افق روشن
www.ofros.com

"در پشتیبانی از "کمیتۀ دفاع از رضا شهابی


مجموعۀ پیام و اطلاعیه                                                                                   سه شنبه ١٣ دی ماه ١٣٩٠

سپاس وقدردانی از همبستگی با رضا شهابی

دوستان، رفقا، یاران و همراهان گرامی!
رضا شهابی فعال کارگری وعضوهیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه که در ۲ خرداد ٨۹ دستگیر شد، همچنان در حالت بلاتکلیفی کامل به اتهام بی اساس ارتباط با بیگانگان، در بازادشت بسر می برد. او از اول آذرماه سال جاری(١٣٩٠) درزندان اوین دراعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد. او درحالی اعتصاب غذا کرد که بنا به گفته خانواده و گواهی پزشکان، دچار مشکلات جسمانی متعددی بود.
زمانی که رضا شهابی در اعتصاب غذا بسر می برد ما تعدادی ازکارگران تبعیدی ومهاجر که همانند میلیون ها کارگر، خود سالهاست داغ سرکوب و نقض و نفی حقوق بنیادی خود را توسط حکومت سرمایه دار، غارتگر، ضد کارگر و انسان ستیز جمهوری اسلامی بر جسم و جان خود احساس کرده و می کنیم، با نگرانی از حال رضا شهابی، برآن شدیم تا ضمن حمایت مجدد از او ودیگر فعالین در بند جنبش کارگری، از او در خواست کنیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. ما بخوبی می دانیم که اعتراض رضا شهابی به وضعیت بلاتکلیف خود کاملا بحق است، و آگاهیم که او تا پای مرگ بر بی گناهی خود پای می فشارد. اما در طرف مقابل حاکمیتی کارگر ستیز، سرکوب گر و آزادی ستان قرار دارد که نه تنها به زندگی و جان انسان ها اهمیت نمی دهد بلکه خواهان نابودی کارگران آگاه و همه آزادی خواهان است. ما با نگرانی عمیق از خطری که جان رضا شهابی را تهدید می کرد، همراه با دیگر فعالین کارگری، اجتماعی و آزادی خواهان طی بیانیه ای از رضا شهابی عزیز در خواست نمودیم که ضمن پا فشاری بر خواسته های بحق خود، به اعتصاب عذای خود خاتمه دهد.
رضا شهابی با پذیرفتن درخواست دوستان وهمراهان از ایران و سراسر جهان به اعتصاب غذای خود پایان داد و اکنون در بیمارستان بستری است. هرچند حکومت شیادان در مقابل موج جهانی همبستگی با رضا شهابی قول مداوا و رسیدگی به وضعیت جسمانی وهمچنین تسریع در آزادی این فعال کارگری را داده است، اما تا کنون اقدام قابل ملاحظه ای مشاهده نشده است.
ما بخوبی آگاهیم که صدها امضا پای بیانیه ای که ما فقط نخستین امضا کنندگان اش بودیم، تنها و تنها نشان گر پشتیبانی از رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی، و بطور کلی نشان دهنده حمایت از مبارزات کارگران در ایران است. با این حال وظیفه خود می دانیم که فروتنانه خوشحالی خود را از این همبستگی کارگری اعلام داریم و از همه کسانی که در راه گسترش و همگانی شدن این همبستگی کوشیدند قدردانی کنیم. ما صمیمانه از همه افراد، فعالین جنبش کارگری، نهاد ها، نشریات، سایت های اینترنتی، نمایندگان تشکلات و اتحادیه های کارگری در کشور های مختلف سپاس گزاریم و به آنان درود می فرستیم.
ما به خانواده محترم رضا شهابی که علیرغم تمامی خطرات وتهدیدات، شجاعانه صدای رضا را به بیرون از زندان منتقل نموده اند و به کمیته دفاع از رضا شهابی که پیگیرانه وضعیت او را به اطلاع عموم می رسانند درود می فرستیم و همبستگی خود را مجددا با آنها اعلام می داریم. ما بویژه از رضا شهابی که به خواست فعالین کارگری در سطح جهان پاسخ مثبت داد و اعتصاب غذای خود را شکست سپاسگزاریم و به سهم خود همچنان برای آزادی او و همه کارگران زندانی تلاش خواهیم کرد. در آخرین لحظات خبر یافتیم که بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری که در زندان در حمایت از رضا شهابی دست به اعتصاب غذا زده بود به در خواست رضا به اعتصاب غذای خود پایان داده است. ما ضمن خوشنودی از این خبر، به بهنام ابراهیم زاده درود می فرستیم و دست او را به نشانه همبستگی کارگری می فشاریم. برای آزادی تمامی کارگران، دانشجوایان، زنان و آزادیخواهان زندانی متحدانه بکوشیم.

علی پیچگاه (alipichgah@hotmail.com)

مرتضی افشاری (morteza17@hotmail.com)

علی مبارکی (kargar1357@hotmail.com)

دوم ژانویه ۲۰۱۲

********************

اعلام حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی

رضا شهابی از فعالین سرشناس جنبش طبقه کارگر، بیش از ١٩ ماه است که فقط به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود و هم طبقه‌ای‌هایش در زندان به سر می‌برد. رضا شهابی در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش به مدت یک ماه اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالین جنبش کارگری، به اعتصاب غدای خود پایان داد اما وضعیت جسمی او همچنان وخیم است. در حمایت از رضا شهابی کمیته‌ایی با ابتکار خانواده‌اش و همچنین جمعی از فعالین کارگری تشکیل شد و محمود صالحی را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد.
ما جمعی از کارگران عسلویه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی او، خواستار آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری زندانی هستیم.
ما خود را بخشی از کمیته دفاع از رضا شهابی می‌دانیم و در حد توان برای آزادی رضا شهابی و معالجه فوری او تلاش خواهیم کرد.

جمعی‌ از کارگران عسلویه

********************

از رضا شهابی، کارگرزندانی، حمایت می کنیم

می دانیم، رضا شهابی راننده و عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به جرم خودآگاهی و دفاع از منافع طبقاتی خود و همکارانش حدود بیست ماه است که در زندان اوین بدون محکومیت و دربلاتکلیفی به بند کشیده شده است. این کارگر مبارز و آگاه در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و آزاد نشدنش ، به رغم تعیین قرار وثیقه ، یک ماه دست به اعتصاب غذا زد و جانش را بیش از پیش به خطر انداخت، و هم اکنون نیز در بیمارستان بستری می باشد.
حاکمان زور و سرمایه قادر نخواهند بود کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود را با اسارت و زندان به سکوت بکشانند. ما اعضای وبلاگ کارگران نیروگاه های ایران ضمن فراخواندن همه کارگران نیروگاه ها به حمایت از رضا شهابی، خواستار آزادی و فراهم آوردن زمینه های مداوای کامل ایشان توسط حاکمان و عوامل سرمایه هستیم. دفاع از هم طبقه ای مان، دفاع از خودمان است.

