افق روشن
www.ofros.com

تبرئه فعالان کارگری را تبریک می گوییم


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                      جمعه ۱٠ آبان ۱۳۹٢

اعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک در دادگاهی در رشت از تمامی اتهامات تبرئه شدند
۵ تن از اعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که به خاطر شرکت در مجمع عمومی این تشکل بازداشت شده بودند، پس از یک سال، در دادگاهی تبرئه شدند. بر طبق گزارشات این فعالان کارگری در دادگاه از فعالیت‌های خود دفاع کرده و تمامی این فعالیت‌ها را جزء حقوق خود دانسته‌اند. آنان دفاع از حقوق کارگران را وظیفه‌ی تمامی انسان‌های آگاه و متعهد دانسته‌اند.
بی‌گناهی کارگران و فعالان کارگری این بار برای دستگاه قضایی نیز مشخص شده است. این واقعه بیانگر آن است که تمامی فعالان کارگری که تا کنون به دلایل واهی به زندان محکوم شده‌اند و احکام ظالمانه و غیرواقعی گرفته‌اند، نیز بی گناهند و باید از زندان آزاد شوند، از جمله محمد جراحی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن تبریک به خاطر تبرئه‌ی این فعالان کارگری، خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی است که به خاطر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و دفاع از آزادی‌های اجتماعی با احکام ظالمانه، در سال‌های گذشته محکوم شده‌اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

آبان ١٣٩٢