افق روشن
www.ofros.com

حكم شلاق برای فعالان كارگری بیان‌گر وحشت از فعالیت‌‌های كارگری


کانون مدافعان...                                                                                                یکشنبه ٣٠ شهریور ۱۳۹۳

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است در رای دادگاه درج شده که "بنا به ادعای شاکی این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند."!!؟؟
بخش عمده ی سهام مجتمع پتروشیمی رازی در اسفند ٨٧، در جریان خصوصی سازی به کنسرسیومی از کشور ترکیه واگذار شده است. ( به گفته ی آقای زنگنه) پتروشیمی رازی حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یک هزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض خواهان رفع تبعیض بین خود و کارگران رسمی شده بودند. سختی کار، حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات آنان بود. شعبه ی ١٠٣ دادگاه عمومی این مطالبات را خارج از موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق با قانون مقابله با اوباش و اراذل، رای به حبس و شلاق کارگران داده است!
این حکم کارگران ماهشهر از یک سو پیامی است به كارگران و فعالان كارگری كه از این پس با هر گونه اعتراض كارگری با مشت آهنین برخورد خواهد شد و از سوی دیگر به سرمایه‌داران جهانی و داخلی که در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری از حامیان قدرتمندی چون قوه ی قضاییه برخوردار هستند تا با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند. نظام قضائی ایران كه از فاسدترین و عقب مانده‌ترین نظام‌های قضائی جهان است با این حکم سود و زیان سهامداران خارجی را بر بی‌حقوقی و ستم بر کارگران ایران ارجح دانسته و گمان می‌كند كه با ارعاب و تهدید و صدور احكام شلاق و زندان میتواند كارگران را از اعتراض و مبارزه برای به دست آوردن حقوق خود باز دارد . این نظام قضائی در همه‌ی موارد با دزدان وغارتگران اموال عمومی با رافت و مهربانی و هر جا كه اعتراضات كارگری برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان بوده است با شدیدترین وجه بر خورد کرده و می کند. دزدان و غارتگران اموال تامین اجتماعی ، سازمانی كه از رنج و دستمزد كارگران به وجودآمده است، آزاد می‌گردند ... حاصل دسترنج این کارگران جیب سرمایه داران خارجی و داخلی را انباشته‌تر می‌کند اما كارگران و زحمتكشان به اندك اعتراضی برای دریافت حقوق معوقه‌شان و یا به شرائط تاسف بار كار باید به زندان و شلاق محكوم شوند.
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن محكومیت این احكام غیر انسانی علیه كارگران و زحمتكشان بار دیگر اعلام می‌كند كه تنها راه جلوگیری از این بی‌حقوقی ها و ادامه غارت اموال كارگران وزحمتكشان و خصوصی‌سازی‌های گسترده متشكل شدن آنان در تشكل های مستقل كارگری، اتحاد و همبستگی كارگران است.

کانون مدافعان حقوق کارگر/ شهریور ١٣٩٣