افق روشن
www.ofros.com

!رفیق همدرد و گرامی شاهرخ زمانی عزیز

برگزاری گل گشت حمایتی شاهرخ زمانی

کارگران و فعالین کارگری ...                                                                                شنبه ٢٣ فروردین ۱۳۹۳

******************

رفیق همدرد و گرامی شاهرخ زمانی عزیز!

پیکار خستگی ناپذیرِ چند سالِ گذشته ی تو در سیاه چالهای مخوف سرمایه، همچون مشعلی فروزان، بخشی از ظلمات مبارزات توده ها را روشنی بخشید و افق های تازه تری را در فراروی مبارزات کارگران به تصویر کشانید. فریاد رسای تو و دیگر کارگران پیشرو دربند ثابت نمود که هیچ قدرتی قادر به متوقف ساختن و خفه نمودن فریاد اعتراض رنجبران به ستوه آمده از قید مناسبات موجود نخواهد بود. اعتراضات و مبارزات مستمر تو و دیگر همزنجیریانت ثابت نمود که شاید بتوان به آسانی جسم و تن شما را به بند کشید؛ اما اندیشه ی مبارزاتی شما را هرگز نمی توان تسخیر نمود!
شاهرخ عزیز! ما اعضای کمپین حمایت از تو که وظیفه ی خود را پشتیبانی از خواست های برحق تو و جنبش کارگری می دانیم، هم آوا با بسیاری دیگر از مردمان جهان، در نگرانی از وضعیت نگران کننده ی تو، با دلهره ی سنگینی مواجه گشته ایم؛ و ادامه ی اعتصاب تو هر لحظه بیشتر بر تشویش و نگرانی ما می افزاید. ما ضمن قدردانی از رزمندگی و روحیه ی مبارزه جویانه ی تو در مصاف با نابرابری و تلاش برای آفرینش شرایطی دموکراتیک در اعتلا بخشیدن به زندگی کارگران، خواستار پایان بخشیدن به اعتصاب غذایت می باشیم؛ تا ازین پس همگام با هم به نبرد با مناسبات منجمد و پوسیده ی موجود رفته، و هم دوش با هم به دردها و رنج های موجود پایان بخشیم.

کمپین حمایت از شاهرخ زمانی ۹۳/۱/٢۳

******************

برگزاری گل گشت حمایتی شاهرخ زمانی

امروز چهارشنبه ۹۳/۱/٢٠ تعدادی از اعضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی در ادامه ی اعتصاب غذای یک روزه ی خود، در گل گشتی عمومی بار دیگر پشتیبانی خود را از شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری دربند اعلام نموده و خواستار تحقق خواستهای آنان شدند.
در این مراسم ابتدا یکی از حاضرین با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری و قدردانی از تمامی مقاومتها و رزمندگی های فعالین کارگری دربند،شروع مراسم را اعلام نمود. سپس یکی از حضار با ایراد سخنانی بر ضرورت حمایت توده های مردم از فعالین کارگری دربند تاکید ورزیده و آن را امری عاجل دانسته و حرکتهایی همچون کمپین حمایت از شاهرخ زمانی را گامی در جهت تقویت همبستگی طبقه ی کارگر تلقی نمود.
حاضرین در پایان مراسم بار دیگر بردفاع از خواست های برحق شاهرخ زمانی تاکید ورزیده و آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند را خواستار شدند.

 

کمپین حمایت از شاهرخ زمانی ۹۳/۱/٢٠

******************

فراخوان عمومی جهت اعلام حمایت از شاهرخ زمانی

مردم شریف و آزادی خواه!
بدین وسیله پیرو فراخوان قبلی جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در حمایت از خواست های شاهرخ زمانی، از تمامی کسانی که دل در گرو رهایی انسان از قید مناسبات موجود دارند درخواست می نماییم با حضور خود در این کمپین بر حقانیت خواست های فعالین کارگری در بند، مهر دوباره ای بزنند، چرا که چنین حرکت هایی زمینه ساز هم نوایی و همدلی عمومی خواهد بود.

با ارسال نام و نام خانوادگی خود به ایمیل kampaindefaash_z@outlook.com قدمی محکم در راه مشروعیت بخشیدن به خواست های برحق شاهرخ زمانی برداریم.

