افق روشن
www.ofros.com

عليه‌ توطئه‌ جمهوری اسلامى توسط اینترپل متحد شويم

مجموعه                                                                                              چهارشنبه ۱٦ دی ۱٣٨٨


همدستی با جمهوری اسلامی موقوف!

در پی "احکام" صادره از جانب یک "دادگاه" رژیم اسلامی در سنندج و در اقدامی کم سابقه ، اخیرا پلیس بین المللی ـ اینترپل ـ تعدادی از فعالین سیاسی را به اتهام "تروریسم" در لیست افراد تحت تعقیب قرار داده است.
اسد گلچینی، خالد حاج محمدی، رحمان حسین زاده، کورش مدرسی، مظفر محمدی ،علی عبدالهی، رسول بناوند، رحمت فاتحی، عبدالله دارابی ، توفیق پیر خضری، صالح سرداری و سلام زیجی از مسئولین و دوستداران "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" در این لیست قرار گرفته اند.
این عمل که آشکارا همدستی با جمهوری اسلامی در سرکوب اپوزیسیون محسوب می شود، موجب خشم ونفرت عموم آزادیخواهان ایران شده است . اپوزیسیون جمهوری اسلامی علیرغم هرگونه اختلافی که در درون خود دارد در مقابل چنین عمل سرکوبگرانه وتوطئه آمیزی ایستادگی می کند .ما خواهان حذف فوری این لیست از دستور عمل واز سایت ها وانتشارات اینترپل هستیم.
پلیس بین المللی حق ندارد مستقیم یا غیر مستقیم رژیم در حال مرگ جمهوری اسلامی را که در کشتار صدها هزار انسان دست دارد واز عوامل شناخته شده ترور در سطح جهانی است در سرکوب معترضین کمک کند.

هسته اقلیت - ۴ ژانویه ۲۰۱۰

------------------

عليه‌ توطئه‌ جمهوری اسلامى متحد شويم

وب سايت اينترنتى پليس بين المللى (اينترپول) با نام و تصوير ليستى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى حكمتيست را منتشر كرده‌ و با اين حال متوجه‌ مى شويم كه‌ اين افراد تحت پيگرد قرار گرفته‌ و ھر لحظه‌ بيم آن مى رود كه يك‌ تراژدى تازه‌ رخ دھد. ظاھراً اين اقدام تروريستى از جانب دادگاه سنندج جمھورى اسلامى صورت گرفته است. قابل ذكر است كه‌ اين افراد علاوه‌ بر عضويت در حزب حكمتيست قبلاً نيز عضو حزب كمونيست كارگرى ايران و ھم چنين عضو كومه‌له‌ بوده‌اند. به‌ ھر حال، ھر كدام از اين افراد صاحب سوابق‌ ده‌ها ساله‌ مبارزه‌ عليه‌ نظام فاسد پادشاھى و جمهوری اسلامی بعنوان يك حكومت ھار، فاشيست، توحش و ضد بشرى مى باشند.
روشن است كه‌ مھندسين اين اقدام تروريستى تنھا به‌ دادگاه‌ سنندج محدود نمى شود بلكه‌ پشت اين عملكرد زشت و توھين آميز بازيھاى خطرناك آمريكا، كشورھاى اروپاى و ج . اسلامى قرار دارد. طبعاً اين اينگونه‌ معامله‌ و اقدام تروريستى تنھا شامل حزب حكمتيست نشده‌ و نمى شود. زيرا در در سطح بين المللى نيز اينگونه‌ معامله‌ھا عليه‌ احزاب و جنبش ھاى آزادى بخش و برابرى طلب مداوماً تداوم داشته و براى نمونه‌ مى توان به‌ ربودن دھه ها شخصيت مانند عبدالله‌ اوجلان و ... اشاره‌ كرد. ج . اسلامى نيز مانند تركيه‌ و ديگر كشورھاى ديكتاتور زده‌ در صدد است كه‌ از طريق امتياز دادن به‌ آمريكا و كشورھاى اروپاى و ... فشار به‌‌ اپوزسيون بياورد تا بلكه‌ از اين كانال‌ بتواند مبارزات داخل را كاھش و يا مرعوب نمايد.

