افق روشن
www.ofros.com

!شاهرخ زمانی باید آزاد گردد


كمیته پیگیری                                                                                              چهارشنبه ٢۵ خرداد ١٣٩٠

به: کارگران، تشکل ها و نهاد های کارگری و حقوق بشری و رسانه ها!
نیروهای امنیتی در تاریخ ١٧ خرداد ماه ١٣٩٠ شاهرخ زمانی كارگر ساختمانی و عضو كمیته پیگیری و فعال كارگری در حالی که در حال مسافرت بود را در میانه ی راه تهران- تبریز از اتوبوس پیاده كرده وبا خود بردند. این نوع دستگیری كه بدون مراحل قانونی انجام میگیرد نه اولین بار است و نه آخرین بار كه توسط ماموران اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی به وقوع می پیوندد. این نوع دستگیری هدفمند است. چنانچه برای فرد ربوده شده هرگونه اتفاقی بیافتد و یا فرد مذكور به دلایلی جان باخت، مسئولیت آن را هیچ سازمان اطلاعاتی بر عهده نمیگیرد؛ همچنین با این نوع رفتارهای اطلاعاتی فضای رعب و وحشت در جامعه را دنبال میكنند.
خانواده این كارگر، فعالین کارگری و دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر حق خود میدانند كه در باره مفقود شدن عزیزشان سازمانهای زیربط از جمله نهاد های امنیتی همچون وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را زیر سوال بكشند. قوه قضائیه باید در این باره پاسخگو باشد.
ما اعضای كمیته پیگیری آزادی بی قید و شرط این فعال كارگری را از دولت جمهوری اسلامی خواهان هستیم و از دیگر سازمانهای كارگری و اتحادیه های كارگری جهان میخواهیم كه برای آزادی این كارگر و فعال كارگری كه عضو كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری است از هر تلاشی فرو گزاری نكنند. فعالیت برای مطالبات كارگری و فعالیت اجتماعی حق مسلم هر انسانی است. به ویژه كارگری كه برای حقوق مسلم خودش فعالیت نماید. مسلماً تأمین جانی شاهرخ زمانی بر عهده دولت جمهوری اسلامی است.

كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری - ٢۵ خرداد ماه ١٣٩٠

Komite.peygiri@gmail.com