اسامی افرادی که ازاین کمپین اعلام حمایت نموده اند
١ - عبدالله کاظمی ٢ - شورش فروتن نسب ٣ - وفاسعیدی ٤ - اسعد مریوانی ۵ - مسعود مریوانی ۶ - رضا امجدی ٧ - سید خالد حسینی ٨ - سید غالب حسینی ٩ - منیژه صادقی ١٠ - شکوفه محمدیان ١١ - آزاد کریمی ١٢ - وفا قادری ١٣ - شیوا عاملی راد ١٤ - صلاح مجیدی ١۵ - عباس اندریاری ١٦ - ادیب سوره بومه ١٧ - فرامرز احمدی ١٨ - ریبوار عبدالهی ١٩ - سروین عبدالهی ٢٠ - فائزه نوری زاد ٢١- خالد ساعدی ٢٢- علی سهرابی ٢٣ - طیب چتانی ٢۴- بختیار چتانی ٢۵- هوشیار چتانی ٢٦- زانیار دباغیان ٢٧- فرزاد مرادی نیا ٢٨- جلیل محمدی ٢٩- نوشین محمدی ٣٠- شیرکو حسینی ٣١- گوهر ناصری ٣٢- زاهد مرادیان ٣٣- مریم صادقی ٣۴- محمد بختیاری ٣۵- عبدالله خانی ٣٦ - حامد محمودی نژاد ۳۷ - سوسن رازانی ٣۸ - کیومرث بهشتی زاد ٣۹ - اکبر زاهدی ۴۰ - کژال کریمی نژاد ۴۱ - شعبان محمدی ۴۲- چیاکو محمدی ۴٣ - علی رسولی ۴۴- شریف جلیلی ۴۵ - کارو جلیلی ۴۶ - کژال نصرالهی ۴۷ - ماهان محمدی ۴۸ - عزیز مرادی ۴۹ - جمال کاظمی ۵۰ - بهاالدین مرادی ۵۱ - شمس الدین مرادی ۵۲ - خبات دهدار ۵۳ - شکر کریمی ۵۴ - کاوه رحمانی ۵۵ - فراست صادقی ۵۶ - توفیق امین پناه ۵۷ - فرامرز شریعتی ۵۸ - حسین کمانگر ۵۹ - احمد سجادی ۶۰ - مریم میرکی ۶۱ - علیرضا خانزادپور ۶۲ - آرام زندی ۶۳ - مظفر صالح نیا ۶۴ - مجید حمیدی ۶۵ - شایسته احمدی ۶۶ - بهروز احمدی ۶۷ - محمد عزیزی ۶۸ - فریبا رضایی ۶۹ - محمد گویلیان ۷۰ - پروین نامداری ۷۱ - صلاح زمانی ۷۲ - خلیل دورگیران ۷۳- بیژن رستمی ۷۴ - وریا قمری ۷۵ - حسین خضری ۷۶ - رفیق کریمی ۷۷ - محمد اميراني ۷۸- سيروان پرتونوري ۷۹ - ترزه عباسي ٨۰ - چنور مكي ٨۱ - شنو فاتحي ٨۲ - ويكتور آرام ٨۳ - عدنان قادری ٨۴ - هاشم رستمی۸۵ - پریسا خانزادپور ۸۶ - شهلا ندرویسی ۸۷ - شرافت ابراهیمی ۸۸ - احمد قمری ۸۹ - کیوان صادقی ۹۰ - فرشید گویلی ۹۱ - چیاکو حسینی ۹۲ - آرمان زندی ۹۳- حیدر سبحانی ۹۴ - زانیار پورعابد ۹۵- کوروش جعفری ۹۶- فرین مهدی۹۷ - فردین میرکی ۹۸ - گلباغ بهمنی ۹۹ - لیلی شعبانی ۱۰۰ - مصطفی عبدی نژاد ۱۰۱ - کمال ملکی ۱۰۲- دلسوز ملکی ۱۰۳- امید -اسدی ۱۰۴ - جلال احمدی ۱۰۵ - آرمان محمدی ۱۰۶ - فواد زندی ١٠٧ - شوگار فاتحی ١٠٨- بهنام فاتحی ١٠٩ - گلاویژ رستمی ١١٠- ناهید خیرابی ١١١- عابد کریمی ١١٢ فرشی کریمی ١١٣ - شیرین کریمی ١١۴ - لیلا رحیمی ١١۵- محمد صالح کمانگر ١١٦ - صباح ملکی ١١٧- محمد اشرفی ١١٨ - رحیم باجور ١١٩ - لقمان ویسی ١٢٠ - فرزاد -رضایی١٢١- کیهان اکبری ١٢٢ - حافظ کریمیان ١٢٣- شرمین کرم پور ١٢۴ - ابوبکر رضایی ١٢۵ - فرهاد عرب زاده ١٢۶ - معین نعمتی ١٢٧- کژان ناصر آبادی ١٢٨ فراست ناصری ١٢٩ - ریحانه انصاری ١٣٠ - مهران خورشیدی١٣١- سیما احسان خواه ١٣٢ - امیر جواهری لنگرودی ١٣٣ - نامق رحمان پور ١٣۴ - ستار ویسی١٣۵- آرش کریمیان ١٣۶ - پروین ذبیحی ١٣٧- سعید کامران ١٣٨ - غریب مرادی ١٣٩ - بهزاد سهرابی -١٤٠ صباح حیدری١٤١- شاهد علوی - ١٤٢ نصه ساعدپناه ١٤٣ - سوسن شهبازی -١٤٤ رزگار محمودی١٤۵- جهانگیر محمود ویسی - ١٤٦عمر مینایی ١٤٧- بختیار رحیمی - ۱۴٨ ژیار همت ١۴٩- پرستو میرزایی -١۵٠ فردین میر حسنی ١۵١ -اسماعیل عبدی -١۵٢ عبدلله مرادی۱۵۳- یدالله قطبی -۱۵۴ احسن وزیری۱۵۵ - شاهو حسین پناهی -۱۵٦ امجد رستمی۱۵٧- فرمیسک عزیزی ۱۵٨ - نسرین سفید بنی ۱۵٩ - سیروان سهرابی ۱۶٠ - نگار صالحی