كارگران و مردم آزاده‌!
تعرض به‌ حقوق انسانى جمعى از فعالين حزب حكمتيست، توھين و تعرض به آزادى و‌ تمام انسان ھاى آزاده‌ مى باشد. بيايم با حفظ ديدگاه‌ سياسى خود،‌ دست در دست ھم بدھيم و در سطح وسيع و ميليونى این حرکت رذیلانه جمهوری اسلامی و شركا را با شكست مواجه‌ سازيم. توصيه‌ مى كنم در اسرع وقت در مقابل سفارتھاى آمريكا، ايران و كشورھاى اروپاى تجمع كنيم و با فرياد آزادى و مرگ بر جمھورى اسلامى بار ديگر نشان دھيم كه‌ ما تا براندازى اين حكومت به‌ غايت فاشيست و برقرارى سوسياليسم در ميدان مبارزه‌ باقى خواھيم ماند و پشتيبان نارضايتى كارگرى و دمكراتيك تودھاى پائين جامعه‌ ھستيم.

مرگ بر جمھورى اسلامى

صديق جھانى - ٢٠ دسامبر ٢٠٠٩

------------------

همکاری اینترپول با جمهوری اسلامی برای تعقیب فعالین اپوزیسیون! چند هفته پیش اینترل پول (پلیس بین المللی) قرار تعقیب تعدادی از اعضا و دوستداران حزب حکمتیست ساکن در کشورهای اروپائی را صادر کرده است. مبنای قرار تعقیب این افراد از جانب اینترپول بر اساس حکم دادگاه جمهوری اسلامی در سنندج صادر شده است. دنباله روی آشکار اینترپول از احکام "دادگاههای" رژیم اسلامی که در "محاکمات" چند دقیقه ای هزاران زندانی را از دم تیغ گذراند، حکم اعدام کودک را میدهد، زن را سنگسار میکند، مخالفین را تحت عناوین "اقدام علیه امنیت کشور"، "محارب"، "معتاد"، "تروریست" اعدام میکند و بنام دین و مذهب زندگی انسانی را از مردم در ایران سلب کرده، هشداری جدی است به تمام انسانهای آزادیخواه و شرافتمند. اطاعت پلیس بین المللی از احکام "دادگاه" یکی از جنایتکارترین دولتهای کره زمین که صدای هر مخالفی را با زندان و طناب دار و جوحه های اعدام و بریدن دست و در آوردن چشم میدهد، عملی است ژست و باید از طرف تمام احزاب و سازمانهای سیاسی و انسانهای شریف و آزادیخواه محکوم گردد و مورد اعتراض شدید قرار بگیرد.
چرا اینترپول تعدادی از فعالین اپوزیسیون این دولت تروریست و حامی تروریست در جهان و بویژه در خاورمیانه را به سیاق "دادگاه" های آن بنام "تروریست" مورد تعقیب قرار میدهد؟ مگر سیستم قضائی در ایران جدا از دستگاههای مخوف سرکوب این رژیم است؟ آیا بنام مبارزه با تروریست و به بهانه اجرای احکام "دادگاه" از این پس میخواهند حمله را متوجه فعالین اپوزیسیون و احزاب و سازمانها در ایران بنمایند؟ آیا این اقدام اینترپول محدود به جامعه ایران است، آیا بین جمهوری اسلامی و پلیس بین المللی توافقات سری انجام گرفته و از این پس اینترپول به بهانه و بنام تبعیت از احکام "دادگاه" هر نظام مستبد و سرکوبگری را در جهان با این روش مورد حمایت قرار میدهد؟
مبارزان کمونیست این اقدام اینترپول و دنباله روی آن از "دادگاههای" جمهوری اسلامی را محکوم میکند و از تمام احزاب و سازمانهای سیاسی چپ و مترقی و از تشکلهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان میخواهد که قاطعانه و با تمام توان برای پس زدن این اقدام اینترپول و خنثی کردن توطئه های جمهوری اسلامی اعتراض کنند و دست به اقدامات لازم در این رابطه بزنند.

