افق روشن
www.ofros.com

به یاد کارگران مس خاتون‌آباد کرمان


مجموعه                                                                                                        یکشنبه ٢۹ دیماه ۱۳۹٢

تظاهرات برای گرامیداشت یاد کارگران جان باخته خاتون آباد

در دهمین سالگردجنایت حکومت اسلامی علیه کارگران معدن مس خاتون آباد و برای دفاع از مطالبات و محکومیت کشتار کارگران توسط حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی، کمیته برگزاری تظاهرات برای گرامی داشت کارگران خاتون آباد، در محکومیت کشتار کارگران توسط حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی ودفاع از مطالبات کارگران، تظاهرات ایستاده ای در روز شنبه ٢۵ ژانویه در پاریس برگزار می کند. با شرکت خود، ضمن محکومیت کل حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی، یاد کارگران جان باخته معدن مس خاتون آباد را گرامی بداریم.

تاریخ تظاهرات: شنبه ٢۵ ژانویه

محل تظاهرات: میدان باستیل

Place de la Bastille

زمان برگزاری تظاهرات: از ساعت ١٦ تا ١٨

متروهای شماره: ١ ، ۵ ، ٨

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته برگزاری تظاهرات گرامیداشت یاد کارگران جان باخته خاتون آباد در پاریس

comiteparis2013@gmail.com

***********************

به یاد کارگران مس خاتون‌آباد کرمان

در روزهای پایانی دی ماه سال ۱۳٨٢، جمعی از کارگران مس خاتون‌آباد ، اعتراض‌های گسترده‌ای را به دلیل اخراج خود توسط کارفرمایان، آغاز کردند. اما پس از گذشت یک هفته از شروع اعتراضات ، هیچ پاسخی از طرف صاحبان سرمایه به آنان داده نشد. بنا بر این در روز چهارم بهمن، با خواست دفاع از حق کار و امنیت شغلی کارگران و استخدام رسمی و دائم آنان ، به سوی فرمانداری شهر بابک به راه افتادند. اما مقام‌های مسئول به جای پاسخ گویی به خواست انسانی و مسلم آنان ، فرمان حمله به کارگران را صادر کردند و با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی آنان را از زمین و هوا مورد تهاجم و رگبار گلوله قرار دادند و به خاک و خون کشیدند . در این تهاجم وحشیانه و ضد انسانی ، که در آن بیش از ٢٠٠ نفر از کارگران ، به همراه خانواده‌های‌شان شرکت داشتند، چهار کارگر به نام های ریاحی، ‌جاویدی‌، مهدوی و مومنی و یک دانش‌آموز به نام پورامینی ، جان خود را از دست داده و جمع زیادی نیز زخمی و بازداشت شدند.
هم اکنون بیش از ده سال از آن واقعۀ دهشتناک و کشتار بیرحمانه می گذرد ، اما مقام‌های قضایی ، نه تنها هیچ عکس العملی در این مورد نشان نداده اند ، بلکه عملا پیگیری این قضیه و معرفی مجریان و آمرین این اقدام فجیع و ضد انسانی را به باد فراموشی و نسیان سپرده و به کلی از یاد برده اند . علاوه بر این ، در طول این مدت ، نه تنها از میزان مصائب و مشکلات کارگران و گستردگی اخراج ها و بیکارسازی آنان ، کم نشده ، بلکه به نحو آشکار و چشمگیری بر شدت و حدت آن افزوده شده است.
کارگران معدن مس خاتون آباد کرمان ، امروزه یاد جان باختگان و همکاران دلاور و حق طلب خود را در شرایطی گرامی می‌دارند که بخش‌های وسیعی از طبقۀ کارگر ایران ، همچنان زیر سایه‌ی شوم و نکبت بار انواع فشارها و معضلات ِ اهدایی نظام سرمایه داری ، همچون سطح نازل دستمزدها و تأخیر در پرداخت آن ها برای ماه های متمادی ، رواج قراردادهای موقت و اسارت بار کار در میان بخش های وسیعی از این طبقه و در این رابطه اخراج و بی کارسازی گسترده و بی سابقۀ کارگران و تعطیلی محل ها و مراکز کار و زیست آنان ، سلب آزادی های دموکراتیک و سیاسی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی و درهمین رابطه ترویج بگیر و ببند و اختناق و سرکوب تحرکات و فعالیت های حق طلبانه و انسانی آنان و . . . قرار داشته و بیش از پیش نگران حقوق از دست رفته و امنیت شغلی و معیشتی خود و خانواده های‌ شان می باشند.
آری ده سال از سرکوب یکی از خواست های مسلم و برحق کارگران در خاتون‌آباد کرمان می‌گذرد، اما کارگران ایران همچنان از حقوق اولیه و برسمیت شناخته شده‌ای چون حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری محروم هستند و اجازه برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه ، روز جهانی کارگر را ندارند . تعداد زیادی از کارگران ، به همراه نمایندگان خود و فعالان کارگری ، صرفاً به جرم دفاع از حقوق و خواست های مسلم کارگران در زندان بسر می‌برند ، و این ها تماماً در شرایطی است که صاحبان سرمایه ، از همۀ جناح ها و باندهای آن با همۀ ظرفیت‌ و امکانات لازم ، برای استثمار هرچه بی رحمانه تر طبقۀ کارگر ، جهت دست یابی به انباشت پایان ناپذیر سرمایه و سود های بی حساب و افسانه ای ، قد برافراشته و همۀ توان و قدرت خود را در این راه به خدمت گرفته است.
ما ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این کارگران و این انسان‌های شریف و زحمتکش دهمین، سالگرد جان باختن آنان ، اکیداً خواهان پایان دادن به هر گونه سرکوب و اختناق و احضار و تهدید و زندانی کردن کارگران و نمایندگان آن ها و فعالین کارگری ، به بهانه‌های امنیتی هستیم . اعتراض به شرایط فلاکت‌باری که صاحبان سرمایه ونظام سرمایه‌داری برای کارگران رقم زده است، حق مسلم و بدیهی کارگران است. ما همچنین به همراه دیگر کارگران ایران، خواهان افزایش دستمزدهای کارگران و پرداخت حقوق‌های معوقۀ آنان ، لغو قراردادهای موقت کار و داشتن حق آزادی اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و برخورداری از سایر حقوق و آزادی های دموکراتیک و سیاسی همچون حق آزادی بیان و اندیشه و نشر و حق تجمع و تحصن و راهپیمایی و . . . و برخورداری از جهانی برابر و به دور از همه‌ی مصائب و معضلات نظام سرمایه داری هستیم و برای آن تلاش و مبارزه می کنیم.

پیش بسوی اتحاد وهمبستگی کارگری

کارگران و فعالین کارگری سنندج