افق روشن
www.ofros.com

بهنام ابراهیم زاده کارگر دربند باید آزاد گردد


کمیته پیگیری                                                                                                    جمعه ٢٧ خرداد ١٣٩٠

یك سال از دستگیری و زندانی شدن بهنام ابراهیم زاده كارگر و عضو كمیته پی گیری ایجاد تشكلهای کارگری میگذرد. برای بهنام، حکم اولیه ی بیست سال زندان صادر شده بود که بعدا این حکم و پرونده به شعبه ی دیگری ارجاع شد تا مجددا بررسی گردد. در آخرین دادگاهش كه در روز ٢٢ خرداد سال جاری تشكیل شد، علاوه بر انچه برای كلیه محكومین سیاسی اتهام شمرده میشود. مانند تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، شركت در تجمعات غیر قانونی و از این جمله اتهامات واهی كه همگی قبلا روی اوراق چاپ شده قوه قضاییه آماده شده و برای هر پرونده تعدادی از این اتهامات را بخشش میکنند - برای بهنام اتهامات واهی دیگری نیز برشمرده اند؛ ارتباط با یک خبرگزاری خارجی در ازای دریافت مبالغ هنگفت! و نیز ارتباط با یک سازمان سیاسی اپوزوسیون! دستگاه قضایی حتا به خود زحمت نمیدهد این اتهامات را در مورد نفرات مختلف کمی تغییر دهد! برای این اتهامات بی اساس حتا سر سوزنی ادله و شواهد ارائه نداد اند.
ومهمتر از همه اینكه ایشان را در جایی دستگیر كردند كه هیچ ربطی به اتهامات شمارش شده فوق ندارد. بهنام را در حال مسافرت درون شهری در اتوبوس شركت واحد كه در حال عبور از مسیر میدان انقلاب بوده است دستگیر کرده اند.
کلیه ی این اتهام زنی های واهی و دستگیری های بی اساس تنها برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و برای تداوم سرکوب و ایجاد سد و مانع در مقابل مطالبات مردم و جنبش های اجتماعی صورت میگیرد.
بهنام ابراهیم زاده كارگر كارخانه پلی اتیلن واقع در شهرك صنعتی شور آباد شهر ری بود که با حداقل دستمزد زندگی خانواده اش را تأمین میکرد. او بدون كمترین مصادیق مجرمیتش دستگیر و محكوم به بیست سال زندان شده است. محکومیتی که به واسطه ی بی اساسی اتهامات و بی دلیل و بنیاد بودن در نوع خود بی نظیر است.
بهنام بر اساس حق اولیه و انسانی خود یک فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری بوده است. ما اعضای كمیته پیگیری از تمامی سازمانهای كارگری و از جمله اتحادیه های كارگری جهان و سازمانهای مدافع بشر میخواهیم که برای آزادی بی قید و شرط بهنام ابراهیم زاده از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٢۴ خرداد ١٣٩٠

Komite.peygiri@gmail.com