افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت آزادی ابراهیم مددی


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                  شنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩١

بیانیه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت آزادی ابراهیم مددی

ابراهیم مددی با پایان یافتن دوران محكومیتش از زندان آزاد شد. وی با سرافرازی در دفاع از حقوق كارگران این دوران را به پایان رساند، در حالی كه در تمام مدت زندان او تنها در یك مورد، آن هم چند ماه قبل از آزادی به مرخصی آمد و حتا چند ماه از مدت زندان وی محاسبه نشد تا هر چه بیشتر این فعال كارگری را در زندان نگه دارند. به این تصور كه با نگهداری وی در زندان می توانند ترس و وحشت را در جنبش كارگری و در میان فعالین آن رواج دهند و كارگران را وا دارند كه از خواسته های به حق خود دست بردارند.
مددی آزاد شد، اما هنوز تعدادی از فعالین كارگری همچنان در زندان به سر می برند. علی اخوان، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و... هم چنان بر خواسته های به حق كارگران و زحمتكشان پای می فشارند و دوران محكومیت خود را به جرم ناكرده سپری می كنند. جرم آنان نیز دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان واعتراض به ظلم و ستم و نابرابری های طبقاتی و اجتماعی است.
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن تبریك و شادباش آزادی این فعال كارگری ، خواهان آزادی كلیه زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در بند است. زیرا دفاع از حقوق انسانی همه ی مردم ، حق مسلم همگان است.

كانون مدافعان حقوق كارگر - اول اردیبهشت ٩١