افق روشن
www.ofros.com

آزادی موقت رضا شهابی را تبریک می گوییم


مجموعه اطلاعبه ها                                                                                            سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱

رضا شهابی برای ادامه درمان در خارج از محیط زندان آزاد شد

امروز ١٨ دی ماه ۱۳۹۱ رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از تحمل بیش از دو سال و نیم حبس بدون اینکه خانواده و دوستانش در جریان خروج اش از زندان اوین قرار گیرند در ساعت ٢٣ شب آزاد و رهسپار منزلش از زندان اوین شد. در نامه ای که رضا شهابی آنرا مشاهده کرده است وی بمدت ۵ روز به از زندان مرخص شده است. این اولین بار است که رضا شهابی پس از تحمل بیش از دوسال و نیم حبس به مدت ۵ روز به مرخصی از زندان فرستاده میشود.
رضا شهابی و خانواده اش در طول بیش از دو سال و نیم حبس متحمل رنج و محنت های بسیاری شده اند. وی در این مدت یکبار مورد عمل جراحی قرار گرفته و بدلیل وخامت وضعیت جسمانی بدفعات به بیمارستان منتقل شده است اما شرایط زندان مانع از بهبودی کامل او گردیده و به همین دلیل رضا برای دفاع از حقوق انسانی خود بارها دست به اعتصاب غذا زد و مورد حمایت سازمانها و تشکلهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان قرار گرفت.
رضا شهابی بدلیل شرایط وخیم جسمانی جهت ادامه درمان در خارج از محیط زندان با سپردن وثیقه ملکی و صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور آنهم فقط بمدت ۵ روز آزاد شده است لذا ما با استقبال و ابراز مسرت فراوان از مهیا شدن شرایط لازم برای درمان رضا شهابی در خارج از محیط زندان و با تبریک صمیمانه آن به خانواده و دوستان و همکارانش، بر همبستگی پرشور کارگران جهان با کارگران زندانی در ایران درود می فرستیم و اعلام میداریم آزادی رضا شهابی نباید معطوف به ادامه درمان وی در خارج زندان باشد، وی تحت هیچ عنوانی نباید به زندان بازگردانده شود، رضا همچون دهها و صدها فعال و رهبر کارگری مرتکب هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی خود و همکارانش نشده است و می باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد و حکم منع تعقیب قضایی وی صادر شود و به حبس و زندان دیگر کارگران دربند و عموم انسانهای آزادیخواهی که در سرتاسر کشور به زندان افکنده شده اند پایان داده شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ دی ماه ۱۳۹۱

******************بیانیه ٦۵ - رضا شهابی پس از ٢٣ روز اعتصاب غذا به مرخصی آمد.

طبق اخبار منتشره، رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه امروز دوشنبه ١٨ دی ماه و پس از ٢٣ روز اعتصاب غذا و دارو برای مرخصی استعلاجی ۵ روزه از زندان اوین آزاد شد.
این تجربه نشان داد که مقاومت همواره به بار می نشیند و از طرفی درست در لحظه ای که بر اثر مقاومت ستودنی رضا شهابی و پافشاری او بر حقوق خودش، دیگران نیز با وی همراه شده و خبر همراهی سعید متین پور فعال مدنی آذربایجانی و فریدون صیدی راد، سروش ثابت، سعید جلالی فر، یاشار دارالشفاء و سعید حائری زندانیان چپ با اعتصاب غذای او منتشر شد کارگزاران رژیم سرانجام عقب نشسته و او را برای مرخصی درمانی هرچند کوتاه مدت آزاد کردند.
کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی ضمن تبریک این موفقیت به تمامی فعالین کارگری و انقلابیون بار دیگر بر مبارزه ی متحدانه و عملی برای به دست آوردن آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تاکید می کند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

١٨/١٠/٩١
******************

آزادی موقت رضا شهابی را تبریک می گوییم

به تلاشهایمان تا آزادی بدون قید و شرط کلیه کارگران زندانی ادامه دهیم!

