افق روشن
www.ofros.com

جان رضا شهابی در خطر است


پشتیبانی از مبارزات ... - لندن                                                                             چهارشنبه ٦ دی ۱۳۹٦ - ۲٧ دسامبر۲۰۱٧


گزارش: تجمع اعتراضی د ر برابر سفارت

جمهوری اسلامی در لندن نسبت به وضعیت خطرناک رضا شهابی

روز سه شنبه ۲٦ دسامبر ۲۰۱٧ (۵ دی ۱۳۹٦) همزمان با فراخوان ربابه رضایی، همسر رضا شهابی برای حضور در وزارت کار و پیگیری وضعیت رضا شهابی، تجمعی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن به نشانه همبستگی با اقدام ایشان برگزار شد. در این تجمع که با فراخوان "کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران" بر پا شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن بنرها و عکس هایی از رضا شهابی و با سر دادن شعار، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و دیگر کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی در ایران شدند. همچنین چند تن از شرکت کنندگان طی سخنرانی کوتاه، تداوم زندانی کردن رضا شهابی که منجر به سکته ایشان شده و نیز ممانعت از دسترسی ایشان به امکانات درمانی توسط رژیم اسلامی را به شدت محکوم کردند و رژیم را مسئول مستقیم فرجام وضعیت خطرناک سلامتی رضا شهابی دانستند.
این تجمع به مدت یک ساعت ادامه یافت و در پایان تجمع کنندگان با حرکت به سمت سفارت جمهوری اسلامی وارد محوطه سفارت شدند و بنر بزرگی که برآن نوشته شده بود: "رضا شهابی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد" را به درب سفارت نصب کردند و در همان حال علیه اقدامات کارگر ستیز و جنایت کارانه رژیم شعار دادند. مدتی بعد، نیروهای پلیس که به احتمال قوی از سوی عناصر سفارت فراخوانده شده بودند، خود را به محل رساندند و از تجمع کنندگان خواستند که بنر را از درب سفارت بکنند. تجمع کنندگان اما با نا دیده گرفتن خواست پلی، محوطه را بطور هماهنگ ترک کردند.

‍کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران

لندن ۲٦ دسامبر ۲۰۱٧

**************

جان رضا شهابی در خطر است

‍دهانت را می‌بویند

مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم

وعشق را کنار تیرک راه‌بند

تازیانه می‌زنندمکان: 16 Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PT

در پی دومین سکته مغزی رضا شهابی در زندان رجایی شهر، و جلوگیری از فرستادن او

به بیمارستان برای درمان و مراقبت، ربابه رضایی همسر وی در اعتراض به این وضعیت

و پی گیری آزادی فوری او روز سه شنبه به وزارت کار خواهد رفت.

ما در همبستگی با این فراخوان و با خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی

روبروی سفارت جمهوری اسلامی ايران در لندن گرد‌هم می‌آییم.

زمان: سه‌شنبه بیست و ششم دسامبر ٢٠١٧ ساعت ١٣ تا ١۴ بعد از ظهر

کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران