افق روشن
www.ofros.com

گزارش گردهمایی اعتراضی در در لندن

فراخوان تظاهرات در دفاع از رضا شهابی

کمپین پشتیبانی از مبارزات کارگری                                                                      شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹٦ - ۹ سپتامبر۲۰۱٧


گزارش گردهمایی اعتراضی در برابر کنسول گری جمهوری اسلامی در لندن

روز پنچ‌شنبه هفتم سپتامبر، شانزدهم شهریور، در سی‌مین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و سی ونه‌مین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر و معلمان زندانی، تظاهراتی در روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ بعد از ظهر برگزار شد.
تجمع کنندگان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که عکس رضا شهابی و اسماعیل عبدی همراه با شعار‌های چون "رضا شهابی آزاد باید گردد"، "اسماعیل عبدی آزاد باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و "کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد" در روی آن‌ها چاپ شده بود. این شعارها از بلندگو پخش می‌شد.
در اولین دقایق این گردهمایی، یکی از ماموران کنسولگری که به نظر می رسید از مسوولین آنان باشد، با حالتی برافروخته و پرخاش‌گرانه به میان تجمع کنندگان آمد و گفت شعار ندهید. او پس از آن‌که با اعتراض و خشم حاضران روبرو شد، درخواست کرد که خواسته‌های خودتان را آرام مطرح کنید.
در انتهای گردهمایی یکی از اعضای کمپین، ضمن تشکر از شرکت کنندگان، گفت: این کمپین از ده روز پیش کار خود را آغاز کرده است. آماج اصلی این کمپین به ویژه در شرایطی که رضا شهابی و دیگر زندانیان در اعتصاب غذا بسر می‌برند، جلب حمایت سریع تشکل‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین‌المللی از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی است. کمپین در اولین گام در پی تماس با مسوول روابط بین‌الملل کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا " تی یو سی" از آن‌ها برای حمایت از فعالین کارگری و به‌ ویژه رضا شهابی که در اعتصاب بسر می برد درخواست اقدامی فوری کرد. دبیر کل این اتحادیه با انتشار نامه‌ای علنی به مسوولین جمهوری اسلامی، باز‌داشت مجدد رضا شهابی و زندانی کردن فعالین کارگری را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنان شد. این نامه در سایت رسمی این تشکل کارگری انتشار یافت و سپس به فارسی ترجمه و منتشر شد.
گام دوم کمپین این بود که، نامه ای به عفو بین االملل نوشت و درخواست دیدار با آن ها را مطرح کرد. در این نامه از آن‌ها خواسته شده است که پیش قدم شوند و یک روز ی را به نام "اقدام بین المللی" در پشتیبانی از کارگران زندانی، معلمان و زندانیان سیاسی با هم‌کاری اتحادیه‌های کارگری و نهادهای حقوق بشر سازمان بدهند.
تا کنون شرکت کنندگان در این کمپین به این ترتیب است: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- لندن، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست و سازمان راه کارگر

کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی- لندن

*************

فراخوان تظاهرات در دفاع از رضا شهابی