افق روشن
www.ofros.com

‼اولتیماتوم کارکنان رسمی صنعت نفت: منتظر حضورمان در میدان باشید


کارکنان رسمی صنعت نفت                                                                                                           چهارشنبه ۲۳ تیر۱۴۰۰ - ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱


اولتیماتوم کارکنان رسمی صنعت نفت: منتظر حضورمان در میدان باشید‼

اطلاعیه شماره ۲۶:
اولتیماتوم آخر خطاب به ذهن های آشفته:

خواسته‌های کارکنان رسمی صنعت نفت، عین قانون، در راستای قانون، در چارچوب قانون و مطابق با نص صریح قانون است؛ قانونی که ۸سال تمام توسط زنگنه قانون گریز گروگان گرفته شد ، اجرا نشد و هرچه هیاهو کردیم صدای فریادمان بگوش ناشنوای مسئولین منجمله نمایندگان خوب آلود مجلس نرسید، همانانی که به ناگاه خروس وجدانشان بانگ سر داده و خرزوخان باطنشان را به حضور فراخوانده است.
اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی:
تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور طبق این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
دولت موظف است که تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه های خود را جهت تطبیق عدم مغایرت با قوانین عادی به سمع ونظر رئیس مجلس شورای اسلامی برساند و همچنین طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس ‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
➖باتوجه به اظهارات کمیسیون انرژی در تاریخ ۶تیرماه که قصد اخذ مجوز از ریاست مجلس جهت اصلاح مصوبه قانون افزیشات حقوق کارکنان نفت در سال ۱۴۰۰ را داشتند، بنظر میرسد که نامه های آقایان دلواپس بیشتر بازی و شانتاژ رسانه ای باشد؛
➖از سوی دگر مبحث اجرای جز ۱بند الف تبصره ۱۲ هیچ ارتباطی به عملیاتی و ستادی بودن کارکنان نفت ندارد و مربوط به تبصره ۷ این قانون(موضوع سقف حقوق مزایا) می باشد.
دلیل این سنگ اندازی ها، جز دشمنی با کارکنان نفت که حساسیت و سختی شغلشان را با خون بهای خود پرداخت کرده اند، چه چیز دیگری میتواند باشد؟
ای کاش خون همکاران ما، روی زرد شما را که از پلیدی ذهن آشفته تان بر می آید کمی سرخ می‌کرد.
علیهذا با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت(ماده ۱۰) کارکنان رسمی صنعت نفت بالاخص نیروهای عملیاتی، طبق قانون متقن و رسمی کشور از شمول مجموعه قوانین خدمات کشوری خارج بوده و به اتکای دلیل قانونی اولویت قانون اخص بر اعم و همچنین تاخر و تقدم قانون، مشمول متوهمات آن نازک نیِ از آخر اولِ نماینده نما نه می شود و نه خواهد شد؛ شما اگر قانون مدار بودید و ادعای اشراف به راهکارهای قانونی حقوق کارکنان نفت دارید، همان زمان تصویب بودجه چرا ورود نکردید و انشاء ننوشتید؟
کلام آخر به همه(منظور از همه:بالا تا پایین مملکت، وزارتی، امنیتی، نظارتی، تماشاچی، بوقچی و… به هرآنکس دخیل است یا خود را دخیل می داند، و به هرآنکس که دخیل است اما خود را دخیل نمی داند): حقوق تیرماه کارکنان نفت، آخرین فرصت جبران ۸سال جفا نسبت بدان هاست، اگر حق خود را گرفتیم که فبها، اما اگر به هر دلیلی، هرجایی، هرکسی یا هر ناکسی باعث شود کارکنان نفت از حقوق و مزایای خود محروم شوند(حتی بمقدار اندک) منتظر حضورمان در میدان باشید. والسلام

کارکنان رسمی صنعت نفت

۱۴۰۰/۰۴/۲۲