افق روشن
www.ofros.com

فشار بر کارگران و زحمتکشان ایران محکوم است


کانون مدافعان                                                                                                   یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱ فوریه ۲۰۱٦

در حکمی ناعادلانه داود رضوی به جرم فعالیتهای کارگری به ۵ سال حبس محکوم شده است. چندی قبل نیز عثمان اسمائیلی به یک سال حبس محکوم شد. ٢٨ نفر از کارگران مس خاتون آباد در سالگرد کشتار این کارگران در چند سال قبل، دستگیر و سس به قید وثیقه آزاد میشوند و… به نظر میرسد در آستانه ی حضور شرکتهای بزرگ سرمایهداری بعد از لغو تحریمها، برای اطمینان خاطر آنان این روند ادامهدار خواهد بود.
فعالیتهای کارگری و اعتراض علیه بی عدالتیها و حق کشیهایی که هر روزه علیه کارگران صورت میگیرد، جرم است در حالی که دزدی و غارت اموال کارگران و زحمتکشان نه تنها جرم محسوب نمیشود بلکه از حمایتهای قانونی نیز برخوردار میشود.
این گونه احکام و سرکوب ها نه تنها از طرف کارگران و زحمتکشان ایران، بلکه از سوی کارگران سراسر دنیا محکوم است. این حقکشی ها از طرف چند نهاد بین المللی کارگری محکوم شده است.
کفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) در نامه ای خطاب به رییس جمهور که در تاریخ ١٩ فوریه ٢٠١٦ منتشر شده این موج جدید علیه اتحادیه های کارگری را محکوم کرد و خواستار اعطای کامل آزادی های مدنی برای داوود رضوی و ابراهیم مددی شده تا آنها بتواند به فعالیت اتحادیه ای و کارگریشان بپردازند. در این نامه اشاره شده که استانداردهای کارگری و بین المللی متضمن این آزادی ها می باشند.
در نامه ی دیگری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) به نمایندگی از ١٨٠ میلیون کارگر از ٣٣٣ اتحادیه در ١٦٢ کشور و منطقه ، اعتراض خود را نسبت به موج اخیر آزار و سرکوب علیه رهبران اتحادیه های کارگری و فعالین اعلام کرد .
آی تی یو سی همچنین دستگیری 28 تن از کارگران معدن مس خاتون آباد در8 فوریه را محکوم کرده که تنها به خاطر برای شرکت در تظاهرات صلح آمیزی در اعتراض به وضعیت قرارداد کاری ١٧٠ تن از کارگرانی که شغل دائمی داشتند،دستگیر شدند.
آی تی یو سی نیز از دولت ایران مصرا خواسته است که داود رضوی ، ابراهیم مددی و همه کارگران زندانی و فعالین کارگری را بدون معطلی آزاد کرده و از حقوق بنیادین کارگران برای سازماندهی اتحادیه های صنفیشان در جهت توسعه موقعیت شغلی شان در ایران حمایت کند.
در ادامه این نامه به به این مساله اشاره شده که اصل آزادی تشکل های کارگری و حق تشکل بخشی از حقوق بشر است که بخشی از میثاق (پیمان) حق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی میباشد که ایران این میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESC) را در سال ١٩٧۵ امضا کرده است و بر این اساس یک تعهد قانونی بین المللی دارد، به علاوه به این نکته نیز اشاره شده که ایران به عنوان عضوی از سازمان جهانی کار موظف است که به اصول پایه ای حق تشکل احترام بگذارد. کمیته آزادیهای تشکلهای سازمان جهانی کار بر حق تشکل و آزادی جلسات کارگران تاکید می کند. این نامه به امضای شارون بارو - دبیر کل آی تی یو سی است.
در نامه ی دیگری کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی به این مساله اشاره کرده است که سرکوب شدید اعتراضات کارگران در ایران پس از لغو تحریم ها کاهش نیافته است و به تمرین آموزشی بسیج استان گلستان در ۵ فوریه، برای مقابله با اعتراضات کارگری اشاره و سپس موضوع دستگیری ٢٨ تن از کارگران معدن مس دولتی خاتون آباد مطرح شده است. در خاتمه نیز به اعتراض کارگران نیشگر هفت تپه نسبت به دستمزدهای عقب افتاده شان پرداخته است.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ٢١ فوریه ٢٠١٦