افق روشن
www.ofros.com

دستگیری سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنیم


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                    جمعه ٢١ خرداد ١٣٨٩

روز سه شنبه ١٩ خرداد، ساعت ٩ صبح مامورین امنیتی به منزل سعید ترابیان وارد شده و پس از بازرسی کامل منزل، وی را به همراه کیس کامپیوتر و وسایل دیگر با خود بردند.
سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد به مدت ۴ سال پس از اعتصاب رانندگان در سال ١٣٨۴ از کار اخراج شده بود. او پس از تلاش ها و پیگیری های بسیار حقوقی، به تازگی موفق شده بود به کار بازگردد.
کانون مدافعان حقوق کارگر این دستگیری را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید وشرط کلیه فعالین کارگری از جمله سعید ترابیان، علی اخوان، منصور اسالو، ابراهیم مددی و... و کلیه زندانیان سیاسی است.

کانون مدافعان حقوق کارگر

٢٠ خرداد ٨٩