افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه ی رسمی کمیته پیگیری در مورد وبلاگ و ایمیل


کمیته پیگیری                                                                                                          شنبه ١ آبان ١٣٨٩

کارگران، فعالین کارگری
بدینوسیله به اطلاع عموم میرسانیم که از این پس این کمیته از طریق ایمیل رسمی خود که در ذیل مندرج است مکاتبات خود را انجام خواهد داد و همچنین اخبار،گزارشات ،بیانیه ها و نظرات رسمی ما در وبلاگ ما به آدرس زیردرج خواهد گردید.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٢٧ مهرماه ١٣٨٩

komite.peygiri@gmail.com
www.komitepeygiri.blogfa.com