کارگران نیروگاه های ایران

دوشنبه ۵ دی ١٣٩٠

********************

درخواست حمایت از آزادی بی قید و شرط رضا شهابی

ما امضا کنندگان زیرخواهان تضمین سلامتی جسمی وآزادی فوری رضا شهابی هستیم

کارگران ایران در هیچ مقطع تاریخی دست رد بر سینه تقویت خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جامعه ایران نزده اند. این بار نوبت کارگران است که از کل جامعه، از تمام اقشار انسان دوست و آزادیخواه ، تمام سازمان ها و احزاب بخواهند که از درد و خواست آنان حمایت نمایند.
همانگونه که در خبرها و اطلاعیه «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» آمده است:
رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اول آذر ماه سال جاری در زندان اوین دراعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و نگه داشتن او در شرایط بلا تکلیف دست به اعتصاب غذا زد. رضا شهابی بخاطر فعالیت کارگری و دفاع از ابتدای ترین حقوق کارگران محروم ایران ،در ٢٢ خرداد ٨٩ به اتهام واهی ارتباط با بیگانگان ، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین در بلاتکلیفی کامل بسر میبرد. رضا شهابی در حالی دست به این اعتصاب غذا زد که بنا به گفته همسر ایشان، رضا شهابی دچار مشلات جسمانی متعددی است. از جمله وی ناراحتی گردن دارد و سمت چپ بدنش از کار افتاده و سریعا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. ایشان از ناراحتی های قلب و کلیه و معده نیز در رنج است.
در تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی دادگاهی برای رضا شهابی تشکیل داده شد. در این دادگاه تمامی اتهامات واهی از جانب رضا شهابی و وکیل ایشان رد شده و وکیل ایشان خواهان رفع این اتهامات و آزادی فوری رضا شهابی شده اند. به همین دلیل دادگاه رضا شهابی هیچ حکمی علیه ایشان اعلام نکرده بلکه به رضا شهابی گفته شد که با گذاشتن وثیقه بزودی آزاد می شود.
ما تعدادی از کارگران تبعیدی و مهاجر و فعالین و پژوهش گران کارگری که بخشی از عمر خود را صرف دفاع از حقوق کارگری کرده و خود نیز در گذشته قربانی سیاستهای سرکوبگرانه وتبعیض آمیز و ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده ایم هم اکنون بشدت نگران وضعیت جسمانی رضا شهابی می باشیم . ما امضاء کنندگان اعلام می داریم : در این شرایط ما با ابراز نگرانی خود برای مداوا و جلوگیری از آسیب های بیشتر وضعیت زندان به جسم شما ،از رضا شهابی می خواهیم که امر مبارزه برای آزادی بی قید و شرط خود را به کارگران ایران و دیگر هم طبقه ی ها سپرده و حفظ سلامتی خویش را در اولویت مبارزه خود قرار دهد. سلامتی ، مداوا وخواست آزادی ایشان امر همه ماست. به همین خاطر ما در راستای فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و "کمیته دفاع از رضا شهابی"؛ همسر، خانواده، وکیل و همه افراد و کمیته هایی که در حمایت از آزادی رضا شهابی فعالیت می کنند، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری که جرمی جز دفاع عادلانه ازحقوق کارگران ایران ندارند را خواستار می باشیم.
ما ازکارگران شرکت واحد که رضا شهابی به عنوان نماینده آنان دارد هزینه سنگینی دردفاع ازآنان می پردازد،ازهمه کارگران و تشکلهای کارگری، همه احزاب و سازمانهای مترقی و همه انسانهای آزادیخواه و حق طلب در داخل و خارج از ایران درخواست می نماییم که با حمایت از این درخواست خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و کارگری، بویژه رضا شهابی شوند.

توضیح
یاران - دوستان و رفقای حمایت کننده:
با درود های گرم

بدنبال فراخوان فعالان شناخته شده کارگری و همزمانی تلاش سایت گزارشگران و فعالان اتحاد بین المللی - نهاد های همبستگی و اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشورو ... در حمایت از رضا شهابی و اعلان فعالیت "کمیته دفاع ازرضا شهابی " و درادامه پیگیری وضعیت دشوار زندگی رضا شهابی در اعتصاب غذای طولانی اش، بر آن شدیم برای گستردگی ابعاد این مبارزه و جلوگیری از پراکندگی این فعالیت ها و ادامه کاری بر سر این امر مهم ،همه حمایت ها و پشتیبانی های تا حال اعلام شده را که از جانب "اشخاص" - "تارنما ها و وبلاگ ها"-" رادیو ها" - "نهاد های فرهنگی - اجتماعی و تشکل های کارگری" صورت گرفته است. بر آن شدیم تا همه امضاء های پراکنده را در لیست واحدی جا دهیم . برآنیم می توانیم به یاری یکدیگرهمچنان با تمام نیرو به این کار تا امر ازادی رضا شهابی ادامه دهیم . در اینجا سپاس و امتنان خود را از تمامی امضاء کننده و پشتیبانان این حرکت بزرگ اعتراضی اعلام مداریم.
امید آنکه این لیست را دراختیار همگان قرار دهیم. باشد که هریک نفرمان خود راپیکار گراین اقدام مشترک ،برای به عقب نشینی وا داشتن نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی کارگرزندانی و همه زندانیان سیاسی بشناسیم .
دوستان نازنین ؛چنانچه اسمی ازقلم افتاده است ،حتما ما را از طریق ایمیل های که این فراخوان «اقدام مشترک» را دریافت می دارید، با خبر سازید امضاء های حمایتی همچنان ادامه دارد .

