افق روشن
www.ofros.com

پیروزی كارگران ماهشهر در مبارزه با قراردادهای موقت


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                 دوشنبه ۵ اردیبهشت ١٣٩٠

این دومین باری است كه كارگران در چندماه گذشته در مبارزه با قراردادهای موقت و پیمانكاری پیروزی به دست می‌آورند. كارگران پتروشیمی تبریز نیز قبلا در یك اعتصاب موفق شدند شركت های پیمانكاری را در این مجتمع حذف كنند. كارگران مجتمع صنعتی ماهشهر نیز با اعتصاب یك پارچه‌ی خود سودطلبی كارفرما را در میدان دادن به شركت های پیمانكاری به چالش كشیده وموفق به كنار گذاردن این شركت ها از چرخه‌ی كار و تولید شدند.
شركت‌های پیمانكاری كه ساخته و پرداخته سرمایه‌داران برای به بند كشیدن كارگران واستثمار وحشیانه‌تر آنان است، نزدیك به دو دهه است كه درموسسات اقتصادی مستقر شده‌اند. این شركت‌ها كه اغلب در دست مدیران سابق موسسات است با دراختیار گرفتن بخش‌های مختلف خدمات وتولید در حقیقت كارگران را استثمار مضاعف می‌كنند و بخشی از حقوق ناچیز كارگران را برای خود برمی‌دارند وكارگران با بستن قراردادهای موقت برای كارهایی دائمی، در حقیقت حقوقشان را پایمال می‌شود. آنها با بستن این قراردادها كارگران را دائم درمعرض اخراج وتهدید به بیكاری قرار می‌دهند و به آنان كمترین حقوق برای بیشترین كار را می‌پردازند و از آنجا كه شركت‌های پیمانكاری با اتمام قراردادشان هیچ گونه مسوولیتی درقبال كارگران ندارند، در حقیقت حق و حقوق كارگران را در پرداخت سنوات، بیمه، و مزایا و غیره پایمال می‌كنند و امنیت شغلی را از كارگران می گیرند. پیروزی كارگران اعتصابی درماهشهر هنگامی محقق شد كه پس از حمله نیروهای انتضامی به كارگران ودستگیری تنی چند، سایر كارگران در بخش های دیگر به آنان پیوستند واین مساله نشان داد كه باوحدت وهمدلی كارگران پیروزی میسر است.
كانون مدافعان حقوق كارگر كه بارها زالو صفتی این شركت‌های پیمانكاری را برملا كرده و قراردادهای موقت را مردود دانسته است،‌ این پیروزی كارگران را شادباش گفته و بار دیگر بر این مساله تاكید می‌كنیم برای این كه این پیروزی تنها در حد توافقات روی كاغذ باقی نماند، اتحاد و یك پارچگی كارگران و داشتن تشكل‌های مستقل ضروری است.

كانون مدافعان حقوق كارگر - اول اردیبهشت ٩٠