مبارزان کمونیست - ١٨ دسامبر ٢٠٠٩

------------------

در محکوميت اينترپول

هردولت واحزاب و نهاد های منطقه ای و بین اللمللی از جمله (اینتر پول ) که همکاری حکومت های تروریستی مانند جمهوری اسلامی ایران نمایند شریک جرم محسوب می شوند.
اخیرا جمهوری اسلامی ایران حکم دستگیری تعدادی از اعضا و فعالین حزب کمونیست کارگری- حکمتیست از طریق پلیس بین المللی ( اینترپول ) صادر کرده است . جمهوری اسلامی ایران ، یکی از ددمنش ترین حکومت های دیکتاتوری جهان است و خود حکومتی ترور و ترور پرور و حامی تروریسم بین المللی است و با این عمل شنیع و جنایتکارانه می خواهد با دستگیری و ربودن چهرهای سر شناس و خوشنام وفعال که سالیان متمادی علیه سیاست های جنایتکارانه جمهوری اسلامی مقاومت و مبارزه کرده اند، این چنین ذبونانه فضای رعب و وحشت را در خارج از کشور نیز، بیشترکند.
هر چند این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران چهره کریه خود را به دنیا نشان میدهد بلکه می خواهد دراین فضای خفقان و وضعیت بحران زده بر جنایت های خود بیشتر بیفزاید. دستگیری های مستمر فعالین کارگری ، دانشجویی ، زنان و دیگر فعالین آزادیخواه و برابری طلب ، قتلهای زنجیره ای ، ترور روز نامه نگاران ، ترور و اعدام و تجاوز به زندانیان و دستگیر شدگان اخیر، ترورفعالین سیاسی و رهبران مبارز در کر دستان عراق ودیگر کشور ها و... تنها گوشه ای از جنایت های جمهوری اسلامی ایران است . آیا این احکام جنایتکارانه و همکاری پلیس بین المللی ( اینترپول ) با حکومت نفرین ومنفور شده جمهوری اسلامی ایران ، پرده پوشی و مکمل کردن و ادامه دهنده جنایات و تروریسم در داخل و خارج از ایران نیست ؟
ما این اقدام رذیلانه جمهوری اسلامی ایران وپلیس بین المللی ( اینتر پول ) را شدیدا محکوم میکنیم وسریعا خوا هان لغو این حکم صادره هستیم . همچنین از همه احزاب ـــ فعالین وجریانات چپ وآزادیخواه ــــ تشکل های مستقل کارگری ، زنان ، دانشجویان – سازمان و نهادهای دفاع از حقوق بشر ـــ اتحادیه و نهاد های بین المللی و... میخواهیم در برابر این حکم جنایتکارانه سکوت ننمایند تا دگر بار جمهوری اسلامی ایران و پلیس بین المللی متوصل به چنین ترفند وتوطئه های نشوند

کارگران: عبدالله خوشپیام و اسماعیل خودکام

٢٠/١٢/٢٠٠٩

------------------

باید با تمام توان جلو نیروی رام و اجیر

شده جمهوری اسلامی ( تحت نام پلیس بین الملل) "حزب الله و سپاه جدید را گرفت!

چند هفته قبل پلیس بین المللی ( انترپول ) آگاهانه و با کمال افتخار مجری سیاستهای به غایت ضد انسانی جمهوری اسلامی را پذیرفته و طبق لیستی که انتر پول از شریف ترین و مبارزترین شخصیتهای سه دهه مباره علیه جنایت ،آدمکشی ، قتل ، سنگسار، زن ستیزی ،چشم در آوردن ،قتل های زنجیره ای ، ترورهای ده ها و صدها نفره در سراسر دنیا خصوصا اروپا ودر یک کلمه علیه انسانهای که سه دهه عمر خود را وقف سرنگونی رژیم اسلامی این غده سرطانی و وصله ناجور کرده ودر راه نجات و رهایی انسان از هیچ تلاش و فداکاری دریغن کرده اند .
صادر کرده اما انترپول آگاهانه یا نا آگاهانه جسارتی کرده و باید کاری کرد که با همان جسارت همراه با بزرگ ترین دستور دهنده کانشان یغنی جمهوری اسلامی دوباره تصمیم و اظهار نظر خود را قورت دهند . انترپول و دولتها ی و تمام دنیا می دانند تروریست ، قاتل ،بمب گزار ،وحشی و جانی کیست ! همان کسانی هستند که چند هفته قبل از طرف نهاد های بین المللی و حقوق بشر برای چندمین بار بخاطر نقض حقوق بشر و اعدامهای وسیع کشتار کودکان محکوم شده . همان کسان که تشکیل دهنده و معماران ماشین کشتار انسان بنام دولت جمهوری اسلامی هستند . نه مبارزین و قاطعین راه رهایی و نجات انسان از بختک وحوش اسلامی . اگر دنیا و افکار عمومی از سی سال جنایت و اعدام صدها هزار نفر در ایران و ده ها وصدها ترور در خاج کشور که بغل گوش انترپول انجام داده بی خبر باشند و حاشا کنند که نمی کنند لابد آنها به حکم شغل شریفشان و کنترولی که بر اوضاع دنبا دارند قطعا نباید تا این حد خام وابله باشند که این چنین فضاحتی را برای خود به بارآورند. شخصیتهای که از طرف انترپول بعنوان تروریست نامبرده شده و اگر این آدمها و دهها و صدها انسان اینچنین مبارز و بدون توهم و تخفیف به هر خرافه وجهالت مذهبی نبودند.قطعا جهالت ، کثافت مذهب ، قتل ، کشتار ، اعدام ،سنگسار ،ترور وارعاب و شکنجه از سرو کول جامعه بالا می رفت و به لطف تلاش و خستگی ناپذیری این انسانهاست که شماها در امان هستید . بهررواگر پلیس بین الملل نا آگاهانه اینچنین در دام جمهوری اسلامی افتاده که بنا به تخصصشان نباید به چنین دامی بیفتند.در اسرع وقت یک عذرخواهی بزرگ و رسمی به کسانی که در لیست تروریست قرار داده و در کمترین فرصت لیست را پس بگیرد. واین عذخواهی باید علنی باشد. و بابت این اقدام شنیع و غیره انسانی و غیره مسئولانه خساراتی را بدهد . اگر هم آگاهانه بوده و انترپول داوطلبانه خواسته و می خواهد نیروی حزب الله خارج کشور جمهوری اسلامی شود . آنوقت ما ها به عنوان انسانهای مبارز و به ستوه آمده از دست جمهوری اسلامی خرافه ، قتل و کشتار،همراه با تمام انسانهای آزادیخواه و برابری طلب چنان درسی چون همیشه به جمهوری اسلامی و حزب الله خارجش پلیس بین الملل( انترپول )خواهیم داد که برای همیشه از عمل خود پشیمان شوند.
مردم شریف و آزادیخواه احزاب ،گروه ها ،شخصیتها سیاسی ،فرهنگی ، هنری اجتماعی و........ این اقدام پلیس بین الملل برخورد و عکس العمل حساس ، سریع و بموقع تک تک شماها را می طلبد . اگر غفلت کنیم وهمین امروز جدی نباشیم فردا دیراست باید تمام نهادهای بین الملل و انترپول را مورد اعتراض بمباران فاکس، میل و نامه قرار دهیم اگر نه بقول معروف این شتر در تمام احزاب ، جریانات ، گروه و شخصیتی را خواهد گرفت . مقابله با پروژه جمهوری اسلامی با اجرای پلیس بین الملل امر همه ماست.