علی پیچگاه - مرتضی افشاری - علی شیرمبارکی - محمد صفوی- جلال مجیدی- فرخنده آشنا - بهروزخباز- پروانه رحمانی - پروین ریاحی- شهرزاد مجاب- باقرمومنی- یوسف اردلان - هدایت متین دفتری - تراب حق شناس - فریده آذین - ناهید مقدسی - مهین شکرالله پور- ایراندخت انصاری - سنبل صادق وزیری - صبری بهمنی- سوسن شهنازی - سوسن محمدی - امیرحسن پور- معصومه شرافت - ساسان دانش - بهروزفراهانی - احمد بخردطبع - ندا نوآور - ناهید مقدسی - آناهیتا رحمانی نژاد - مونا امیری - پوران انصاری - مجید تمجیدی - فرهاد شعبانی - یوسف زرکار- امیرجواهری لنگرودی - یاسمین میظر - یوسف آبخون - رضا عمرانی - برهان عظیمی - ستار رحمانی - صادق مازندرانی - امید رضایی - ایوب رحمانی - صدیق اسماعیلی - مسعود فتحی - ناصر پاریس - حسن مقدسی - ارس مقدسی - نیک مسروپ - محمدالله بخشی- مسیح مالکی - محسن خوش بین - بهروزسورن - ح.ریاحی - جمشید صفاپور- پویا صادق وزیری - کوروش ناظری - آرام (عبدالله)عثمانی - جمال نجاری -علی آزاد - کریم حقیقی - فرهاد دماوندی - رضا علیزاده - جلال نادری - سعید حیدری - سعید رحیمی - سیامک مویدزاده - یاسین - ابراهیم علاسوندی - علی آذین - مهردادفتحی - علیرضا نوایی - مسعودروان دوست - قادر محمدگل - آرش زمانی - امجد زمانی - جواد قاسم آبادی - سعید ولدبیگی - حمید باقری - پ انته آبهرامی -علی باغبانی - فهیمه صادقی- اصغرقربانی نژاد - حمید صالحیان- حسام قادرپور- سعید محمدی - رسول شوکتی- مجتبی نظری - مریم امانی - مهردادپورمحمدی - مهرداد کریمی - نیکی میرزایی - عسکرشیرین بلاغی - رحیم استخری - بهزاد جوادیان - پروانه حاجیلو- فرخ قهرمانی - علی دروازه غاری - احمد نوین - رفعت رنجبران لنگرودی - شهاب شکوهی - سیاوش میرزایی - سعید شجاعی- جلیل احمدی - رضا چیت ساز- رضا طالبی - رضا رئیس دانا - اردشیرنظری - صدیقه محمدی - نادر ساده - امیر پیام - مریم نیکفر- سروش دشتستانی - مرجان افتخاری - بهروز ناصری - شهاب سیروان - فریبا امیرخیزی - ارژنگ نورایی - پژمان رحیمی - صدیق جهانی - سولمازبهرنگ - مرتضی محیط - محمد ایرانی - ایرج آبشار- ستار فتحی - سعید راهنما - هایده مغیثی - سانیا آزادپور- سیامک جهانبخش - آرش کمانگر- مهرداد لقمانی - پروین اشرفی - صفار ساعد - عزیز ماملی - همایون اردلان - محمد تقی سید احمدی – پرویز سلیمی – عرفان مروت جو - سهیل اصفی – - مریم محسنی – میترا فتحیان پور – حمید روشن – تهمینه بقایی- داریوش مجلسی - فریده جعفری – ناهید امیری- حسین توسلی – پریسا آزادیان – فیروزه راد- محمد رضا شالگونی- محمد اشرفی- کامران پارسایی - زری عرفانی (مسئول رادیو پارس – سوئیس)- کاوه محمدی- احمد سعیدی- احمد شکوهی – پتی محمد بلوچ - محمود آزادی- تقی روزبه – حسن نائب هاشم - علی پورنقوی - عباس بختیاری – مریم زارع- روبن کارکاریان – آزاد پاکباز- حسن نائب هاشم – داریوش ارجمند- امین حصوری- ارژنگ بامشاد – انورمیرستاری – نیره توحیدی - یزدان خدا بنده لو – مریم عظیمی – ابوالحسن عظیمی- بهروز نظری – بهروز پیله ور- محمد حسیبی - مریم اسکویی- نسترن چیت ساز-عصمت طالبی - سهند لیلاکوه - حبیب رضاپور(عضو سندیکای شرکت واحد و کارگر اخراجی)- پرویز جواهری – سیامک قبادی – سولماز – بیژن یاشار- علی جمشیدی- فرزاد جاسمی – فرهاد سید لو- فروغ شیرازی - اصغرسعیدی پور- نگار محسنی – سیما ریاحی- جمشید برکلی- نجف روحی – نصرالله قاضی - دکترعلی صادقی – رزا فرج الهی – فریدا سهرابیان – سیرانوش مرادیان - ابراهیم شیری (مترجم و فعال سیاسی)0 سروژ قازاریان – رضا آبادی- کریم خیاو- حسن بهگر- علی شاکری - ناصر رحمانی نژاد - امیر اصغری - سیروس بینا- علی جالینوسی - رضا مرزبان – رضا سپید رودی – سعیدصادقی - نادر فولادی – حمید آذر- عیدی نعمتی- علی رسولی- احمد رناسی- اسماعیل هوشیار- حسین . ن- پرویز- بهروز خلیق -عثمان محمودی – حمید نوذری- سوزان شمس- آزاده سپهری – آزاد زمانی – اسماعیل نوری علا – ایرج مصداقی – آمادور نویدی –– اینانا عزت – ابراهیم آوخ – امین بیات – اکرم موسوی – امیر رضا امیر بختیار – بهروز شادیمقدم – بهرام چوبینه - بیژن نیابتی – بهزاد کاظمی - بصیر نصیبی – بهمن سپیدار - پارسا نیکجو– پویان انصاری پروین شکوهی - پرویز داورپناه – پرویز میرمکری – پروین ملک – پیروز زورچنگ – تقی ریاحی لنگرودی - تورج پارسی - ثریا محمدی - جمشید صفاپور – جواد دادستان – حمید رضا رحیمی – حسین نقی پور - حمید رضا مسببیان – حسام منتظری – حمید باقری – حمید رضا قوچانی - خسرو برهمندی – دیبا علیخانی – رضا بهبودی – رضا خسروی – رضا کریمی - سعید آرمان – سام قندچی – سیاوش عبقری – سارا حافظی صافی – موید زاده - شهلا عبقری - شکوه میرزادگی – شهین نوائی - شیما کلباسی – شاهین انزلی – صادق افروز – صدیق جهانی – طاهره خرمی – علی صمد – علی یحیی پور سل تی تی – علی ستاری – علی صادقی – عباس منصوران – عاطفه اقبال – علی فرمانده– علی اکبر آزاد – عباس فرد - فریبا ثابت - فرشید یاسائی – فرهنگ قاسمی – فاطمه زمانی – فرهاد دانشور - فیروزه فولادی – فریدون منصوری ارزانی – کامیار بهرنگ – کریم خوش عقیده – کورش عرفانی – ک الوند – کورش گلنام – کامران پارسائی - محمد رضا اسکندری - مسعود شب افروز - مهناز قزلو – مجید امید – م. انوشه - مینو همیلی – مینا انتظاری - مهستی شاهرخی - نظام جلالی - نیلوفر ریاحی لنگرودی – نیلوفر شمیرانی – نادر ثانی - نقی ریاحی لنگرودی - ندا نوآور – ویدا فرهودی – وریا محمدی – یوسف لنگرودی - آرش زارع – اردشیر مهرداد – آرش کمانگر – ایرج حیدری – امین بیات – آینده آزاد – اکبر حاج بابائی – ابراهیم شیری – آذر ناصری – بهرام رحمانی – بینا داراب زند – بهروز عارفی – بهرنگ آبکناری – بیژن سعید پور – باقر ابراهیم زاده – بهروز ناصری – بهروز فراهانی – بیژن افتخاری – پیروز زورچنگ – پویان انصاری – پرویز داورپناه - پرویز میر مکری – پویا عزیزی حامد – تراب مستوفی - ثریا ضرغام - جمشید صفاپور - جواد دادستان – جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر ) - جهان برجیان - حسن حسام - حسین دولت آبادی – حمید جهانبخش – حمید پور قاسمی – حشمت محسنی – حسن عزیزی – حمیلا نیسگیلی – حمید رضا مسیبیان - حمید محوی - خسرو آهنگر – داوود موزرمی – داریوش افشار - رویا دیناروند – رضا بی شتاب – رضا انزلی - زرین پاکنژاد - زری اسپرم - سهيلا ليندهورست – سام قندچی - سعید جعفری - سارا عزیزی – سیاوش محمودی - - شهاب لبیب – شاهین انزلی - شماء بیژن زاده – شهلا صفائی – شکوه میرزادگی – صدیق جهانی – علی طایفی – عباس منصوران – علی دماوندی – علی موسوی – علی اعتدالی – عاطفه اقبال – غلامحسین عسگری – فرج آلیاری – فریده رضائی – فریبا ثابت – فیروز مستعان - فرهنگ قاسمی – فرید چاوشی – کیتاش شمس – کورش عرفانی – کامران مهرپور – ک . الوند - کورش نژاد – مژده ارسی – مهران سیرانی – محمود خلیلی – منوچهر تقوی بیات – ميلا مسافر - مریم افشاری – مهرانگيز دابوئي - مهدی برزین – مهناز قزلو – ناهید ناظمی – نسرین ابراهیمی - نظام جلالی– ندا نوآور - هوشمگ ديناروند – همایون ایوانی – هایده درآگاهی – هدایت سلطانزاده – هیمن محمودی – ی صفائی - ژاله برهمن - تورج مودت - محمد رضا فروهر-هدایت معتمدی - نیره اشتری- کیارش عدل - احمد صبوری- مجید نیک مرام- پویا قمصری- جلال غفاری-آتوسا قاضی مقدم- الهه بهرانی- اردوان نادری - شهرکردی- حسین داهیانی- منیره حاجیان سه پله- فرید هزارخانی- مجید نوربخش- شهاب زارعی- مسعود خراط پور- بهنام هاشمیان- مهین افتخاری- سینا هلاگوئی- برهان پورهرمزان- بابک دهخدا- سهیلا پناهیان- پروانه میرطاهری - پریوش میرطاهری- سیامک شیوا- سیمین موسوی- ساسان محمودی- مجید جوادزاده - رکسانا موسوی نژاد- برزو جوانمرد- منوچهر رحیمی - ثریا شهابی- بهرام قلعه دار- کیوان محسنی- توران قدسی زاده- مهدی صاحب زمانی- مرتضی فهیمی سبلان- هومن رهنما- جواد شریفیان- بهمن اقبالی- بیتا عباسی- نگار میر صادقی- تارا همامی- ایمان شاکری- ماندانا برخوردار- اقدس صالح زاده- مانی سبزه پرور- مرتضی حیدرپور- فرزین پرهام- شکوفه اخوان ترشیزی- سیروس عنایتی- حسین رفیع- مهران آقائی- شهین محمد خانی- اسفندیار یحیائی- ابراهیم احمدی ساوجبلاغی- نوشین عباس زاده - مرجانی- آنیتا نکونام- مهدی فاطمی- سرور سایه- عاطفه معینی- عنایت محسنی- نجمیه آهی- آزیتا دری- سهیلا جوادزاده- شهروز راسخ- نوذر میرفخرائی- سارا حکمت- جعفر قانع- مجتبی موسوی نسب- سپهر محمدی- علیرضا قنبرپور- رسول حاجی زاده- ضیاء سرفراز- سارا پور محمدی- توران مکری- رامش ابطحی- سیروس شریعت- مازیار کریمی- محمود عصار- قربانعلی معیری- موسی حاجیان- هاشم عبدالهی هریسی- سهیل یزدانی- منیژه حیدریان- سوسن فرخزاد- ماندانا طهماسبی- محمد رضا داغیانی- سیما معرفت- نرگس راغفر- مرتضی شریعتی- رضا علومی- - محسن اقتدارمنش- کیان طاهری- رضوان معماران بنام- امیر حسین فرهوشی- بهنام کارگرنوین- نوید اسلامی- ساناز رشتچی- غفور حاجبی- محمد حشمتی اردکانی- هوشنگ براهنی- قاسم بهرامی- فربن خرم- قادر رضوانیارژنگ سورکی- محسن کامران دستجردی- حمید رضا حکیمان- مجید حلمی- بیوک حسنوند- سیامک بهائی پور- احمد رئیس زاده - حسین دماوندی- مهری سلاحی- زهره ثابت- پوران توکلی- شروین حکیمی- پریوش بزار- پرنیا قاسم زاده- حسین سرمدی- ماندانا قاسم زاده- رضا رفیعی - ارسلان مفیدی- شهره ارفع- خسرو ارفع - نیکو حکمت- حمید رضا طلوعی- فریبرز فرجاد - پوران دماوندی- الهه قوچانی- کوهیار پنجه شاهی- غلامحسین حاج شفیعی ها- کیان علوی تبار- مهدی سیادتی- تورج نمازیان-شراره زرافشان- شکوفه طاهریان- توران اشتری- بابک اطهری- ساناز مظفریان- حسین کامکار- اکرم کامیابی- حمید رضا جهرمی- عباس جاسمی- کاظم قدیری- تهمینه براتی- امید دبیری فرد- شاهین هدایتی- پوران شامبیاتی- رضا شهاب رضوی - عبدالحمید کلانتر نیستانکی- اردوان شفیعی- سوسن اعظمی- فریبا معمارپور- پوریا زادهوش- ناصر عظیمی- نظام پیرزاده جهرمی- امید سیدی- رضا طالب زاده- جواد ظروفچیان- دامون بختیاری- پروین تاجبخش - کیوان شاهمرادی- رامین نفیسی- مجتبی سلیمانی- نگین اردلان- گلرخ طاهر زاده- کیوان برومند- مجید عسگری زاده- فرهاد شایگان- حسین کیانی- جعفر بطحائی- محمد جوادی درکه- سیاووش انتظامی- حمیرا نکوصفت- رحمت الله علیزاده- نوشین پور یزدانی- مهدی شجاعی- ملوک میرفندرسکی- حمید رضا دانشجو- صبا پایان- عبدالله عظیمی- بیتا آذر- المیرا کلاه دوزان - حامد گازری- رحمان خوشروان- سمیرا آشتیانی- ناصر حسین پایدار- سیما همدانیان- رفعت دیانت- محمود ولدبیگی- هدایت سیفیان- اسدالله افدرنیا- امید مستعانی- اسفندیار رحمانی- رضا کرمانی- حسین قیاسی- رودابه شمشکی- سمیرا اصفهانی- قربانعلی دریاباری- قاسم پایور- مهرداد موسوی- منوچهر بابا علی رحیمی- سهیل کاظم زاده- ثریا شمس آبادی- مهناز حجت پناه- نوید محدثی- عثمان احمدی- کیکاوس شعبانی- هادی بهزادی- کوروس پاشائی- ویدا شجاعت- زهرا سده ای- هرمز راتق- توران نوری- نازیلا پناهیان- هرمز نکوکار- رویا جهان بیگلو- گودرز طالب زاده- تقی امانی- ونداد فرهنگی- سهیل ارفعی- کامیار اعتمادی- جواد کاظمی میاندوآب- منوچهر مسعودی- رزا خسروی - محمد رضا انفرادی- عماد موقوفه- شهین بهکیش- نادر یزدخواستی- مجید محتشم- ماهرخ شجاعیان- ثریا تابش- طوبی پناهی- محمود تشید- روزبه سراج- مهدی میرهاشمی- جلال ارمغانی- دلارام خدنگ- حشمت حکیم زاده- منیره امیدی- سینا بشیریه- فروهر نیکنام- کامران تهرانی- سینا قهرمانی- ماهرخ مدنی- فاطمه مسلمی زاده- سمیرا تاجیک- سمین پرورش- امیر حسن پور- مرسده احمد زاده- عیسی برادران- عاطفه بازرگانی- فرود آبکناری- حسام زارع- ارسلان دبیری - اسکندر فتاحی- شهریار افتخاری- حسین دقیق همدانی- حسام حسینی- محسن انتظامی- ابراهیم نوین- کوروش رفعت- ناهید مفتاحی- علی اصغر جعفری- میترا هجری- محمد علائی- زهرا جاسمی- نگار آجودانی- غلامحسین خراط پور- رضا غفوری ابیانه- اختر قوام زاده- کیمیا رضوانی- بابک صوفی- محمد کاظم حق نواز- نازیلا بیان- هاشم هراتی- رضا خادم رمزی- رسول فدائی- طوبی تراب پور- سمیه حسینی- کوشا عظیمی فر- فاطمه هدایتی- پویا شمیرانی- سعید شکوهی- بهارک چوپانزاده- مهران متین- کامران اسفندیاری- اختر ناهیدی - شهرام مؤمنی- همایون به نژاد- آرمین خلعتبری- یدلله محسن زاده- هدایت الله محمد زاده- مریم توسلی- یدالله کوثری- ایمان شمسائی- شعله زند- سهراب ترابی- توکل بیگلو- برزو مصباحی- حسین سینائی- فریبا جهانی نسب - رضا بلبل صفت- مراد تقی زاده- ساسان ضیائی- اختر شجاعی- رقیه هرندی- کتایون ایمن- زیبا کاظم زاده - آذر جهانشاهی- حسام شریعت- زهرا غفرانی- شعله جمشیدی- نازنین دانشیان- جواد شکیبائی- سودابه جواهریان- بهار ناظری- رضا کامیابی فرد- همایون اعلامی- حکمت پروانه- منیره وثوقی- سیما قبادی- سارا آریان - آنیتا فروردین- محسن علیشاهی- میترا گرگین- - کبری بختیاری نژاد- نیما تاجمیر ریاحی- توکل هاشمیان-عباس تبریزی- نوشین عبداللهی- رضا سرابی- نسرین ترابی- سوسن سپهری- کوروش شاهین- دریا دادمان- رویا مفتاحی- میترا دولو قاجار- کامروا افتخاری- سهراب فاضل- جلیل آقامیری- فریدون اشکوری- نورالدین جبل عاملی- گویا توحیدی- سیمین قاسمی- سودابه بهبهانی- شکوه مشکین قلم- لاله آل آقا- شهره ریاحی- نسیم رؤیائی- رضوان پرتوی- بتول شهسواری- شهرزاد سپهری- منوچهر حشمتی- کوروش گل نظر- نازنین طائبی- ماهرخ دلیری- کوروس سلامتیان - عباس کنعانی- شهرام توانا- غلامحسین غریبی- زیبا سهیلی- محسن دانشمند- آزیتا حاجبی اصفهانی- رحمت واعظ زاده- شعله علامت ساز- نگار زعفرانی- سیروس حق شناس- زری خوشدل جوان- قدرت الله شاکری - فرید حمزوی- شمسی ناظم زاده- آرش سلامی- رکسانا جلالی قندهاری- تورج اعتمادی- سام ضابطیان- معصومه اشرف زاده- جعفر اسحاقی- محرم صبوری- هومن مظفری- نازی امیری دوان- سمیرا پورحیدری- کاظم افراشته- بهروز اردبیل چی- گلوریا پورعبدالله- زری شاهسوندی - احمد معروفی- شیما جوادی- کرامت صوفی- احسان نگهبان- آوا مدنی پور- پرهام پویان- نیکو رخ صفت- چنگیز شاهرودی- جاوید مجلسی- فردوس یغمائی - نصرت تیمورزاده- - ناصر پایدار- جمشید کارگر- علی آزاد- پرویز جزایری- منوچهر مقصودنیا- امید زارعیان- نانسی لاپلانت- سیمین اصفهانی – داریوش نجف پور- حسین بهادری- عباس مظاهری - نرگس غفاری- راوی- محمد خسروی- فرح شریفی - حسین مشرف-