******************

کارگران، زحمتکشان و مردم آزادیخواه ایران

همانگونه که مستحضرید جنبش کارگری و فعالین آن طی سال های اخیر و در سایه ی سیاست های ضد کارگری موجود، تنها به جرم دفاع از منافع طبقاتی خود و دیگر کارگران، مصائب بیشماری را متحمل بوده است. تهدید، تعقیب، بازداشت و زندان فعالین کارگری و کارگران پیشرو، دیگر به بخشی واقعی از زندگی روزمره ی طبقه ی کارگر ایران در راه کسب منافع طبقاتی خویش شده است. عوامل سرمایه با تأکید براجرای این سیاست ها، سعی در محدود نمودن بخش عظیمی از ظرفیت های مبارزاتی نهفته در درون جنبش کارگری نموده، تا شاید بدین وسیله هرگونه فرایندِ زمینه سازِ حرکت های توده ای و طبقاتی را با گسست مواجه نماید، و با خیالی آسوده به بازتولید استثمار خویش بپردازد.
شاهرخ زمانی یکی از همین بیشمار انسان های شرافتمندی است که سالهاست به جرم دفاع از حقوق و منافع طبقه ی کارگر ایران در زندان می باشد، و سرافرازانه، زندان را به عرصه ی دیگری از مبارزات برحق طبقه ی کارگر مبدل نموده، و هنوز هم خود را پایبند به ادامه ی همان اصول مبارزاتی طبقه ی کارگر می داند. وی بیش از یک ماه است در اعتراض به فشارهای بیش از حد مسئولین امنیتی، در زندان قزل حصار کرج دست به اعتصاب غذایی نامحدود زده، و اعلام نموده است تا دستیابی به خواست های خود در پایان بخشیدن به تمامی فشارهای وارده، به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد. که این امر امکان بروز مشکلات بسیار خطرناکی را برای ایشان فراهم نموده، و سلامتی وی را لحظه به لحظه با خطرات جبران ناپذیری مواجه می نماید.
لذا ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، در راستای همدلی و حمایت از خواست های برحق شاهرخ زمانی، کمپینی یک روزه را در پشتیبانی از این فعال کارگری تشکیل داده، و از عموم کارگران و انسان های شرافتمند ایران نیز دعوت به عمل می آوریم که با پیوستن خود به این کمپین، مهری دوباره بر حقانیت مواضع جنبش کارگری و نماینده های آن (خصوصاً شاهرخ زمانی) گذاشته، و با اعتصاب غذایی یک روزه ( ٢۴ ساعته)، گوشه ی کوچکی از رزم طبقاتی مان را به نمایش بگذاریم...

تاریخ فعالیت کمپین سه شنبه ٩٣/١/١٩

مدت زمان اجرای آن: ٢٤ ساعت (از ساعت ٢٤ دوشنبه الی ٢٤ سه شنبه)

کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج - ٩٣/١/١٦

http://defaazshahrokhzamani.blogfa.com