افق روشن
www.ofros.com

دربارۀ بازداشت فریبرز رئیس‌دانا


كانون نویسندگان ایران                                                                                             شنبه ۴ دیماه ١٣٨٩

اطلاعیه‌ى كانون نویسندگان ایران

درباره‌ى بازداشت فریبرز رئیس‌ دانا

مردم آزاده!
دكتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران كانون نویسندگان ایران نیمه‌شب ٢٧ آذر با یورش مأموران لباس‌شخصى به منزلش دستگیر شده است. در كشورى كه به‌تازگى "نماینده‌"اش در كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام كرده‌ است ایران آزادترین كشور جهان است، اقتصاددانى را ظاهراً به اتهام اظهارنظر درباره‌ى «طرح تعدیل اقتصادى و حذف یارانه‌ها» كمتر از دو ساعت پس از مصاحبه بازداشت می‌كنند، تنى چند از روزنامه‌نگاران را از محل كار خود می‌ربایند، وكیلى را به اتهام دفاع از متهمان سیاسى به بند می‌كشند و مرگ تدریجى او از گرسنگى را با بی‌اعتنایى نظاره می‌كنند، كارگرى را كه جرمى جز دفاع از حقوق صنفى و سندیكایى ندارد ماه‌ها در زندان نگاه می‌دارند و ...
كانون نویسندگان ایران، كه به حكم منشور خود آزادى بیان را حق بی‌چون‌وچراى هر شهروند ایرانی، بى هیچ حصر و استثنا، می‌داند خواهان آزادى بی‌ قید و شرط فریبرز رییس‌دانا و همه‌ى زندانیان سیاسى و عقیدتى دیگر است.

كانون نویسندگان ایران

٣٠ آذر ١٣٨٩