تارنماها ووبلا گ ها:
سایت گفتگوهای زندان http://www.dialogt.org/
سایت علیه ستم جنسی www.asj-iran.com
سایت رنگین کمان http://www.rangin-kaman.org/v1/
اندیشه های نوین و مترقی http://andishehnovin.blogspot.com/
ایرانسکوپ نیوز http://iranscope.blogspot.com
سایت راه کارگر www.rahekaregar.com
سایت حزب سوسیال دمکرات ایران http://www.spiran.com
سایت لجور http://www.lajvar.se
سایت ایران گلوبال http://iranglobal.info
سایت آینه روز http://www.ayenehrooz.com
وبلاگ احترام آزادی http://ehterameazadi.blogspot.com
وبلاگ رضا بی شتاب http://rezabishetab.blogfa.com
وبلاگ نی لبکهائی که انسان را سرودند http://mahnazghezelloo.blogspot.com
سایت دگرگونی http://www.degarguny.com
سایت آزادی بیان http://azadi-b.com/
هیات تحریریه نشریه مبارزه طبقاتی http://www.mobareze.org/
هیات تحریریه سایت اشتراک http://www.eshterak.info/
چشم اندازکارگری http://chiran-echo.com/
وبلاگ دفاع از مبارزات کارگران ایران http://3rooz.blogspot.com/
سایت چه باید کرد؟ http://www.chebayadkard.com
سایت "تیف" http://www.tipf.info/
وبلاگ آزاده سپهری http://azadeh-sepehri.blogspot.com
سایت سکولاریسم نو http://www.newsecularism.com/
وبلاگ احترام آزادی http://ehterameazadi.blogspot.com
سایت خبری راه کارگر http://rahekargar.wordpress.com http://rahekargar-khabari.blogspot.com
سایت اکتبر http://www.newoctober.com/
وبلاگ اکتبر http://shadochdt.wordpress.com/
سایت ریشه ها http://nadersani.net
سایت شکوه میرزادگی http://www.shokoohmirzadegi.com/
سایت هزل http://www.hazl.com
سایت ایرانسکوپ http://www.iranscope.com/
سایت سینمای آزاد http://www.cinemaye-azad.com
وبلاگ اشتراک http://eshtrak-e-nou.persianblog.ir/
وبلاگ بادبان http://yadname.blogspot.com
سایت بیمرز http://www.bimarz.org/
سایت کمونیستهای انقلابی http://www.k-en.com
سایت مهناز http://www.mahnaaz.com
سایت اتحاد کارگری http://www.etehad.se
سایت لجور http://www.lajvar.se
جمعی از فعالین کارگری http://arshiv1384.blogfa.com
وبلاگ تقی روزبه http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
سایت رنگین کمان http://www.rangin-kaman.org/v1
مجله هفته http://www.hafteh.de
وبلاگ شاهین شهر http://andishehnovin.blogspot.com
کانون دانشجویان ایرانی در هلند http://www.studentfile.org
نوری بر کورسوهای تاریکی http://www.werya80.blogspot.com
سایت اشتراک http://www.eshterak.info
وبلاگ مینا انتظاری http://www.mina-entezari.blogspot.com/
سایت گزارشگران http://www.gozareshgar.com
وبلاگ خبری گزارشگران http://gozareshgaran1.wordpress.com
جبهه متحد بلوچستان ايران – واشنگتن – ایالات متحده امریکا

