افق روشن
www.ofros.com

اعتراض به ادامه بازداشت فعالین کارگری


کمیته پیگیری                                                                                                    چهارشنبه ١ آبان ١٣٩١

اعتراض کمیته پیگیری به ادامه بازداشت فعالین کارگری

و محکوم کردن قتل کارگر آزادیخواه ستار بهشتی توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی

بیش از دو سال و نیم از دستگیری و بازداشت ناعادلانه و برنامه ریزی شده سه تن از اعضای کمیته پیگیری، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی زبان گویای کارگران زحمتکش ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات می گذرد. دامنه سرکوب گسترش یافته و شامل فعالین کارگری و دانشجویی و فعالین سیاسی، روزنامه نگاران و وکلاء، فعالان زنان و حتی کاربران ساده اینترنت شده است. اقدام کارگران در تاسیس تشکلهای کارگری و سندیکا که به منظور ایجاد امکان برای بیان درخواست حقوق صنفی اشان است خشم حکومت مدافع سرمایه داران را که علت اصلی همه مشکلات ملت ایرانند برانگیخته است تا آنجا که اخیراً نیز کارگری آزادیخواه بنام ستار بهشتی را فقط بجرم اینکه وبلاگ نویس است واز اینطریق نظریات خودرا در اینترنت اعلام داشته است، دستگیر کرده و بعد از ۴ روز جسد وی را مخفیانه دفن می کنند. این اعمال جنایتکارانه نشانه ضدیت این حکومت مدافع سرمایه داران با کارگران و آزادیخواهان است.
به موجب اصل ٢٦ قانون اساسی تشکیل جمعیت صنفی آزاد است ، اما حکومت با دستگیری های فعالین کارگری عملا" ثابت کرده است که قانون خودش را زیر پا گذاشته و تلاش دارد با ایجاد رعب و وحشت کارگران را از پیگیری مطالبات و حقوق صنفی اشان بازداشته و آزادی های مدنی و حقوق شهروندی به سخره بگیرد. کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری برخورد غیرقانونی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی را در سرکوب و بازداشت فعالین کارگری وتشکل های مستقل کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین دربند ازجمله اعضای کمیته پیگیری بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دیگر فعالین کارگری فریبرز رییس دانا و رضا شهابی، پدرام نصرالهی و ... می باشد. کمیته پیگیری همچنین حمایت خود را از اعتراض و اعتصاب کارگران برای مقابله با اخراج و بیکارسازی ها، پرداخت بموقع دستمزدها، فقر و تنگدستی بیشتر ناشی از تورم لجام گسیخته و سایر بی حقوقی های دیگر که همگی در جهت منافع مشتی اندک از افراد جامعه یعنی سرمایه داران بزرگ می باشد را اعلام می نماید. حق گرفتنی است و اعتصاب و اعتراض یکی از راه های گرفتن آن است.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری - آبان٩١