افق روشن
www.ofros.com

حداقل دستمزدها باید به بالاتر از چندین برابر خط فقر افزایش یابد


كمیته پیگیری                                                                                                     جمعه ٢٩ بهمن ١٣٨٩

به پایان سال نزدیك می شویم ، سالی كه با دیگر سالها متفاوت است. هر سال شورای عالی كار ((نهادی كه آخر سال گرد هم جمع میشوند وبا چرتكه وسلابه تصمیم میگیرند كه افزایش حقوق كارگران با ١٠ الی ١۵ درصد كفاف هزینه زندگی شان باشد ))تشكیل جلسه می دهند. شورای عالی كار ، هرگز در تمام این سالها فكر هزینه زندگی حقوق بگیران را كه سیر صعودی داشته رانكرده است وبا حمایت و سر سپردگی به منافع کارفرمایان و دولت ،زندگی کارگران را در فقر و تنگدستی فرو می برد.
از قرار معلوم در بهار امسال افزایش قیمتها پلكانی انجام میشود. بخش دوم افزایش قیمت بنزین و گازوییل و دیگر اقلام انرژی ،( برق ،گاز،آب که مصادف با افزایش ۵٠٠%الی ٧٠٠%درصدی می باشد) ، در زمره مرحله دوم افزایش قیمتها ست.
طبق نظر كارشناسان و مسئولین خود سازمانهای زیربط ،خط فقر را تا بالای یك میلیون تومان اعلام می شود ،واز سویی دیگر كارخانه ها و شركتها یكی پس از دیگری تعطیل می شوند وبا افزایش میلیونی لشكر بیكاران وعدم پرداخت دستمزدها ویا تعویق در پرداخت ماهها حقوق كارگران ،وضعیت بحرانی و غیر انسانی برای كارگران ایجاد كرده اند واین نه یك امر طبیعی ونه جغرافیایی بلكه وضعیتی است كه به دست خود دولت پیش آمده است.
اجرای طرح تحول اقتصادی ،حذف سوبسید كالاها و پرداخت نقدی یارانه ها ،باعث افزایش قیمت اقلام كالاها گردیده واین خود سود سرمایه داران را چندین برابر افزایش می دهد.
آیا به جز این است كه كارگران تنها كالایی كه برای فروش دارند نیروی كارشان می با شد؟ از طرفی نداشتن نماینده وتشكل های واقعی ،كه بتواند قیمت نیروی كارش را تعیین كند ،یك زندگی چندین برابر زیر خط فقررا برای كارگران تحمیل كرده اند و دستمزدهایی كه تا كنون پاسخگوی هزینه زندگی و حقوق و منزلت انسانی را برایشان نداشته است.
افزایش قیمت نان ، بنزین ، و مواد سوختی كه شامل كرایه ماشین هم میشود رشد ٣٠ درصدی داشته و هزینه اجاره خانه رشدی بالای ٣٠ درصدی را شروع کرده است ،حال بماند كه هنوز فیش قبوض برق و آب و گاز به دست مردم نرسیده !!!!،دولت اعلام میكند كه قیمت انر‍‍ژی در جهان بالاتر از ایران است
دولت قیمت بالای سوخت در كشورهای دیگررا می بیند ولی دستمزدهای كارگران و كارمندان و قیمت كالای مصرفی را در آن كشورها نمی بیند!!!
قیمت گوشت در آمریكا بالاتر از ۴ دلار نیست كه برابر با ۴٢٠٠ تومان می شود ویا دستمزد یك كارگر انگلیسی در یك روز برابر با ١٣ كیلو گوشت می شود.آیا در ایران دستمزد یك كارگر در یك روز برابر با یك كیلو گوشت است ؟؟.اگر آقایان قیمت سوخت را در دنیا مبنای گرانی و افزایش قیمتها می بینند بهتر است بدانند كه دستمزدها هم باید مانند آن كشورها پرداخت شود.
هزینه زندگی كارگران با دلار محا سبه میشود وبا رالر پرداخت می گردد !؟ افزایش ١۵ درصدی دستمزدها یك نسل كشی قانونی در ایران است واین جنایتی آشكار بر علیه مردم زحمتكش و فقیر است . افزایش نرخ سود سرمایه داران و پایین نگهداشتن حداقل دستمزدها و آوار كردن هزینه های گزاف دولت و سازمان هایش وچپاول رانت خواران و مدیران و معاونان سازمانها و شركتها وكارخانه ها بر دوش مردم ، تحمیل زندگی بدتر از دوران بردگی در قرن ها پیش است واین چیزی است كه انسان كنونی آن را نمی پذیرد و تحمل نخواهد كرد.
ما اعلام میداریم كه حداقل دستمزدهای كارگران بایدنه تنها فراتر از نرخ تورم واقعی ،بلكه با احتساب تامین شرافتمندانه هزینه زندگی خانواده ها در شرایط اقتصادی كنونی وبا نظر نماینده های منتخب مستقل كارگران تعیین شود.
زندگی در زیر خط فقر برای ما وخانواده هایمان غیر قابل تحمل است وبا تلاش و اتحاد و پیگیری واز طریق ایجادتشكل های مستقل كارگری و اتحاد کارگران به هر طریق ممكن به این وضعیت خاتمه خواهیم داد

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری - دی ماه ١٣٨٩