رادیوها:
رادیو آوا
رادیوهمبستگی با کارگران- گوتنبرگ
رادیوسرخ- گوتنبرگ
رادیو همراه - گوتنبرگ
مجله بین المللی رادیو فلورا – هانور
رادیوایرآو http://www.radioirava.com

تشکل های فرهنگی - اجتماعی و کارگری :
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی درایران- پاریس
- جمعیت کردهای مقیم فرانسه
- گاهنامه هنر و مبارزه ( تاتر بی نوایان ) پاریس
- کمیته دفاع از آزادی وبرابری درایران – وین
- بنیاد ازادی اندیشه و بیان
- گروه سینمای آزاد
- کانون دانشجویان ایرانی در هلند
- شورای دانشجویان وجوانان چپ (نشریه رادیکال )
- شورای همآهنگی ایرانیان هامبورگ
- مرکزفرهنگی- اجتماعی اندیشه- گوتنبرگ
- حلقه استکهلم
- کانون همبستگی با کارگران درایران- ایالت نورد راین وست فالن آلمان
- جمعی از فعالین کارگری (جافک)
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
- کانون همبستگی با کارگران درایران- ایالت نورد راین وست فالن آلمان
- اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران
- اتحاد چپ ایرانیان خارج ازکشور
- کانون همبستگی با کارگران- گوتنبرگ
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر
- شورای هماهنگی اتحادچپ کارگری
- کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
- جبهه واحد کارگری
- سایت اتحاد کارگری
-شبکه همبستگی کارگری ایران
- کمیته کارگری سازمان خودرهاگران
-سنتر زنان کرد در شهر کلن - کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران – برلین
-کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین
- سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز
- آسیل کمیته ، گروه ایران - گوتنبرگ
-جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی - کلن
- کمیتۀ دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
- کمیته بین المللی نجات ایران (ایران اس.او. اس )
- فدراسیون اروپرس
- فصلنامه گونه گون
- بنیاد اسماعیل خویی
- مجله سیاسی و فرهنگی هفته
- کمیته آمریکائیان - ایرانیان پیشرو

امضاء ها ادامه دارد ...
eghdam_moshtirek@hotmail.com

********************

از رضا شهابی حمايت کنيم

کارگران، مردم آزاده، تشکل های کارگری!
رضا شهابی از فعالين کارگری و عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، مدت ۱۹ ماه است که توسط مقام های امنيتی و قضايی بازداشت شده و به اتهام های بی اساس و واهی در زندان بسر می برد. اين در حالی ست که بر اساس آئين دادرسی موجود، هر متهمی که به حکم قانون بازداشت می شود، بايد بعد از ۲۴ ساعت تفهيم اتهام شده و سپس برای او قرار وثيقه صادر شود. اما رضا شهابی اين کارگر آگاه را فقط به اتهام آشنا کردن کارگران با حقوق خود و دفاع از مطالبات آنها و تلاش برای ايجاد سنديکای کارگری و عضويت در آن، ماه هاست که در بدترين شرايط، در زندان محبوس کرده اند. در چنين شرايطی، اين فعال کارگری در اعتراض به بلاتکليفی خود، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده و براساس خبرهای منتشره، رضا شهابی از تاريخ ۱/۹/۹۰ اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و تاکنون ۲۷ روز از اعتصاب او می گذرد.
من به عنوان يک کارگر، حمايت خودم را از اعتصاب غذای رضا شهابی اعلام می کنم. هم چنين ضمن پشتيبانی از تلاش ها و اقدامات کميته دفاع از رضا شهابی، از همه کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر، می خواهم که متحدانه خواستار آزادی بی قيد و شرط، رضا شهابی شوند. بدون شک مسئوليت عواقب اين اعتصاب غذا و تغيير وضعيت جسمی رضا بر عهده مسئولين اين پرونده و مقام های قضايی است.

رضا شهابی عزيز!
واقعيت اين است که همواره روند مبارزه کارگران در برابر مناسبات سرمايه داری، شريف ترين انسان ها و دوستان عزيز بسياری را از ما گرفته و به شکل های مختلف زير فشار گذاشته است؛ اما بار ديگر کارگران و فعالين پيشرو و معتقد به مبارزه طبقاتی، با توان و قدرت بيشتر به ميدان آمدند و در برابر نظم سرمايه ايستادگی کرده وخواهان پايان دادن به هر گونه نابرابری در جامعه سرمايه داری شده اند.

رضای عزيز!
امروز شما بعد از تحمل ماه ها زندان و به خواست خود و برای پايان دادن به بی عدالتی در نظام موجود، به اين شکل از مبارزه روی آورديد. من به عنوان کسی که شخصا" در گذشته با مشکل بلاتکليفی در زندان مواجه بوده ام و می دانم که در شرايطی، راهی جز اعتصاب غذا، برای زندانی نمی ماند، به شما و تصميمی که اتخاذ نموده ايد احترام می گذارم و از آن حمايت خواهم کرد. شما با جسم خود، که چيزی جز گوشت و استخوان نيست، در برابر نظم سرمايه داری که به شکل های مختلف، طبقه کارگر و پيشروان کارگری را به تمکين وا می دارد، ايستاده گی کرديد. مناسباتی که در آن کارگران و رهبران کارگری زندانی شده و با خطر مرگ روبرو می شوند، تا صاحبان سرمايه، روز به روز به انباشت ثروت و سود بيشتر برسند.

رضا شهابی عزيز!
مطمئن باشيد که ما هم در برابر اين بی عدالتی و نابرابری خواهيم ايستاد و از شما حمايت و پشتيبانی می کنيم و در هيچ شرايطی، شما را تنها نخواهيم گذاشت.

