افق روشن
www.ofros.com

بیانیه تبریک سال نو و تقویم کارگری ١٣٩۴


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                  یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۹۴ - ٢٢ مارس ۲۰۱۵

بیانیه تبریک سال نو

«بهاری دیگر آمده است
آری
اما برای آن زمستان‌ها كه گذشت
نامی نیست
نامی نیست»

سال گذشته را در حالی پشت سر می‌گذاریم كه غم‌ها و شادی‌هائی چند را در زندگی كارگران و زحمتكشان سراسر جهان شاهد بود. از طرفی پیروزی كارگران و زحمتكشان درانتخابات یونان و آزاد شدن شهر مقاوم كوبانی از دستان جنایتكاران مرتجع شادمانی را برای مردم منطقه به همراه داشت و از طرف دیگر ادامه جنگ و خونریزی در كشورهای عراق و سوریه همانند زخمی ناسور بر بدن كارگران و زحمتكشان منطقه و سراسر جهان هم چنان ادامه دارد.
در زندگی اقتصادی و اجتماعی، مبارزات كارگران و زحمتكشان در سراسر جهان با نظام منحط سرمایه‌داری هم چنان ادامه داشته و سرمایه‌داران و قدرت‌مداران نیز در برابر خواست كارگران و زحمتكشان برای داشتن یك زندگی بالاتر از خط فقر مقاومت می‌كنند.
در ایران، پیروزی كارگران خودروسازی،فصل جدیدی را در مبارزات كارگران و زحمتكشان آغاز كرد و اعتراض سراسری معلمان، پرستاران، کارگران معدن و مبارزات ده‌ها مجتمع كارگری دیگر از درخشان‌ترین اعتراضات کارگری در سال‌های گذشته بود. گرچه محكومیت‌های زندان برای فعالان كارگری و اجتماعی به زندان‌های طولانی و شلاق همچنان پا بر جا بود.
هر چند قدرتمداران، همانند همواره‌ی تاریخ، این پیام را درك نكردند و با افزایش ناچیز حقوق كارگران در سال آینده نشان دادند كه گوش شنوائی برای اعتراضات كارگران، زحمتكشان و مزد و حقوق‌بگیران ندارند، اما شك نیست كه با پافشاری بر خواستههای به حق با ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری خود، در انتها این زورمداران هستند كه باید تسلیم خواست زحمتكشان شوند.
این سال جدید را با آرزوی پیروزی‌های بیشتر و با امید دست‌آوردهای بزرگتر به همه كارگران و زخمتكشان تبریك می‌گوئیم.

كانون مدافعان حقوق كارگر

بهار ١٣٩۴

*************

تقویم کارگری ١٣٩۴

با آرزوی پیروزی در سال نو برای تمامی كارگران و زحمتكشان سراسر جهان

در طول تاریخ سرمایه‌داری، جنبش کارگری فراز و فرودهای بسیاری را از سرگذرانده و دست‌آوردهای بسیاری را، با بهایی سنگین به دست آورده است و هنوز تا رسیدن به عدالت و برابری، راهی طولانی در پیش رو دارد.
تقویم حاضر چکامه‌ای است از مبارزات و تجربه های کارگران در قرن گذشته و سعی در بازنمایی تلاش كارگران و فعالان كارگری در جهت سازماندهی هر چه بهتر مبارزات در دست‌یابی به حقوق انسانی‌شان دارد، حقوقی که بارها و بارها زیرپا گذاشته شده و می شود.
در این تقویم تلاش شده است به مناسبت روزها و ماه‌ها، برخی از مبارزات كارگران و زحمتکشان ایران و جهان، با كمی تفصیل آورده شود تا كارگران و فعالان كارگری با زمینه و تاریخچه مبارزات كارگری و دست‌آوردهای كارگران در مقاطع مختلف تاریخ بیشتر آشنا شوند. این کار با امكانات كم و مشكلات بسیار، تنها با پشت كار، تلاش و امید به رهایی كارگران و زحمتكشان تهیه شده است. می‌دانیم این گامی كوچك در راهی بزرگ است. با امید به همراهی و همکاری همه کارگران و مدافعان حقوق کارگر.

كانون مدافعان حقوق كارگر

بهار ١٣٩۴

این تقویم را می‌توانید از آدرس زیر: اینجا دانلود نمایید.