ابوبکر شریف زاده ٢٠ دسامبر ٢٠٠٩

------------------

علیه جمهورى اسلامى و اینترپول در دفاع از اپوزسیون جمهورى اسلامى

ایران تریبون: این صفحه به اقدامات اعتراضى علیه همدستى اینترپول با جمهورى اسلامى اختصاص دارد. اقدام اینترپول شترى است که در خانه همه اپوزسیون خواهد خوابید اگر با شکست روبرو نشود. اپوزسیون جمهورى اسلامى میتواند و باید به یک حرکت گسترده اعتراضى بپردازد, حرکتى که به اینترپول بفهماند که این جمهورى اسلامى است که در صندلى اتهام قرار دارد و به اتهام ٣٠ سال اعدام, شکنجه, تجاوز و بی حرمتى به زندانى به وسعت ایران باید مورد محاکمه بین المللى قرار بگیرد نه اپوزسیون جمهورى اسلامى! تردید دارم که اینترپول این را نفهمد, اما قدرت اپوزسیون میتواند این نهاد را وادار به فهماندن کرده و مجبور به پس گرفتن ادعاهایش کند. از همین امروز نهاد اینترپول در قبال جان و امنیت تک تک مبارزین کمونیست و آزادیخواهى که اسمشان را ردیف کرده مسئول است. از هر طریقى که برایتان امکان دارد به اینترپول اعتراض کنید! از همین جا شخصا دست همه کسانى که اهمیت این مسئله را درک کرده و علیه آن موضع گیرى کرده اند, نوشته اند,اطلاعیه داده اند و افشاگرى کرده اند و یا در آینده خواهند کرد را صمیمانه و از پیش به گرمى میفشارم, بدون شک این کار همه ما را یگ گام بزرگ به جلو خواهد برد!

ایران تریبون - صلاح ایراندوست

http://donbaleh.com/link/196119

------------------

تعقیب فعالین اپوزیسیون جمهوری اسلامی توسط اینترپول را محکوم میکنیم

در هفته های اخیر پلیس بین المللی (اینترپول) برای شماری از اعضا و دوستداران حزب حکمتیست قرار تعقیب تحت عنوان "تروریسم" صادر کرده است. دستور تعقیب این فعالین که در کشورهای مختلف زندگی میکنند، از جانب دادگاه و قاضی جمهوری اسلامی در سنندج صادر شده و اینترپول آنرا مبنای صدور قرار و پوسترهای تعقیب برای آنها قرار داده است. این یک اقدام کثیف و همکاری آشکار و شرم آور با یکی از جنایتکارترین حکومت های تاریخ معاصر علیه مخالفان این حکومت است و باید از جانب هر حزب و جریان سیاسی و هر انسان آزادیخواهی بشدت محکوم شود.
اینترپول قاعدتا میداند که همه فعالین اپوزیسیون جمهوری اسلامی توسط "دادگاههای" این حکومت بعنوان "تروریست" و "خرابکار" و "محارب" و امثال اینها تحت تعقیب هستند. میداند که سیستم قضائی جمهوری اسلامی با هیچ معیار و استاندارد حقوقی شناخته شده ای، یک سیستم قضائی قابل قبول و قابل اتکا نیست. این به اصطلاح دادگاهها جزئی از دستگاه سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی هستند. اینها دستگاههای مشروعیت بخشیدن به کشتار و ترور و اعدام دهها هزار نفر از منتقدین و مخالفین حکومت اسلامی به صرف کوچکترین انتقاد و مخالفت هستند. خود این قضات و این دادگاهها و کل دست اندرکاران حکومت اسلامی به شهادت فاکتها و شواهد بسیار تروریست و جنایتکار و قاتلانی هستند که هزاران شاکی خصوصی دارند و در هر سیستم و جامعه ای با حداقل معیارهای انسانی و عادلانه باید به پای میز محاکمه کشیده شوند و امروز نه تنها توسط مردم ایران بلکه در دنیا بعنوان یک مشت قاتل و جنایتکار شناخته شده اند. آیا این سازمان میخواهد به دنبالچه سپاه پاسداران و دستگاههای سرکوب دیکتاتوری اسلامی و سایر دیکتاتورهای جهان تبدیل شود؟ اگر اینترپول این سیاست را بخواهد واقعا به اجرا درآورد بی تردید با موج مخالفت مردم ایران و همه مردم شریف جهان مواجه خواهد شد.
حزب کمونیست کارگری این اقدام اینترپول را شدیدا محکوم میکند و از این سازمان میخواهد که دستور تعقیب این افراد را پس بگیرد و از تک تک آنها عذرخواهی کند. در مقابل این اقدام اینترپول باید قاطعانه ایستاد و آنرا به عقب راند. ما همه مردم آزادیخواه، همه سازمانهای مدافع حقوق انسان و همه سازمانهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به مقابله با این سیاست ضدانسانی و شرم آور فرا میخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٦ دسامبر ٢٠٠٩، ٢٥ آذر ١٣٨٨