درود بر رضا شهابی

محمود صالحی - ۲۶/۹/۱۳۹۰

********************

وضعیت رضا شهابی بحرانی است

رضا شهابی عضو هیئت مدیره شرکت واحد، تنها به دلیل دفاع از حقوق صنفی رانندگان شرکت واحد بازداشت شد و بیش از ۱۹ ماه است که بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. وی بیمار است و به دلیل از بین رفتن غضروف های مهره های گردن، سریعا باید عمل شود و در معرض فلج شدن نیمی از بدن قرار دارد. او از اول آذز ماه به دلیل عدم رسیدگی به وضعیتش و بلاتکلیفی طولانی، دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت بحرانی دارد.
طبق کدام قانون و در کجای دنیا تنها به دلیل بیان بخشی از مطالبات صنفی، شخصی را نوزده ماه بلاتکلیف در زندان نگاه می دارند؛ آنهم در شرایطی که در معرض فلج شدن قرار دارد و شبانه روز درد می کشد. تعداد زیادی از تشکل های کارگری و فعالین جنبش کارگری در داخل و خارج کشور اعتراض خود را در این رابطه به جمهوری اسلامی اعلام نموده اند اما تا کنون هیچ ترتیب اثری داده نشده. طی چند سال گذشته دستگاه قضایی پیگرد و بازداشت فعالین کارگری را در الویت برنامه هایش قرار داده و با اتهاماتی واهی آنها را روانه زندان نموده و یا تحت فشار قرار می دهد. وضعیت رضا شهابی نیز از این قاعده مستثنا نیست و البته بیماری و اعتصاب غذا شرایط او را به مراتب وخیمتر نموده و ضروری است هر چه بیشتر فعالیت برای آزادی او را افزایش دهیم.
جمعی از اعضای خانواده وی که در تمام مدت ۱۹ ماه پیگیر وضعیت وی بودند و به همه ارگانها،نهادها و مسئولان مربوطه مراجعه کرده و نامه نوشتند اما به جز جواب های سربالا نتیجه ای نگرفتند. در نتیجه اقدام به ایجاد کمیته دفاع از رضا شهابی نمودند و تعداد زیادی از تشکل های بین المللی و داخلی از این کمیته حمایت کردند. من نیز به نوبه خود و تمامی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت می کنیم و بنوبه خود نهایت تلاش را برای آزادی وی انجام خواهیم داد. باید به هر روش ممکن عملی و نظری فعالیت خود را برای آزادی رضا شهابی افزایش دهیم و این دم و دستگاه ضد کارگری را تحت فشار قرار داده تا آزادی او تحقق یابد. با تمرکز فعالیت و افزایش تبلیغات مسیر برای آزادی وی هموار می گردد. باید رضا شهابی را به یک چهره سرشناس جنبش کارگری در جهان تبدیل نماییم.
یکبار دیگر در اینجا ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت رضا شهابی خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری و فراهم نمودن امکان درمان وی هستم.

محمد حسین عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - آذر ۱۳۹۰ ۲۳

********************

کمپین دفاع از رضا شهابی

رضا شهابی از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه است که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳٨۹ از طرف مامورین وزارات اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی گردیده است. مدت ۱۹ ماه است که رضا شهابی به دلیل دفاع از مطالبات کارگران، در بند ۲۰۹ زندان اوین در سخت ترین شرایط ممکن به سر می برد...
بنا به اطلاعات مندرج در اطلاعیه اعلام موجودیت تشکیل کمپین دفاع از رضا شهابی وی هم اکنون از نارسائی کبد و کلیه عذاب می کشد، و چهار مهره کمرش ضایع و نیمه چپ بدنش بی حس شده است و بنا بر اعلام نظر پزشکان در صورت عدم درمان در معرض خطر فلج شدن می باشد. اعضای خانواده، از جمله همسر و فرزندان رضا شهابی در طی این مدت بارها از مقامات قضائی جمهوری اسلامی خواستار آزادی رضا شهابی جهت معالجه فوری وی شده اند. اما در این باره جز سکوت پاسخی برای این مشکل نیافته اند.
رضا شهابی تنها چاره کار را در اعتصاب غذا یافته است یعنی در واقع رضا تنها برای رسیدن به ابتدائی ترین حقوق خود دست به اعتصاب غذا زده است و خواسته است با به خطر انداختن جان خود به خواست هایش برسد. نظام هار و وحشی سرمایه داری جمهوری اسلامی با سیاست سرکوب و زندانی کردن و شکنجه کردن فعالین کارگری در صدد است که صدای حق  طلبی طبقه کارگر را در ایران خاموش نماید. بنابراین برای جلوگیری از موفقیت سیاست های شوم و ضدکارگری جمهوری اسلامی طبقه کارگر ایران باید متحد گردد.

رفقا و همرزمان کارگر!
اعلام تشکیل کمپین دفاع از رضا شهابی یک اقدام بسیار مهم و بجا می باشد و لازم است که با تمام توان از آن حمایت کنیم. در طول حیات پر از سرکوب و اعدام و جنایتکارانه نظام جمهوری اسلامی هزاران نفر از فعالین کارگری بازداشت، زندان و شکنجه و اعدام شده اند در طی این دوران خانواده های فعالین کارگری در بند همیشه در صف اول اعتراض به این وضعیت بوده اند و البته دوستان و همرزمانشان هم آنها را یاری داده اند، اما به دلیل نبود اطلاع رسانی منظم و وجود سانسور شدید و تهدیدات جمهوری اسلامی و پراکندگی مدافعین، این اعتراضات تا حدودی کم ثمر بوده است. اما در طی چند سال گذشته کمپین های موفق و بزرگی برای فعالین کارگری در سطح داخلی و خارج از کشور به راه افتاده است که بسیار موفق بوده و اکثرا با آزادی فعال کارگری مربوطه همراه بوده است که از جمله می توان به کمپین دفاع از فعالین کارگری سقز و سنندج اشاره نمود.
ما تنها با اتکا به نیروی میلیونی طبقاتی مان می توانیم در مقابل توحش رژیم جمهوری اسلامی بایستیم و برای آزادی کارگران در بند تلاش کنیم. جمهوری اسلامی با زندانی کردن فعالین کارگری سعی در خاموش کردن صدای اکثریت جامعه را دارد و با زندانی کردن فعالین کارگری، دستاوردهای این دوره طبقه کارگر ایران را پس بگیرد. در موقعیت خطیر و متحولی که در منطقه خاورمیانه و جهان و همچنین در ایران در اوضاع پیش آمده و چالش های جدی ای را برای نظم وارونه سرمایه داری بوجود آورده است، ایفای نقش طبقاتی برای طبقه کارگر امری حیاتی است. ما مرتبا اخباری از سرنگونی دیکتاتورها را در منطقه می شنویم و این هراس رژیم جمهوری اسلامی را برای از دست دادن قدرت چند برابر کرده است. این رژیم برای نجات از این بحران در طی دو سال گذشته بیشترین فشارها را بر فعالین جنبش کارگری در ایران وارد کرده است، چون به خوبی از این مسئله آگاه است که جایگاه و موقعیت طبقه کارگر در کشمکش های اجتماعی کجا است و اگر صف میلیونی طبقه کارگر پا پیش بگذارد کارش تمام است و بساط ظلم و جنایتش برچیده خواهد شد. از اینرو چهار چشمی و با تمام امکانات موجود طبقه کارگر و فعالین این جنبش را در زیرفشار گذاشته است. در وضعیت کنونی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی در جبهه های مختلف بر علیه جمهوری اسلامی به مبارزه برخاسته است. همچنانکه در گذشته هم نمونه های موفقی را شاهد بوده ایم، این کمپین و کارزار نیز همزمان در داخل و خارج کشور به پیش می رود.
در خارج از کشور وظیفه تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر و عفو بین الملل، احزاب چپ و انسان دوست، نهادهای مدافع حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری و همچنین دیگر انسان های مبارز و آزادیخواه اینست که افکار عمومی را به این کمپین جلب نمایند. این امر را می توان از جمله از طریق ارسال نامه های اعتراضی و توضیح وضعیت اسف بار فعالین کارگری زندانی به جهانیان، به پیش برد. باید با تمام نیرو کوشید که رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی منزوی تر شود. این کمپین می تواند و باید به اهرم فشاری بر رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی تبدیل شود و دستاوردهایش را به توشه ای برای رشد کارزاری که هدف نهایی اش آزادی همه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در بند است، تبدیل گردد.
برای رسید به این هدف یعنی آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی این کمپین می تواند با اشکال متنوع مبارزه از نوشتن طومارهای اعتراضی گرفته تا تجمعات و پیکت های اعتراضی اهداف خود را پیش ببرد.
این کمپین همچنین در داخل ایران مابازای جدی و موثر خود را دارد. رشد و پیشروی این کمپین یاری رسان رشد دیگر جنبش های اجتماعی است.همه ما می دانیم که رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری برای یک خواست فردی و یا صرفا کارگری دست به اعتراض نزده اند و خواست و مطالبه آنها برای اکثریت جامعه است، و این اکثریت شامل معلمین، جنبش دانشجویان، جنبش کودکان، جنبش زنان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش و مزدبگیر جامعه است و این یعنی یک قدرت بی حد و اندازه، و میلیونی ای که هیچ نظامی توان ایستادگی در برابر آن را ندارد.
هر فردی می تواند پژواک صدای این کمپین باشد و خود را یکی از اعضای فعال این کمپین بداند.معلم یا دانشجو، پرستار یا راننده، کارگر صنایع نفت یا خودرو، فعال جنبش زنان یا کودکان و هر انسان آزادیخواه و مبارزی در ایران می تواند عضوی از این کمپین باشد. میزان رشد و پیروزی این کمپین دقیقا بستکی به میزان و درجه این پشتیبانی و همبستگی طبقاتی دارد.
خوشبخانه در مدت کمی که از اعلام تشکیل "کمیته دفاع از رضا شهابی" می گذرد ما با موجی از اعلام حمایت های گوناگون چه در داخل کشور و چه در خارج کشور از این اقدام هستیم و این نوید خوبی برای بیشتر شدن این حمایت ها است. تصور کنید کارگرانی که با اعتصاب کارگران صنایع نفت و خودرو و صنایع پتروشیمی و نساجی و دیگر کارگران کشور واعضای سندیکای شرکت واحد که نزدیک به ١٧ هزار نفر هستند، با دادن اولتیماتوم توانستند رژیم را وادار به عقب نشینی نماید. در اعتصابات و اعتراضات چند سال گذشته شرکت واحد که رانندگان اتوبوسرانی تهران اعتصاب کرده بودند، کل رژِیم به تکاپو افتاده بود و از تمام وسائل نقلیه موجود در تمام وزارت خانه های موجود در تهران و ارتش و سپاه پاسداران و بسیج استفاده کرد، اما نتوانست فقط برای چند ساعت اقدامی در جهت مشکل حمل و نقل پایتخت انجام بدهد.
این اعتصاب و حرکت شکوهمند اگر ادامه پیدا می کرد می توانست توده های میلیونی را به خود پیوند دهد.
تصور کنید برای چند ساعت اعتصاب رانندگان شرکت واحد رژیم چنین به لرزه درآمد حال با اعتصاب کارگران صنایع کلیدی چه به روز رژیم می آید؟ قطعا با وضعیت بی ثبات و لرزان سیاسی و اقتصادی نظام اسلامی ایران که از همه طرف تحت فشار است اگر یک صف منسجم و متحد از تمام مردم جامعه شکل بگیرد به تمام خواستهای خود خواهیم رسید.
شکی نیست این حرکت می تواند حمایت های وسیع تری را به خود جلب کند. لذا باید فعالیت ها را تشدید کرد. باید طومارهای اعتراضی را در تمام کارگاه ها و کارخانه های مختلف پخش و امضا نمود در این راه نباید تحت هیچ شرایطی خانواده رضا شهابی را تنها بگذاریم باید با آنها همراهی نموده و در تمام مراحل کار تا رسیدن به نتیجه نهائی تلاش نمود. باید در و دیوار تمام کارخانه ها و مراکز شهر پر از شعارهای کارگر زندانی آزاد باید گرد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد شود و فضای اعتراضی را در سطح جامعه بوجود بیاوریم و با توجه به اینکه مردم از پیشینه جنایتکارانه جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هستند از خواستهای کمپین دفاع و حمایت خواهند نمود. مطلب دیگری که بسیار لازم و حیاتی است تشکیل کمیته مالی جهت حمایت از خانواده فعالین کارگری در بند می باشد که می تواند حداقل برای مدت کوتاهی و تا آزادی فعالین زندانی حداقل فکر آنها را از تهیه معاش آسوده بدارد و تمام فکر آنها را معطوف به دفاع از عزیزان زندانیشان بکند.
در طول تاریخ طبقه کارگر با نظام کاپیتالیستی مبارزه کرده است. مبارزه ای که در یک طرف اقلیت مفتخور سرمایه دار با داشتن ماشین سرکوب و در طرف دیگر میلیون ها کارگر که با یک اعتصاب همه جانبه و فراگیر می توانند شاهرگ نظام سرمایه داری را قطع نمایند. بی شک نظام سرمایه داری در برابر امواج سهمگین طبقه کارگری هیچ شانسی برای برد نخواهد داشت و بازنده از میدان خارج خواهد گردید. پس بیاید با اعلام مبارزه متحدانه و یک پارچه برای آزادی رضا شهابی و دهها فعال کارگری دیگر در بند نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را وادار به تمکین نمائیم و این کار از ما برمی آید چون بزرگترین قدرت در اختیار طبقه ماست.

