افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه سوم شورای نیروی کار پروژه ای


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                  یکشنبه ٢ بهمن ماه ١٣٩٠

به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه سوم

در جلسه ای که در مورخ ١٧-١٠-١٣٩٠ برگزار گردید ، شورای نیروی کار پروژه ای براساس پیشنهاد و تایید اکثریت نیروی کار پروژه ای تصمیم گرفت نام " شورا" را به " اتحادیه " نیروی کار پروژه ای تغییر دهند . علت تغییر نام شورا : چون این اتحادیه برای هدفی صنفی بوجود آمده است ( پیگیری مساله ساعت کار روزانه ١٢ ساعت بدون استفاده از تعطیلات رسمی که در نتیجه نیروی کار پروژه ای ٣٠ سال ساعت کاری را طی ١٩ سال و ٢ ماه به پایان می برد و همیشه در خارج از شهر و به دور از خانواده به کار اشتغال دارند ) ، از این رو با موافقت همه نمایندگان انتخابی از این به بعد این جمع صنفی به نام " اتحادیه نیروی کار پروژه ای " خوانده می شود.

آقایان :
رئیس اتحادیه: داریوش خلیل آبادی
نایب رئیس اتحادیه: بیژن دوستانی
بازرس اتحادیه : ابراهیم تنگسیری
مسئول روابط عمومی: ناصر آقاجری
عضودائم و منشی اتحادیه: پیمان مرادی بیرگانی

کانون مدافعان حقوق کارگر