------------------

توطئه علیه اپوزیسیون را باید درهم شکست!

اخیرا پلیس بین المللی٬ اینترپل٬ اسامی برخی از مسئولین و دوستداران "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست"٬ علی عبدالی، رسول بناوند، رحمت فاتحی، عبدالله دارابی، اسد گلچینی، خالد حاج محمدی، رحمان حسین زاده، کورش مدرسی، مظفر محمدی، توفیق پیر خضری، صالح سرداری و سلام زیجی را در لیست افراد تحت تعقیب این سازمان به اتهام "تروریسم" قرار داده است. از قرار مبنای این اقدام شنیع اینترپل "احکام" صادره شده از جانب یک "دادگاه" رژیم اسلامی در سنندج است.
این اقدام رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی یک تعرض آشکار پلیسی به کل اپوزیسیون سیاسی رژیم اسلامی است. گامی برای غیر امن کردن فضای سیاسی در خارج کشور برای اپوزیسیون رژیم اسلامی است. کلیه افراد اعلام شده در این لیست از اپوزیسیون رژیم اسلامی هستند. چنانچه این تعرض رژیم اسلامی و همچنین تبانی اینترپل با رژیم آدمکشان اسلامی قاطعانه در هم شکسته نشود٬ میتواند گسترش یابد و جمع گسترده تری از فعالین و چهره های شناخته شده اپوزیسیون را در بر گیرد.
همکاری اینترپل با رژیم جمهوری اسلامی یک اقدام شنیع و ارتجاعی و نشاندهنده گوشه ای از تبانی سازمانهای پلیسی دول غربی با رژیم تروریست جمهوری اسلامی است. تلاش برای "جنایی" کردن پرونده فعالیت نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی حلقه ای در پیشبرد این تعرض وقیحانه است. باید با تمام قوا این سياست مذبوحانه رژيم اسلامى و مماشات دولتهاى غربى و نهادهاى پليسى شان را درهم شکست. اين جمهورى اسلامى و سرانش هستند که بايد منتظر دادگاهى شدن بجرم جنايت عليه بشريت باشند و نه فعالين اپوزيسيون به "اتهام" فعاليت سياسى. جمهورى اسلامى نبايد ترديد کند که اين سياست مذبوحانه با اعتراض گسترده نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی و بشریت آزاديخواه و متمدن درهم خواهد شکست.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری سياست پرونده سازى جنائى براى فعالين سياسى اپوزيسيون را قويا محکوم ميکند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمام نیروهای اپوزیسیون میخواهد که مستقل از نظر و موضع خویش در مورد "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" در خنثی کردن این تعرض رژیم اسلامی و تبانی وقیحانه پلیس بین المللی دول غربی در همکاری با رژیم اسلامی به سهم خود بکوشند. رژیم جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط است. در تلاش برای بقاء ارتجاعی خود به هر خس و خاشاکی متوسل میشود. این تعرض نیز گوشه ای از اقدام یک رژیم در حال احتضار و رو به مرگ است. مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و جامعه برای بزیر کشیدن کل بساط این رژیم آدمکشان اسلامی به حرکت در آمده است. این توطئه را هم مانند تمام اقدامات رژیم اسلامی باید قاطعانه شکست داد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١۹ دسامبر ۲۰۰۹

------------------

هشدار!

توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون

جمهوری اسلامی دور جدید تروریسم خود در خارج کشور را آغاز کرده است.

طی یک ماه گذشته رژیم اسلامی اقدام به معرفی فعالین و رهبران سرشناس سیاسی اپوزیسیون ایرانی به عنوان تروریست و باند مجرمین سازمان یافته (Organized Crime) به اینترپول کرده است. اینترپول نیز کورکورانه اقدام به صدور پوستر های تحت تعقیب (Wanted) برای این افراد نموده است. در این رابطه تاکنون برای افراد زیر پوستر و دستور تعقیب صادر شده است: علی عبدالی، رسول بناوند، رحمت فاتحی، عبدالله دارابی، اسد گلچینی، خالد حاج محمدی، رحمان حسین زاده، کورش مدرسی، مظفر محمدی، توفیق پیر خضری، صالح سرداری و سلام زیجی. این افراد همه از رهبران و فعالین سرشناس اپوزیسیون ایران و از اعضا و دوستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست هستند. جمهوری اسلامی که رکورد دار وقاحت در میان همه دولت های جنایتکار است خود اینبار رکورد خود را شکسته است.
جمهوری اسلامی و رهبران آن از جمله جنایتکارانی هستند که فی الحال به اتهام نسل کشی مخالفین خود، ترور کسانی مانند غلام کشاورز، صدیق کمانگر، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، فریدون فرخزاد، و همچنین انفجارات تروریستی در فرانسه و آرژانتین و سرکوب و ترور مستمر مخالفین خود توسط دادگاه های اروپا و آمریکا و همین پلیس بین المللی تحت تعقیب اند. اینکه پلیس بین المللی چنین حکمی را از چنین کسانی پذیرفته است تنها مایه شرمندگی این نهاد است.
جمهوری اسلامی اینبار ناتوان از بکار گرفتن تیم های شناسائی و ترور خود از اینترپول (پلیس بین المللی) و پلیس همه کشورهای عضو این نهاد استفاده کرده است. اگر امروز به همت افشاگری ها همین اپوزیسیون و مبارزه مردم ایران و طبقه کارگر آن دولت ایران قادر نیست دیگر تیم های خود را به سادگی به خارج کشور اعزام کند، ظاهرا پلیس بین الملل و همچنین پلیس کشورهای عضو آن قرار است که این کار را برای آن انجام دهند: اطلاعاتی که از این افراد دارند را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند و در صورت امکان آنها را دستگیر و تحویل دهند.
جمهوری اسلامی با داشتن چنین اطلاعاتی ساده تر تیم های اسلامی تروریست خود را اعزام خواهد کرد. تردید در این واقعیت و توهم نسبت به قابلیت های جنایت کاری این رژیم مهلک است.
این اقدام پلیس بین المللی فی الحال امنیت این افراد و کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور را در مخاطره قرار داده است. اینترپول با این کار خود بعلاوه در داخل کشور هم به فضای ارعاب کمک کرده است. پلیس بین المللی با این کار خود دارد اعلام میکند که اگر علیه جمهوری اسلامی هستید باید در خارج کشور هم مثل داخل کشور خود را مخفی کنید. اینترپول، دانسته یا ندانسته، با این کار خود پرده ترور جمهوری اسلامی را به خارج کشور گسترش داده است.
