افق روشن
www.ofros.com

جلوگیری ازبرگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران


کانون نویسندگان ایران                                                                                       شنبه ٦ شهریور ۱۳۹۵ - ۲٧ اوت ۲۰۱٦

جمعه پنجم شهریورماه ۱۳۹۵، ماموران امنیتی با حضور درمحل برگزاری مجمع عمومی سالانه ی کانون نویسندگان ایران (درمنزل یکی ازاعضا) مانع برگزاری این مجمع شدند.
ما بارها اعلام کرده ایم نویسنده ایم و ما را با قدرت سیاسی کاری نیست، اما مخالف سانسور و خواهان آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا برای همگان هستیم و بدیهی است مجامع عمومی کانون نیز هدفی جزاین را دنبال نمی کنند. اما طی ده روز اخیر سه تن از اعضای هیئت دبیران کانون، فاطمه سرحدی زاده و اکبر معصوم بیگی، علی رضا عباسی و منشی کانون قارن سوادکوهی و یکی دیگر از اعضای کانون، رضا خندان مهابادی به وزارت اطلاعات احضاروبه آنان تاکید شده است ازبرگزاری مجمع عمومی کانون خودداری کنند.
شگفت این که حق تشکل وتجمع وحق امنیت در چهاردیواری مسکونی وخصوصی حتی به موجب همه ی قوانین جاری برای مردم تضمین شده وممانعت ازاین حقوق، جرم و قابل تعقیب است . اما امروز دقیقا همین حقوق سلب و لگدمال شده است.
هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ضمن اعتراض به جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی کانون، اعلام می کند که برابراساسنامه ی کانون، تا انتخاب هیئت دبیران بعدی به وظایف خود عمل خواهد کرد.

کانون نویسندگان ایران

۵ شهریور۱۳۹۵