رفقا و همسرنوشتان مبارز
باید برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری دربند و تمامی زندانیان سیاسی دست به اقدامی فوری بزنیم و نگذاریم بیشتر از این جمهوری اسلامی دست به شکنجه و آزار فعالین کارگری بزند.

برهان دیوارگر - ٨.١٢.٢٠١١

********************

اعلام حمایت از «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» و درخواست پایان دادن به اعتصاب غذای او

شهابی عزیز! کارگر آگاه و مبارز!
اعتصاب ۲۰ روزه‌ی شما در اعتراض به شرایط سخت و مشقت‌بار زندان و درخواست به حق و انسانی شما در راستای رسیدگی به وضعیت‌تان پس از ١٩ ماه بلاتکلیفی خود و خانواده، حکایت از مقاومت و ثبات قدم شما کارگر زحمت‌کش و آگاه دارد.
اگر چه خانواده، دوستان، فعالین و تشکل‌های کارگری به این تصمیم شما احترام می‌گذارند و در مقابل این همه استقامت سر تعظیم فرود می‌آورند، اما از آن جا که سلامت شما و وجود کارگران زحمت‌کش و آگاهی چون شما بیش از هر چیز برای جنبش کارگری و تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جامعه ارزش دارد، کمیته‌ی هماهنگی مصرانه از شما درخواست می‌کند با توجه به وضعیت بد جسمانی و نگرانی‌های علاقه‌مندان و دوست‌داران و به ویژه خانواده و فرزندان عزیزتان، به اعتصاب غذای خود پایان داده و خواسته‌های به حق‌تان را از طرق دیگری پیگیری کنید.
بی عدالتی در حق کارگران جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری است و به همین دلیل مبارزه نیز جزء لاینفک و همیشگی زندگی کارگران است و تا زمانی که سایه‌ی شوم سرمایه بر شرایط کار و زندگی کارگران سنگینی می‌کند، این مبارزات ادامه خواهد داشت. پایان اعتصاب غذای شما به معنای پایان پافشاری بر خواسته‌های به حق شما و پایان مبارزه نخواهد بود.
هم‌چنین کمیته‌ی هماهنگی بر خود لازم می‌بیند تا حمایت همه‌جانبه‌‌‌اش را از «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» و اقدامات این کمیته اعلام کند.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۲۰ آذرماه ١٣٩٠

********************

متحدانه از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت کنیم

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوبسرانی تهران و حومه بیش از یک سال و نیم است به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش در زندان بسر می برد. سلامتی جسمانی رضا در وضعیت نگران کننده ای است، احتمال فلج شدن یک سمت از بدنش می رود. طبق نظر پزشکان او باید تحت نظر پزشک متخصص و در استراحت کامل باشد. رضا بعد از این مدت طولانی همچنان بلاتکلیف است، و در اعتراض به این بلاتکیلفی دست به اعتصاب غذا زده است که سلامتی و زندگیش به طور جدی به خطر افتاده است.
در دفاع از رضا شهابی و برای نجات جانش، چند روزی است که کمیته ای توسط بستگان و دوستدارانش ایجاد گردیده. ما این اقدام را ضروری و ارج می نهیم و ضمن اینکه اعلام می کنیم در کنار تشکیل دهندگان کمیته دفاع از رضا شهابی هستیم و از این کمیته دفاع می کنیم، از همه کارگران، تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی می خواهیم از این کمیته حمایت کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شوند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

١۵/٩/١٣٩٠

********************

از « کمیته دفاع از رضا شهابی » حمایت کنیم!

همانطور که می دانیم رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، و از فعالین و رهبران جنبش مستقل کارگری ایران، نزدیک به ١٩ ماه است که علی رغم وضعیت بسیار وخیم جسمانی و تایید آن توسط پزشکان در اسارات می باشد. رضا شهابی به جرم دفاع از حقوق کارگران شرکت واحد تهران و دفاع از کلیه حقوق حقه و انسانی کارگری، تلاش برای سازماندهی مستقل کارگران ایران، و آگاهگری در بین آنان به زندان افکنده شده است.
در روزهای اخیر از طرف اعضای خانواده و نزدیکان ایشان « کمیته دفاع از رضا شهابی » در ایران تشکیل شده است. این عزیزان با درخواست کمک از همه انسانهای دلسوز و کارگران و تشکل های کارگری از همگان خواسته اند که خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری ایشان شوند.
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران حمایت کامل و بی دریغ خود را از « کمیته دفاع از رضا شهابی » و تلاشهای آن برای آزادی سریع و بی قید و شرط رضا شهابی اعلام می دارد. شورا همینطور از انسانهای دلسوز و آزادیخواه و از همه کارگران و تشکل های کارگری و مترقی می خواهد تا از هر طریق ممکن این کمیته را مورد حمایت خود قرار داده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شوند.

