افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت اخراج محمد شریف از دانشگاه


كانون نویسندگان ایران                                                                                    جمعه ٢ اردیبهشت ١٣٩٠

بیانیۀ كانون نویسندگان ایران

به مناسبت اخراج محمد شریف از دانشگاه

محمد شریف، مدرس دانشگاه، عضو و بازرس كانون نویسندگان ایران، و وكیل دادگسترى هفته‌ى گذشته از دانشگاه علامه طباطبایى اخراج شد. در نامه‌اى كه به این مناسبت به او داده شده است دلیل اخراج شریف را عدم صلاحیت او عنوان كرده‌اند. اما واقعیت این است كه شریف طى سال‌هاى گذشته وكالت شمار زیادى از فعالان سیاسی تحت‌تعقیب را بر عهده داشته و آشكار است كه اخراج او تاوان دفاع پیگیر از زندانیان سیاسى و فعالیت در كانون نویسندگان ایران و بخشى از فشارهایى است كه براى فلج كردن و به انفعال كشیدن فعالان اجتماعى مستقل به آن‌ها وارد می‌شود.
كانون نویسندگان ایران اخراج محمد شریف و اِعمال فشار به وكلاى آزادی‌خواه را محكوم می‌كند و خواهان بازگشت او به دانشگاه و توقف این‌گونه اقدامات ایذائى و تنگناهاى معیشتى در مورد فعالان اجتماعى مستقل است.

كانون نویسندگان ایران - ٢٣ فروردین ۱۳۹۰

http://www.kanoon-nevisandegan-iran.org