ماهیت پرونده سازی جمهوری سلامی محتاج هیچ افشاگری ای نیست. آنچه لازم به تاکید است این است که اگر این توطئه در همین نطفه خفه نشود این لیست طولانی تر و طولانی تر خواهد شد و دیر یا زود همه مخالفین جمهوری اسلامی را در بر خواهد گرفت. کدام فعال سیاسی و یا فرهنگی و هنری از گذاشتن اسلحه روی پرونده اش معاف است؟ مگر جمهوری اسلامی وقاحت لازم را نداشت تا روی پرونده منصور اسالو اسلحه و پول آمریکا را بگذارد و او را محکوم کند؟ مگر چنین وقاحتی خارج از ظرفیت جمهوری اسلامی است که فردا برای هر فعال هنری و فرهنگی پرونده مواد مخدر و قاچاق زن به دبی بسازد؟ مگر روی پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اسلحه، مواد مخدر و "اتهامات جنسی" نگذاشتند؟ مگر بعید است که فردا جمهوری اسلامی برای همه کسانی که در کردستان علیه آن جنگیده اند قرار بازداشت به اتهام تروریسم یا باند جنایت کار سازمان یافته صادر کند؟ تصور نتایج تحقق چنین توطئه ای سخت نیست. بهای این اقدام را اپوزیسیون با جان خود و یا با فدا کردن حرمت و کرامت خود و قبول تحقیر در مقابل حقیر ترین جنایتکاران تاریخ اخیر جهان خواهد پرداخت. آنچه که باید از جمهوری اسلامی آموخت این است که تنها راه پس زدن آن، تنها راه کوتاه کردن دست آن از زندگی مخالفینش مبارزه با آن و خفه کردن هر توطئه آن است. بهای این تجربه را اپوزیسیون ایران با جان خود پرداخته است.
حزب حکمتیست این اقدام اینترپول را شدید محکوم میکند. از اینترپول میخواهد که از ادامه این اقدام خود داری کند و فورا این لیست را ملغی کند. ما اینترپول و پلیس و دولت های عضو این نهاد را مسئول مستقیم هر اتفاقی که برای این افراد بیفتد میدانیم. ما اینترپول را مسئول تقویت فضای پلیسی در ایران میدانیم.
ما قادر هستیم که در مقابل اوباش جمهوری اسلامی و همکاران آن از خود دفاع کنیم اگر دست از پا خطا کنند آنها را سر جای شان خواهیم نشاند. در همان حال نتنها این مسئله را به دادگاه های مربوطه در اروپا و آمریکا خواهیم کشید و از اینترپول برای به مخاطره انداختن امنیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی شکایت خواهیم کرد، بلکه در صحنه سیاسی تلاش میکنیم تا بیشترین تعداد از احزاب سیاسی ایرانی و غیر ایرانی، نهاد های بین المللی، اتحادیه های کارگری، کانون ها و بنیاد های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مردم در اروپا و آمریکا، میدیای ایرانی و غیر ایرانی و بالاخره شخصیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را به اعتراض به جمهوری اسلامی و اینترپول جلب کنیم.
تنها با اعتراض و با نیروی همگانی ماست که میتوانیم امنیت همگانی را در مقابل تروریسم دولتی جمهوری اسلامی تضمین کنیم و این شیادان را مهار نمائیم.
ما در زمان مناسب پلیس بین الملل را در مقابل انتخاب قرار خواهیم داد. همراه کل جمعیتی که مایل و قادر به شرکت در این اقدام باشد در اعتراض به این اقدام خود را به اینترپول معرفی خواهیم کرد و پلیس بین الملل را مجبور خواهیم کرد که اعلام کند که درخواست رژیم اسلامی مبنای هیچ اقدامی نیست. عملا و رسما پوزه رژیم را به خاک خواهیم مالید آن را بی اعتبار تر از همیشه خواهیم کرد.
حزب حکمتیست از همه احزاب سیاسی، نهاد ها و شخصیت های مترقی دعوت میکند که به هر صورت و شکل که مناسب میدانند به این کارزار به پیوندند. ما متعاقبا در این رابطه اطلاعات بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهیم داد.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

۲۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