افق روشن
www.ofros.com

تقویم کارگری ۱۳۹۵


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰ مه ۲۰۱٦

برای مشاهده و مطالعه تقویم کارگری ۱۳۹۵ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه تقویم کارگری ۱۳۹۵ اینجا کلیک کنید.

این دومین تقویم کارگری است که با هدف آشنایی بیشتر کارگران با تجربه مبارزات کارگران ایران تهیه شده است. در تقویم امسال ببشتر بر رویدادهای سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ تاکید شده است. دورهای که تلاشها و مبارزات کارگران و زحمتکشان به سرنگونی رژیم سلطنتی انجامید.
شوراها، سندیکاها و تشکلهای مستقل بسیاری در این دو سال تشکیل شد. در بسیاری از واحدهای تولیدی که صاحبان آن گریخته بودند، کارگران امر تولید را به دست گرفتند و در عمل ثابت کردند که حضور کارفرمایان و سرمایهداران برای تولید ضروری نیست. تلاشهای بسیاری نیز در جهت ایجاد تشکلهای سراسری انجام شد. هر چند که این دوره بسیار کوتاه بود اما تجربیات این دو سال برای جنبش کارگری بسیار ارزشمند و بی نظیر است.
این مجموعه نیز با تمام تلاشهای بی دریغ یارانی که در تهیه این مجموعه مشارکت داشتند، ناقص است. امید داریم دوستانی که اسناد و مدارکی از این سالها در اختیار دارند، ما را در تکمیل آن یاری کنند.
سلطه اقلیتی بر اکثریت عظیم انسانها و داشته های بشری امری است که باید تغییر کند. تلاش کارگران و زحمتکشان و صاحبان اصلی ثروتهای اجتماعی بر آن قرار است تا همه انسانها سهمی مناسب از زندگی داشته باشند و این تلاش همچنان ادامه دارد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