افق روشن
www.ofros.com

درخواست از رضا شهابی برای اتمام اعتصاب غذا


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                یکشنبه ٢٠ آذر ماه ١٣٩٠

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز یکشنبه بیستم آذر، طی تماس تلفنی به خانواده اش اطلاع داد که بیستمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند.
شهابی را به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل کرده اند. مسئولان درمانگاه زندان پس از معاینه وی، گفته اند که اعزامش به بیمارستان، مشروط به بهبود حالش است! طی نوزده ماه "بازداشت موقت"، اوضاع جسمی شهابی بسیار وخیم شده است و نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان دارد.
بدیهی است سلامت رضا شهابی، برای ادامه فعالیت های کارگری اش، ضروری است. کانون مدافعان حقوق کارگر، مسئولیت سلامت شهابی را همچون هر بازداشتی و زندانی دیگری، بر عهده زندانبانان می داند. در ضمن، از رضا شهابی درخواست می شود جهت حفظ سلامت، به اعتصاب غذایش پایان دهد.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ٢٠ آذر ١٣٩٠