افق روشن
www.ofros.com

اعتراض به بازداشت علیرضا ثقفی

کانون نویسندگان ایران                                                                                       یکشنبه ١٨ بهمن ۱٣٨٨

عصر روز دوشنبه ۱۲/۱۱/٨٨ علیرضا ثقفی، عضو و صندوقدار کانون نویسندگان ایران، به یکی از مراکز امنیتی احضار و بازداشت شد. چند ساعت بعد مأموران به خانه‌ی او ریختند و ضمن بازرسی منزل، کامپیوتر و نوشته‌های او را با خود بردند. تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
کانون نویسندگان ایران بازداشت علیرضا ثقفی، عضو دیرین این کانون و فعال اجتماعی، را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی ‌قید و شرط او و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران

۱٣/۱۱/٨٨