۱۴ آذر ۱۳۹۰/ ۵ دسامبر ۲۰۱۱

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (کانادا - تورنتو)

********************

دوستان وهمکاران گرامی
جان رضا شهابی در خطر است

رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بخاطر دفاع از کارگران بخاطر عضویت در سندیکای شرکت واحد بیش از ١٩ ماه است بدون هیچگونه اتهامی در زندانهای جمهوری اسلامی در بازداشت بسر می برد. اکنون سلامت جسمی او به علت فشارهای یازجویان سرکوب وشکنجه به مخاطره افتاده است. .دولت مهرورز تنها قدرتش به کارگران ودانشجویان ودیگر اقشار جامعه که حاضر نیستند تن به خواست آنها بدهند می رسد زندانی کردن فعالین کارگری وحامیان آنان تنها وتنها در جهت حمایت از سرمایه داران صورت می گیرد.
با زندانی کردن فعالین کارگری وآزار و اذیت کردن خانواده انان وزهر چشم گرفتن از بقیه کارگران می خواهد صدای هر اعتراضی را بر علیه بی حقوقیها بر علیه معترضین اصلاحیه قانون کاررا از بین ببرد.
دستگیری کارگران وفعالین کارگری صدور احکام سنگین وبلاتکلیفی گذاشتن آنان بخشی از انتقام حامیان سرمایه از کارگران است رضا شهابی یکی از این کارگران است که ١٩ ماه بلا تکلیف در زندان بسر می برد با وجو تائید وخامت سلامتی او از طرف پزشک مقامات زندان حاضر نیستند برای سلامتی او کاری انجام بدهند.
رضا شهابی مجبور شده است برای رسیدگی به وضعیت سلامتی خود دست به اعتصاب بزند. تلاشهای خانواده ویاران او هیچگونه نتیجه ای نداده است.
.برای همین خانواده ویاران او برای رساندن صدای رضا شهابی مجبور شدند دست به تشکیل کمیته ای برای حفظ سلامتی وبرای دفاع از او بزنند ما جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی خواهان آزادی فوری وی هستیم. صدای رضا شهابی را وعلت بازداشت او را به گوش همه کارگران برسانید.
وبه کارگران بگوئید که جرم رضا شهابی دفاع از کارگران وعضویت در سندیکا می باشد که هیچ کدام از اینها در هیچ قانونی جرم نیستند. زندان جائی کارگران نیست زندان جای دزدان وغارتگران اموال کارگران است.
ما به کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام می داریم که کارگران ایران خودرو ضمن اعلام همبستگی با کمیته دفاع برای آزادی رضا شهابی ودیگر کارگران زندانی در کنار شما برای آزادی همه زندانیان ایستاده اند.

جمعی از کارگران ایران خودرو - آذر ماه ٩٠

********************

در پشتیبانی از "کمیته ی دفاع از رضا شهابی"

روز گذشته، ۱۲ آذر ۱۳۹۰، تعدادی از اعضای خانواده و نزدیکان رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از فعالین شریف و شناخته شده جنبش کارگری ایران، تشکیل "کمیته ی دفاع از رضا شهابی" را رسما اعلام کردند. رضا شهابی حدود ۱۹ ماه است که به جرم دفاع از ابتدایی ترین مطالبات کارگری و آگاه کردن کارگران نسبت به حقوق خویش در زندان است. کمیته دفاع از رضا شهابی با تاکید بر عوارض جسمی و روحی زندان بر ایشان و توصیف شرایط روحی و جسمی و اقتصادی ای که در این مدت اعضای خانواده و نزدیکان رضا شهابی با آن روبرو بوده اند، دست یاری به سوی کارگران و تشکل های کارگری دراز کرده و از همگان خواسته اند که خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری ایشان شوند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ضمن قدردانی از فعالیت ها و مبارزات حق طلبانه و پیگیر رضا شهابی چه در میان کارگران و چه در زندان، خود را در کنار "کمیته ی دفاع از رضا شهابی" دانسته و همصدا با این کمیته و تشکلات مستقل کارگری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری ایشان و همه فعالین کارگری زندانی است. اتحاد بین المللی به تلاشهای بی وقفه خود در جلب حمایت بین المللی از این خواست ادامه خواهد داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۰- ۴ دسامبر ۲۰۱۱

********************

اعلام حمایت و پشتیبانی از" کمیته دفاع از رضا شهابی"

امروز مورخه ١٢ آذر ماه ١٣٩٠ اطلاع یافتیم که " کمیته دفاع از رضا شهابی" از طرف خانواده و دوستان رضا شهابی ، اعلام موجودیت نموده است . ما همیشه اعلام کرده ایم که جنبش کارگری تنها به نیروی خود ،همراه با آگاهی و تشکل یابی و سازمان طبقاتی خود است که می تواند به استثمار ، فقرو فلاکت ، زندان و شکنجه و... خاتمه دهد .
امروز خوشبختانه ما شاهد آن بودیم که جمعی از دوستان و خانواده ها ی کارگری دست به ایجاد" کمیته دفاع از رضا شهابی" زده اند که نوید مبارزه ای متحد و سراسری را در دفاع از رضا شهابی و بقیه کارگران در بند را می دهد.در قسمتی از اطلاعیه " کمیته دفاع از رضا شهابی " آمده است:
" رضا باور داشته و دارد که کارگران تنها باید به حمایت‌های کارگران اتکاء کنند و همواره در این راه تلاش نموده است. ما اعضای خانواده‌ی رضا شهابی نیز در حمایت از رضا و باورهایش دست کمک و یاری به سوی کارگران و تشکل‌های کارگری دراز می‌کنیم و از همگان می‌خواهیم برای آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی تلاش نمایند.
بدین وسیله ما تشکیل «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» را اعلام می‌کنیم و از کسانی که مایل‌اند عضو این کمیته شوند یا افرادی که مایل به حمایت از آن هستند می‌خواهیم که با نشانی‌های زیر تماس بگیرند."
k.d.shahabi@gmail.com

k-d-shahabi.blogspot.com

بدین وسیله ما اعضای " شورای سوسیالیست های گوتنبرگ " در سوئد ، ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از اعلام موجودیت این کمیته ، خود را مؤظف می دانیم به این فراخوان جواب مثبت دهیم و خود را بخشی از این کمیته بدانیم . ضروری است که تمامی تشکل ها ، نهاد ها و سازمانها های کارگری به هر طریق ممکن به فراخوان کمیته دفاع از رضا شهابی جواب مثبت دهند تا همگی در یک عمل هماهنگ و در راستای خواست و مطالبه کمیته دفاع ، به دفاع از رضا شهابی و دیگر کارگران در بند اقدام نماییم.

"شورای سوسیالیست های گوتنبرگ - سوئد"

١٢ آذر ماه ١٣٩٠

********************

اعلام پشتیبانی از كارگران دربند

علی نجاتی، به دلیل اتهامی كه چندی پیش شش ماه حبس را به خاطر آن تحمل كرده بود، بار دیگر و به همان اتهام به یك سال حبس تعزیری محكوم، و در شرایط وخیم جسمانی روانه زندان شد. این در حالی است كه رضا شهابی نیز به دلیل بلاتكلیف بودن خود در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است، و او نیزبه گفته همسرش به عمل جراحی فوری نیاز دارد. این كارگران در حالی چنین وضعیتی را تحمل می كنند كه جز دفاع از حقوق حقه خود و دیگر كارگران كاری انجام نداده اند.
ما جمعی از كارگران خباز شهر سنندج، هرگونه احضار، تعقیب ودستگیری كارگران و فعالین كارگری را قویا محكوم می كنیم، و خواستار آزادی بی قید و شرط نام بردگان و دیگر كارگران و فعالین كارگری دربند هستیم.
همچنین ما كارگران خباز، ضمن تبریك آزادی موقت ابراهیم مددی به ایشان و خانواده اش، پشتیبانی خود را از دیگر خانواده های كارگران دربند اعلام می داریم.

جمعی از كارگران خباز شهر سنندج و حومه - آذر ١٣٩٠