمد مولانایی، واحد سیده، جلیل شریفیان، صدیق خسروی، یوسف آب‌خراباد، فرامرز فطرت‌نژاد، جلیل محمدی، نظام صادقی، افشین ندیمی، حسین پیلوتی، رحمان ابراهیم‌زاده، عباس هاشم‌پور ، فردین میرکی، سعید مرزبان، شیرکو حسینی، جواد معصومی، جمیل راست‌خدیو، ریبوار عبداللهی، ابراهیم مصطفایی، علی آزادی و فرامرز احمدی در میان بازداشت شدگان هستند.
سازمان فدائیان(اقلیت) این اقدام وحشیانه رژیم علیه فعالان کارگری را شدیداً محکوم میکند و خواستار آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان است.
سازمان فدائیان (اقلیت) همه آزادیخواهان و نیروهای انقلابی و کمونیست را به تلاش و مبارزه برای آزادی فوری بازداشت شدگان و تمام کارگران زندانی فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی - برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

٢٧ خرداد ۱۳۹۱

کار- نان - آزادی - حکومت شورایی

*******************

هجوم وحشیانه عوامل جمهوری اسلامی به نشست فعالین کارگری در کرج:

تمامی فعالین کارگری دستگیر شده باید فورا و بدن قید و شرط آزاد شوند!

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ظهر جمعه، ۲۶ خرداد، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه ای در کرج، حدود ۶۰ تن از فعالان کارگری بازداشت شدند. نیروهای امنیتی، مسلحانه به خانه هجوم آورده و حاضران در خانه را دستگیر کردند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفت. نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم حاضران، بدون ارائه حکم رسمی اقدام به بازداشت افراد حاضر در منزل کردند.
اسامی تعدادی از بازداشت شدگان طبق بیانیه کمیته هماهنگی عبارت است از: میترا همایونی، وفا قادری، ریحانه انصاری، خالد حسینی، محمود صالحی، سعید مقدم، سیروس فتحی، غالب حسینی، محمد عبدی‌پور، جلال حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم‌پور، عباس اندریانی، صدیق امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار مهرپور، محمد مولانایی، واحد سیده، جلیل شریفیان، صدیق خسروی، یوسف آب‌خراباد، فرامرز فطرت‌نژاد، جلیل محمدی، نظام صادقی، افشین ندیمی، حسین پیلوتی، رحمان ابراهیم‌زاده، عباس هاشم‌پور، فردین میرکی، سعید مرزبان، شیرکو حسینی، جواد معصومی، جمیل راست‌خدیو، ریبوار عبداللهی، ابراهیم مصطفایی، علی آزادی و فرامرز احمدی. بنا به آخرین اطلاعات درج شده در سایت کمیته هماهنگی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری و میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و بقیه بازداشت شدگان، امروز شنبه ۲۷ خرداد، با قید ضمانت آزاد شده اند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالین کارگری را هر روز به دلایل مختلف دستگیر و روانه زندان ها می کند. کارگران ایران برای دفاع از حقوق انسانی خود حق برپایی هیچ گونه تجمع و تشکل کارگری را ندارند و هر روز فعالین کارگری و خانواده هایشان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم مورد آزار و اذیت، شکنجه و زندان قرار می گیرند. جمهوری اسلامی علیرغم آن که بعنوان یک عضو سازمان جهانی کار موظف به رعایت میثاق های بین المللی کار از جمله حق تشکل مستقل، حق تجمع و اعتصاب و اعتراض بدون کسب اجازه دولتی است، و با وجود اعتراضات جهانی از طرف اتحادیه های کارگری، فعالین کارگری و مدافعین حقوق بشر، همچنان هر گونه تجمع کارگری را سرکوب کرده و فعالین این جنبش را دستگیر و روانه زندان ها می کند. این در شرایطی است که مقامات سازمان جهانی کار در آخرین کنفرانس سالانه این نهاد که همین دیروز به اتمام رسید نمایندگان جمهوری اسلامی را به مناصب جدیدی انتصاب نموده اند که سزاوار بیشترین اعتراض بین المللی است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران دستگیری ۶۰ نفر از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به شدت محکوم کرده و از تمام سازمان ها، نهاد ها، اتحادیه های کارگری و مدافعین حقوق بشر می خواهد که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این عزیزان دستگیر شده به هر طریقی که می توانند تلاش کنند. ما در این زمینه از تمامی امکانات موجود از جمله اکسیونهای اعتراضی و بسیج بین المللی کوتاهی نخواهیم کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٧ خرداد ۱۳۹۱، برابر با ۱۶ جون ۲۰۱۲