افق روشن
www.ofros.com

در محكومیت دستگیری فعالان كارگری


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                            جمعه ٨ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۹ مه ۲۰۱۵

هنوز آقای محمود صالحی که در آستانه‌ی روز جهانی کارگر بازداشت شده‌اند، آزاد نگشته‌اند‌ که دو نفر دیگر از فعالان كارگری با عناوین واهی راهی زندان شدند: آقایان شاپور احسانیراد و جعفر عظیم‌زاده از اعضای اتحادیه آزاد كارگران.
دلیل بازداشت آنها همراهی و همگامی با كارگران لوله و پروفیل ساوه است كه اكنون بیش از یك ماه است در اعتصاب به سر میبرند. كارگران این واحد تولیدی كه بیش از چهارماه است حقوق‌های خود را دریافت نكرده‌اند در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب زده‌اند و مسئولان كه ناتوان از حل این معضلات هستند به جای برخورد با كارفرمای متخلف و سودپرستی سرمایه‌داران زالو صفت، مبادرت به دستگیری فعالان كارگری میكنند تا آنها را مقصر جلوه دهند.
برای همه روشن است که این گرسنگی و بی‌حقوقی است که کارگران را برای چنین اعتراضاتی سازمان می‌دهد و آن چه نظم عمومی و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد بی‌توجهی به وضعیت اسف‌بار زندگی کارگران و زحمتکشان از طرف کسانی است که زمانی داعیه دفاع از مستضعفین را داشتند.
اما سلاح كهنه و پوسیده بازداشت و فشار بر روی کارگران معترض دیگر كارآئی ندارد چرا که در مقابل این همه بی‌عدالتی جز اعتراض راه دیگری باقی نمانده و كارگران و همه مردم آزاده و فهیم میدانند كه مقصر اصلی در این موارد سودپرستی كارفرمایان و نهادهای حامی آنان هستند، نه كارگران یا فعالان كارگری كه به دفاع از حق و حقوق مسلم خود برخاسته‌اند. كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن محكوم كردن رفتارهای ضد كارگری نهادهای قضائی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان اخیر و سایر کارگران زندانی میباشد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

٧ خرداد ١٣٩۴