افق روشن
www.ofros.com

بهنام ابراهیم زاده به معالجه فوری نیاز دارد


کمیته پیگیری                                                                                                               يكشنبه ٧ اسفند ماه ١٣٩٠

طی هفته گذشته خانواده بهنام ابراهیم زاده در تماسی که با او داشتند مطلع شدند که بهنام درخواست کرده بود به او اجازه داده شود برای معالجه به خارج از زندان برود اما مسئولین زندان همچنان در آزار دادن و اذیت کردن زندانیان با درخواست بهنام ابراهیم زاده مخالفت کرده و اعلام کردند در بهداری زندان رسیدگی خواهند کرد .اما همه می دانیم که نه تنها بهداری زندان امکانات معالجه را ندارد بلکه به طور قطع قصد معالجه هم ندارند . در حال حاضر گوش و بناگوش بهنام به شدت دچار عفونت و تورم شده است و آنقدر شدت دارد که او به طور دائم دچار سردرد است ،برخی اوقات شدت درد به اوج می رسد و تاب و تحمل بهنام را از بین می برد.
تنها جرم بهنام حمایت از کودکان کار و خیابان و عضویت در شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در جهت کسب حقوق کارگران است ،او را به بهانه های واهی و دروغین دستگیر ،محاکمه و زندانی کرده اند.
ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و تمامی کارگران زندانی هستیم . می خواهیم هر چه زودتر بهنام برای معالجه به یکی از بیمارستانهای بیرون زندان اعزام گردد . اعلام می داریم مسئولیت ادامه ی آزار و اذیت و وارد شدن هر گونه ضایعه ی جسمی و روحی به بهنام ابراهیم زاده بر عهده ی مسئولین زندان و قضائی مربوطه است .

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

۴/١٢/١٣٩٠