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، بعد از بیش از سه هفته اعتصاب غذا و دارو، در حدود یازده شب دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۱، برابر با هفت ژانویه ۲۰۱۳، به بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. اعتصاب غذای رضا شهابی که در اعتراض به محرومیت از معاینه و مداوای مناسب پزشکی و توهین پاسیار رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت، موجی از اعتراض و همبستگی اتحادیه ها و نهاد های کارگری در سطح جهانی و نیز اعتراض فعالان کارگری و انسانهای آزادی خواه در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشت. از جمله از دو روز قبل، تعدادی از هم بندان رضا شهابی در زندان اوین در همبستگی و حمایت از او دست به اعتصاب غذا زده بودند.
بنا به گزارش های رسیده، رضا شهابی با سپردن وثیقه ملکی توسط خانواده و با قید ممنوعیت خروج از کشور، فقط برای مدت ۵ روز جهت معالجه آزاد شده است. بنا به گزارش دوستان و خانوده رضا شهابی، او در نتیجه اعتصاب غذا حدود ۱۵ کیلو وزن کم کرده است و از لحاظ جسمی بسیارضعیف شده است، اما همچنان از روحیه بسیار بالایی برخوردار است. رضا شهابی به جرم دفاع از حقوق اولیه کارگران دوسال و نیم گذشته را درزندان بسر برده، آنهم با ناراحتی های گوناگون جسمی که بنا به تشخیص پزشکان می باید از مدت ها پیش در خارج از زندان و در محیط آرام و مناسب مورد معالجه و درمان قرار می گرفت.
اگر چه آزادی رضا شهابی، موقت وآنهم برای پنج روز است، که به هیچ وجه برای درمان و مراقبت های پزشکی کافی نیست، با این حال ما با شادمانی این آزادی موقت را به ایشان و خانواده محترمشان، به سندیکای کارگران شرکت واحد و کمیته دفاع از رضا شهابی و به همه سازمانها و فعالین کارگری و مترقی و تمام نهادها و انسانهای آزادی خواه و برابری طلب که در داخل و خارج از ایران از رضا شهابی حمایت کردند، تبریک می گوییم و خود را در شادی آنها سهیم می دانیم.
رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود. جای رضا شهابی و هیچ کدام از فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی در زندان نیست. اتحاد بین المللی همچنان به تلاش های جهانی خود برای آزادی بدون قید شرط رضا شهابی و کلیه فعالین کارگری زندانی ادامه خواهد داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۷ ژانویه ۲۰۱۳

Reza Shahabi temporarily released on bail
*January 7, 2013 - Reza Shahabi was temporarily freed on bail at about 10:45 pm, Monday, January 7, 2013 after over three weeks of hunger strike. His family members were not informed by the authorities about his release. Reza arrived home at about 11:30 pm. He stopped his hunger strike at home where his family members and friends had gathered to welcome him.
All details of Shahabi’s conditional release are not available at this time; however, it is confirmed that Shahabi was released on medical grounds for five days to address his medical issues and health problems. He has also been banned from leaving the country.
Some leftist political prisoners in Evin Prison had openly started their hunger strike in support of Reza as of January 5, 2013. Reza Shahabi Defence Committee reports that Reza's fellow prisoners became very excited about his temporary release; they were collectively signing famous songs such as "Hava Delpazir Shod" or "The Weather Became Pleasant" and "Yare Dabestanei Man" or "My (Elementary) School Friend". Following his release, Reza Shahabi sincerely thanked everyone and all labour and human rights organizations and concerned individuals in Iran and around the world for their incredible and continuous support and solidarity.
IASWI congratulates Reza Shahabi’s conditional release to all allies and supporters of the Iranian working class. IASWI sends warmest greetings to Reza, his family, Reza Shahabi Defence Committee and all members of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company. The recent national and international campaigns in support of Reza Shahabi unquestionably contributed to Reza’s freedom. Even though his release at this time seems to be very short in duration it would hopefully provide him with an opportunity to appropriately address his health problems and connect with his family members and friends. He would surely need an extended period of time to address his serious health problems. IASWI continues to demand the unconditional freedom of Reza Shahabi and the annulment of all sentences against Shahabi and all other labour activists in Iran. **

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
info@workers-iran.org/ www.workers-iran.org/ IASWI ‏@IASWIinfo

* Reza Shahabi's new photo provided by Reza Shahabi Defence Committee after Reza arrived home about midnight, Jan 7, 2013.
** Reza Shahabi is the Treasurer and Executive Board member of the Syndicate of workers of Tehran and Suburbs Bus Company, which belongs to the Municipality of Tehran and has about seventeen thousand employees. He has been incarcerated since June 2010. All Executive board members of this union have been persecuted, dismissed and many were jailed since the launch of the Syndicate in 2005. Reza Shahabi was sentenced to six year imprisonment and five year ban on all union activities as well as 7 million Toman fine; the appeal court seems to have confirmed his sentence for four years imprisonment, five year ban on all union activities and 7 million toman penalty. Reza Shahabi's health deteriorated significantly after severe beatings and mistreatment following his arrest. As a result, he underwent cervical spine operation on July 24, 2012. Medical doctors recommended operations on his back as well. Contrary to doctors' recommendations, Shahabi was sent back to Ward 350 of Evin prison on August 14, 2012. Since then, his health has been drastically deteriorated. On December 17th, 212, Reza Shahabi went on hunger strike to protest intimidating behaviour of his jail guards as well as the continued lack of proper medical treatment. He also refused to take any medication.