افق روشن
www.ofros.com

مهدی شاندیز کارگری بازداشت در روز جهانی کارگر را آزاد کنید

کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                            شنبه ۲٨ آذر ۱٣٨٨

مهدی فراحی شاندیزف فعال کارگری بازداشت شده در مراسم

روز جهانی کارگر نزدیک به هشت ماه است درسلول انفرادی زندان اوین بسر می برد.

طی فرخوانی از سوی تشكل های مستقل كارگری برای برگزاری روز جهانی كارگر (١١اردیبهشت) و گرامیداشت این روز كه محل آن در میدان آب نمای پارك لاله تعیین شده بود كارگران اصناف مختلف از این فراخوان استقبال كرده و در روز ١١ اردیبهشت در محل برگزاری جشن كارگری حضور پیدا كردند که متاسفانه حضور نیروهای انتظامی و امنیتی این مراسم را بر هم زد. با افزایش كارگران و خانواده های آنها تجمع رو به شكل گرفتن بود كه ناگهان نیروهای انتظامی و لباس شخصی به جمع كارگران و خانواده های آنها حمله كردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از شرکت کندگان در مراسم روز کارگر دستگیر و تعدادی نیز زخمی شدند. یكی از دستگیر شدگان اول ماه می آقای مهدی فراحی شاندیز بود که اکنون هشت ماه از بازداشت وی می گذرد و با وجود اینکه تمام دستگیر شدگان ١١ اردیبهشت (روز جهانی کارگر) با قرار وثیقه و كفالت آزاد شده اند آقای مهدی فراحی شاندیز همچنان در زندان اوین بسر می برد.
به گفته ی خانواده این فعال كارگری، در طول این مدت تنها چهار بار با وی ملاقات كرده اند که دو بار آن ملاقات حضوری و دو بار آن ملاقات كابینی بوده است. در کل مدت این هشت ماه آقای مهدی فراحی شاندیز در انفرادی نگهداری می شود و از لحاظ جسمی در شرایط بسیار سختی قرار دارد. در آخرین نقض حقوق اولیه انسانی توسط مقامات حکومتی علیه این فعال کارگری مسئولین زندان اوین با وجود آغاز فصل سرما از تحویل گرفتن لباس گرم از خانوده ی وی برای این زندانی خوداری می کنند.
مسئولین دادگاه انقلاب برای ممانعت از آزادی آقای فراحی در ابتدا اقدام به صدور وثیقه ی سنگین ١٠٠ میلیون تومانی برای این فعال کارگری می کنند و سپس بعد از آنکه خانواده ی او با مشقت این وثیقه را تامین می کنند به بهانه های مختلف از قبول وثیقه خودداری می کنند.
آقای آقای مهدی فراحی شاندیز طی ٢٠ روز گذشته از طرف شعبه ١٢ دادگاه انقلاب به ٩ ماه حبس تعزیری محكوم شده و این حكم به طور شفاهی در سلول انفرادی به ایشان ابلاغ شده است. جرم اعلام شده در پرونده ی این فعال کارگری اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیر قانونی می باشد. به گفته خانواده مهدی فراحی شاندیز در آخرین ملاقاتی كه با وی داشته اند ضعف شدید جسمانی ایشان به وضوح قابل مشاهده بوده است. و همچنان پس از گدشت هشت ماه به دستور رئیس زندان اوین در انفرادی به سر می برد.
از تمام كارگران، فعالین كارگری، فعالان و نهادهای حقوق بشری، فعالان جنبشهای اجتماعی و ... می خواهیم برای آزادی آقای مهدی فراحی شاندیز از هیچ كوششی دریغ نكنند چرا که خانواده ایشان در شرایط بسیار سختی به سر می برد و قادر به پیگیری وضعیت ایشان نیستند. پر واضح است که هر آنکس با شرایط امروز ایران آشنا باشد معنی هشت ماه حبس در سلول انفرادی آنهم در شرایط سکوت و بی خبری نحض را درک کرده و در برابر این رفتار غیر انسانی علیه یک فعال کارگری و عضوی از زحمتکشان جامعه ی ایران سکوت نخواهد کرد.

شنبه ۲٨ آذر ۱٣٨٨

---------------------

مهدی شاندیز را آزاد کنید

مهدی شاندیز یکی از دستگیر شدگان مراسم اول ماه مه همچنان در زندان است. با گذشت شش ماه از مراسم روز کارگر در پارک لاله تهران هنوز هم آزاد نشده است. مهدی فرایی شاندیز معلم آگاهی که در آن روز برای گرامی داشت روز کارگر همانند بقیه به پارک آمده بود، قبل از انجام هر گونه مراسمی همراه با حدودی یک صد و پنجاه نفر دیگر به طرز بسیار وحشیانه و خشنی، ضمن ضرب و شتم و توهین فراوان به وسیله ی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان در ۴٨ ساعت اولیه در شرایط بسیار دشواری نگهداری و سپس با وثیقه های سنگین ظرف حدود دو ماه به تدریج ازاد شده و در انتظار دادگاه هستند. آنان به جرم شرکت در مراسم انجام نشده گرامی داشت روز کارگر باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.
مهدی شاندیز که در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد، هم چنان در بازداشت است و به وضیعت وی رسیدگی نمی شود. او از فعالان کارگری است که سال گذشته نیز به جرم جمع آوری امضا برای آزادی منصور اسالو مدتی را در بازداشت گذراند.

ماخواهان آزادی هر چه زودتر او از زندان هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر- ۲۵ مهر ماه ۸۸